Konfigurowanie segmentów danych

Aby zapewnić pełny i skonsolidowany widok odbiorców oraz uprościć zarządzanie nimi i optymalizację, wprowadziliśmy w Google Ads następujące ulepszenia:

  • Nowe raporty o odbiorcach
    Szczegółowe raporty o danych demograficznych, segmentach i wykluczeniach odbiorców zostały zebrane w jednym miejscu – na karcie „Odbiorcy” w menu nawigacyjnym po lewej stronie. Na stronie raportu możesz łatwo zarządzać odbiorcami. Więcej informacji na temat raportów o odbiorcach
  • Nowe terminy
    W raporcie Odbiorcy oraz w Google Ads stosujemy nowe terminy. Na przykład „typy odbiorców” (które obejmują odbiorców podobnych i niestandardowych, odbiorców na rynku oraz odbiorców o podobnych zainteresowaniach) są teraz nazywane „segmentami odbiorców”, a „remarketing” określa się jako „Twoje dane”. Więcej informacji o zmienionych terminach i wyrażeniach określających odbiorców

Twoje segmenty danych obejmują obecnych klientów oraz osoby, które wcześniej odwiedziły Twoją witrynę lub korzystały z Twojej aplikacji mobilnej. Dowiedz się, jak używać swoich danych w kampaniach w sieci reklamowejkampaniach w sieci wyszukiwania.

Dodawanie tagu Google Ads do witryny lub aplikacji

Aby zacząć korzystać z segmentów danych, skonfiguruj źródło danych o odbiorcach w witrynie lub aplikacji. Fragmenty kodu tagu to niewielkie bloki kodu, które otrzymujesz po otagowaniu strony w źródłach danych o odbiorcach. Gdy uzyskasz te fragmenty kodu, możesz dodać je do witryny. Jeśli chcesz kierować reklamy na osoby, które używały Twoich aplikacji mobilnych, skonfiguruj dane za pomocą pakietu SDK, aby podzielić odbiorców na segmenty na podstawie skonfigurowanych zdarzeń. Więcej informacji o remarketingu dynamicznym w aplikacjach

Fragment kodu zdarzenia

Po dodaniu globalnego tagu witryny możesz wysyłać do Google Ads dodatkowe dane, aby tworzyć segmenty danych i śledzić konwersje za pomocą polecenia „event”. Fragment kodu zdarzenia umożliwia przechwytywanie zdarzeń i powiązanych parametrów zdarzeń używanych do tworzenia segmentów danych.
Możesz na przykład użyć fragmentu kodu zdarzenia, aby kierować reklamy na użytkowników, którzy zarejestrowali się w Twojej witrynie. W zależności od rodzaju działalności musisz za pomocą fragmentu kodu zdarzenia przekazywać do Google Ads określone dane.

Pierwsze kroki z segmentami danych

Po skonfigurowaniu źródła danych o odbiorcach możesz utworzyć segment. Możesz tworzyć segmenty dla różnych typów użytkowników. Możesz na przykład dodać do swojego segmentu użytkowników, którzy odwiedzają stronę z najpopularniejszą kategorią produktów. Fragment kodu danych umożliwia Google Ads zapisywanie użytkowników na „Liście popularnej kategorii”. Gdy użytkownicy odwiedzą tę stronę, identyfikator ich pliku cookie zostanie dodany do segmentów danych.

Więcej informacji o tworzeniu listy remarketingowej użytkowników witryny

Listy tworzone automatycznie

Jeśli masz skonfigurowane źródła danych o odbiorcach, Google Ads utworzy dla Ciebie listy domyślne. Możesz od razu rozpocząć kierowanie grup reklam na te listy. Więcej informacji o listach tworzonych automatycznie, które są dla Ciebie dostępne

Warto uwzględnić następujące popularne segmenty domyślne:

  • Wszyscy użytkownicy: do tego segmentu użytkownicy są dodawani na podstawie wszystkich wartości ze wszystkich parametrów w Twoich tagach. Obejmuje on wszystkie osoby, które odwiedziły Twoje strony z fragmentami kodu zdarzenia danych.
  • Wszyscy użytkownicy, którzy zrealizowali konwersję: do tej listy użytkownicy są dodawani automatycznie za pomocą tagu śledzenia konwersji. Obejmuje ona wszystkie osoby, które dokonały konwersji na Twojej stronie. Jeśli nie masz skonfigurowanego śledzenia konwersji, segment będzie pusty.
  • Segment zoptymalizowany przez Google Ads: jest to połączony segment złożony z różnych segmentów z dostępnych źródeł danych o odbiorcach. Aby utworzyć ten segment, na stronie Źródła danych o odbiorcach musisz połączyć co najmniej 1 źródło danych.

Reguły segmentów danych

Po dodaniu globalnego tagu witryny i opcjonalnego fragmentu kodu zdarzenia do witryny lub aplikacji możesz zdefiniować segmenty dla różnych sekcji witryny lub aplikacji, korzystając z reguł. Jeśli na przykład chcesz zdefiniować segment dla strony internetowej, na której sprzedajesz szpilki, możesz użyć tej reguły: „URL zawiera szpilki”. Pamiętaj, że URL odpowiedniej strony musi w tym przypadku zawierać słowo „szpilki” (np. www.example.com/szpilki).

Korzystając z reguł, możesz utworzyć dowolną liczbę segmentów bez konieczności dodawania kolejnych tagów do witryny lub aplikacji. Najlepiej zacząć od segmentów utworzonych automatycznie, ale jeśli chcesz spersonalizować segment, możesz użyć reguł segmentu. Pamiętaj, że reklamy mogą wyświetlać się tylko w przypadku segmentów, które zawierają ponad 100 aktywnych użytkowników. Szczegółowe segmenty mogą nie kwalifikować się do wyświetlania reklam, ponieważ mogą nie spełniać minimalnych wymagań.

Więcej informacji o regułach list segmentów danych

Parametry niestandardowe

Fragment kodu zdarzenia remarketingu dynamicznego pozwala wysłać parametry niestandardowe, których możesz używać do tworzenia segmentów danych.

Możesz np. we fragmencie kodu zdarzenia wysyłać cenę produktu oraz typ strony (np. strona zakupu), aby utworzyć segment użytkowników, którzy kupili dowolny produkt powyżej określonej ceny. W tym przypadku we fragmencie kodu możesz umieścić parametry niestandardowe takie jak „wartość” (cena produktu) oraz „typ strony” (wskazujący, jak blisko zakupu są użytkownicy).

Więcej informacji o używaniu szablonów w segmentach użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili witrynę

Google Ads nie zezwala na stosowanie tagów na stronach związanych z ofertami ograniczonymi zasadami. Więcej informacji o zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych

Wyłączanie zbierania danych

Możesz wyłączyć zbieranie danych dotyczących reklam spersonalizowanych od użytkowników, którzy nie chcą, by im wyświetlano reklamy spersonalizowane, lub w celu zachowania zgodności z przepisami. Możesz zmodyfikować globalny tag witryny i wyłączyć zbieranie danych dotyczących reklam spersonalizowanych od konkretnych użytkowników witryny lub wykluczyć wszystkich użytkowników z Kalifornii w sekcji Zarządzanie odbiorcami na koncie Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false