Giới thiệu về cách thiết lập tính năng tiếp thị lại

Tính năng tiếp thị lại giúp bạn tiếp cận những người trước đây đã truy cập vào trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Khách truy cập hoặc người dùng trước đây có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn khi họ duyệt qua các trang web thuộc Mạng hiển thị của Google hoặc khi họ tìm kiếm những cụm từ liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên Google.

Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin tổng quan chung về bốn bước cần thiết để tạo chiến dịch tiếp thị lại.

Trước khi bắt đầu

Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads để tiếp thị lại trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ Google Ads mới bao gồm một thẻ trang web toàn cầu và một đoạn mã sự kiện tùy chọn. Nếu bạn đã cài đặt thẻ AdWords cũ trên trang web của mình bằng JavaScript thì thẻ này vẫn hoạt động, nhưng bạn nên sử dụng thẻ Google Ads mới. Tìm hiểu về Những thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại của Google Ads.

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Để sử dụng tiếp thị lại, bạn sẽ cần phải chọn loại chiến dịch được hỗ trợ.

Chiến dịch trên Mạng hiển thị

Để sử dụng tiếp thị lại trên Mạng hiển thị, hãy chọn "Chỉ Mạng hiển thị" > "Mục tiêu tiếp thị" > "Thúc đẩy hành động" > "Mua trên trang web của bạn" khi bạn tạo chiến dịch của mình.

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm

Để sử dụng danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, hãy chọn loại chiến dịch "Chỉ mạng tìm kiếm - Tất cả tính các năng" khi tạo chiến dịch. Nếu có chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm - Tiêu chuẩn" hoặc "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị - Tiêu chuẩn", bạn sẽ không thể thêm danh sách tiếp thị lại vào chiến dịch của mình.

Thêm thẻ Google Ads vào trang web hoặc ứng dụng

Để bắt đầu sử dụng tính năng tiếp thị lại, hãy thiết lập nguồn đối tượng cho trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Đoạn mã thẻ tiếp thị lại là các khối mã nhỏ mà bạn nhận được khi gắn thẻ trang web cho tính năng tiếp thị lại trong Nguồn đối tượng. Sau khi có đoạn mã, bạn có thể thêm những đoạn mã đó vào trang web của mình. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có thể thiết lập tính năng tiếp thị lại bằng cách sử dụng SDK để phân đoạn đối tượng trong ứng dụng do các sự kiện mà bạn thiết lập xác định. Tìm hiểu thêm về tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng

Đoạn mã sự kiện

Sau khi thêm thẻ trang web toàn cầu, bạn có thể gửi dữ liệu bổ sung cho Google Ads để tiếp thị lại và theo dõi chuyển đổi bằng cách sử dụng lệnh 'event'. Đoạn mã sự kiện cho phép bạn nắm bắt các sự kiện và thông số sự kiện liên kết mà bạn có thể sử dụng để tạo danh sách tiếp thị lại của mình.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng đoạn mã sự kiện để tạo danh sách đối tượng nhắm mục tiêu người dùng đã đăng ký trên trang web. Tùy thuộc vào loại doanh nghiệp của mình, bạn sẽ cần chuyển dữ liệu cụ thể đến Google Ads thông qua đoạn mã sự kiện. Tìm hiểu cách sử dụng thông số sự kiện cho loại doanh nghiệp của bạn

Bắt đầu với danh sách tiếp thị lại

Sau khi thiết lập nguồn đối tượng, bạn đã sẵn sàng để tạo danh sách tiếp thị lại.

Bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho nhiều danh mục khách truy cập. Ví dụ: bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho khách truy cập vào trang danh mục sản phẩm phổ biến nhất của mình và gọi là "Danh sách danh mục phổ biến". Đoạn mã tiếp thị lại sẽ yêu cầu Google Ads lưu khách truy cập vào "Danh sách danh mục phổ biến" của bạn. Khi mọi người truy cập trang này, mã cookie của họ sẽ được thêm vào danh sách tiếp thị lại.

Tìm hiểu cách tạo danh sách tiếp thị lại cho trang web.

Google Ads tự động tạo danh sách tiếp thị lại

Khi bạn thiết lập chiến dịch tiếp thị lại đầu tiên, Google Ads sẽ tạo danh sách tiếp thị lại mặc định cho bạn. Các danh sách được tạo này giúp bạn bắt đầu ngay việc nhắm mục tiêu các danh sách trong các nhóm quảng cáo của mình. Bạn có thể xem phần Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại được tạo tự động để tìm hiểu thêm.

Sau đây là các danh sách tiếp thị lại mặc định phổ biến mà bạn nên cân nhắc sử dụng cho chiến dịch tiếp thị lại đầu tiên của mình:

  • Tất cả khách truy cập: Danh sách này điền bằng cách sử dụng tất cả các giá trị từ tất cả các thông số trong phương thức triển khai gắn thẻ tiếp thị lại của bạn và bao gồm "Bất kỳ ai đã truy cập các trang của bạn có đoạn mã sự kiện tiếp thị lại".
  • Tất cả người chuyển đổi: Danh sách này điền tự động bằng cách sử dụng thẻ theo dõi chuyển đổi và bao gồm "Bất kỳ ai đã chuyển đổi trên trang web của bạn". Nếu bạn chưa thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi, thì danh sách này sẽ trống.
  • Danh sách được tối ưu hóa trên Google Ads: Đây là một danh sách kết hợp gộp chung nhiều đối tượng từ các nguồn đối tượng có sẵn vào một danh sách tiếp thị lại duy nhất. Để tạo danh sách này, bạn cần phải kết nối ít nhất 1 nguồn dữ liệu trong trang Nguồn đối tượng.

Quy tắc danh sách tiếp thị lại

Sau khi thêm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại tùy chọn vào trang web hoặc ứng dụng của mình, bạn có thể xác định danh sách cho các mục khác nhau của trang web hoặc ứng dụng bằng cách sử dụng các quy tắc. Ví dụ: nếu muốn xác định danh sách cho trang web bán giày cao gót của mình, bạn có thể sử dụng quy tắc: "URL chứa giày cao gót". Hãy lưu ý rằng bạn phải đưa cụm từ 'giày cao gót' vào URL của các trang sản phẩm, chẳng hạn như www.example.com/giaycaogot.

Với các quy tắc, bạn có thể tạo ra số lượng danh sách tùy thích mà không phải thêm nhiều thẻ khác vào trang web hoặc ứng dụng của mình. Đây là cách tốt nhất để bắt đầu với các danh sách được tạo tự động, nhưng nếu muốn cá nhân hóa danh sách của mình thì bạn có thể sử dụng các quy tắc danh sách. Hãy lưu ý rằng chỉ những danh sách có hơn 100 người dùng hoạt động mới đủ điều kiện để chạy quảng cáo. Việc tạo nhiều danh sách quá chi tiết có thể sẽ khiến danh sách không đủ điều kiện để chạy do không thể đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu.

Tìm hiểu thêm về quy tắc danh sách tiếp thị lại

Thông số tùy chỉnh

Đoạn mã sự kiện tiếp thị lại động cho phép bạn gửi các thông số tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để tạo danh sách tiếp thị lại.

Ví dụ: bạn có thể gửi giá sản phẩm và loại trang (chẳng hạn trang mua hàng) vào đoạn mã sự kiện để tạo danh sách cho những người đã mua bất kỳ sản phẩm nào trên một mức giá nhất định. Trong trường hợp này, các thông số tùy chỉnh mà bạn muốn bao gồm trong đoạn mã sự kiện tiếp thị lại sẽ là "giá trị" (giá của sản phẩm) và "loại trang" (loại trang cho biết mức độ tiến gần đến hành động mua hàng của khách hàng).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng các mẫu cho danh sách tiếp thị lại trang web.

Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

 

Tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông số sau: allow_ad_personalization_signals. Thông số này sẽ cho phép bạn tắt tính năng sử dụng dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa và giá trị mặc định của thông số sẽ được đặt thành true. Khi bạn đặt giá trị của thông số thành false, đồng nghĩa với việc bạn chọn tắt tính năng sử dụng dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa. 
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố