Giới thiệu về trạng thái từ khóa

Trạng thái từ khóa cho bạn biết liệu các từ khóa của bạn có đang hoạt động hay không. Nếu từ khóa của bạn không kích hoạt bất kỳ quảng cáo nào, chúng tôi sẽ cho bạn biết vấn đề là gì.

Bài viết này hướng dẫn cách tìm trạng thái từ khoá, các loại trạng thái từ khoá và ý nghĩa của từng trạng thái.

Tìm trạng thái từ khoá

Trạng thái từ khóa cho bạn biết quảng cáo của bạn có đang chạy hay không. Để tìm thấy trạng thái từ khóa của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

Hướng dẫn

Bạn có thể tìm thấy trạng thái từ khóa của mình trong cột "Trạng thái" trong bảng số liệu thống kê. Dưới đây là cách truy cập vào cột "Trạng thái":

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
  3. Xem lại cột "Trạng thái". Bên cạnh mỗi từ khoá, bạn sẽ thấy trạng thái hiện tại của từ khoá.

Các loại trạng thái từ khoá

Dưới đây là các loại trạng thái khác nhau:

Loại trạng thái Ví dụ
Không đủ điều kiện Chiến dịch bị tạm dừng; Nhóm quảng cáo bị loại bỏ
Đủ điều kiện Từ khóa đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo
Đủ điều kiện (có giới hạn) Lượng tìm kiếm thấp; Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên
Đang chờ xử lý – Đang xem xét Từ khoá đang được xem xét. Từ khoá sẽ không thể kích hoạt quảng cáo xuất hiện cho đến khi được xem xét. Quy trình này có thể mất đến 1 ngày làm việc.

Ý nghĩa của các trạng thái

Trạng thái từ khóa cho bạn biết liệu từ khóa của bạn có đang giúp quảng cáo hiển thị cho khách hàng mục tiêu hay không. Nói chung, từ khóa của bạn sẽ có một trong ba trạng thái chung:

  • Đang hiển thị quảng cáo
  • Không hiển thị quảng cáo vì bạn đã tạm dừng hoặc loại bỏ một từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch
  • Không hiển thị quảng cáo bởi vì có vấn đề với tài khoản hoặc từ khóa của bạn

Dưới đây là các loại trạng thái từ khóa khác nhau và ý nghĩa của các trạng thái từ khóa đó:

Trạng thái từ khóa Ý nghĩa của trạng thái từ khóa Bước tiếp theo
Không đủ điều kiện Chiến dịch bị tạm dừng: từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng chiến dịch của mình. Nếu chiến dịch của bạn bị tạm dừng, các từ khóa trong chiến dịch đó cũng sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách tiếp tục chạy chiến dịch. Guide me in my account Hướng dẫn tôi bật chiến dịch bị tạm dừng trong tài khoản của mình.
Chiến dịch đang chờ xử lý: từ khoá không hoạt động do chiến dịch của bạn được lập lịch để bắt đầu chạy vào một ngày trong tương lai và chưa hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách thay đổi ngày bắt đầu của chiến dịch.
Chiến dịch bị xóa: từ khóa không hoạt động do bạn đã xóa chiến dịch có chứa các từ khóa này. Tìm hiểu cách bật lại chiến dịch.
Chiến dịch đã kết thúc: từ khóa không hoạt động do chiến dịch đã qua ngày kết thúc được lập lịch và đã ngừng hoạt động. Tìm hiểu cách thay đổi ngày kết thúc chiến dịch. Guide me in my account Hướng dẫn tôi điều chỉnh ngày kết thúc chiến dịch trong tài khoản của mình.
Nhóm quảng cáo bị tạm dừng: từ khoá không hoạt động vì bạn đã tạm dừng nhóm quảng cáo của mình. Nếu bạn tạm dừng nhóm quảng cáo của mình, các từ khóa trong nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách tiếp tục nhóm quảng cáo.
Nhóm quảng cáo bị loại bỏ: từ khóa không hoạt động do bạn đã loại bỏ nhóm quảng cáo của mình. Nếu bạn xóa nhóm quảng cáo của mình, các từ khóa trong nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách bật lại nhóm quảng cáo.
Tạm dừng Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng từ khóa. Việc tạm dừng một từ khóa có nghĩa là từ khóa đó sẽ không hiển thị quảng cáo hoặc tích lũy chi phí mới cho đến khi hoạt động lại. Tìm hiểu cách bật từ khóa.
Đã loại bỏ Từ khóa không hoạt động vì bạn đã loại bỏ từ khóa này. Khi bạn xóa một từ khóa, từ khóa đó sẽ không hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách thêm từ khoá. Guide me in my account Hướng dẫn tôi thêm từ khoá trong tài khoản của mình.
Đủ điều kiện Từ khóa đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo. Không cần hành động nào.
Bị từ chối Từ khóa không hoạt động và không hiển thị quảng cáo. Một từ khóa bị từ chối thường là do có vấn đề với một hoặc nhiều chính sách quảng cáo của chúng tôi (chẳng hạn như chính sách về đích đến hoặc URL cuối cùng). Di chuột qua bong bóng trạng thái để biết thêm thông tin chi tiết và xem chính sách quảng cáo của chúng tôi nhằm kiểm tra xem từ khoá của bạn có vi phạm một trong các chính sách đó hay không. Guide me in my account Hướng dẫn tôi sửa quảng cáo bị từ chối trong tài khoản của mình.
Đủ điều kiện (có giới hạn) Thấp hơn mức ước tính giá thầu trang đầu tiên: từ khóa đang hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên, từ khóa của bạn hiện không hiển thị quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên trên Google. Tìm hiểu về cách đưa quảng cáo của bạn lên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên trên Google.
Lượng tìm kiếm thấp: từ khóa không đủ điều kiện để hiển thị do lượng tìm kiếm rất thấp trên các sản phẩm của chúng tôi. Điều này có nghĩa là từ khóa của bạn có thể không liên quan đến các cụm từ tìm kiếm của người dùng hoặc có thể quá cụ thể hoặc khác thường. Nếu số lượt tìm kiếm các từ khóa này tăng lên, thì các từ khóa này có thể được kích hoạt lại và có thể bắt đầu kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện lại. Hãy tìm hiểu cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập.
Hiếm khi hiển thị do điểm chất lượng thấp: từ khóa không đủ điều kiện hiển thị quảng cáo do Điểm chất lượng thấp Bạn nên cân nhắc việc xóa từ khóa này và thêm từ khóa có liên quan hơn vào tài khoản của mình. Các yếu tố khác (như trang đích) cũng có thể ảnh hưởng đến Điểm chất lượng của bạn. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về Điểm chất lượng.
Có ít trang khớp: Từ khoá tạm thời bị tạm ngưng do từ khoá khớp với rất ít trang, điều này cho thấy cụm từ này không phổ biến trong nội dung trên Mạng Hiển thị. Hãy cân nhắc việc thêm từ khóa có liên quan hơn vào tài khoản của bạn.

Mẹo

Thử tối ưu hóa tài khoản của bạn bằng cách cải thiện quảng cáo và từ khóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
73067
false