Konfigurera remarketing

Med remarketing kan du nå personer som redan har besökt din webbplats eller använt din mobilapp. Tidigare besökare eller användare kan se dina annonser när de besöker webbplatser i Googles Display-nätverk eller när de söker på Google med termer som har anknytning till dina produkter eller tjänster.

Den här artikeln innehåller en allmän översikt över de fyra steg som krävs när du vill skapa remarketingkampanjer:

Innan du börjar

Om du har ställt in Google Ads-taggen för remarketing i den nya Google Ads-upplevelsen ser du den nya Google Ads-taggen som består av en global webbplatstagg och ett valfritt händelsekodavsnitt. Om du har den gamla AdWords-taggen installerad på din webbplats med hjälp av JavaScript fungerar den fortfarande, men vi rekommenderar att du använder den nya Google Ads-taggen. Läs mer om ändringarna av Google Ads remarketingtagg.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

För att kunna använda remarketing måste du välja en av de kampanjtyper som stöds.

Kampanjer i Display-nätverket

Om du vill använda remarketing i Display-nätverket väljer du Endast Display-nätverket > Marknadsföringsmål > Uppmuntra handling > Köpa något på din webbplats när du skapar din kampanj.

Kampanjer i söknätverket

Om du vill använda remarketinglistor för sökannonser väljer du kampanjtypen Endast söknätverket – Alla funktioner när du skapar din kampanj. Om du har en kampanj av typen Endast söknätverket – Standard eller Söknätverket med Display-tillval – Standard kan du inte lägga till remarketinglistor i kampanjen.

Lägga till Google Ads-taggen på din webbplats eller i din app

För att kunna använda remarketing behöver du först skapa en målgruppskälla för din webbplats eller dina appar.

Kodavsnitten för remarketingtaggen är små bitar kod som du får när du taggar din webbplats för remarketing i Målgruppskällor. När du har kodavsnitten kan du lägga till dem på din webbplats. För mobilappar ställer du in remarketing med ett SDK som segmenterar målgrupper i appen utifrån de händelser du ställer in. Läs mer om dynamisk remarketing för appar

Händelsekodavsnittet

När du har lagt till den globala webbplatstaggen kan du skicka ytterligare data till Google Ads för remarketing och konverteringsspårning med kommandot ”händelse”. Med händelsekodavsnittet kan du registrera händelser och tillhörande händelseparametrar som du kan använda för att skapa dina remarketinglistor.
Du kan till exempel använda händelsekodavsnittet för att skapa en målgruppslista som är inriktad på användare som har registrerat sig på din webbplats. Beroende på vilken typ av företag du har måste du skicka specifika data till Google Ads via händelsekodavsnittet. Läs om hur du använder händelseparametrar för din verksamhetstyp.

Komma igång med remarketinglistor

När du har skapat en målgruppskälla är du redo att skapa en remarketinglista.

Du kan skapa remarketinglistor för olika kategorier av besökare. Du kan till exempel skapa en remarketinglista för personer som besöker din mest populära produktkategorisida och kalla listan Populär kategori. Remarketingkodavsnittet säger till Google Ads att spara besökare i listan Populär kategori. När personer besöker sidan sparas deras cookie-id i remarketinglistan.

Läs om hur du skapar en remarketinglista för en webbplats.

Remarketinglistor som skapas automatiskt i Google Ads

När du skapar din första remarketingkampanj skapar Google Ads standardremarketinglistor åt dig. De här genererade listorna gör att du omedelbart kan börja rikta in listor i dina annonsgrupper. Läs mer om vilka automatiskt skapade remarketinglistor som är tillgängliga för dig.

Det här är populära standardremarketinglistor som du kan överväga att använda i din första remarketingkampanj:

  • Alla besökare: Denna lista fylls med alla värden från alla parametrar i implementeringen av remarketingtaggen och inbegriper Alla som har besökt dina sidor med händelsekodavsnitt för remarketing.
  • Alla konverterare: Denna lista fylls automatiskt med taggen för konverteringsspårning och inbegriper Alla som konverterade på din webbplats. Listan är tom om du inte har ställt in konverteringsspårning.
  • Google Ads-optimerad lista: Detta är en kombinerad remarketinglista som består av flera målgrupper från tillgängliga målgruppskällor. För att kunna skapa den här listan måste du koppla minst en datakälla på sidan Målgruppskällor.

Regler för remarketinglistor

När du har lagt till den globala webbplatstaggen och ett valfritt händelsekodavsnitt för remarketing på din webbplats eller i din app kan du definiera listor för olika avsnitt på webbplatsen eller i appen med hjälp av regler. Om du till exempel vill definiera en lista för en webbsida där du säljer sandaler kan du använda denna regel: ”Webbadressen innehåller sandaler”. Observera att ”sandaler” måste ingå i webbadressen för produktsidorna, till exempel www.example.com/sandaler.

Med hjälp av regler kan du skapa ett valfritt antal listor utan att behöva lägga till fler taggar på din webbplats eller i din app. Vi rekommenderar att du börjar med de listor som skapas automatiskt åt dig, men om du vill anpassa listan kan du använda listregler. Tänk på att bara listor med fler än 100 aktiva användare kan visa annonser. Om du har skapat många detaljerade listor kanske de inte kan visa annonser eftersom de inte uppfyller minimikraven.

Läs mer om regler för remarketinglistor

Anpassade parametrar

Med händelsekodavsnittet för dynamisk remarketing kan du skicka anpassade parametrar som du kan använda för att skapa dina remarketinglistor.

Exempelvis kan du skicka produktpriset och sidtypen (till exempel köpsidan) om du vill skapa en lista över personer som har köpt en produkt över ett visst pris. I det fallet tar du med följande anpassade parametrar i händelsekodavsnittet för remarketing: värde (produktens pris) och sidtyp (typ av sida, indikerar hur nära kunden är att slutföra köpet).

Läs mer om hur du använder mallar för remarketinglistor på webbplatser.

Google Ads tillåter inte implementering av taggar på sidor relaterade till policybegränsade erbjudanden. Läs mer om den personliga annonseringspolicyn.

 

Inaktivera insamlingen av remarketingdata

Du kan välja att inaktivera insamlingen av remarketingdata för användare som inte vill visa anpassade annonser med hjälp av parametern: allow_ad_personalization_signals. Med denna parameter kan du inaktivera användningen av data för anpassade annonser och standardvärdet för parametern blir inställt på ”sant”. När du ställer in parametervärdet på ”falskt” inaktiveras användningen av data för anpassade annonser. 
 
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?