เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเชิงลบ

คีย์เวิร์ดเชิงลบช่วยให้คุณยกเว้นข้อความค้นหาออกจากแคมเปญ และมุ่งเน้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญต่อลูกค้าเท่านั้น การกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้นจะช่วยให้โฆษณาได้แสดงต่อผู้ใช้ที่สนใจและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้คุณ

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของคีย์เวิร์ดเชิงลบ รวมถึงแสดงให้เห็นว่าคีย์เวิร์ดเชิงลบจะมีประโยชน์เมื่อใด คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีเพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบลงในแคมเปญ

วิธีการทำงาน

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ยิงแคมเปญได้ตรงเป้าหมายสูงก็คือการเลือกสิ่งที่ไม่ตรงเป้าหมาย

ขณะเลือกคีย์เวิร์ดเชิงลบของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา ให้มองหาข้อความค้นหาที่ใกล้เคียงกับคีย์เวิร์ดของคุณ แต่อาจตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ค้นหาผลิตภัณฑ์อื่น เช่น สมมติว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาที่ขายแว่นสายตา ในกรณีนี้ คุณอาจต้องเพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบ เช่น "แว่นขยาย" และ "แว่นกันน้ำ" ในข้อความค้นหาต่างๆ

คีย์เวิร์ดเชิงลบจะไม่จับคู่กับรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือส่วนขยายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณยกเว้นคำว่า flowers ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบที่ทำงานแบบกว้าง โฆษณาจะไม่มีสิทธิ์แสดงเมื่อผู้ใช้ค้นหา red flowers แต่จะแสดงได้หากผู้ใช้ค้นหา red flower

หากคุณใช้แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์หรือวิดีโอ คีย์เวิร์ดเชิงลบจะช่วยหลีกเลี่ยงการกำหนดเป้าหมายไปยังเว็บไซต์หรือวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่คีย์เวิร์ดเชิงลบทำงานในแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และวิดีโอต่างจากที่ทำงานในเครือข่ายการค้นหา ในบางกรณี ที่ที่โฆษณาปรากฏอาจมีคำที่คุณยกเว้นไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดเป้าหมายหรือคีย์เวิร์ดอื่นๆ ในกลุ่มโฆษณา โฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์และวิดีโอมีคีย์เวิร์ดเชิงลบได้สูงสุด 5,000 คำ นอกจากนี้คุณยังเลี่ยงการกำหนดเป้าหมายไปยังเว็บไซต์หรือวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้องได้ด้วยการใช้ตัวเลือกหมวดหมู่เว็บไซต์และการยกเว้นเนื้อหา

ประเภทของคีย์เวิร์ดเชิงลบ

สำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา คุณใช้การทำงานแบบกว้าง การทำงานแบบวลี หรือคีย์เวิร์ดเชิงลบที่ทำงานแบบตรงทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม ประเภทการทำงานแบบเชิงลบเหล่านี้ทำงานต่างจากการทำงานแบบเชิงบวก ความแตกต่างหลักคือคุณจะต้องเพิ่มคำพ้องความหมาย รูปแบบเอกพจน์หรือพหูพจน์ คำสะกดผิด และรูปแบบที่ใกล้เคียงอื่นๆ หากต้องการยกเว้นรายการเหล่านั้น

สำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ ชุดคีย์เวิร์ดเชิงลบจะไม่รวมอยู่ในหัวข้อที่ตรงกันทั้งหมด โฆษณาจะไม่แสดงในหน้าเว็บแม้ว่าจะไม่ปรากฏคีย์เวิร์ดหรือวลีที่ที่ตรงกันทั้งหมดในหน้านั้นอย่างชัดเจน แต่หัวข้อของเนื้อหานั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสูงกับชุดคีย์เวิร์ดเชิงลบที่ไม่รวมไว้

ตัวอย่างเช่น ชุดคีย์เวิร์ดเชิงลบอย่าง "กางเกงของผู้หญิง" จะบล็อกการเสนอราคาบนหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกางเกงยีนส์ของผู้หญิง แม้ว่าวลีที่ตรงกันทั้งหมดกับ "กางเกงของผู้หญิง" จะไม่ปรากฏบนหน้าเว็บนั้น อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รวมเอาแนวความคิดที่ไปไกลกว่ากางเกงผู้หญิงไว้ด้วย เช่น เสื้อผ้าท่อนล่างแบบอื่นของผู้หญิง (เช่น กระโปรง) หรือกางเกงขายาวของผู้ชาย การดำเนินการนี้จะแตกต่างไปจากวิธีที่เราปฏิบัติต่อคีย์เวิร์ดเชิงบวก เช่น shoes ซึ่งเรายังจะจับคู่ไว้ในหมวดหมู่ที่กว้างขึ้น เช่น footwear อีกด้วย

การทำงานแบบกว้างเชิงลบ

การทำงานประเภทนี้คือค่าเริ่มต้นของคีย์เวิร์ดเชิงลบ สำหรับคีย์เวิร์ดเชิงลบที่ทำงานแบบกว้าง โฆษณาจะไม่แสดงถ้าการค้นหาประกอบด้วยคำในคีย์เวิร์ดเชิงลบทั้งหมด แม้ว่าจะเรียงลำดับต่างกันก็ตาม โฆษณาอาจยังแสดงถ้าการค้นหาดังกล่าวมีคำในคีย์เวิร์ดเพียงบางคำ

ตัวอย่าง

คีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบกว้างเชิงลบ: รองเท้าวิ่ง

การค้นหา โฆษณาแสดงได้ไหม
รองเท้าเทนนิสสีฟ้า Yes
รองเท้าวิ่ง Yes
รองเท้าวิ่งสีฟ้า No
รองเท้าใส่วิ่ง No
รองเท้าวิ่ง No

การทำงานแบบวลีเชิงลบ

สำหรับคีย์เวิร์ดเชิงลบที่ทำงานแบบวลี โฆษณาจะไม่แสดงถ้าการค้นหาประกอบด้วยคำในคีย์เวิร์ดที่ตรงกันทุกประการโดยเรียงลำดับเหมือนกัน การค้นหาอาจมีคำอื่นๆ เพิ่มเติม แต่โฆษณาจะไม่แสดงตราบใดที่มีคำในคีย์เวิร์ดทั้งหมดรวมอยู่ในการค้นหาโดยเรียงลำดับเหมือนกัน การค้นหายังอาจมีอักขระเพิ่มเติมจากคำนั้น และโฆษณาจะยังแสดงอยู่เมื่อมีคีย์เวิร์ดอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในลำดับเดียวกันของการค้นหานั้น

ตัวอย่าง

คีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบวลีเชิงลบ: "รองเท้าวิ่ง"

การค้นหา โฆษณาแสดงได้ไหม
รองเท้าเทนนิสสีฟ้า Yes
รองเท้าวิ่ง Yes
รองเท้าวิ่งสีฟ้า No
รองเท้าใส่วิ่ง Yes
รองเท้าวิ่ง No
รองเท้าวิ่งสีฟ้า Yes

การทำงานแบบตรงทั้งหมดเชิงลบ

สำหรับคีย์เวิร์ดเชิงลบที่ทำงานแบบตรงทั้งหมด โฆษณาจะไม่แสดงถ้าการค้นหาประกอบด้วยคำในคีย์เวิร์ดที่ตรงกันทุกประการ โดยเรียงลำดับเหมือนกันและไม่มีคำเพิ่มเติม โฆษณาอาจยังแสดงถ้าการค้นหาประกอบด้วยคำในคีย์เวิร์ดพร้อมด้วยคำเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

คีย์เวิร์ดเชิงลบที่ทำงานแบบตรงทั้งหมด: [รองเท้าวิ่ง]

การค้นหา โฆษณาแสดงได้ไหม
รองเท้าเทนนิสสีฟ้า Yes
รองเท้าวิ่ง Yes
รองเท้าวิ่งสีฟ้า Yes
รองเท้าใส่วิ่ง Yes
รองเท้าวิ่ง No

สัญลักษณ์ในคีย์เวิร์ดเชิงลบ

คุณใช้สัญลักษณ์ 3 ตัว ได้แก่ เครื่องหมายและ (&) เครื่องหมายเน้นเสียง (á) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในคีย์เวิร์ดเชิงลบได้ ระบบจะถือว่าคีย์เวิร์ดเชิงลบที่มีเครื่องหมายเน้นเสียงเป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบ 2 คำที่แตกต่างกัน เช่น sidewalk cafe และ sidewalk café ในทำนองเดียวกัน "socks & shoes" แตกต่างจาก "socks and shoes"

