Vyloučení konkrétních webů a videí

Abyste mohli snadněji oslovit rozrůstající se základnu uživatelů mobilních zařízení, zjednodušili jsme ovládací prvky cílení a vyloučení pro mobilní obsahovou reklamu.

Vyloučení obsahu (vyloučení „Mobilní aplikace GMob – jiný než vsunutý obsah“) jsme nahradili zjednodušenými možnostmi cílení na počítače, tablety a mobilní zařízení.

Nyní máte pod kontrolou, u kterých majitelů stránek a u jakého typu obsahu se budou vaše reklamy zobrazovat. Můžete k tomu využít:

 • Témata
 • Cílení na zařízení: počítače, tablety, mobilní zařízení
 • Kategorie aplikace
 • Vyloučení jednotlivých aplikací prostřednictvím vyloučení umístění pro mobilní aplikace a vyloučení jednotlivých webů
 • Vyloučení obsahu

V Obsahové síti Google lze nastavit cílení na umístění, kde se mají vaše reklamy zobrazovat (například na konkrétní stránky, weby, mobilní aplikace nebo videa), popřípadě vyloučit taková umístění, kde své reklamy naopak zobrazovat nechcete. Můžete vyloučit weby nebo domény, které nejsou vhodné pro vaši značku nebo vám nepomáhají při propagaci produktů či služeb.

Typy umístění, která lze vyloučit

 • Některá konkrétní umístění, která nejsou vhodná pro vaši značku.
 • Umístění, kde se vaše reklamy zobrazují, ale nepodávají dobrý výkon.

Příklad

Cestovní kancelář provozuje reklamní sestavu s reklamami na rodinné kempování, která cílí na témata jako Pěší turistika a kempování. Kancelář zjistí, že se některé z jejích reklam zobrazují v automatických umístěních, která sice souvisí s tématem, ale nejsou vhodná pro rodiny. Tato umístění lze z reklamní sestavy vyloučit.

Vyloučení umístění z kampaně, reklamní sestavy nebo účtu

Chcete-li z určitých reklamních sestav nebo kampaní vyloučit umístění, můžete to provést na stránce Umístění.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo vyberte možnost Umístění.
 3. Na liště nabídky vlevo klikněte na kartu Vyloučení.
 4. Klikněte na ikonu tužky Optimization.
 5. Vyberte, zda chcete umístění vyloučit na úrovni kampaně, reklamní sestavy nebo účtu.
 6. Proveďte některou z těchto akcí:
  • Vyhledejte slovo, sousloví, adresu URL nebo ID videa, které chcete vyloučit.
  • Klikněte na položku Přidat více umístění a zadejte adresy URL, které chcete vyloučit.
  • Vyberte možnost Použít seznam vyloučených umístění a zvolte seznam.
 7. Až budete se zadáváním vyloučení hotovi, klikněte na Uložit.

Přidání adres URL vyloučených umístění

Různé typy služeb mají různé typy adres URL. Každý typ služby, od mobilních aplikací až po stránky konkrétních produktů, má specifický formát adresy. Po rozbalení příslušných částí uvedených níže si budete moci přečíst, jak zadávat adresy pro jednotlivé typy umístění.

Formátování vyloučení umístění pro weby

Umístění lze vyloučit několika metodami: podle domény, subdomény, názvu cesty nebo jednotlivých stránek. Vyloučení však nelze provést podle víceúrovňových domén. Obecně řečeno, pokud vyloučíte domény, zabráníte zobrazování reklam na všech stránkách v rámci dané domény, zatímco pokud vyloučíte subdomény nebo cesty, zabráníte zobrazování reklam na stránkách v rámci dané subdomény či cesty.

Příklad

Šárka vlastní firmu, která prodává ekologické čisticí přípravky pro domácnost, a chce zobrazovat reklamy pouze v úzce souvisejících umístěních. Zacílí na populární web zaměřený na recenze zboží, pomocí vyloučení stránek však v rámci tohoto webu vyloučí cesty, které se týkají kuchyňských potřeb a domácích spotřebičů. Její reklamy se tak na těchto stránkách nebudou zobrazovat. Díky tomu, že upřesní, kde se její reklamy mohou zobrazovat, získá možnost zobrazovat je potenciálním zákazníkům s největším zájmem.

