Основни съвети за съставяне на списък с ключови думи

Можете да съставите точния списък с ключови думи за кампанията си, за да показвате рекламите си на желаните от Вас клиенти. Ключовите Ви думи трябва да съответстват на термините, които потенциалните Ви клиенти биха използвали, за да намерят продуктите или услугите Ви. Научете повече за това, как да добавяте ключови думи.

В тази статия се обясняват някои основни начини за съставяне на добър списък с ключови думи.

На тази страница

Мислете като клиент

Преди да създадете списък с ключови думи, помислете как клиентите Ви провеждат търсене. Определете основните категории на бизнеса си, след което направете чернова на списък с термините или фразите, които може да попаднат във всяка от тези категории. Можете да използвате резултатите, за да създадете списък с ключови думи, които клиентите Ви биха използвали, за да опишат продуктите или услугите Ви.

Пример

Ако продавате спортни обувки за мъже, може да започнете с някои основни категории, които клиентите Ви биха използвали, като „мъжки спортни обувки“. Можете също да добавите „мъжки маратонки“ или „мъжки обувки за тенис“, ако установите, че това са често използвани термини за продуктите Ви. Разширете още списъка си, като включите имената на марките и продуктите си.

Насочване към конкретни клиенти

Трябва да изберете по-конкретни ключови думи, които са пряко свързани с темата на рекламата Ви, ако искате да насочвате към клиенти, които може да проявяват интерес към конкретен продукт. Използването на такива думи означава, че рекламата Ви се показва само при термини, отнасящи се до бизнеса Ви. Имайте предвид, че ако са прекалено конкретни, може да не достигнете до желания брой хора.

Пример

Ако продавате спортни обувки за мъже, можете да изберете конкретни ключови думи, като мъжки обувки за баскетбол – тип обувки, които предлагате. По този начин например рекламата Ви ще отговаря на условията да се показва, когато някой търси тези типове обувки или посещава уебсайт на тема баскетбол.

Достигане до повече клиенти

Трябва да изберете общи ключови думи, ако искате да достигнете до голяма група потенциални клиенти. Когато използвате общи ключови думи, Google може да показва рекламата Ви при търсения, които невинаги са свързани с бизнеса Ви.

Преди да използвате общи ключови думи, имайте предвид, че:

 • може да е по-трудно да достигнете до целевата си аудитория;
 • може да се наложи да изразходвате по-големи суми за оферти, ако ключовите Ви думи са конкурентни.

Трябва винаги да тествате резултатите си, за да се уверявате, че общите ключови думи отговарят на нуждите Ви. Независимо колко общи са ключовите Ви думи, винаги трябва да са подходящи за рекламите и уебсайта Ви. Можете да насложите широко насочване и стратегията за „Интелигентно офериране“. С „Интелигентно офериране“ AI на Google може да подреди по приоритет най-ефективните търсения, независимо от типа на съвпадение. Научете повече за Интелигентно офериране.

Пример

Ако имате голям магазин за търговия с обувки, можете да изберете обща ключова дума, като „обувки“. Така рекламата Ви ще отговаря на условията да се показва например когато някой търси голямо разнообразие от обувки или посети посветени на модата уебсайтове.

Групиране на сходни ключови думи

За да показвате по-уместни реклами на потенциалните клиенти, групирайте ключовите думи и рекламите си в рекламни групи въз основа на продуктите и услугите си или други категории. Ако дадена дума за търсене съвпада с няколко ключови думи, Google избира ключовата дума за показване въз основа на класирането, посочено в тази статия за подобните ключови думи в една и съща рекламна група. Използването на различни типове на съвпадение за една и съща ключова дума не би следвало да увеличи разходите Ви или да намали ефективността.

Ако вместо това добавите всичките си ключови думи и реклами в една рекламна група, клиент, търсещ „дамски вечерни обувки“, може да види рекламата Ви за „мъжки обувки за тенис“. Научете повече за създаването на нова рекламна група.

Пример

Ако притежавате обувен магазин, може да създадете две рекламни групи – една за обувки за бягане и друга за вечерни обувки. Рекламната група за първия тип може да включва ключови думи, като „обувки за бягане“ и „маратонки за бягане“. Рекламната група за втория тип може да включва ключови думи, като „вечерни обувки“ и „официални обувки“.

По този начин потенциалните клиенти биха могли да виждат рекламата Ви за вечерни обувки, когато търсят „вечерни обувки“, а не когато търсят „обувки за бягане“.

Забележка: Не е необходимо да добавяте всички варианти на всяка ключова дума, тъй като при всички типове на съвпадение получавате трафик от тясно свързани вариации на ключовите Ви думи.

Използване на символи в ключовите думи

В ключовите си думи можете да използвате два символа – амперсанд (&) и символ за ударение (à). Ключовите думи с такива символи се считат за две отделни, например „зелени пари“ и „зелени пàри“.

По-долу ще намерите някои от символите, които системата ни не разпознава:

Символи, които не се вземат под внимание

Можете да използвате следните игнорирани символи, но в повечето случаи те няма да имат значително въздействие върху опциите за ключови думи.

 • Точки – можете да добавяте точки (.) към ключовите си думи, но те не се вземат предвид, когато Google сравнява ключови думи. Това означава, че например ключовите думи „ул. Незабравка“ и „ул Незабравка“ ще се считат за еднакви.
 • Знак плюс – ако добавите знаци плюс (+) към ключовите си думи, те обикновено биват игнорирани (например „син+автомобил“). В някои случаи обаче, ако знакът плюс (+) е в края на дума (например „C++“), той няма да бъде игнориран.

Невалидни символи

Ще получите съобщение за грешка, ако добавите ключови думи, съдържащи някой от следните невалидни символи. Обърнете внимание, че звездичките (*) могат да се добавят само към отрицателни ключови думи.

 • Амперсат: @
 • Обратна наклонена черта: \
 • Карета (сложно ударение): ^
 • Запетая: ,
 • Знака за равенство: =
 • Удивителен знак: !
 • Остро ударение: `
 • Знак за по-голямо и знак за по-малко: < >
 • Отварящи и затварящи квадратни скоби: [ ]
 • Отварящи и затварящи кръгли скоби: ( )
 • Знак за процент: %
 • Вертикална черта: |
 • Въпросителен знак: ?
 • Точка и запетая: ;
 • Тилди: ~

Допълнителни символи

 • Знак за минус „-“: Операторът за минус „-“ не се взема предвид за съвпадение, но оказва влияние върху начина, по който се намира съвпадение на термините в ключовите думи. Добавянето на знак минус „-“ пред термин в ключовата дума ще доведе до игнорирането на този термин при намиране на съвпадение на ключовите думи. Ако например имате отрицателна ключова дума „черен -шоколад“, тя ще се счита за същата като „черен“. Разстоянието между термините също е от значение. Ако знакът минус „-“ е между две думи (например „сладко-кисел“) или има разстояние между знака „-“ и термина (например „- червен“), символът ще бъде игнориран.
 • Операторите „site“ и за търсене: Ще премахнем оператора „site:“ от ключовите Ви думи. Това означава, че ако добавите ключовата дума [site:www.example.com черен шоколад], тя ще се счита за идентична с [черен шоколад]. Оператори за търсене също ще бъдат игнорирани. Ако например добавите оператора за търсене „ИЛИ“ към ключовата дума „черен шоколад“, т.е. „ИЛИ черен шоколад“, командата „ИЛИ“ ще бъде игнорирана и ключовата Ви дума ще бъде само „черен шоколад“.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню