Giới thiệu về cách thiết lập tính năng tiếp thị lại

Tính năng tiếp thị lại giúp bạn tiếp cận những người trước đây đã truy cập vào trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Khách truy cập hoặc người dùng trước đây có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn khi họ duyệt xem các trang web thuộc Mạng hiển thị của Google hoặc tìm kiếm những cụm từ liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên Google.

Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin tổng quan chung về bốn bước cần thiết để tạo chiến dịch tiếp thị lại.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng tiếp thị lại, bạn sẽ cần phải chọn loại chiến dịch được hỗ trợ.

Chiến dịch trên Mạng hiển thị


Để sử dụng tiếp thị lại trên Mạng hiển thị, hãy chọn "Mạng hiển thị" làm loại chiến dịch của bạn khi tạo chiến dịch và chọn mục tiêu là "Thúc đẩy hành động" > "Mua trên trang web của bạn". Không cần phải chọn mục tiêu tiếp thị (mục tiêu) vì bạn có thể xây dựng chiến dịch không có mục tiêu. Tuy nhiên, nếu chọn mục tiêu tiếp thị, bạn sẽ thấy các tính năng được thiết kế đặc biệt để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Tiếp tục thiết lập chiến dịch của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp tục.


Sau khi bạn cung cấp thông tin chi tiết còn lại về chiến dịch, hãy tạo một nhóm quảng cáo. Trong mục "Mọi người: những người bạn muốn tiếp cận", hãy nhấp vào để mở rộng mục "Đối tượng" và chọn các danh sách tiếp thị lại mà bạn muốn chiến dịch của mình nhắm mục tiêu trong bộ chọn đối tượng "Tiếp thị lại".

Bạn có thể chọn sử dụng các danh sách tiếp thị lại mà bạn đã tạo hoặc sử dụng các danh sách được Google Ads tự động tạo cho bạn. Để tạo danh sách tiếp thị lại riêng, trước hết bạn phải thêm Nguồn đối tượng của bên thứ nhất vào Công cụ quản lý đối tượng. Tìm hiểu thêm về tạo danh sách tiếp thị lại. 

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm


Để sử dụng danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, hãy chọn "Mạng tìm kiếm" làm loại chiến dịch của bạn khi tạo chiến dịch. 


Sau khi bạn đã tạo chiến dịch:

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Chọn danh sách đối tượng mà bạn muốn thêm vào chiến dịch của mình.
 4. Trong thanh màu xanh lam phía trên danh sách đối tượng của bạn, hãy nhấp vào "Thêm vào…” và chọn "Nhóm quảng cáo".
 5. Trong bộ chọn, chọn chiến dịch của bạn, sau đó thêm danh sách đối tượng vào các nhóm quảng cáo bạn chọn. Bạn có thể xóa danh sách đối tượng khỏi bất kỳ nhóm quảng cáo đã chọn nào ở phía bên phải của bộ chọn. 
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Chọn cài đặt nhắm mục tiêu cho đối tượng trong các nhóm quảng cáo đã chọn
 8. Nhấp vào Thêm đối tượng
   

Thêm thẻ Google Ads vào trang web hoặc ứng dụng

Để bắt đầu sử dụng tính năng tiếp thị lại, hãy thiết lập nguồn đối tượng cho trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Đoạn mã thẻ tiếp thị lại là các cụm mã nhỏ mà bạn nhận được khi gắn thẻ trang web để tiếp thị lại trong Nguồn đối tượng. Sau khi có đoạn mã, bạn có thể thêm đoạn mã vào trang web của mình. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có thể thiết lập tính năng tiếp thị lại bằng cách sử dụng SDK để phân đoạn đối tượng trong ứng dụng do các sự kiện mà bạn thiết lập xác định. Tìm hiểu thêm về tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng

Đoạn mã sự kiện

Sau khi thêm thẻ trang web toàn cầu, bạn có thể gửi dữ liệu bổ sung cho Google Ads để tiếp thị lại và theo dõi chuyển đổi bằng cách sử dụng lệnh 'event'. Đoạn mã sự kiện cho phép bạn nắm bắt các sự kiện và thông số sự kiện liên kết mà bạn có thể sử dụng để tạo danh sách tiếp thị lại của mình.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng đoạn mã sự kiện để tạo danh sách đối tượng nhắm mục tiêu người dùng đã đăng ký trên trang web. Tùy thuộc vào loại doanh nghiệp của mình, bạn sẽ cần chuyển dữ liệu cụ thể đến Google Ads thông qua đoạn mã sự kiện. Tìm hiểu cách sử dụng thông số sự kiện cho loại doanh nghiệp của bạn

Bắt đầu với danh sách tiếp thị lại

Sau khi thiết lập nguồn đối tượng, bạn đã sẵn sàng để tạo danh sách tiếp thị lại.

Bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho nhiều danh mục khách truy cập. Ví dụ: bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho khách truy cập vào trang danh mục sản phẩm phổ biến nhất của mình và gọi là "Danh sách danh mục phổ biến". Đoạn mã tiếp thị lại cho Google Ads biết phải lưu khách truy cập vào "Danh sách danh mục phổ biến" của bạn. Khi mọi người truy cập vào trang đó, mã cookie của họ sẽ được thêm vào danh sách tiếp thị lại.

Tìm hiểu cách tạo danh sách tiếp thị lại cho trang web.

Google Ads tự động tạo danh sách tiếp thị lại

Khi bạn thiết lập chiến dịch tiếp thị lại đầu tiên, Google Ads sẽ tạo danh sách tiếp thị lại mặc định cho bạn. Các danh sách tạo sẵn giúp bạn bắt đầu ngay hoạt động nhắm mục tiêu các danh sách trong các nhóm quảng cáo của mình. Bạn có thể xem phần giới thiệu về danh sách tiếp thị lại tạo sẵn mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thêm.

Sau đây là các danh sách tiếp thị lại mặc định phổ biến mà bạn nên cân nhắc sử dụng cho chiến dịch tiếp thị lại đầu tiên của mình:

 • Tất cả khách truy cập: Hệ thống tạo danh sách này bằng cách sử dụng tất cả các giá trị từ tất cả các thông số trong phương thức triển khai gắn thẻ tiếp thị lại của bạn và bao gồm "Bất kỳ ai đã truy cập các trang có đoạn mã sự kiện tiếp thị lại".
 • Tất cả những người chuyển đổi: Hệ thống tạo danh sách này bằng cách sử dụng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi và bao gồm "Bất kỳ ai đã chuyển đổi trên trang web của bạn". Nếu bạn chưa thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi thì danh sách này sẽ trống.
 • Danh sách được tối ưu hóa trên Google Ads: Đây là một danh sách kết hợp gộp chung nhiều đối tượng từ các nguồn đối tượng có sẵn vào một danh sách tiếp thị lại duy nhất. Để tạo danh sách này, bạn cần phải kết nối ít nhất 1 nguồn dữ liệu trong trang Nguồn đối tượng.

Quy tắc danh sách tiếp thị lại

Sau khi thêm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại tùy chọn vào trang web hoặc ứng dụng của mình, bạn có thể xác định danh sách cho các mục khác nhau của trang web hoặc ứng dụng bằng cách sử dụng các quy tắc. Ví dụ: nếu bạn muốn xác định một danh sách cho trang web bán giày cao gót, bạn có thể sử dụng quy tắc này: "URL chứa giày cao gót". Xin lưu ý rằng bạn phải đưa cụm từ 'giày cao gót' vào URL của các trang sản phẩm, chẳng hạn như www.example.com/giaycaogot.

Với các quy tắc, bạn có thể tạo ra số lượng danh sách tùy thích mà không phải thêm nhiều thẻ khác vào trang web hoặc ứng dụng của mình. Đây là cách tốt nhất để bắt đầu với các danh sách được tạo tự động, nhưng nếu muốn cá nhân hóa danh sách của mình thì bạn có thể sử dụng các quy tắc danh sách. Xin lưu ý rằng chỉ những danh sách có hơn 100 người dùng hoạt động mới đủ điều kiện để chạy quảng cáo. Việc tạo nhiều danh sách quá chi tiết có thể sẽ khiến danh sách không đủ điều kiện để chạy do không thể đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu.

Tìm hiểu thêm về quy tắc danh sách tiếp thị lại

Thông số tùy chỉnh

Đoạn mã sự kiện tiếp thị lại động cho phép bạn gửi các thông số tùy chỉnh mà bạn có thể dùng để tạo danh sách tiếp thị lại.

Ví dụ: bạn có thể gửi giá sản phẩm và loại trang (chẳng hạn như trang mua hàng) vào đoạn mã sự kiện để tạo danh sách cho những người đã mua bất kỳ sản phẩm nào trên một mức giá nhất định. Trong trường hợp này, các thông số tùy chỉnh bạn bao gồm trong đoạn mã sự kiện tiếp thị lại sẽ là "giá trị" (giá của sản phẩm) và "loại trang" (loại trang cho biết mức độ tiến gần đến hành động mua hàng của khách hàng).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng các mẫu cho danh sách tiếp thị lại trang web.

Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa

 

Vô hiệu hóa tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa hoặc vì các lý do riêng liên quan đến việc tuân thủ chính sách của bạn. Bạn có thể sửa đổi thẻ toàn trang web và tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng cụ thể trên trang web của bạn hoặc chọn loại trừ tất cả người dùng ở California trong phần Công cụ quản lý đối tượng trên tài khoản Google Ads.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false