สัญลักษณ์บางตัวที่ระบบของเราไม่รู้จักมีดังนี้

  • สัญลักษณ์ที่ไม่มีผล: คุณเพิ่มเครื่องหมายจุด (.) ลงในคีย์เวิร์ดเชิงลบได้ แต่ระบบจะไม่สนใจสัญลักษณ์นี้ ซึ่งหมายความว่าเราจะถือว่าคีย์เวิร์ด Fifth Ave. และ Fifth Ave เป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบที่เหมือนกันทุกประการ เป็นต้น หากคุณเพิ่มเครื่องหมายบวก (+) ลงในคีย์เวิร์ดเชิงลบ โดยส่วนมากแล้วระบบจะไม่สนใจสัญลักษณ์นี้ (เช่น blue+car) ยกเว้นในกรณีที่ + อยู่ท้ายคำ (เช่น C++)
  • สัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง: คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากเพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบที่มีสัญลักษณ์บางตัว สัญลักษณ์บางตัวที่ใช้ในคีย์เวิร์ดเชิงลบไม่ได้ ได้แก่ , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |
  • โอเปอเรเตอร์ site และการค้นหา: ระบบจะนำโอเปอเรเตอร์ "site:" ออกจากคีย์เวิร์ดเชิงลบ นั่นหมายความว่าหากคุณเพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบ [site:www.example.com ดาร์กช็อกโกแลต] ระบบจะพิจารณาว่าเหมือนกับ [ดาร์กช็อกโกแลต] โอเปเรเตอร์การค้นหาก็จะไม่มีผลเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มโอเปอเรเตอร์การค้นหา "OR" ลงในคีย์เวิร์ดเชิงลบดาร์กช็อกโกแลต เช่น “OR ดาร์กช็อกโกแลต” ระบบจะไม่สนใจคำสั่ง "OR" และจะถือว่าคีย์เวิร์ดเชิงลบเป็นเพียงดาร์กช็อกโกแลตเท่านั้น
  • โอเปอเรเตอร์การค้นหาอื่นๆ: การเพิ่มโอเปอเรเตอร์ลบ (-) ไว้ด้านหน้าคีย์เวิร์ดจะทำให้คีย์เวิร์ดนั้นถูกละเว้นในการทำงานของคีย์เวิร์ดเชิงลบ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคีย์เวิร์ดเชิงลบ “ดาร์ก -ช็อกโกแลต” ระบบจะพิจารณาแค่ “ดาร์ก” เท่านั้น

โปรดทราบ

  • ขอให้เลือกคีย์เวิร์ดเชิงลบอย่างรอบคอบ เพราะโฆษณาอาจเข้าถึงลูกค้าได้น้อยลงถ้าคุณใช้คีย์เวิร์ดเชิงลบมากเกินไป
  • คีย์เวิร์ดเชิงลบไม่ตรงกับรูปแบบที่ใกล้เคียง ดังนั้น โฆษณาอาจยังแสดงในการค้นหาหรือหน้าเว็บที่มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับคำในคีย์เวิร์ดเชิงลบ
  • ไม่มีประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดเชิงลบสำหรับตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง
  • โฆษณาอาจยังแสดงได้เมื่อมีผู้ค้นหาวลีที่ยาวกว่า 16 คำ และคีย์เวิร์ดเชิงลบอยู่หลังคำที่ 16 นั้น สมมติว่าคีย์เวิร์ดเชิงลบคือคำว่า "ส่วนลด" โฆษณาของคุณจะแสดงเมื่อมีผู้ค้นหาโดยใช้คำว่า "ห้องพัก โรงแรม สวย ดี สะอาด หรือ ที่พัก และ อาหารเช้า ห้องเช่า หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ใกล้ ทะเล ชายหาด ราคา ส่วนลด" เนื่องจากคีย์เวิร์ดเชิงลบเป็นคำที่ 17 ในวลีนี้ ในทางตรงกันข้าม เราจะไม่แสดงโฆษณาของคุณเมื่อมีผู้ค้นหา "ห้องพัก โรงแรม สวย ดี สะอาด หรือ ที่พัก และ อาหารเช้า ห้องเช่า หัวหิน ใกล้ ทะเล ชายหาด ราคา ส่วนลด" เนื่องจากคีย์เวิร์ดเชิงลบเป็นคำที่ 16 ในวลีนี้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว