Giới thiệu về cách thiết lập phân đoạn dữ liệu của bạn

Để mang đến cho bạn một chế độ xem tổng hợp và toàn diện về Đối tượng của bạn, đồng thời cải thiện để việc quản lý đối tượng và tối ưu hóa trở nên đơn giản hơn, chúng tôi sẽ triển khai các điểm cải tiến sau đây trên Google Ads:

  • Báo cáo đối tượng mới
    Báo cáo chi tiết về thông tin nhân khẩu học của đối tượng, phân khúc đối tượng và tiêu chí loại trừ đối tượng hiện được tổng hợp ở cùng một nơi – thẻ "Đối tượng" trong trình đơn điều hướng trang bên trái. Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý Đối tượng của mình trên trang báo cáo này. Tìm hiểu thêm về tính năng Báo cáo đối tượng
  • Thuật ngữ mới
    Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ mới trong báo cáo đối tượng và trên toàn bộ Google Ads. Ví dụ: “loại đối tượng” (bao gồm đối tượng tương tự, đối tượng tùy chỉnh, đối tượng đang cân nhắc mua hàng và đối tượng chung sở thích) hiện được gọi là phân khúc đối tượng, và “tái tiếp thị” hiện được gọi là “dữ liệu của bạn”. Hãy tìm hiểu thêm về Nội dung cập nhật đối với các thuật ngữ và cụm từ về Đối tượng

Phân đoạn dữ liệu của bạn bao gồm các khách hàng hiện tại và những người đã từng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Hãy tìm hiểu cách sử dụng dữ liệu của bạn trong Chiến dịch hiển thịChiến dịch tìm kiếm.

Thêm thẻ Google Ads vào trang web hoặc ứng dụng của bạn

Để bắt đầu sử dụng phân đoạn dữ liệu của bạn, hãy thiết lập một nguồn đối tượng cho trang web hoặc ứng dụng của bạn. Đoạn mã thẻ là các khối mã nhỏ mà bạn nhận được khi gắn thẻ trang web của mình trong Nguồn đối tượng. Sau khi có đoạn mã, bạn có thể thêm đoạn mã đó vào trang web của mình. Để nhắm mục tiêu những người đã dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, bạn hãy thiết lập dữ liệu của mình bằng một SDK để phân đoạn theo những sự kiện mà bạn đã thiết lập. Tìm hiểu thêm về tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng

Đoạn mã sự kiện

Sau khi thêm thẻ toàn trang web, bạn có thể gửi thêm dữ liệu đến Google Ads để tạo phân đoạn dữ liệu của mình và để theo dõi các lượt chuyển đổi bằng lệnh ‘event’. Đoạn mã sự kiện cho phép bạn nắm bắt các sự kiện và thông số sự kiện liên quan mà bạn có thể sử dụng để tạo phân đoạn dữ liệu của mình.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng đoạn mã sự kiện để nhắm mục tiêu những người dùng đã đăng ký trên trang web của bạn. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp của mình, bạn sẽ cần chuyển dữ liệu cụ thể đến Google Ads thông qua đoạn mã sự kiện.

Bắt đầu sử dụng phân đoạn dữ liệu của bạn

Sau khi thiết lập một nguồn đối tượng, bạn có thể tạo một phân đoạn. Bạn có thể tạo phân đoạn cho nhiều kiểu khách truy cập khác nhau. Ví dụ: bạn có thể thêm vào phân đoạn những người dùng đã truy cập vào trang web danh mục sản phẩm phổ biến nhất của bạn. Đoạn mã dữ liệu yêu cầu Google Ads lưu khách truy cập vào "Danh sách danh mục sản phẩm phổ biến" của bạn. Khi mọi người truy cập vào trang đó, Google Ads sẽ thêm mã cookie của khách truy cập vào phân đoạn dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu cách tạo danh sách tiếp thị lại trang web.

Danh sách được tạo tự động

Nếu bạn đã thiết lập nguồn đối tượng, Google Ads sẽ tạo danh sách mặc định cho bạn. Bạn có thể bắt đầu ngay việc nhắm mục tiêu các danh sách này trong nhóm quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm về danh sách được tạo tự động có sẵn cho bạn

Sau đây là những phân đoạn mặc định phổ biến mà bạn nên cân nhắc sử dụng:

  • Tất cả khách truy cập: Phân đoạn này sẽ điền tất cả các giá trị của tất cả các thông số trong phương thức triển khai gắn thẻ của bạn và bao gồm "Những người đã truy cập các trang có chứa đoạn mã sự kiện dữ liệu của bạn".
  • Tất cả người chuyển đổi: Phân đoạn này sẽ tự động điền thẻ theo dõi lượt chuyển đổi của bạn và bao gồm "Những người đã chuyển đổi trên trang web của bạn". Nếu bạn chưa thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, phân đoạn này sẽ trống.
  • Phân đoạn được tối ưu hóa trên Google Ads: Đây là một phân đoạn kết hợp, bao gồm nhiều phân đoạn từ các nguồn đối tượng có sẵn. Để tạo phân đoạn này, bạn cần phải kết nối ít nhất 1 nguồn dữ liệu trong trang Nguồn đối tượng.

Quy tắc về phân đoạn dữ liệu của bạn

Sau khi thêm thẻ toàn trang web và một đoạn mã sự kiện không bắt buộc vào trang web hoặc ứng dụng của mình, bạn có thể xác định phân đoạn cho các phần khác nhau của trang web hoặc ứng dụng bằng cách sử dụng quy tắc. Ví dụ: nếu muốn xác định một phân đoạn cho trang web bán giày gót nhọn, bạn có thể sử dụng quy tắc sau: "URL chứa giaygotnhon". Lưu ý rằng bạn phải đưa cụm từ "giaygotnhon" vào URL của các trang sản phẩm, chẳng hạn như www.example.com/giaygotnhon.

Bằng cách sử dụng quy tắc, bạn có thể tạo bao nhiêu phân đoạn tùy thích mà không phải thêm nhiều thẻ khác vào trang web hoặc ứng dụng của mình. Bạn nên bắt đầu sử dụng các phân đoạn được tạo tự động cho mình. Tuy nhiên, nếu muốn cá nhân hóa phân đoạn của mình, bạn có thể sử dụng quy tắc về phân đoạn. Lưu ý rằng chỉ những phân đoạn có hơn 100 người dùng đang hoạt động mới đủ điều kiện để chạy quảng cáo. Những phân đoạn chi tiết có thể sẽ không đủ điều kiện để chạy quảng cáo do có thể không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.

Tìm hiểu thêm về quy tắc về danh sách phân đoạn dữ liệu của bạn

Thông số tùy chỉnh

Đoạn mã sự kiện tiếp thị lại động cho phép bạn gửi các thông số tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để tạo phân đoạn dữ liệu của mình.

Ví dụ: bạn có thể gửi giá sản phẩm và loại trang (chẳng hạn như trang mua hàng) trong đoạn mã sự kiện để tạo một phân đoạn bao gồm những người đã mua bất kỳ sản phẩm nào có giá cao hơn một mức giá nhất định. Trong trường hợp này, các thông số tùy chỉnh mà bạn đưa vào đoạn mã sự kiện sẽ là "value" (giá sản phẩm) và "page type" (loại trang – cho biết mức độ tiến gần đến hành động mua hàng của khách hàng).

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng mẫu cho phân đoạn bao gồm những người dùng đã từng truy cập vào trang web của bạn.

Google Ads không cho phép triển khai thẻ trên các trang liên quan đến ưu đãi bị hạn chế về chính sách. Tìm hiểu thêm về Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa

Tắt tính năng thu thập dữ liệu của bạn

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa hoặc vì các lý do riêng liên quan đến việc tuân thủ của bạn. Bạn có thể sửa đổi thẻ toàn trang web và tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng cụ thể trên trang web của bạn hoặc chọn loại trừ tất cả người dùng ở California trong phần Công cụ quản lý đối tượng trên tài khoản Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false