Tungkol sa status ng keyword

Nagbibigay-daan sa iyo ang status ng iyong keyword na malaman kung aktibo ba o hindi ang iyong mga keyword. Kung hindi nati-trigger ng iyong keyword ang pagpapakita ng alinman sa iyong mga ad, ipapaalam namin sa iyo kung ano ang isyu.

Ipinapaliwanag ng artikulong ito ang iba't ibang uri ng status ng keyword at kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon.

Mga uri ng mga status ng keyword

Nasa ibaba ang iba't ibang uri ng status:

Uri ng status Mga halimbawa
Mga status na kinokontrol mo Na-pause ang campaign; Inalis
Mga status na nauugnay sa kung nasa aling bahagi ng aming proseso ng pag-apruba ang iyong keyword Kwalipikado
Mga status na naaapektuhan ng iba pang mga salik Mababang dami ng paghahanap; Mas mababa sa tinantyang bid sa unang page

Ang ibig sabihin ng mga iyon

Ipinapaalam sa iyo ng status ng iyong keyword kung tini-trigger ng iyong keyword ang pagpapakita ng mga ad sa iyong mga target na customer. Sa pangkalahatan, ang iyong keyword ay magkakaroon ng isa sa tatlong pangkalahatang katayuan:

  • Nagpapakita ng mga ad
  • Hindi nagpapakita ng mga ad dahil na-pause o inalis mo ang isang keyword, ad group o campaign
  • Hindi nagpapakita ng mga ad dahil may isyu sa iyong account o keyword

Narito ang iba't ibang uri ng mga status ng keyword at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito:

Status ng keyword Ano ang ibig sabihin nito Susunod na Hakbang
Naka-pause ang campaign Hindi aktibo ang mga keyword dahil na-pause mo ang iyong campaign. Kung naka-pause ang iyong campaign, hihinto rin sa pagpapakita ng mga ad ang mga keyword sa campaign na iyon . Alamin kung paano ipagpatuloy ang iyong campaign.

Guide me in my account Gabayan ako sa aking account para i-enable ang isang naka-pause na campaign.
Nakabinbin ang campaign Hindi aktibo ang mga keyword dahil nakaiskedyul ang iyong campaign na magsimula sa isang petsa sa hinaharap at hindi pa ito nagpapakita ng mga ad. Alamin kung paano baguhin ang petsa ng pagsisimula ng iyong campaign.
Inalis ang campaign Hindi aktibo ang mga keyword dahil inalis mo ang campaign na naglalaman ng mga keyword na ito. Alamin kung paano muling i-enable ang iyong campaign.
Natapos na ang campaign Hindi aktibo ang mga keyword dahil lampas na ang iyong campaign sa nakaiskedyul na petsa ng pagtatapos nito at hindi na ito aktibo. Alamin kung paano baguhin ang petsa ng pagtatapos ng iyong campaign.

Guide me in my account Gabayan ako sa aking account para isaayos ang mga petsa ng pagtatapos ng campaign.
Naka-pause ang ad group Hindi aktibo ang mga keyword dahil na-pause mo ang iyong ad group. Kung ipo-pause mo ang iyong ad group, hihinto sa pagpapakita ng mga ad ang mga keyword sa ad group na iyon. Alamin kung paano ipagpatuloy ang iyong ad group.
Inalis ang ad group Hindi aktibo ang mga keyword dahil inalis mo ang iyong ad group. Kung aalisin mo ang iyong ad group, hihinto sa pagpapakita ng mga ad ang mga keyword sa ad group na iyon. Matutunan kung paano muling i-enable ang iyong ad group.
Naka-pause Hindi aktibo ang keyword dahil na-pause mo ito. Ang ibig sabihin ng pagpo-pause ng isang keyword ay hindi na ito magpapakita ng mga ad o makakaipon ng mga bagong gastos hanggang sa simulan itong muli. Matutunan kung paano i-enable ang iyong keyword.
Inalis Hindi aktibo ang keyword dahil inalis mo ito. Kapag nag-alis ka ng keyword, nangangahulugan ito na hindi ito magpapakita ng mga ad.  Matutunan kung paano magdagdag ng mga keyword.

Guide me in my account Gabayan ako sa aking account para magdagdag ng mga keyword.
Aprubado Nasuri na ang keyword at kwalipikado itong ipakita ang mga ad nito. Walang kinakailangang pagkilos.
Kwalipikado Aktibo ang keyword at maaari itong magpakita ng mga ad. Sa ilang sitwasyon, maaaring markahan ang iyong keyword bilang Kwalipikado kahit na hindi nito kasalukuyang ipinapakita ang iyong ad. Dahil iyon maaaring maapektuhan ng iyong bid, Marka ng Kalidad o iba pang mga salik ang pagpapakita ng iyong ad para sa isang kwalipikadong keyword. Walang kinakailangang pagkilos.
Sinusuri Hindi nagti-trigger ng mga ad ang keyword at hindi nito ipapakita ang mga ad nito hangga't hindi ito naaaprubahan. Maghintay nang hanggang 1 araw ng negosyo upang tingnan ang status ng iyong keyword.
Mas mababa sa tinantyang bid sa unang page Aktibo ang keyword at maaari itong magpakita ng mga ad. Gayunpaman, ang iyong keyword ay kasalukuyang hindi nagpapakita ng mga ad sa unang page ng mga resulta ng paghahanap sa Google. Matuto tungkol sa pagpapakita ng iyong ad sa unang page ng mga resulta ng paghahanap sa Google.
Hindi Naaprubahan Hindi aktibo ang keyword at hindi ito nagpapakita ng mga ad. Kadalasan, ang ibig sabihin ng isang hindi naaprubahang keyword ay mayroong isyu sa isa o higit pa sa aming mga patakaran sa pag-a-advertise, gaya ng aming patakaran sa destination o final URL. Mag-hover sa bubble ng status para sa higit pang detalye at basahin ang aming mga patakaran sa pag-advertise para malaman kung lumalabag ba o hindi ang iyong keyword sa isa sa aming mga patakaran.

Guide me in my account Gabayan ako sa aking account para ayusin ang isang hindi naaprubahang ad.
Kaunting paghahanap Hindi kwalipikadong ipakita ang keyword dahil nauugnay ito sa napakakaunting trapiko ng paghahanap sa aming mga property. Nangangahulugan ito na maaaring walang kaugnayan ang iyong keyword sa mga paghahanap ng mga tao, o maaaring masyado itong partikular o kakaiba. Kung tataas ang bilang ng mga paghahanap para sa mga keyword na ito, maaaring muling ma-activate ang iyong mga keyword at maaari nang magsimulang muli ang mga ito na i-trigger ang pagpapakita ng mga ad mo. Matutunan kung paano gamitin ang Keyword Planner upang makakuha ng mga ideya sa keyword at pagtatantya ng trapiko.
Bihirang ipakita dahil sa mababang marka ng kalidad Hindi kwalipikado ang keyword na magpakita ng mga ad dahil sa mababang Marka ng Kalidad Dapat mong isaalang-alang na alisin ang keyword na ito at magdagdag ng mas may-kaugnayang keyword sa iyong account. Ang iba pang mga salik, gaya ng iyong landing page, ay maaari ding makaapekto sa iyong Marka ng Kalidad. Matuto nang higit pa tungkol sa Marka ng Kalidad.
Kaunti lang ang katugmang page Pansamantalang sinuspinde ang keyword dahil masyadong kaunti ang page na tumutugma rito, na nagsasaad na hindi karaniwan ang parirala sa content sa Display Network. Pag-isipang magdagdag ng mas may-kaugnayang keyword sa iyong account.

Tip

Subukang i-optimize ang iyong account sa pamamagitan ng pagpapahusay sa iyong mga ad at keyword.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu