Vyloučení konkrétních webů a videí

Abyste mohli snadněji oslovit rozrůstající se základnu uživatelů mobilních zařízení, zjednodušili jsme ovládací prvky cílení a vyloučení pro mobilní obsahovou reklamu.

Vyloučení obsahu (vyloučení „Mobilní aplikace GMob – jiný než vsunutý obsah“) jsme nahradili zjednodušenými možnostmi cílení na počítače, tablety a mobilní zařízení.

Nyní máte pod kontrolou, u kterých majitelů stránek a u jakého typu obsahu se budou vaše reklamy zobrazovat. Můžete k tomu využít:

 • Témata
 • Cílení na zařízení: počítače, tablety, mobilní zařízení
 • Kategorie aplikace
 • Vyloučení jednotlivých aplikací prostřednictvím vyloučení umístění pro mobilní aplikace a vyloučení jednotlivých webů
 • Vyloučení obsahu

V Obsahové síti Google lze nastavit cílení na umístění, kde se mají vaše reklamy zobrazovat (například na konkrétní stránky, weby, mobilní aplikace nebo videa), popřípadě vyloučit taková umístění, kde své reklamy naopak zobrazovat nechcete. Můžete vyloučit weby nebo domény, které nejsou vhodné pro vaši značku nebo vám nepomáhají při propagaci produktů či služeb.

Typy umístění, která lze vyloučit

 • Některá konkrétní umístění, která nejsou vhodná pro vaši značku.
 • Umístění, kde se vaše reklamy zobrazují, ale nepodávají dobrý výkon.

Příklad

Cestovní kancelář provozuje reklamní sestavu s reklamami na rodinné kempování, která cílí na témata jako Pěší turistika a kempování. Kancelář zjistí, že se některé z jejích reklam zobrazují v automatických umístěních, která sice souvisí s tématem, ale nejsou vhodná pro rodiny. Tato umístění lze z reklamní sestavy vyloučit.

Vyloučení umístění z kampaně, reklamní sestavy nebo účtu

Umístění lze z určitých reklamních sestav a kampaní vyloučit na stránce Umístění.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo vyberte možnost Umístění.
 3. Na levé liště s nabídkou klikněte na kartu Vyloučení.
 4. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 5. Vyberte jednu z možností „Přidejte vyloučená umístění“ a „Použít seznam vyloučených umístění“.
 6. Zvolte, zda chcete umístění vyloučit na úrovni kampaně, reklamní sestavy nebo účtu.
 7. Pokud jste zvolili možnost „Přidejte vyloučená umístění“, proveďte jeden z těchto kroků:
  1. Vyhledejte slovo, frázi, adresu URL nebo ID videa, které chcete vyloučit.
  2. Klikněte na položku Přidat více umístění a zadejte adresy URL, které chcete vyloučit.
 8. Jestliže jste zvolili možnost „Použít seznam vyloučených umístění“, vyberte existující seznam vyloučených umístění.
 9. Až budete se zadáváním vyloučení hotovi, klikněte na Uložit.

Přidání adres URL vyloučených umístění

Různé typy služeb mají různé typy adres URL. Každý typ služby, od mobilních aplikací až po stránky konkrétních produktů, má specifický formát adresy. Po rozbalení příslušných částí uvedených níže si budete moci přečíst, jak zadávat adresy pro jednotlivé typy umístění.

Formátování vyloučení umístění pro weby

Umístění lze vyloučit několika metodami: podle domény, subdomény, názvu cesty nebo jednotlivých stránek. Vyloučení však nelze provést podle víceúrovňových domén. Obecně řečeno, pokud vyloučíte domény, zabráníte zobrazování reklam na všech stránkách v rámci dané domény, zatímco pokud vyloučíte subdomény nebo cesty, zabráníte zobrazování reklam na stránkách v rámci dané subdomény či cesty.

Příklad

Šárka vlastní firmu, která prodává ekologické čisticí přípravky pro domácnost, a chce zobrazovat reklamy pouze v těsně souvisejících umístěních. Zacílí na populární web zaměřený na recenze zboží, pomocí vyloučení stránek však v rámci tohoto webu vyloučí cesty, které se týkají kuchyňských potřeb a domácích spotřebičů. Její reklamy se tak na těchto stránkách nebudou zobrazovat. Díky tomu, že upřesní, kde se její reklamy mohou zobrazovat, získá možnost zobrazovat je potenciálním zákazníkům s největším zájmem.

Formát každé položky v seznamu vyloučených umístění určuje, jak bude Google Ads webové stránky filtrovat. Uvádíme příklady, jak vyloučit domény a naformátovat tato vyloučení:

Úroveň

Vyloučení

 
Název domény nejvyšší úrovně example.com
Tento formát použijte, pokud chcete reklamy vyloučit z konkrétní domény a jejích subdomén, adresářů, jednotlivých stránek atd.
 • Reklamy se nezobrazí na adresách typu example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/obsah, www.example.com/obsah/stranka.html ani umisteni.example.com.
ano, potvrzeno Přijatelné
Subdoména první úrovně www.example.com
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com ani www.example.com/obsah.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www1.example.com nebo umisteni.example.com.
ano, potvrzeno Přijatelné
Subdoména první úrovně umisteni.example.com ano, potvrzeno Přijatelné
Název adresáře www.example.com/obsah
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com/obsah ani www.example.com/obsah/stranka.html.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www.example.com.
ano, potvrzeno Přijatelné
Název adresáře example.com/obsah ano, potvrzeno Přijatelné
Název adresáře druhého stupně www.example.com/obsah/dalsi
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com/obsah/dalsi ani www.example.com/obsah/dalsi/stranka.html.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www.example.com nebo www.example.com/obsah.
ano, potvrzeno Přijatelné
Víceúrovňové subdomény

www.umisteni.example.com

 • Reklamy lze vyloučit jen z této konkrétní subdomény.
Nedoporučujeme
Jedna konkrétní stránka www.example.com/index.html ano, potvrzeno Přijatelné

Vzhledem k dynamické povaze Obsahové sítě nemůžeme zaručit, že vyloučením určité kategorie vyloučíte úplně všechny související stránky. Testováním jsme však zjistili, že vyloučením určité kategorie dojde ke snížení zobrazování na souvisejících stránkách přibližně o 90 procent.

Vyloučení jednotlivých aplikací z obsahových kampaní

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Umístění.
 3. Nahoře na liště s nabídkou klikněte na kartu Vyloučení.
 4. Klikněte na ikonu tužky Optimization.
 5. Vyberte možnost Přidat vyloučení umístění.
 6. V části „Vyloučit z“ vyberte možnost Kampaň.
 7. Klikněte na Vybrat kampaň a vyberte kampaň, z níž chcete aplikace vyloučit.
 8. Klikněte na Přidat více umístění.
 9. Proveďte některou z těchto akcí:
  • Vyloučení aplikací pro iPhone:
   • Chcete-li vyloučit aplikaci z iTunes, vyhledejte její ID. ID aplikace najdete na konci adresy URL této aplikace v iTunes. V tomto příkladě je červenou barvou označeno ID aplikace MechaHamster v iTunes:
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Zadejte „mobileapp::1-“ následované ID aplikace v iTunes. Pokud chcete vyloučit například aplikaci MechaHamster, zadejte mobileapp::1-1286046770.

  • Vyloučení aplikací pro Android:
   • V obchodě Google Play vyhledejte aplikaci, kterou chcete vyloučit, a zkopírujte název balíčku aplikace (poslední část adresy URL za „id=“). Například u aplikace MechaHamster byste zkopírovali červeně označenou část této adresy URL:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • V Google Ads zadejte do pole pro umístění řetězec mobileapp::2- a vložte adresu URL, kterou jste právě zkopírovali. Jestliže použijeme příklad z předchozího kroku, bude vyloučení aplikace MechaHamster vypadat takto:
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster

Vyloučení parkovaných domén

Většina vyloučení se vztahuje pouze na Obsahovou síť. Výjimku tvoří weby na parkovaných doménách, u kterých je vyloučení obsahu platné jak v Obsahové, tak i ve Vyhledávací síti.

Poznámka

Vyloučení umístění má jiný význam než jeho smazání. Když umístění vyloučíte, blokujete v nich zobrazování reklam. Když umístění smažete, může se v něm reklama zobrazovat i nadále na základě jiných metod cílení v reklamní sestavě (např. cílení podle klíčových slov nebo témat).

Plánování automatického nahrávání seznamů vyloučených umístění

Pro inzerenty

Nahrávání seznamu vyloučení lze naplánovat tak, že v Google Ads připojíte seznam vyloučených umístění v podporovaném souborovém formátu. Tento zdroj seznamu bude pravidelně nahráván a jeho prostřednictvím spravována vyloučení ve službě Google Ads. Seznam můžete vést vy nebo nezávislý poskytovatel, kterému důvěřujete. Naplánováním nahrávání seznamu vyloučení zajistíte, že bude váš seznam vyloučení automaticky aktualizován a projeví se v něm změny provedené v externím zdrojovém souboru.

Pokyny ke stažení šablony a naplánování seznamu vyloučených umístění

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce Přehled vyberte podrobné zobrazení switch view icon found within the UI.
 3. V horní navigační nabídce klikněte na ikonu Nástroje a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon].
 4. V části Sdílená knihovna klikněte na Seznamy vyloučených umístění.
 5. Klikněte na tlačítko plus .
 6. Klikněte na možnost Naplánovat seznam.
 7. Pokud ještě nemáte zdroj seznamu, který jste vytvořili vy nebo důvěryhodný poskytovatel, klikněte na možnost Zobrazit šablony. Zobrazí se podporované šablony. Požadovanou šablonu si můžete stáhnout, doplnit a uložit. Podporované typy vyloučení:
  • Weby
  • Mobilní aplikace
  • Kanály na YouTube
  • Videa YouTube

Poznámka: Na vyloučení se vztahují limity platné pro sdílené seznamy vyloučených umístění. Další informace o limitech cílení na účtu Google Ads

 1. Až budete mít zdroj seznamu uložen v souboru správného typu, můžete naplánovat automatické nahrávání vyloučených umístění z tohoto souboru.
  1. Zadejte název plánu.
  2. Zadejte název seznamu. Bude se zobrazovat jako název ve sloupcích Seznam vyloučených umístění.
  3. V rozbalovací nabídce Zdroj vyberte způsob získání souboru.
   • Tabulky Google
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Soubor buď musí být veřejný, nebo musíte poskytnout oprávnění k přístupu k němu.
   Poznámka: Pokud se vám po zvolení možnosti SFTP objeví chybová zpráva „Soubor nenalezen“, zkuste mezi cestu a název souboru umístit dvojité lomítko (//). Například: SFTP://sftp.mysite.com/vylouceni.csv
   1. Dokument v Tabulkách Google musí být veřejný nebo sdílený s účtem Google Ads, který se zobrazí, když jako zdroj vyberete Tabulky Google a kliknete na možnost Připojit existující tabulku.
   2. Pokud použijete protokol HTTPS nebo SFTP, může být potřeba zadat identifikační údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud to bude třeba, zadejte tedy uživatelské jméno a heslo k souboru.
  5. V polích Frekvence a Čas vyberte, jak často a kdy chcete z vybraného zdroje načítat vyloučená umístění.
  6. Klikněte na Uložit.
  7. Zkontrolujte, zda se zdrojový soubor nahrál správně: podívejte se, jestli je uveden ve sloupci Seznam vyloučených umístění na stránce Vyloučení umístění. Dostanete se tam z nabídky Nástroje Google Ads | ikona klíče [Icon]. Může trvat až 10 minut, než se tam seznam objeví.
 2. Pokud chcete naplánované nahrávání vyloučených umístění zrušit nebo upravit, postupujte takto:
  1. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].
  2. V části Hromadné akce vyberte možnost Nahrané soubory.
  3. Klikněte na kartu Plány.
  4. Umístěte ukazatel myši na barevnou tečku vlevo od naplánované položky ve sloupci Plán.
  5. Máte na výběr z možností Povolit, Pozastavit a Odstranit.
  6. Úpravy můžete provést rovněž kliknutím na možnost Upravit ve sloupci Akce.

Poznámka:

 • Pokud používáte soubor vytvořený důvěryhodným poskytovatelem seznamu, zkontrolujte, zda je soubor v podporovaném formátu, aby jeho nahrání proběhlo bez problémů.
 • Dokud máte naplánované nahrávání, budou vyloučení ze zdrojového souboru pravidelně nahrávána do seznamu. Zdrojový soubor můžete aktualizovat přímo nebo jeho aktualizace zajistit u externího poskytovatele seznamu.
 • Aby začala být vyloučení uplatňována, je po vytvoření seznamu vyloučených umístění třeba tento seznam použít v kampani.

Pro poskytovatele seznamů

Seznam vyloučení můžete pro své inzerenty vytvořit z podporovaného zdroje externích souborů, který stáhnete z Google Ads. Poté, co to vaši inzerenti naplánují, bude tento soubor pravidelně nahráván a služba Google Ads z něj bude čerpat vyloučená umístění. O správu seznamu se můžete starat vy. K naplánovanému nahrávání mohou inzerenti využít váš soubor vyloučených umístění. Jejich seznamy budou automaticky aktualizovány na základě změn, které provedete ve zdrojových souborech.

Pokyny ke stažení šablony souboru a k vyzkoušení souboru s vyloučenými umístěními

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce Přehled vyberte podrobné zobrazení.
 3. V horní navigační nabídce klikněte na ikonu Nástroje a nastavení Google Ads | ikona klíče [Icon].
 4. V části Sdílená knihovna klikněte na Seznamy vyloučených umístění.
 5. Klikněte na tlačítko plus .
 6. Klikněte na možnost Naplánovat seznam.
 7. Kliknutím na Zobrazit šablony zobrazte podporované typy souborů a šablony. Poté si stáhněte soubor šablony, na jehož základě budete vytvářet seznamy vyloučených umístění. Podporované typy vyloučení:
 8. Až bude zdroj seznamu uložen v souboru správného typu, vyzkoušejte, zda je správně naformátován. Stačí jej nahrát do účtu.
  1. Zadejte název plánu
  2. Zadejte název seznamu. Bude se zobrazovat jako název ve sloupcích Plán a Seznam vyloučených umístění.
  3. V rozbalovací nabídce Zdroj vyberte způsob získání souboru.
   • Tabulky Google
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Soubor buď musí být veřejný, nebo musíte poskytnout oprávnění k přístupu k němu.
   1. Dokument v Tabulkách Google musí být veřejný nebo sdílený s účtem Google Ads, který se zobrazí, když jako zdroj vyberete Tabulky Google a kliknete na možnost Připojit existující tabulku.
   2. Pokud použijete protokol HTTPS nebo SFTP, může být potřeba zadat identifikační údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud to bude třeba, zadejte tedy uživatelské jméno a heslo k souboru.
   3. Tato oprávnění platí i pro všechny inzerenty, kterým ke svému souboru dáte přístup.
    Poznámka: Pokud se vám po zvolení možnosti SFTP objeví chybová zpráva „Soubor nenalezen“, zkuste mezi cestu a název souboru umístit dvojité lomítko (//). Například: SFTP://sftp.mysite.com/vylouceni.csv
  5. V polích Frekvence a Čas vyberte, jak často a kdy má být zvolený zdroj načítán a umístění z něj zařazována mezi inzerentova vyloučená umístění.
  6. Klikněte na Uložit.
  7. Zkontrolujte, zda se zdrojový soubor nahrál správně: podívejte se, jestli je uveden ve sloupci Seznam vyloučených umístění na stránce Vyloučení umístění. Dostanete se tam z nabídky Nástroje Google Ads | ikona klíče [Icon]. Může trvat až 10 minut, než se zdrojový soubor objeví.

Doporučené postupy:

 • Než soubor začnete sdílet s inzerenty, doporučujeme nahrávání seznamu naplánovat ve vlastním účtu a zkontrolovat, zda proběhne správně. Nechte tento plán běžet několik dní a ověřte, zda se seznam správně aktualizuje.
 • Na seznamy se vztahuje standardní limit počtu sdílených vyloučených umístění, tedy 65 000 vyloučení na jeden seznam. Pro účty inzerentů mohou platit i další limity vyloučení podle toho, jakým způsobem cílí. Další informace o limitech cílení na účtu Google Ads
 • Na provádění trvalých změn v seznamech spolupracujte s inzerenty a provádějte je přímo ve zdrojových souborech. Inzerenti totiž nemohou seznamy s naplánovaným nahráváním trvale měnit přímo v Google Ads.

Další kroky

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false