Par atkārtotā mārketinga iestatīšanu

Atkārtotais mārketings palīdz sasniegt lietotājus, kuri ir iepriekš apmeklējuši jūsu vietni vai izmantojuši jūsu mobilo lietotni. Iepriekšējie apmeklētāji un lietotāji var redzēt jūsu reklāmas, kad viņi pārlūko Google reklāmas tīklā esošās vietnes vai Google tīklā meklē vienumus, kas ir saistīti ar jūsu produktiem vai pakalpojumiem.

Šajā rakstā ir sniegta vispārīga informācija par četrām galvenajām darbībām, kas jāveic, lai izveidotu atkārtotā mārketinga kampaņas.

Pirms darba sākšanas

Ja esat iestatījis Google Ads tagu atkārtotajam mārketingam jaunajā Google Ads saskarnē, būs redzams jaunais Google Ads tags, kas sastāv no vispārējā vietnes taga un neobligāta notikuma fragmenta. Ja savā tīmekļa vietnē esat ievietojis iepriekšējo AdWords tagu, izmantojot JavaScript, tas joprojām darbosies, bet ir ieteicams izmantot jauno Google Ads tagu. Uzziniet vairāk par Google Ads atkārtotā mārketinga taga izmaiņām.

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju IepriekšējāUzzināt vairāk

Lai izmantotu atkārtoto mārketingu, jums ir jāizvēlas atbilstošs kampaņas veids.

Reklāmas tīkla kampaņas

Lai izmantotu atkārtoto mārketingu reklāmas tīklā, kampaņas izveides laikā izvēlieties vienumu “Tikai reklāmas tīkls” > “Mārketinga mērķi” > “Darbību veicināšana” > “Iegāde jūsu vietnē”.

Meklēšanas tīkla kampaņas

Lai atkārtotā mārketinga sarakstus izmantotu meklēšanas reklāmām, kampaņas veidošanas laikā kā kampaņas veidu izvēlieties “Tikai meklēšanas tīkls — visas funkcijas”. Ja kampaņas iestatījumos norādīsiet “Tikai meklēšanas tīkls — standarta” vai “Meklēšanas tīkls ar atlasi reklāmas tīklā — standarta”, atkārtotā mārketinga sarakstus nevarēsiet pievienot.

Google Ads taga pievienošana tīmekļa vietnei vai lietotnei

Lai sāktu īstenot atkārtoto mārketingu, iestatiet savai tīmekļa vietnei vai lietotnēs mērķauditorijas avotu.

Atkārtotā mārketinga taga fragmenti ir nelieli koda fragmenti, kas tiek ģenerēti, kad sadaļā Mērķauditorijas avoti vietnei pievienojat atkārtotā mārketinga tagu. Kad fragmenti ir izveidoti, varat tos pievienot savai vietnei. Mobilajām lietotnēm atkārtoto mārketingu varat iestatīt, mērķauditoriju segmentēšanai (atbilstoši iestatītajiem notikumiem) lietotnē izmantojot SDK. Uzziniet vairāk dinamisko atkārtoto mārketingu lietotnēs.

Notikuma fragments

Kad esat pievienojis vispārējo vietnes tagu, programmai Google Ads varat nosūtīt papildu datus atkārtotā mārketinga un reklāmguvuma datus uzskaitei, izmantojot komandu “event”. Izmantojot notikuma fragmentu, varat apkopot notikumus un saistītos notikuma parametrus, lai veidotu savus atkārtotā mārketinga sarakstus.
Piemēram, varat izmantot notikuma fragmentu, lai izveidotu mērķauditorijas sarakstus, kurā ir atlasīti jūsu vietnē reģistrējušies lietotāji. Atbilstoši jūsu uzņēmējdarbības veidam jums programmai Google Ads būs jānosūta konkrēti dati, izmantojot notikuma fragmentu. Uzziniet, kā izmantot jūsu uzņēmējdarbības veidam atbilstošus notikuma parametrus.

Darba sākšana ar atkārtotā mārketinga sarakstiem

Kad esat iestatījis mērķauditorijas avotu, varat izveidot atkārtotā mārketinga sarakstu.

Atkārtotā mārketinga sarakstus varat izveidot dažādām apmeklētāju kategorijām. Piemēram, varat izveidot atkārtotā mārketinga sarakstu jūsu vispopulārāko produktu kategorijas lapas apmeklētājiem un nodēvēt to šādi: “Populāro kategoriju saraksts”. Atkārtotā mārketinga fragments liek programmai Google Ads saglabāt apmeklētājus populāro kategoriju sarakstā. Kad lietotājs apmeklē attiecīgo lapu, viņa sīkfaila ID tiek pievienots atkārtotā mārketinga sarakstam.

Uzziniet, kā izveidot vietnes atkārtotā mārketinga sarakstu.

Programmā Google Ads automātiski izveidotie atkārtotā mārketinga saraksti

Pēc pirmās atkārtotā mārketinga kampaņas izveides programmā Google Ads tiks izveidoti atkārtotā mārketinga noklusējuma saraksti. Šie ģenerētie saraksti sniedz jums iespēju tūlīt sākt mērķauditorijas atlases sarakstu izmantošanu jūsu reklāmu kopās. Uzziniet vairāk par pieejamiem automātiski izveidotiem atkārtotā mārketinga sarakstiem.

Tālāk ir norādīti populārākie noklusējuma atkārtotā mārketinga saraksti, ko varat izmantot savā pirmajā atkārtotā mārketinga kampaņā.

  • Visi apmeklētāji: šis saraksts tiek veidots, izmantojot visas vērtības no visiem atkārtotā mārketinga taga parametriem, un tajā tiek ietverti visi lietotāji, kuri apmeklēja jūsu lapas ar atkārtotā mārketinga notikuma fragmentiem.
  • Visi reklāmguvumu rādītāji: šis saraksts tiek veidots automātiski, izmantojot jūsu reklāmguvumu uzskaites tagu, un tajā ir ietverti visi lietotāji, kas ir radījuši reklāmguvumu jūsu vietnē. Ja neesat iestatījis reklāmguvumu uzskaiti, šis saraksts būs tukšs.
  • Google Ads optimizētais saraksts: kombinēts atkārtotā mārketinga saraksts, kurā ir iekļautas vairākas mērķauditorijas no pieejamiem mērķauditoriju avotiem. Lai šādu sarakstu varētu izveidot, lapā Mērķauditorijas avoti ir jāpievieno vismaz viens datu avots.

Atkārtotā mārketinga sarakstu kārtulas

Kad savai vietnei vai lietotnei esat pievienojis vispārējo vietnes tagu vai atkārtotā mārketinga notikuma fragmentu (neobligāts), izmantojot kārtulas, varat definēt sarakstus dažādām vietnes vai lietotnes sadaļām. Piemēram, ja vēlaties definēt sarakstu tīmekļa lapai, kurā tirgojat smailpapēžu kurpes, varat izmantot šādu kārtulu: “URL, kas ietver smailpapēžu kurpes”. Piezīme. Vārds “smailpapēžu kurpes” ir jāietver produktu lapu vietrādī URL, piemēram, www.example.com/smailpapezukurpes.

Ar kārtulām varat izveidot tik daudz sarakstu, cik vien vēlaties, nepievienojot tīmekļa vietnei vai lietotnei vēl citus tagus. Paraugprakse ir sākt ar sarakstiem, kas jums ir izveidoti automātiski, bet, ja vēlaties savu sarakstu personalizēt, varat izmantot saraksta kārtulas. Ņemiet vērā, ka reklāmas tiks rādītas tikai tiem sarakstiem, kuros ir vairāk par 100 aktīviem lietotājiem. Ja tiek izveidoti daudzi specifiski saraksti, reklāmas var netikt rādītas, jo saraksti neatbildīs minimālajām prasībām.

Uzziniet vairāk par atkārtotā mārketinga sarakstu kārtulām

Pielāgoti parametri

Izmantojot dinamiskā atkārtotā mārketinga notikuma fragmentu, sava atkārtotā mārketinga saraksta izveidei varat sūtīt pielāgotus parametrus.

Piemēram, notikuma fragmentā varat sūtīt produkta cenas un lapas veida (piemēram, pirkuma lapu) datus, lai izveidotu sarakstu lietotājiem, kuri ir iegādājušies kādu produktu, kura cena pārsniedz noteiktu vērtību. Šajā gadījumā pielāgotie parametri, ko iekļausit atkārtotā mārketinga notikuma fragmentā, ir vērtība (produkta cena) un lapas veids (lapas veids, kas norāda, cik tuvu klienti ir pirkuma veikšanai).

Uzziniet vairāk par to, kā tīmekļa vietnes atkārtotā mārketinga sarakstiem izmantot veidnes.

Programmā Google Ads nav atļauta tagu ieviešana lapās, kas ir saistītas ar piedāvājumiem, ko ierobežo politika. Uzziniet vairāk par personalizētās reklamēšanas politiku.

 

Atkārtotā mārketinga datu apkopošanas atspējošana

Izmantojot parametru allow_ad_personalization_signals, varat izvēlēties atspējot atkārtotā mārketinga datu apkopošanu tiem lietotājiem, kas nevēlas skatīt personalizētas reklāmas. Šis parametrs ļaus atspējot datu izmantošanu personalizētajām reklāmām, un parametra noklusējuma vērtība tiks iestatīta kā patiesa. Ja parametra vērtību iestatīsit kā aplamu, tiks atspējota datu izmantošana personalizētajām reklāmām. 
 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.