Vyloučení konkrétních webů, videí a aplikací

V Obsahové síti Google lze nastavovat cílení na umístění, kde se budou zobrazovat vaše reklamy (například na konkrétní stránky, weby, mobilní aplikace nebo videa), a podobným způsobem je také vyloučit umístění, kde své reklamy naopak zobrazovat nechcete. Můžete vyloučit weby nebo domény, které nejsou vhodné pro vaši značku a dostatečně vám nepomáhají při prodeji produktů či služeb.

Excluded placements

Typy umístění, která lze vyloučit

 • Některá konkrétní umístění, která nejsou vhodná pro vaši značku.
 • Automatická umístění, která nejsou relevantní pro vaše podnikání.
 • Umístění, kde se vaše reklamy zobrazují, ale nepodávají dobrý výkon.

Příklad

Cestovní kancelář provozuje reklamní sestavu s reklamami na rodinné kempování, která cílí na témata jako Pěší turistika a kempování. Kancelář zjistí, že se některé z jejích reklam zobrazují v automatických umístěních, která sice souvisí s tématem, ale nejsou vhodná pro děti. Tato umístění lze z reklamní sestavy vyloučit.

Vyloučení umístění z reklamní sestavy nebo kampaně

Umístění lze z určitých reklamních sestav a kampaní vyloučit na kartě Obsahová síť.

 1. Přejděte na kartu Obsahová síť a klikněte na tlačítko +CÍLENÍ, které se nachází nad grafem.
 2. Vyberte reklamní sestavu.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku Přidat vyloučení reklamní sestavy nebo Přidat vyloučení kampaně a vyberte možnost Umístění.
 4. Do pole zadejte umístění (po jednom na řádek). V jedné kampani lze vyloučit až 10 000 umístění. Poznámka: Umístění, která se nacházejí mimo cílovou oblast reklam, vylučovat nemusíte. Bez ohledu na to, kde se stránky nacházejí, se vaše reklama bude zobrazovat pouze návštěvníkům v těch regionech, na které cílíte.
 5. Klikněte na Zavřít a pak na Uložit.
Vyloučení umístění z většího počtu kampaní
 1. Na levém navigačním panelu klikněte na odkaz Sdílená knihovna. See the Shared library link
 2. Klikněte na položku Vyloučení umístění kampaně. See the Campaign placement exclusions link
 3. Klikněte na tlačítko + Seznam.
  See the New placement exclusion list button
 4. Pojmenujte seznam a zadejte vyloučená umístění. See the New placement exclusion list form
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Vyberte seznam, který jste vytvořili, a klikněte na tlačítko Použít v kampaních. See the Add to more campaigns button
 7. Vyberte kampaně, do kterých chcete seznam vyloučených umístění přidat.
 8. Klikněte na Uložit.

Přidání adres URL vyloučených umístění

Různé typy webů mají různé typy adres URL. Každý typ služby, od mobilních aplikací až po stránky konkrétních produktů, má specifický formát adresy. Po rozbalení příslušných částí uvedených níže si budete moci přečíst, jak zadávat adresy pro jednotlivé typy umístění.

Formátování vyloučení umístění pro weby

Umístění lze vyloučit několika metodami: podle domény, subdomény, názvu cesty nebo jednotlivých stránek. Vyloučení však nelze provést podle víceúrovňových domén. Obecně řečeno, pokud vyloučíte domény, zabráníte zobrazování reklam na všech stránkách v rámci dané domény, zatímco pokud vyloučíte subdomény nebo cesty, zabráníte zobrazování reklam na stránkách v rámci dané subdomény či cesty.

Příklad

Šárka vlastní firmu, která prodává ekologické čisticí přípravky pro domácnost, a chce zobrazovat reklamy pouze v úzce souvisejících umístěních. Zacílí na populární web zaměřený na recenze zboží, pomocí vyloučení stránek však v rámci tohoto webu vyloučí cesty, které se týkají kuchyňských potřeb a domácích spotřebičů. Její reklamy se tak na těchto stránkách nebudou zobrazovat. Díky tomu, že upřesní, kde se její reklamy mohou zobrazovat, získá možnost zobrazovat je potenciálním zákazníkům s největším zájmem.

Formát každé položky v seznamu vyloučených umístění určuje, jak bude AdWords webové stránky filtrovat. Uvádíme příklady, jak lze vyloučit domény a naformátovat tato vyloučení:

Úroveň

Vyloučení

 
Název domény nejvyšší úrovně example.com
Tento formát použijte, pokud chcete reklamy vyloučit z konkrétní domény a jejích subdomén, adresářů, jednotlivých stránek atd.
 • Reklamy se nezobrazí na adresách typu example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/obsah, www.example.com/obsah/stranka.html ani umisteni.example.com.
Přijatelné
Subdoména první úrovně www.example.com
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com ani www.example.com/obsah.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www1.example.com nebo umisteni.example.com.
Přijatelné
Subdoména první úrovně umisteni.example.com Přijatelné
Název jediného adresáře www.example.com/obsah
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com/obsah ani www.example.com/obsah/stranka.html.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www.example.com.
Přijatelné
Název jediného adresáře example.com/obsah Přijatelné
Název druhého adresáře www.example.com/obsah/dalsi
 • Reklamy se nezobrazí na adrese www.example.com/obsah/dalsi ani www.example.com/obsah/dalsi/stranka.html.
 • Reklamy se mohou zobrazit na adrese www.example.com nebo www.example.com/obsah.
Přijatelné
Víceúrovňové subdomény

www.umisteni.example.com

 • Reklamy mohou být vyloučeny jen z této konkrétní subdomény.
 Nedoporučujeme
Jedna konkrétní stránka www.example.com/index.html Přijatelné

Vzhledem k dynamické povaze Obsahové sítě nemůžeme zaručit, že vyloučením určité kategorie vyloučíte úplně všechny související stránky. Testováním jsme však zjistili, že vyloučení určité kategorie snižuje zobrazování na souvisejících stránkách přibližně o 90 procent.

Formátování vyloučení umístění pro mobilní aplikace

Postup vyloučení všech mobilních aplikací v kampaních cílených na Obsahovou síť:

 1. Na kartě Obsahová síť přejděte do části Vyloučené položky kampaně.
 2. V části Umístění vložte tento odkaz přesně tak, jak se zobrazuje zde (tedy bez „www“): adsenseformobileapps.com

V kampaních typu Pouze Obsahová síť – všechny funkce můžete v části Vyloučené položky kampaně vyloučit konkrétní aplikace. Formát tohoto typu vyloučení je ID aplikace (u aplikací pro iOS) nebo název balíčku (u aplikací pro Android), po kterém následuje tečka a doména adsenseformobileapps.com. Příklad:

 • Pokud byste chtěli vyloučit aplikaci LabPixies LineUp 2 pro iOS, zadali byste 476954712.adsenseformobileapps.com.
 • Pokud byste chtěli vyloučit herní aplikaci LabPixies ColorDrips pro Android, zadali byste com.labpixies.colordrips.adsenseformobileapps.com.

U kampaní v Obsahové síti, které výslovně cílí na síť aplikací Google AdMob, můžete jednotlivé mobilní aplikace přidat jako vyloučení umístění na úrovni reklamní sestavy nebo kampaně. Níže uvádíme marketingové cíle a typy kampaní, které tento postup umožňují:

Marketingové cíle pro typ kampaně Pouze Obsahová síť
 • Instalace vaší mobilní aplikace
 • Interakce s vaší mobilní aplikací
Typy kampaní
 • Pouze Obsahová síť – reklamy vyzývající k instalaci mobilních aplikací
 • Pouze Obsahová síť – reklamy v mobilních aplikacích
 • Pouze Obsahová síť – reklamy vyzývající k interakci s mobilními aplikacemi

Chcete-li v kampani některého z těchto typů vyloučit jednotlivé aplikace, postupujte stejně jako při vylučování konkrétních umístění. Poté, co v části Vyloučené položky reklamní sestavy nebo Vyloučené položky kampaně vyberete možnost Umístění, postupujte takto:

 1. Vedle položky Kategorie mobilních aplikací klikněte na tlačítko Hledat mezi všemi aplikacemi.
 2. Zadejte vyloučení umístění v některém z níže uvedených formátů, případně do vyhledávacího pole zadejte název aplikace a klikněte na tlačítko Hledat.
  • Aplikace pro iPhone: Chcete-li vyloučit aplikace pro iPhone, naformátujte vyloučení umístění pomocí výrazu mobileapp::1- následovaného ID v obchodu s aplikacemi pro iOS. Toto ID je řada číslic v identifikované adrese URL v obchodě s aplikacemi. Chcete-li například vyloučit aplikaci LabPixies LineUp 2, zadáte mobileapp::1-476954712.
  • Aplikace pro Android: Chcete-li vyloučit aplikace pro Android, naformátujte vyloučení umístění pomocí výrazu mobileapp:: 2- následovaného názvem balíčku aplikace pro Android, který představuje poslední část adresy URL aplikace v obchodě Google Play za rovnítkem. Chcete-li například vyloučit herní aplikaci LabPixies ColorDrips, zadáte mobileapp::2-com.labpixies.colordrips.
 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete z cílení vyloučit, a kliknutím na příslušné pole ji přidejte do vyloučení umístění.
 4. Klikněte na tlačítko Zavřít a poté na Uložit.
Vyloučení parkovaných domén

Většina vyloučení se vztahuje pouze na Obsahovou síť. Výjimkou jsou webové stránky v parkované doméně, které budou vyloučeny v Obsahové i ve Vyhledávací síti.

Poznámka

Vyloučení umístění má jiný význam než jeho smazání. Když umístění vyloučíte, blokujete v nich zobrazování reklam. Když umístění smažete, může se v něm reklama zobrazovat i nadále na základě jiných metod cílení v reklamní sestavě (např. cílení podle klíčových slov nebo témat).

Další krok

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?