Om konfigurasjon av remarketing

Med remarketing er det enklere å nå ut til personer som tidligere har besøkt nettstedet ditt eller brukt mobilappen din. Tidligere brukere eller besøkende kan se annonsene dine når de besøker nettsteder som er en del av Google Displaynettverk, eller når de søker på Google med termer knyttet til produktene eller tjenestene du tilbyr.

I denne artikkelen gir vi deg en generell oversikt over de fire trinnene du må gjennom for å opprette remarketingkampanjer:

Før du begynner

Hvis du har konfigurert Google Ads-taggen for remarketing i den nye utgaven av Google Ads, får du se den nye Google Ads-taggen, som består av en global nettstedstag og en hendelseskodebit du selv velger om du vil bruke. Hvis du har installert den gamle AdWords-taggen via JavaScript på nettstedet ditt, fungerer denne fortsatt. Vi anbefaler imidlertid at du benytter deg av den nye Google Ads-taggen. Finn ut mer om endringene i remarketing-taggen for Google Ads.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

For å kunne bruke remarketing må du velge en kampanjetype som støttes.

Kampanjer i Displaynettverket

For å bruke remarketing i Displaynettverket, velg «Bare Displaynettverket» > «Markedsføringsmål» > «Utløs handling» > «Kjøp på nettstedet ditt» når du lager kampanjen.

Kampanjer i Søkenettverket

Du kan bruke remarketinglister for søkeannonser ved å velge kampanjetypen «Bare Søkenettverket – alle funksjoner» når du lager kampanjen. Hvis kampanjen din er av typen «Bare Søkenettverket – standard» eller «Søk med utvalgt display – standard», kan du ikke legge til remarketinglister i kampanjen.

Legg til Google Ads-taggen i apper eller på nettsteder

For å komme i gang med remarketing må du først konfigurere en målgruppekilde for de aktuelle appene eller nettstedene.

Remarketing-taggene er små kodebiter du får når du merker nettstedet ditt for remarketing i Målgruppekilder-delen. Når du har kodebitene, kan du legge dem til på nettstedet ditt. Om det gjelder mobilapper, kan du konfigurere remarketing via en SDK og så segmentere målgrupper i den aktuelle appen. Dette skjer med utgangspunkt i hendelsene du konfigurerer. Finn ut mer om dynamisk remarketing for apper

Hendelseskodebiten

Når du har lagt til den globale nettstedstaggen, kan du sende ekstra data til Google Ads som kan brukes i forbindelse med remarketing og konverteringssporing, via «event» (hendelse)-kommandoen. Med hendelseskodebiten kan du registrere hendelser og tilknyttede hendelsesparametere du kan opprette remarketinglister på bakgrunn av.
Du kan for eksempel bruke hendelseskodebiten til å opprette en målgruppeliste som du målretter mot brukerne som har registrert seg på nettstedet ditt. Du må overføre bestemte data til Google Ads via hendelseskodebiten. Akkurat hvilke avhenger av den aktuelle bedriftstypen. Finn ut hvordan du bruker hendelsesparametere for bedriftstypen din

Startveiledning til remarketinglister

Når du har konfigurert en målgruppekilde, kan du opprette remarketinglister.

Du kan opprette remarketinglister for ulike kategorier av besøkende. Du kan for eksempel opprette en egen remarketingliste for de som besøker den mest populære produktkategorien din, og kalle den «Besøkende i den mest populære produktkategorien». Gjennom remarketing-taggen får Google Ads beskjed om å lagre besøkende i listen for denne populære kategorien. Når folk besøker denne siden, blir ID-en for informasjonskapselen deres lagt til i remarketinglisten.

Finn ut hvordan du oppretter remarketinglister for nettsteder.

Remarketinglister som er opprettet automatisk i Google Ads

Når du har konfigurert den første remarketingkampanjen din, oppretter Google Ads standard remarketinglister for deg. Ved hjelp av disse genererte listene kan du umiddelbart begynne å målrette annonsegruppene dine mot lister. Finn ut mer om de automatisk opprettede remarketinglistene som er tilgjengelige for deg.

Du bør vurdere å bruke følgende populære standard remarketinglister for den første remarketingkampanjen din:

  • Alle besøkende: Denne listen fylles ut på grunnlag av alle verdiene fra alle parameterne i implementeringen av remarketing-taggen din, og listen omfatter «Alle som har besøkt sidene dine med hendelseskodebiter for remarketing».
  • Alle som har konvertert: Denne listen fylles ut automatisk ved hjelp av taggen din for konverteringssporing, og listen omfatter «Alle som har konvertert på nettstedet ditt». Hvis du ikke har konfigurert konverteringssporing, er denne listen tom.
  • Google Ads-optimalisert liste: Dette er en kombinasjonsliste som består av flere målgrupper fra tilgjengelige målgruppekilder i en enkelt remarketingliste. Du kan opprette en slik liste ved å knytte minst én datakilde til Målgruppekilder-siden.

Regler for remarketinglister

Når du har lagt til den globale nettstedstaggen og den valgfrie kodebiten for remarketinghendelser i appen din eller på nettstedet ditt, kan du definere lister for ulike deler av appen eller nettstedet med regler. Hvis du for eksempel vil definere en liste for en nettside der du selger fotballsko, kan du bruke denne regelen: «Nettadressen inneholder fotballsko». Legg merke til at du da må ta med termen «fotballsko» i nettadressen for produktsidene, for eksempel www.example.com/fotballsko.

Med regler kan du opprette så mange lister du måtte ønske, uten at du trenger å legge til flere tagger i appen din eller på nettstedet ditt. Vi anbefaler at du starter med listene som opprettes automatisk for deg. Hvis du vil gi en liste personlig preg, kan du bruke listereglene. Vær oppmerksom på at det bare kan målrettes annonser mot lister med mer enn 100 aktive brukere. Hvis du oppretter mange detaljerte lister, kan det hende de ikke er kvalifisert for å kjøres, da de kanskje ikke oppfyller minstekravene.

Finn ut mer om regler for remarketinglister

Egendefinerte parametere

Med hendelseskodebiten for dynamiske remarketing kan du sende egendefinerte parametere som du kan bruke for å lage remarketinglistene dine.

Du kan for eksempel sende produktprisen og sidetypen (f.eks. kjøpssiden) i hendelseskodebiten for å lage en liste over brukere som har kjøpt et produkt til over en bestemt pris. I dette tilfellet er de egendefinerte parameterne du skal ta med i hendelseskodebiten for remarketing, «verdien» (prisen på produktet) og «sidetypen» (indikerer hvor nære kundene er å kjøpe noe).

Finn ut mer om hvordan du bruker maler for remarketinglister for nettsteder.

Google Ads tillater ikke at det implementeres tagger på sider knyttet til tilbud som ikke er i tråd med retningslinjene. Finn ut mer om retningslinjene for personlig tilpasset annonsering.

 

Slå av innsamlingen av remarketingdata

Du kan velge å slå av innsamlingen av remarketingdata for brukere som ikke ønsker å se personlig tilpassede annonser, ved å bruke parameteren allow_ad_personalization_signals. Med denne parameteren kan du slå av bruken av dataene for personlig tilpassede annonser, og standardverdien for parameteren blir satt til sann. Når du setter verdien for parameteren til usann, blir bruken av dataene for personlig tilpassede annonser slått av. 
 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt