Over de zoekwoordstatus

De zoekwoordstatus geeft aan of uw zoekwoorden actief zijn of niet. Als uw zoekwoord er niet voor zorgt dat uw advertenties worden weergegeven, leest u hier wat het probleem is.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de zoekwoordstatus vindt, wat de verschillende zoekwoordstatussen zijn en wat deze betekenen.

Uw zoekwoordstatus vinden

Uw zoekwoordstatus geeft aan of uw advertenties worden weergegeven. Volg de onderstaande instructies om uw zoekwoordstatus te vinden.

Instructies

U vindt de zoekwoordstatus in de kolom Status in de tabel met statistieken. Zo krijgt u toegang:

  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik in het paginamenu links op Zoekwoorden.
  3. Bekijk de kolom Status. Naast elk zoekwoord ziet u de huidige status van het zoekwoord.

Typen zoekwoordstatussen

Hieronder ziet u de verschillende statustypen

Statustype Voorbeelden
Niet geschikt Campagne onderbroken; Advertentiegroep verwijderd
Geschikt Zoekwoord is geschikt om advertenties weer te geven
Geschikt (beperkt) Laag zoekvolume; Onder biedingsschatting voor eerste pagina
In behandeling - Wordt beoordeeld Het zoekwoord wordt beoordeeld. In sommige gevallen kan het zoekwoord nog steeds vertoningen activeren terwijl het wordt beoordeeld.

Wat betekenen ze

De zoekwoordstatus geeft aan of uw zoekwoord ervoor zorgt dat advertenties worden weergegeven voor uw doelklanten. In het algemeen heeft uw zoekwoord een van deze drie algemene statussen:

  • Er worden advertenties weergegeven.
  • Er worden geen advertenties weergegeven omdat u een zoekwoord, advertentiegroep of campagne heeft onderbroken of verwijderd.
  • Er worden geen advertenties weergegeven omdat er een probleem is met uw account of zoekwoord.

Hier volgen de verschillende typen zoekwoordstatus en een uitleg over wat elke status betekent:

Zoekwoordstatus Wat dit betekent Volgende stap
Niet geschikt Campagne onderbroken: zoekwoorden zijn inactief omdat u uw campagne heeft onderbroken. Als uw campagne is onderbroken, geven de zoekwoorden in die campagne ook geen advertenties meer weer. Meer informatie over hoe u uw campagne kunt hervatten

Guide me in my account Stapsgewijze instructies in uw account om een onderbroken campagne aan te zetten.
Campagne in behandeling: de zoekwoorden zijn inactief omdat uw campagne volgens de planning begint op een datum in de toekomst en nog geen advertenties weergeeft. Meer informatie over hoe u de startdatum van uw campagne wijzigt.
Campagne verwijderd: de zoekwoorden zijn inactief omdat u de campagne met deze zoekwoorden heeft verwijderd. Meer informatie over hoe u uw campagne opnieuw aanzet.
Campagne beëindigd: zoekwoorden zijn inactief omdat uw campagne de geplande einddatum heeft bereikt en inactief is geworden. Meer informatie over hoe u de einddatum van uw campagne kunt wijzigen.

Guide me in my account Stapsgewijze instructies in uw account om de einddatum van een campagne aan te passen.
Advertentiegroep onderbroken: zoekwoorden zijn inactief omdat u de advertentiegroep heeft onderbroken. Als u een advertentiegroep onderbreekt, geven de zoekwoorden in die advertentiegroep geen advertenties meer weer. Meer informatie over hoe u een advertentiegroep kunt hervatten.
Advertentiegroep verwijderd: zoekwoorden zijn inactief omdat u de advertentiegroep heeft verwijderd. Als u een advertentiegroep verwijdert, geven de zoekwoorden in die advertentiegroep geen advertenties meer weer. Meer informatie over hoe u een advertentiegroep opnieuw kunt aanzetten.
Onderbroken Het zoekwoord is inactief omdat u het heeft onderbroken. Als u een zoekwoord onderbreekt, geeft het geen advertenties meer weer en worden er pas nieuwe kosten mee gegenereerd nadat u het opnieuw heeft geactiveerd. Meer informatie over hoe u een zoekwoord kunt aanzetten.
Verwijderd Het zoekwoord is inactief omdat u het heeft verwijderd. Als u een zoekwoord verwijdert, geeft het geen advertenties meer weer. Meer informatie over hoe u zoekwoorden kunt toevoegen

Guide me in my account Stapsgewijze instructies in uw account om zoekwoorden toe te voegen.
Geschikt Zoekwoord is geschikt om advertenties weer te geven. Geen actie vereist.
Afgekeurd Het zoekwoord is inactief en geeft geen advertenties weer. Een afgekeurd zoekwoord houdt meestal in dat er een probleem is met een of meer van onze advertentiebeleidsregels, bijvoorbeeld ons beleid voor bestemmings-URL's of uiteindelijke URL's. Plaats de muisaanwijzer op de statusballon voor meer informatie en bekijk ons advertentiebeleid om te controleren of uw zoekwoord in strijd is met een van onze beleidsregels.

Guide me in my account Stapsgewijze instructies in uw account om een afgekeurde advertentie te corrigeren.
Geschikt (beperkt) Onder geschat bod voor eerste pagina: zoekwoord is actief en kan advertenties weergeven. Uw zoekwoord geeft momenteel echter geen advertenties weer op de eerste pagina met zoekresultaten van Google. Meer informatie over hoe u uw advertentie kunt weergeven op de eerste pagina met Google-zoekresultaten.
Laag zoekvolume: het zoekwoord is niet geschikt voor weergave omdat het zeer weinig zoekverkeer heeft op onze property's. Dit betekent dat uw zoekwoord mogelijk niet relevant is voor de zoekopdrachten van gebruikers, of dat het te specifiek of te ongewoon is. Als het aantal zoekopdrachten voor deze zoekwoorden stijgt, worden uw zoekwoorden mogelijk opnieuw geactiveerd en kunnen ze uw advertenties weer activeren. Meer informatie over hoe u de Zoekwoordplanner gebruikt om nieuwe zoekwoordideeën en verkeersschattingen te krijgen.
Zelden weergegeven vanwege een lage kwaliteitsscore: het zoekwoord is niet geschikt voor advertentieweergave vanwege een lage kwaliteitsscore. Overweeg of u dit zoekwoord moet verwijderen en een relevanter zoekwoord moet toevoegen aan uw account. Andere factoren, zoals uw bestemmingspagina, kunnen ook van invloed zijn op uw kwaliteitsscore. Meer informatie over de kwaliteitsscore.
Weinig pagina-overeenkomsten: het zoekwoord is tijdelijk opgeschort omdat het met zeer weinig pagina's overeenkomt, wat aangeeft dat de term niet vaak voorkomt in content in het Display Netwerk. Overweeg een relevanter zoekwoord toe te voegen aan uw account.

Tip

Optimaliseer uw account door uw advertenties en zoekwoorden te verbeteren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false