Formát každé položky v seznamu vyloučených umístění určuje, jak bude Google Ads webové stránky filtrovat. Uvádíme příklady, jak vyloučit domény a naformátovat tato vyloučení:

Úroveň

Vyloučení

 
Název domény nejvyšší úrovně example.com
Tento formát použijte, pokud chcete reklamy vyloučit z konkrétní domény a jejích subdomén, adresářů, jednotlivých stránek atd.
 • Reklamy se nezobrazí na adresách typu example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/obsah, www.example.com/obsah/stranka.html ani umisteni.example.com.
Přijatelné
Subdoména první úrovně www.example.com
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com ani www.example.com/obsah.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www1.example.com nebo umisteni.example.com.
Přijatelné
Subdoména první úrovně umisteni.example.com Přijatelné
Název adresáře www.example.com/obsah
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com/obsah ani www.example.com/obsah/stranka.html.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www.example.com.
Přijatelné
Název adresáře example.com/obsah Přijatelné
Název adresáře druhého stupně www.example.com/obsah/dalsi
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com/obsah/dalsi ani www.example.com/obsah/dalsi/stranka.html.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www.example.com nebo www.example.com/obsah.
Přijatelné
Víceúrovňové subdomény

www.umisteni.example.com

 • Reklamy lze vyloučit jen z této konkrétní subdomény.
Nedoporučujeme
Jedna konkrétní stránka www.example.com/index.html Přijatelné

Vzhledem k dynamické povaze Obsahové sítě nemůžeme zaručit, že vyloučením určité kategorie vyloučíte úplně všechny související stránky. Testováním jsme však zjistili, že vyloučením určité kategorie dojde ke snížení zobrazování na souvisejících stránkách přibližně o 90 procent.

Vyloučení jednotlivých aplikací z obsahových kampaní

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Umístění.
 3. Nahoře na liště s nabídkou klikněte na kartu Vyloučení.
 4. Klikněte na ikonu tužky Optimization.
 5. Vyberte možnost Přidat vyloučení umístění.
 6. V části „Vyloučit z“ vyberte možnost Kampaň.
 7. Klikněte na Vybrat kampaň a vyberte kampaň, z níž chcete aplikace vyloučit.
 8. Klikněte na Přidat více umístění.
 9. Proveďte některou z těchto akcí:
  • Vyloučení aplikací pro iPhone:
   • Chcete-li vyloučit aplikaci z iTunes, vyhledejte její ID. ID aplikace najdete na konci adresy URL této aplikace v iTunes. V tomto příkladě je červenou barvou označeno ID aplikace MechaHamster v iTunes:
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Zadejte „mobileapp::1-“ následované ID aplikace v iTunes. Chcete-li vyloučit například aplikaci MechaHamster, zadejte mobileapp::1-1286046770.

  • Vyloučení aplikací pro Android:
   • V obchodě Google Play vyhledejte aplikaci, kterou chcete vyloučit, a zkopírujte název balíčku aplikace (poslední část adresy URL za „id=“). Například u aplikace MechaHamster byste zkopírovali červeně označenou část této adresy URL:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • V Google Ads zadejte do pole pro umístění řetězec mobileapp::2- a vložte adresu URL, kterou jste právě zkopírovali. Použijeme-li příklad z předchozího kroku, bude vyloučení aplikace MechaHamster vypadat takto:
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster

Vyloučení parkovaných domén

Většina vyloučení se vztahuje pouze na Obsahovou síť. Výjimku tvoří weby na parkovaných doménách, u kterých je vyloučení obsahu platné jak v Obsahové, tak i ve Vyhledávací síti.

Poznámka

Vyloučení umístění má jiný význam než jeho smazání. Když umístění vyloučíte, blokujete v nich zobrazování reklam. Když umístění smažete, může se v něm reklama zobrazovat i nadále na základě jiných metod cílení v reklamní sestavě (např. cílení podle klíčových slov nebo témat).

Další postup

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory