Σχετικά με την κατάσταση λέξης-κλειδιού

Η κατάσταση των λέξεων-κλειδιών σάς επιτρέπει να γνωρίζετε αν οι λέξεις-κλειδιά σας είναι ενεργές ή όχι. Αν μια λέξη-κλειδί σας δεν οδηγεί σε εμφάνιση καμιάς από τις διαφημίσεις σας, η κατάσταση θα σας ενημερώσει ποιο είναι το πρόβλημα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τους διαφορετικούς τύπους κατάστασης λέξης-κλειδιού και τη σημασία τους.

Τύποι κατάστασης λέξης-κλειδιού

Παρακάτω ακολουθούν οι διάφοροι τύποι κατάστασης λέξης-κλειδιού:

Τύπος κατάστασης Παραδείγματα
Καταστάσεις που ελέγχετε Η καμπάνια τέθηκε σε παύση, Κατάργηση
Καταστάσεις σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας έγκρισης της λέξης-κλειδιού Κατάλληλη
Καταστάσεις που επηρεάζονται από άλλους παράγοντες Χαμηλός όγκος αναζήτησης. Η προσφορά είναι κάτω από την εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα

Σημασία

Η κατάσταση της λέξης-κλειδιού σάς ενημερώνει για το κατά πόσο η λέξη-κλειδιού ενεργοποιεί την εμφάνιση διαφημίσεων στους πελάτες που στοχεύετε. Γενικά, η λέξη-κλειδί σας θα βρίσκεται σε μία από τις τρεις παρακάτω γενικές καταστάσεις:

  • Προβάλλει διαφημίσεις
  • Δεν προβάλλει διαφημίσεις, επειδή θέσατε σε παύση ή καταργήσατε μια λέξη-κλειδί, ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια
  • Δεν προβάλλει διαφημίσεις, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με το λογαριασμό ή τη λέξη-κλειδί

Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι καταστάσεων λέξεων-κλειδιών, καθώς και η σημασία τους:

Κατάσταση λέξης-κλειδιού Τι σημαίνει Επόμενο βήμα
Η καμπάνια τέθηκε σε παύση Οι λέξεις-κλειδιά είναι ανενεργές, επειδή θέσατε σε παύση την καμπάνια σας. Αν η καμπάνια σας έχει τεθεί σε παύση, οι λέξεις-κλειδιά σε αυτήν την καμπάνια θα σταματήσουν, επίσης, να προβάλλουν διαφημίσεις. Μάθετε πώς να συνεχίζετε τη λειτουργία της καμπάνιας.

Guide me in my account Καθοδήγηση στον λογαριασμό μου για την ενεργοποίηση μιας καμπάνιας σε παύση.
Καμπάνια σε εκκρεμότητα Οι λέξεις-κλειδιά είναι ανενεργές, επειδή η καμπάνια σας είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε μελλοντική ημερομηνία και δεν προβάλλει ακόμη διαφημίσεις. Μάθετε πώς να αλλάζετε την ημερομηνία έναρξης της καμπάνιας.
Η καμπάνια καταργήθηκε Οι λέξεις-κλειδιά είναι ανενεργές, επειδή καταργήσατε την καμπάνια που περιέχει αυτές τις λέξεις-κλειδιά. Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε ξανά την καμπάνια σας.
Η καμπάνια ολοκληρώθηκε Οι λέξεις-κλειδιά είναι ανενεργές, επειδή η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της καμπάνιας έχει παρέλθει και η καμπάνια έχει καταστεί ανενεργή. Μάθετε πώς να αλλάζετε την ημερομηνία λήξης της καμπάνιας.

Guide me in my account Καθοδήγηση στον λογαριασμό μου για την προσαρμογή ημερομηνίας λήξης της καμπάνιας.
Η ομάδα διαφημίσεων τέθηκε σε παύση Οι λέξεις-κλειδιά είναι ανενεργές, επειδή θέσατε σε παύση την ομάδα διαφημίσεων. Αν θέσετε σε παύση την ομάδα διαφημίσεων, οι λέξεις-κλειδιά στη συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων θα σταματήσουν να προβάλλουν διαφημίσεις. Μάθετε πώς να συνεχίζετε τη λειτουργία της ομάδας διαφημίσεων.
Η ομάδα διαφημίσεων καταργήθηκε Οι λέξεις-κλειδιά είναι ανενεργές, επειδή καταργήσατε την ομάδα διαφημίσεων. Αν καταργήσετε την ομάδα διαφημίσεων, οι λέξεις-κλειδιά στη συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων θα σταματήσουν να προβάλλουν διαφημίσεις. Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε εκ νέου την ομάδα διαφημίσεων.
Σε παύση Η λέξη-κλειδί είναι ανενεργή, επειδή την έχετε θέσει σε παύση. Η παύση μιας λέξης-κλειδιού σημαίνει ότι δεν θα εμφανίζει πλέον διαφημίσεις και δεν θα συγκεντρώνει νέο κόστος, έως ότου ενεργοποιηθεί εκ νέου. Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιείτε μια λέξη-κλειδί.
Καταργήθηκε Η λέξη-κλειδί είναι ανενεργή, επειδή την έχετε καταργήσει. Η κατάργηση μιας λέξης-κλειδιού σημαίνει ότι η λέξη-κλειδί δεν θα προβάλλει διαφημίσεις.  Μάθετε πώς να προσθέτετε λέξεις-κλειδιά.

Guide me in my account Καθοδήγηση στον λογαριασμό μου για την προσθήκη λέξεων-κλειδιών.
Εγκρίθηκε Η λέξη-κλειδί έχει ελεγχθεί και είναι κατάλληλη για την προβολή διαφημίσεων. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Κατάλληλη Η λέξη-κλειδί είναι ενεργή και μπορεί να εμφανίζει διαφημίσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λέξη-κλειδί ενδέχεται να φέρει την επισήμανση Κατάλληλη, παρόλο που επί του παρόντος μπορεί να μην προβάλλει τη διαφήμισή σας. Αυτό συμβαίνει επειδή η εμφάνιση της διαφήμισης για μια κατάλληλη λέξη-κλειδί μπορεί να επηρεαστεί από την προσφορά, το Δείκτη ποιότητας ή άλλους παράγοντες. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Υπό εξέταση Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις και δεν θα εμφανίζει διαφημίσεις, έως ότου εγκριθεί. Περιμένετε έως και 1 εργάσιμη ημέρα, για να ελέγξετε την κατάσταση της λέξης-κλειδιού.
Η προσφορά είναι κάτω από την εκτίμηση για την προσφορά για προβολή στην πρώτη σελίδα Η λέξη-κλειδί είναι ενεργή και μπορεί να εμφανίζει διαφημίσεις. Ωστόσο, επί του παρόντος η λέξη-κλειδί δεν εμφανίζει διαφημίσεις στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης Google. Μάθετε σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε, για να εμφανιστεί η διαφήμισή σας στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης Google.
Απορρίφθηκε Η λέξη-κλειδί είναι ανενεργή και δεν εμφανίζει διαφημίσεις. Αν η λέξη-κλειδί απορρίφθηκε, αυτό συνήθως σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μία ή περισσότερες από τις πολιτικές διαφημίσεων, όπως η πολιτική σχετικά με τα URL προορισμού ή τα τελικά URL. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο συννεφάκι κατάστασης, για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, ανατρέξτε στις πολιτικές διαφημίσεων, για να δείτε αν η λέξη-κλειδί παραβαίνει κάποια από τις πολιτικές μας.

Guide me in my account Καθοδήγηση στον λογαριασμό μου για την επιδιόρθωση μιας διαφήμισης που απορρίφθηκε.
Χαμηλός όγκος αναζήτησης Η λέξη-κλειδί δεν είναι κατάλληλη για εμφάνιση, επειδή σχετίζεται με πολύ μικρή επισκεψιμότητα αναζήτησης στις ιδιοκτησίες μας. Αυτό σημαίνει ότι η λέξη-κλειδί σας μπορεί να μην είναι συναφής με τις αναζητήσεις των χρηστών ή μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένη ή ασυνήθιστη. Αν ο αριθμός των αναζητήσεων για αυτές τις λέξεις-κλειδιά αυξηθεί, οι λέξεις-κλειδιά σας ενδέχεται να ενεργοποιηθούν εκ νέου και θα μπορούσαν να εμφανίσουν ξανά τις διαφημίσεις σας. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών, για να λαμβάνετε ιδέες για λέξεις-κλειδιά και εκτιμήσεις επισκεψιμότητας.
Προβάλλονται σπάνια λόγω χαμηλού δείκτη ποιότητας Η λέξη-κλειδί δεν είναι κατάλληλη για εμφάνιση διαφημίσεων, λόγω χαμηλού Δείκτη ποιότητας Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο κατάργησης αυτής της λέξης-κλειδιού και προσθήκης μιας πιο σχετικής λέξης-κλειδιού στο λογαριασμό σας. Άλλοι παράγοντες, όπως η σελίδα προορισμού, θα μπορούσαν, επίσης, να επηρεάσουν τον Δείκτη ποιότητας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Δείκτη ποιότητας.
Λίγες αντιστοιχίσεις σελίδας Η λέξη-κλειδί έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή, επειδή αντιστοιχεί σε πολύ λίγες σελίδες, υποδεικνύοντας ότι η φράση δεν είναι συνηθισμένη στο περιεχόμενο του Δικτύου εμφάνισης Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε μια πιο συναφή λέξη-κλειδί στο λογαριασμό σας.

Συμβουλή

Δοκιμάστε να βελτιστοποιήσετε τον λογαριασμό σας, βελτιώνοντας τις διαφημίσεις και τις λέξεις-κλειδιά.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας