Pridanie webových remarketingových zoznamov do reklamných skupín

Pridajte do reklamných skupín remarketingové zoznamy, aby sa vaše reklamy zobrazovali ľuďom, ktorí navštívili váš web. V tomto článku vám vysvetlíme, ako pridať remarketingové zoznamy do reklamných skupín.

Pokyny

Remarketingové zoznamy pridáte do reklamných skupín takto:

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads
  2. Kliknite na kartu Publikum.
  3. Kliknite na tlačidlo plus .
  4. Kliknite na položku Remarketing a podobné segmenty publika.
  5. Vyhľadajte podobné segmenty publika alebo kliknite na položku Remarketing a podobné segmenty publika.
  6. Začiarknite políčko vedľa každého remarketingového zoznamu, ktorý chcete pridať. Pridané zoznamy sa zobrazia v pravom stĺpci.
  7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o remarketingových zoznamoch

Na jeden remarketingový zoznam môžu byť zacielené viaceré reklamné skupiny alebo kampane. Ak je na ten istý remarketingový zoznam zacielených viacero reklám, zobrazovať sa môže každá z nich. Ak je návštevník zahrnutý do viacerých remarketingových zoznamov, môžu sa mu zobrazovať reklamy z remarketingových kampaní pre dané zoznamy. V oboch prípadoch vyberie Google Ads reklamu s najvyšším hodnotením reklamy, ktorá bude súťažiť v reklamnej aukcii.

Pridanie ďalších spôsobov zacielenia do remarketingovej kampane v Obsahovej sieti môže zúžiť vaše publikum. Ak napríklad do reklamnej skupiny v remarketingovej kampani pridáte kľúčové slová pre Obsahovú sieť a pre remarketingové zoznamy aj kľúčové slová vyberiete nastavenie Zacielenie a cenová ponuka, vaše reklamy sa ľuďom v remarketingových zoznamoch budú môcť zobraziť iba pri návšteve webu, ktorý je v zhode s vašimi kľúčovými slovami. Ak pre remarketingové zoznamy vyberiete nastavenie Len cenová ponuka a pre kľúčové slová vyberiete nastavenie Zacielenie a cenová ponuka, vaše reklamy sa môžu zobraziť ľuďom pri návšteve webu, ktorý je v zhode s vašimi kľúčovými slovami. Ak sa ľudia, ktorí navštívia tento web, nachádzajú vo vašom remarketingovom zozname, uplatňuje sa cenová ponuka pre remarketingový zoznam.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory