Dodavanje popisa za remarketing web-lokacije grupama oglasa

Dodajte popise za remarketing svojim grupama oglasa kako bi se oglasi prikazivali korisnicima koji posjećuju vašu web-lokaciju. Ovaj članak opisuje kako grupama oglasa dodati popise za remarketing.

Upute

Da biste svojim grupama oglasa dodali popise za remarketing, pratite sljedeće korake:

Novi doživljaj Google Adsa sada je isključivi način na koji korisnici mogu upravljati svojim računima. Ako još upotrebljavate prethodni doživljaj AdWordsa, u nastavku odaberite PrethodniSaznajte više

Dodavanje popisa za remarketing grupi oglasa za prikazivačku mrežu

Da biste popise za remarketing upotrebljavali na prikazivačkoj mreži, dodajte ih grupama oglasa u kampanjama vrste "Samo prikazivačka mreža – remarketing" (preporučeno) ili "Samo prikazivačka mreža – sve značajke". Ako izradite novu kampanju za remarketing, za vas će se izraditi popis "Svi posjetitelji".

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Kliknite grupu oglasa kojoj želite dodati popis za remarketing.
 3. Kliknite karticu Prikazivačka mreža.
 4. Kliknite + Ciljanje.
 5. Kliknite padajući izbornik Dodaj ciljanje i odaberite Interesi i remarketing.
 6. Kliknite padajući izbornik Odaberi kategoriju i odaberite Popisi za remarketing. Prikazat će se postojeći popisi za remarketing.
 7. Kliknite dvostruke strelice » pokraj pojedinih popisa koje želite dodati grupi oglasa. Nakon što dodate popis, on se prikazuje u stupcu "Odabrano".
 8. Kada završite, kliknite Zatvori i Spremi.

Dodavanje popisa za remarketing grupi oglasa za pretraživačku mrežu

Da biste za oglase ciljane na pretraživačku mrežu koristili popise za remarketing, dodajte popise za remarketing grupi oglasa koji ciljaju vaše kampanje na pretraživačkoj mreži.

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Kliknite grupu oglasa kojoj želite dodati popis za remarketing.
 3. Kliknite karticu Publika.
 4. Kliknite + Ciljanje.
 5. Kliknite padajući izbornik Dodaj ciljanje i odaberite Interesi i remarketing.
 6. Kliknite padajući izbornik Odaberi kategoriju i odaberite Popisi za remarketing. Prikazat će se postojeći popisi za remarketing.
 7. Kliknite dvostruke strelice » pokraj pojedinih popisa koje želite dodati grupi oglasa. Nakon što dodate popis, on se prikazuje u stupcu "Odabrano".
 8. Kada završite, kliknite Zatvori i Spremi.

Na pretraživačkoj mreži mogu se koristiti samo te vrste popisa.

 • Popisi na temelju oznaka popisi su temeljeni izravno na oznakama na vašoj web-lokaciji.
 • Popisi na temelju pravila popisi su temeljeni na pravilima o posjećenim URL-ovima.
 • Kombinirani popisi kombinacija su bilo koje dvije vrste prije navedenih popisa.

Kopiranje popisa za remarketing u drugu grupu oglasa

Kada postavite popise za remarketing za jednu grupu oglasa, možete ih kopirati i zalijepiti u druge grupe oglasa.

Da biste kopirali popise za remarketing:

 1. Označite okvire pokraj popisa za remarketing koje želite kopirati.
 2. Kliknite padajući izbornik Uredi i odaberite Kopiraj.

Da biste zalijepili kopirane popise za remarketing:

 1. Kliknite karticu Kampanje.
 2. Odaberite kampanju.
 3. Označite okvire pokraj grupa oglasa gdje želite zalijepiti svoje popise za remarketing.
 4. Kliknite padajući izbornik Uredi i odaberite Zalijepi.

Više o popisima za remarketing

Više grupa oglasa ili kampanja može ciljati isti popis za remarketing. Ako više oglasa cilja isti popis za remarketing, svaki oglas ispunjava uvjete za prikazivanje. Ako se posjetitelj nalazi na više popisa za remarketing, oglasi u kampanjama za remarketing za te popise ispunjavaju uvjete za prikazivanje. U oba slučaja Google Ads bira oglas s najvišim rangom oglasa za nadmetanje na dražbi oglasa.

Dodavanje drugih načina ciljanja kampanji za remarketing na prikazivačkoj mreži može suziti vašu publiku. Na primjer, ako ključne riječi za prikazivačku mrežu dodate grupi oglasa u kampanji za remarketing, a zatim odaberete postavku "Ciljanje i licitacija" za popise za remarketing i ključne riječi, vaši se oglasi mogu prikazivati korisnicima na popisu za remarketing samo kada posjete web-lokacije koje se podudaraju s vašim ključnim riječima. Ako odaberete postavku "Samo licitacija" za popise za remarketing i postavku "Ciljanje i licitacija" za ključne riječi, vaši se oglasi mogu prikazivati korisnicima kada posjete web-lokacije koje odgovaraju vašim ključnim riječima. Ako se korisnici koji posjećuju te web-lokacije nalaze na vašim popisima za remarketing, primjenjuje se licitacija popisa za remarketing.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Prethodni Novi

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem