Nastavení remarketingu

Remarketing umožňuje oslovit lidi, kteří už v minulosti navštívili váš web nebo používali vaši mobilní aplikaci. Vaše reklamy se jim můžou zobrazovat, když prochází jiné weby v Obsahové síti Google nebo na Googlu vyhledávají určité pojmy, které nějak souvisí s vašimi produkty.

Tento článek přináší obecné informace o čtyřech nezbytných krocích při tvorbě remarketingových kampaní.

Než začnete

Inzerenti, kteří v novém prostředí Google Ads vytvoří značku pro remarketing Google Ads, uvidí od října 2017 novou značku Google Ads, která se skládá z globální značky webu a nepovinného fragmentu události. Pokud máte na svém webu nainstalovanou předchozí značku Google Ads, která používá JavaScript, bude stále fungovat. Doporučujeme vám ale používat novou značku Google Ads. Přečtěte si další informace o změnách ve značce pro remarketing Google Ads.

Vyberte prostředí Google Ads, které používáte. Další informace

Abyste remarketing mohli využívat, je třeba zvolit podporovaný typ kampaně.

Kampaně v Obsahové síti

Chcete-li používat remarketing v Obsahové síti, zvolte při vytváření kampaně typ Pouze Obsahová síť > Marketingové cíle > Zvyšování počtu akcí > Nákup na vašem webu.

Kampaně ve Vyhledávací síti

Chcete-li používat remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání, zvolte při vytváření kampaně typ kampaně Pouze Vyhledávací síť – všechny funkce. Máte-li kampaň typu Pouze Vyhledávací síť – standardní nebo Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí – standardní, nebude do ní remarketingové seznamy možné přidat.

Přidání značky pro remarketing na web nebo do aplikace

Pokud chcete začít používat remarketing, je třeba na všechny stránky webu nebo do mobilní aplikace přidat fragmenty značky.

Fragmenty značky pro remarketing jsou malé bloky kódu, které získáte při nastavování značky Google Ads ve Zdrojích publika. Když máte fragmenty k dispozici, můžete je přidat na web nebo do mobilní aplikace.

Začínáme s remarketingovými seznamy

Když na web nebo do aplikace přidáte značku Google Ads, můžete začít vytvářet remarketingový seznam.

Remarketingový seznam můžete vytvořit třeba pro návštěvníky vaší nejpopulárnější kategorie produktů. Podle fragmentu značky pro remarketing služba Google Ads zjistí, že má návštěvníky ukládat do seznamu Populární kategorie. Když zákazníci web navštíví, přidá se do daného remarketingového seznamu jejich ID souboru cookie.

Informace o tom, jak vytvořit remarketingový seznam pro web

Automaticky vytvořené remarketingové seznamy v Google Ads

Jakmile nastavíte první remarketingovou kampaň, vytvoří pro vás Google Ads výchozí remarketingové seznamy. Díky tomu můžete začít na lidi ze seznamů ihned cílit ve svých reklamních sestavách. Další informace o automaticky vytvořených remarketingových seznamech, které máte k dispozici
 

Populární výchozí remarketingové seznamy, které můžete použít v první remarketingové kampani:

  • Všichni návštěvníci: Tento seznam se naplňuje pomocí všech hodnot všech parametrů ve vaší implementaci značek pro remarketing a zahrnuje každého návštěvníka vašeho webu.
  • Všichni, kdo provedli konverzi: Tento seznam se naplňuje automaticky pomocí značky pro měření konverzí a obsahuje každého uživatele, který na vaší stránce provedl konverzi. Pokud nemáte měření konverzí nastavené, tento seznam bude prázdný.
  • Seznam optimalizovaný v Google Ads: Jedná se o seznam kombinací, který sestává z několika publik z dostupných zdrojů publik a tvoří jeden remarketingový seznam: značka Google Ads, Google Analytics, „Všichni návštěvníci webu“ a „Všechny zdroje aplikací“. Chcete-li tento seznam vytvořit, musíte na stránce Zdroje publik připojit nejméně jeden zdroj dat.

Pravidla pro remarketingové seznamy

Po přidání globální značky webu a volitelného fragmentu remarketingové události na web nebo do aplikace můžete pomocí pravidel definovat seznamy pro jejich různé části. Chcete-li například definovat seznam pro webovou stránku, na níž prodáváte lodičky, můžete použít toto pravidlo: „URL obsahuje lodičky“. URL stránek produktů musí obsahovat sousloví „lodičky“ (např. www.example.com/lodicky).

Pomocí pravidel lze vytvořit libovolný počet seznamů, aniž byste na web nebo do aplikace museli přidávat další značky. Doporučujeme začít s automaticky vytvořenými seznamy. Chcete-li svůj seznam přizpůsobit, můžete použít pravidla seznamu. Reklamy se mohou zobrazovat pouze v případě seznamů, které mají alespoň 100 aktivních členů. Když vytvoříte řadu specifičtějších seznamů, je možné, že se příslušným uživatelům nebudou moci zobrazovat reklamy, protože seznamy nedodrží minimální požadavky.

Pravidla remarketingových seznamů

Vlastní parametry

Fragment dynamické remarketingové události umožňuje odeslat vlastní parametry, které můžete použít k vytvoření remarketingových seznamů.

Můžete například do fragmentu události odeslat cenu a typ stránky (například „stránka, kde je nákup uskutečněn“) a vytvářet seznam zákazníků, kteří zakoupili libovolný produkt přesahující určitou cenu. V tomto případě byste do fragmentu remarketingové události vložili vlastní parametry value (cena produktu) a pagetype (typ stránky, který ukazuje, jak blízko je zákazník k uskutečnění nákupu).

Další informace o používání šablon pro vlastní parametry

 

Inzerenti nesmí k cílení reklam na uživatele ani k propagaci svých produktů či služeb využívat citlivé kategorie. Další podrobnosti najdete v zásadách pro personalizovanou reklamu.

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?