O statusu ključne riječi

Pomoću statusa ključne riječi možete saznati jesu li vaše ključne riječi aktivne. Ako vaša ključna riječ ne rezultira prikazivanjem oglasa, objasnit ćemo vam u čemu je problem.

U ovom se članku nalaze objašnjenja o tome kako pronaći status ključne riječi i objašnjavaju se različite vrste statusa ključnih riječi i njihovo značenje.

Pronalaženje statusa ključne riječi

Status ključne riječi pokazuje vam prikazuju li se vaši oglasi. Status ključne riječi možete pronaći pomoću sljedećih uputa.

Upute

Status ključne riječi možete pronaći u stupcu Status u tablici statistike. Evo kako mu pristupiti:

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Ključne riječi.
  3. Pregledajte stupac Status. Pored svake ključne riječi trebali biste vidjeti trenutačni status ključne riječi.

Vrste statusa ključnih riječi

U nastavku su navedene različite vrste statusa:

Vrsta statusa Primjeri
Ne ispunjava uvjete Kampanja je pauzirana; grupa oglasa je uklonjena
Ispunjava uvjete Ključna riječ ispunjava uvjete za prikazivanje oglasa
Ispunjava uvjete (ograničeno) Mali opseg pretraživanja; licitacija niža od procjene licitacije za prikaz na prvoj stranici
Na čekanju – u pregledu Ključna je riječ u pregledu. U nekim slučajevima ključna riječ može pokrenuti pojavljivanja dok je u pregledu.

Njihovo značenje

Status ključne riječi pokazuje pokreće li vaša ključna riječ prikazivanje oglasa ciljanim korisnicima. Općenito govoreći, ključna riječ imat će jedan od tri općenita statusa:

  • prikazuje oglase
  • ne prikazuje oglase jer ste pauzirali ili uklonili ključnu riječ, grupu oglasa ili kampanju
  • ne prikazuje oglase jer je došlo do problema s računom ili ključnom riječi

Slijedi popis različitih vrsta statusa ključnih riječi i njihovo značenje:

Status ključne riječi Njegovo značenje Sljedeći korak
Ne ispunjava uvjete Kampanja je pauzirana: ključne riječi nisu aktivne jer ste pauzirali kampanju. Ako je kampanja pauzirana, ključne riječi u toj kampanji također će prestati prikazivati oglase. Saznajte kako ponovno pokrenuti kampanju.

Guide me in my account Podrobne upute za omogućivanje pauzirane kampanje na računu.
Kampanja na čekanju: ključne riječi nisu aktivne jer je kampanja zakazana za pokretanje u budućnosti i još ne prikazuje oglase. Saznajte kako promijeniti datum početka kampanje.
Kampanja je uklonjena: ključne riječi nisu aktivne jer ste uklonili kampanju koja sadrži te ključne riječi. Saznajte kako ponovno omogućiti kampanju.
Kampanja je završila: ključne riječi nisu aktivne jer je zakazani datum završetka kampanje prošao, a kampanja je postala neaktivna. Saznajte kako izmijeniti datum završetka kampanje.

Guide me in my account Podrobne upute za prilagodbu datuma završetaka kampanje na računu.
Grupa oglasa je pauzirana: ključne riječi nisu aktivne jer ste pauzirali grupu oglasa. Ako pauzirate grupu oglasa, ključne riječi u toj grupi oglasa prestat će prikazivati oglase. Saznajte kako ponovno pokrenuti grupu oglasa.
Grupa oglasa je uklonjena: ključne riječi nisu aktivne jer ste uklonili grupu oglasa. Ako uklonite grupu oglasa, ključne riječi u toj grupi oglasa prestat će prikazivati oglase. Saznajte kako ponovno omogućiti grupu oglasa.
Pauzirano Ključna riječ nije aktivna jer ste je pauzirali. Ako pauzirate ključnu riječ, ona neće prikazivati oglase niti ostvarivati nove troškove dok je ponovno ne pokrenete. Saznajte kako omogućiti ključnu riječ.
Uklonjeno Ključna riječ nije aktivna jer ste je ukloniti. Ako uklonite ključnu riječ, ona neće prikazivati oglase. Saznajte kako dodati ključne riječi.

Guide me in my account Podrobne upute za dodavanje ključnih riječi na računu.
Ispunjava uvjete Ključna riječ ispunjava uvjete za prikazivanje oglasa. Ne morate ništa poduzimati.
Neodobreno Ključna riječ nije aktivna i ne prikazuje oglase. Neodobrena ključna riječ obično znači da postoji problem s jednim ili više pravila oglašavanja, kao što je pravilo o odredišnom ili završnom URL-u. Zadržite pokazivač iznad oblačića statusa da biste vidjeli više pojedinosti i pregledajte naša pravila oglašavanja da biste vidjeli krši li vaša ključna riječ neka od pravila.

Guide me in my account Podrobne upute za ispravljanje neodobrenog oglasa na računu.
Ispunjava uvjete (ograničeno) Ispod procjene licitacije za prikaz na prvoj stranici: ključna je riječ aktivna i može prikazivati oglase. Ključna riječ, međutim, trenutačno ne prikazuje oglase na prvoj stranici rezultata Google pretraživanja. Saznajte više o tome kako postići da se oglas prikazuje na prvoj stranici rezultata Google pretraživanja.
Mali opseg pretraživanja: ključna riječ ne ispunjava uvjete za prikazivanje jer je povezana s vrlo malo pretraživačkog prometa na našim entitetima. To znači da vaša ključna riječ možda nije relevantna za pretraživanja korisnika ili je previše specifična ili neobična. Ako se broj pretraživanja za te ključne riječi poveća, ključne će se riječi ponovno aktivirati i ponovno će moći pokretati prikazivanje vaših oglasa. Saznajte kako upotrebljavati alat za planiranje ključnih riječi da biste dobili ideje za ključne riječi i procjenjivali promet.
Rijetko se prikazuje zbog niske ocjene kvalitete: ključna riječ ne ispunjava uvjete za prikazivanje oglasa zbog niske ocjene kvalitete Razmislite o uklanjanju ove ključne riječi i dodavanju relevantnije ključne riječi na račun. Na ocjenu kvalitete mogu utjecati i drugi čimbenici, na primjer odredišna stranica. Saznajte više o ocjeni kvalitete.
Premalo podudaranja sa stranicama: ključna riječ privremeno je obustavljena jer se podudara s vrlo malim brojem stranica, što znači da fraza nije uobičajena u sadržaju prikazivačke mreže. Razmislite o dodavanju relevantnije ključne riječi na račun.

Savjet

Pokušajte optimizirati račun tako da poboljšate oglase i ključne riječi.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false