Giới thiệu về trạng thái từ khóa

 

Đối sánh cụm từ hiện đang kết hợp các hành vi của công cụ sửa đổi đối sánh rộng (BMM). Tìm hiểu thêm về thay đổi này .

Trạng thái từ khóa cho bạn biết liệu các từ khóa của bạn có đang hoạt động hay không. Nếu từ khóa của bạn không kích hoạt bất kỳ quảng cáo nào, chúng tôi sẽ cho bạn biết vấn đề là gì.

Bài viết này giải thích cách tìm trạng thái từ khóa của bạn, các loại trạng thái từ khóa khác nhau và ý nghĩa của trạng thái từ khóa.

Tìm trạng thái từ khóa

Trạng thái từ khóa cho bạn biết quảng cáo của bạn có đang chạy hay không. Để tìm thấy trạng thái từ khóa của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

Hướng dẫn

Bạn có thể tìm thấy trạng thái từ khóa của mình trong cột "Trạng thái" trong bảng số liệu thống kê. Dưới đây là cách truy cập vào cột "Trạng thái":

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
  3. Xem lại cột "Trạng thái". Bên cạnh mỗi từ khóa, bạn sẽ thấy trạng thái hiện tại của từ khóa.

Loại trạng thái từ khóa

Dưới đây là các loại trạng thái khác nhau:

Loại trạng thái Ví dụ
Trạng thái do bạn kiểm soát Chiến dịch bị tạm dừng; Bị loại bỏ
Trạng thái có liên quan đến vị trí từ khóa của bạn trong quy trình phê duyệt của chúng tôi Đủ điều kiện
Trạng thái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác Lượng tìm kiếm thấp; Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên

Ý nghĩa của các trạng thái

Trạng thái từ khóa cho bạn biết liệu từ khóa của bạn có đang giúp quảng cáo hiển thị cho khách hàng mục tiêu hay không. Nói chung, từ khóa của bạn sẽ có một trong ba trạng thái chung:

  • Đang hiển thị quảng cáo
  • Không hiển thị quảng cáo vì bạn đã tạm dừng hoặc loại bỏ một từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch
  • Không hiển thị quảng cáo bởi vì có vấn đề với tài khoản hoặc từ khóa của bạn

Dưới đây là các loại trạng thái từ khóa khác nhau và ý nghĩa của các trạng thái từ khóa đó:

Trạng thái từ khóa Ý nghĩa của trạng thái từ khóa Bước tiếp theo
Chiến dịch bị tạm dừng Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng chiến dịch của mình. Nếu chiến dịch của bạn bị tạm dừng, thì từ khóa trong chiến dịch đó cũng sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách tiếp tục chiến dịch của bạn.
Chiến dịch đang chờ xử lý Các từ khóa không hoạt động do chiến dịch của bạn được lập lịch để bắt đầu vào một ngày trong tương lai và chưa hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách thay đổi ngày bắt đầu của chiến dịch.
Đã loại bỏ chiến dịch Các từ khóa không hoạt động vì bạn đã xóa chiến dịch chứa các từ khóa này. Tìm hiểu cách bật lại chiến dịch của bạn.
Chiến dịch đã kết thúc Các từ khóa không hoạt động vì chiến dịch của bạn đã qua ngày kết thúc được lập lịch và đã ngừng hoạt động. Tìm hiểu cách thay đổi ngày kết thúc chiến dịch của bạn.
Nhóm quảng cáo bị tạm dừng Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng nhóm quảng cáo của mình. Nếu bạn tạm dừng nhóm quảng cáo của mình, các từ khóa trong nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách tiếp tục nhóm quảng cáo của bạn.
Đã loại bỏ nhóm quảng cáo Các từ khóa không hoạt động vì bạn đã loại bỏ nhóm quảng cáo của mình. Nếu bạn xóa nhóm quảng cáo của mình, các từ khóa trong nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách bật lại nhóm quảng cáo của bạn.
Tạm dừng Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng từ khóa. Việc tạm dừng từ khóa có nghĩa là từ khóa sẽ không hiển thị quảng cáo hoặc tích lũy chi phí mới cho đến khi được khởi động lại. Tìm hiểu cách bật từ khóa của bạn.
Đã loại bỏ Từ khóa không hoạt động vì bạn đã loại bỏ từ khóa này. Khi bạn loại bỏ một từ khóa, từ khóa này sẽ không hiển thị quảng cáo.  Tìm hiểu cách thêm từ khóa.
Được chấp thuận Từ khóa đã được xem xét và đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo. Không cần hành động nào.
Đủ điều kiện Từ khóa đang hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo. Trong một số trường hợp, từ khóa của bạn có thể được đánh dấu là Đủ điều kiện ngay cả khi từ khóa này hiện đang không hiển thị quảng cáo. Đó là do giao diện của quảng cáo cho từ khóa đủ điều kiện có thể bị ảnh hưởng bởi giá thầu, Điểm chất lượng hoặc các yếu tố khác của bạn. Không cần hành động nào.
Đang xem xét Từ khóa không kích hoạt quảng cáo và sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi được chấp thuận. Chờ 1 ngày làm việc trước khi kiểm tra trạng thái từ khóa.
Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên Từ khóa đang hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên, từ khóa của bạn hiện không hiển thị quảng cáo trên trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm trên Google. Tìm hiểu về cách đưa quảng cáo của bạn lên trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm trên Google.
Bị từ chối Từ khóa không hoạt động và không hiển thị quảng cáo. Từ khóa bị từ chối thường có nghĩa là có vấn đề với một hoặc nhiều chính sách quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn chính sách về URL đích hoặc URL cuối cùng. Di chuột qua bong bóng trạng thái để biết thêm thông tin và xem lại các chính sách quảng cáo của chúng tôi để xem từ khóa của bạn có vi phạm một trong các chính sách của chúng tôi hay không.
Số lượng tìm kiếm thấp Từ khóa không đủ điều kiện để hiển thị bởi vì từ khóa được liên kết với rất ít lưu lượng truy cập tìm kiếm trên các thuộc tính của chúng tôi. Điều này có nghĩa là từ khóa của bạn có thể không liên quan đến cụm từ tìm kiếm của người dùng hoặc có thể quá cụ thể hoặc khác thường. Nếu lượng tìm kiếm các từ khóa này tăng, thì từ khóa có thể được kích hoạt lại và có thể bắt đầu làm quảng cáo của bạn hiển thị lại. Tìm hiểu cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập.
Hiếm khi được hiển thị do điểm chất lượng thấp Các từ khóa không đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo do Điểm chất lượng thấp Bạn nên cân nhắc việc loại bỏ từ khóa này và thêm từ khóa có liên quan nhiều hơn vào tài khoản của mình. Các yếu tố khác, như trang đích, cũng có thể ảnh hưởng đến Điểm chất lượng của bạn. Tìm hiểu thêm về Điểm chất lượng.
Ít trang đối sánh Từ khóa tạm thời bị tạm ngưng bởi vì từ khóa khớp với rất ít trang, cho thấy rằng cụm từ không phổ biến trong nội dung trên Mạng hiển thị. Xem xét thêm từ khóa có liên quan hơn vào tài khoản của bạn.

Mẹo

Thử tối ưu hóa tài khoản của bạn bằng cách cải thiện quảng cáo và từ khóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố