Over uw zoekwoordstatus

Uw zoekwoordstatus geeft aan of uw zoekwoorden actief zijn of niet. Als uw zoekwoord er niet voor zorgt dat uw advertenties worden weergegeven, leest u hier wat het probleem is.

In dit artikel worden de verschillende typen statussen van zoekwoorden uitgelegd en wat deze betekenen.

Typen zoekwoordstatussen

Hieronder ziet u de verschillende statustypen

Statustype Voorbeelden
Statussen die u zelf beheert Campagne onderbroken; Verwijderd
Statussen van uw zoekwoord die betrekking hebben op ons goedkeuringsproces Geschikt
Statussen die worden beïnvloed door andere factoren Laag zoekvolume; Onder biedingsschatting voor eerste pagina

Wat betekenen ze

De zoekwoordstatus geeft aan of uw zoekwoord ervoor zorgt dat advertenties worden weergegeven voor uw doelklanten. In het algemeen heeft uw zoekwoord een van deze drie algemene statussen:

  • Er worden advertenties weergegeven.
  • Er worden geen advertenties weergegeven omdat u een zoekwoord, advertentiegroep of campagne heeft onderbroken of verwijderd.
  • Er worden geen advertenties weergegeven omdat er een probleem is met uw account of zoekwoord.

Hier volgen de verschillende typen zoekwoordstatus en een uitleg over wat elke status betekent:

Zoekwoordstatus Wat dit betekent Volgende stap
Campagne onderbroken De zoekwoorden zijn inactief omdat u uw campagne heeft onderbroken. Als uw campagne is onderbroken, geven de zoekwoorden in die campagne ook geen advertenties meer weer. Meer informatie over hoe u een campagne hervat.

Guide me in my account Stapsgewijze instructies in uw account om een onderbroken campagne in te schakelen.
Campagne in behandeling De zoekwoorden zijn inactief omdat uw campagne volgens de planning begint op een datum in de toekomst en nog geen advertenties weergeeft. Meer informatie over het wijzigen van de startdatum van uw campagne.
Campagne verwijderd De zoekwoorden zijn inactief omdat u de campagne met deze zoekwoorden heeft verwijderd. Meer informatie over het opnieuw inschakelen van uw campagne.
Campagne beëindigd De zoekwoorden zijn inactief omdat de geplande einddatum van uw campagne is verstreken en de campagne inactief is geworden. Meer informatie over hoe u de einddatum van uw campagne wijzigt.

Guide me in my account Stapsgewijze instructies in uw account om de einddatum van uw campagne aan te passen.
Advertentiegroep is onderbroken De zoekwoorden zijn inactief omdat u de advertentiegroep heeft onderbroken. Als u uw advertentiegroep onderbreekt, geven de zoekwoorden in die advertentiegroep geen advertenties meer weer. Meer informatie over het hervatten van uw advertentiegroep.
Advertentiegroep verwijderd De zoekwoorden zijn inactief omdat u uw advertentiegroep heeft verwijderd. Als u uw advertentiegroep verwijdert, geven de zoekwoorden in die advertentiegroep geen advertenties meer weer. Meer informatie over het opnieuw inschakelen van uw advertentiegroep.
Onderbroken Het zoekwoord is inactief omdat u het heeft onderbroken. Het onderbreken van een zoekwoord betekent dat het zoekwoord geen advertenties weergeeft en dat er pas nieuwe kosten mee worden gegenereerd nadat u het zoekwoord heeft hervat. Meer informatie over het inschakelen van uw zoekwoord.
Verwijderd Het zoekwoord is inactief omdat u het heeft verwijderd. Als u een zoekwoord verwijdert, geeft het geen advertenties meer weer.  Meer informatie over hoe u zoekwoorden kunt toevoegen.

Guide me in my account Stapsgewijze instructies in uw account om zoekwoorden toe te voegen.
Goedgekeurd Het zoekwoord is beoordeeld en is geschikt om advertenties weer te geven. Geen actie vereist.
Geschikt Het zoekwoord is actief en kan advertenties weergeven. In sommige gevallen is uw zoekwoord gemarkeerd als Geschikt, terwijl uw advertentie op dat moment niet wordt weergegeven. De reden hiervoor is dat de weergave van uw advertentie voor een geschikt zoekwoord mogelijk wordt beïnvloed door uw bod, de kwaliteitsscore of andere factoren. Geen actie vereist.
Wordt beoordeeld Het zoekwoord triggert geen advertenties en zal geen advertenties weergeven totdat het is goedgekeurd. Wacht minimaal één werkdag en controleer vervolgens opnieuw de status van uw zoekwoord.
Onder biedingsschatting voor eerste pagina Het zoekwoord is actief en kan advertenties weergeven. Uw zoekwoord geeft momenteel echter geen advertenties weer op de eerste pagina met zoekresultaten van Google. Meer informatie over het weergeven van uw advertentie op de eerste pagina met Google-zoekresultaten.
Afgekeurd Het zoekwoord is inactief en geeft geen advertenties weer. Een afgekeurd zoekwoord houdt meestal in dat er een probleem is met een of meer van onze advertentiebeleidsregels, bijvoorbeeld ons beleid inzake bestemmings-URL's of uiteindelijke URL's. Plaats de muisaanwijzer op de statusballon voor meer informatie en bekijk onze advertentiebeleidsregels om te controleren of uw zoekwoord in strijd is met een van onze beleidsregels.

Guide me in my account Stapsgewijze instructies in uw account om een afgekeurde advertentie aan te passen.
Laag zoekvolume Het zoekwoord is niet geschikt voor weergave van advertenties omdat het zeer weinig zoekverkeer voor onze property's genereert. Dit betekent dat uw zoekwoord wellicht niet relevant is voor de zoekopdrachten van gebruikers, of dat het te specifiek of te ongewoon is. Als het aantal zoekopdrachten voor deze zoekwoorden stijgt, worden uw zoekwoorden mogelijk opnieuw geactiveerd en kunnen ze uw advertenties weer activeren. Meer informatie over het gebruik van de Zoekwoordplanner om nieuwe zoekwoordideeën en verkeerschattingen op te vragen.
Vanwege een lage kwaliteitsscore maar zelden weergegeven Wegens een lage kwaliteitsscore komt het zoekwoord niet in aanmerking om advertenties weer te geven. U moet overwegen dit zoekwoord te verwijderen en een relevanter zoekwoord toe te voegen aan uw account. Andere factoren, zoals uw bestemmingspagina, kunnen ook van invloed zijn op uw kwaliteitsscore. Meer informatie over de kwaliteitsscore.
Weinig pagina-overeenkomsten Het zoekwoord is tijdelijk opgeschort omdat het overeenkomt met zeer weinig pagina's, wat aangeeft dat de term niet vaak voorkomt in inhoud in het Display Netwerk. Overweeg een relevanter zoekwoord toe te voegen aan uw account.

Tip

Optimaliseer uw account door uw advertenties en zoekwoorden te verbeteren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen