Pridanie remarketingových zoznamov pre web do reklamných skupín

Pridajte do reklamných skupín remarketingové zoznamy, aby sa vaše reklamy zobrazovali ľuďom, ktorí navštívili váš web. V tomto článku vám vysvetlíme, ako pridať remarketingové zoznamy do reklamných skupín.

Pokyny

Remarketingové zoznamy pridáte do reklamných skupín takto:

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Pridanie remarketingového zoznamu do reklamnej skupiny v Obsahovej sieti

Ak chcete remarketingové zoznamy použiť v Obsahovej sieti, pridajte ich do reklamných skupín v kampaniach typu Iba Obsahová sieť – remarketing (odporúčaná možnosť) alebo Iba Obsahová sieť – všetky funkcie. Ak vytvoríte novú remarketingovú kampaň, nájdete v nej zoznam Všetci návštevníci, ktorý sme vytvorili za vás.

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať remarketingový zoznam.
 3. Kliknite na kartu Obsahová sieť.
 4. Kliknite na položku + Zacielenie.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Pridať zacielenie a vyberte možnosť Záujmy a remarketing.
 6. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Vybrať kategóriu a vyberte položku Remarketingové zoznamy. Zobrazia sa existujúce remarketingové zoznamy.
 7. Kliknite na dvojitú šípku » vedľa každého zoznamu, ktorý chcete pridať do reklamnej skupiny. Zoznam sa po pridaní zobrazí v stĺpci Vybraté.
 8. Keď skončíte, kliknite na tlačidlá Zavrieť a Uložiť.

Pridanie remarketingového zoznamu do reklamnej skupiny vo Vyhľadávacej sieti

Ak chcete remarketingové zoznamy použiť pre reklamy vo vyhľadávaní, pridajte remarketingové zoznamy do reklamnej skupiny v rámci kampane vo Vyhľadávacej sieti.

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať remarketingový zoznam.
 3. Kliknite na kartu Publikum.
 4. Kliknite na tlačidlo + Zacielenie.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Pridať zacielenie a vyberte možnosť Záujmy a remarketing.
 6. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Vybrať kategóriu a vyberte položku Remarketingové zoznamy. Zobrazia sa existujúce remarketingové zoznamy.
 7. Kliknite na dvojitú šípku » vedľa každého zoznamu, ktorý chcete pridať do reklamnej skupiny. Zoznam sa po pridaní zobrazí v stĺpci Vybraté.
 8. Keď skončíte, kliknite na tlačidlá Zavrieť a Uložiť.

Vo Vyhľadávacej sieti je možné použiť iba tieto typy zoznamov:

 • zoznamy na základe značiek, čiže zoznamy založené priamo na značkách v rámci vášho webu
 • zoznamy na základe pravidiel, čiže zoznamy založené na pravidlách o navštívených webových adresách,
 • kombinované zoznamy, čiže ľubovoľné kombinácie dvoch typov zoznamov uvedených vyššie.

Kopírovanie remarketingových zoznamov do inej reklamnej skupiny

Po nastavení remarketingových zoznamov pre jednu reklamnú skupinu ich môžete kopírovať a prilepiť aj do ďalších reklamných skupín.

Kopírovanie remarketingových zoznamov:

 1. Začiarknite políčka vedľa remarketingových zoznamov, ktoré chcete kopírovať.
 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte položku Kopírovať.

Prilepenie kopírovaných remarketingových zoznamov:

 1. Kliknite na kartu Kampane.
 2. Zvoľte kampaň.
 3. Začiarknite políčka vedľa reklamných skupín, do ktorých chcete prilepiť remarketingové zoznamy.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte položku Prilepiť.

Ďalšie informácie o remarketingových zoznamoch

Na jeden remarketingový zoznam môžu byť zacielené viaceré reklamné skupiny alebo kampane. Ak je na ten istý remarketingový zoznam zacielených viacero reklám, zobrazovať sa môže každá z nich. Ak je návštevník zahrnutý do viacerých remarketingových zoznamov, môžu sa mu zobraziť reklamy z remarketingových kampaní pre dané zoznamy. V oboch prípadoch vyberie služba Google Ads reklamu s najvyšším hodnotením reklamy, ktorá bude súťažiť v reklamnej aukcii.

Pridanie ďalších spôsobov zacielenia do remarketingovej kampane v Obsahovej sieti môže zúžiť vaše publikum. Ak napríklad do reklamnej skupiny v remarketingovej kampani pridáte kľúčové slová pre Obsahovú sieť a pre remarketingové zoznamy aj kľúčové slová vyberiete nastavenie Zacielenie a cenová ponuka, vaše reklamy sa ľuďom v remarketingových zoznamoch budú môcť zobraziť iba pri návšteve webu, ktorý je v zhode s vašimi kľúčovými slovami. Ak pre remarketingové zoznamy vyberiete nastavenie Len cenová ponuka a pre kľúčové slová vyberiete nastavenie Zacielenie a cenová ponuka, vaše reklamy sa môžu zobraziť ľuďom pri návšteve webu, ktorý je v zhode s vašimi kľúčovými slovami. Ak sa ľudia, ktorí navštívia tento web, nachádzajú vo vašom remarketingovom zozname, uplatňuje sa cenová ponuka pre remarketingový zoznam.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory