Om negativa sökord

För att hjälpa dig att nå fler potentiella kunder visas dina annonser nu i innehåll som matchar något av de ämnen, placeringar eller sökord för display/video/söknätverket som du inriktar dig på. Om du till exempel inriktar dig på ”cyklar” som ämne och ”cykling” som sökord för display/video/söknätverket visas dina annonser i innehåll som matchar någon av dessa.

Du kan även lägga märke till att innehållsinriktning har förenklats till en enda sida i Google Ads, så att du kan hantera alla typer av innehållsinriktning (ämnen, placeringar, sökord för display/video och uteslutningar) i en enda vy. Du hittar den nya sidan i avsnittet Innehåll under Kampanjer Campaigns Icon i navigeringsmenyn till vänster.

Med negativa sökord kan du utesluta söktermer från dina kampanjer och bara fokusera på de sökord som är viktiga för dina kunder. Snävare inriktning kan göra att din annons visas för användare som faktiskt är intresserade och öka avkastningen på din investering.

I den här artikeln beskriver vi hur negativa sökord fungerar och när de kan vara användbara. Läs om hur du lägger till negativa sökord i kampanjer.

Så fungerar de

Hemligheten bakom en väl inriktad kampanj är vad du väljer att inte inrikta dig på.

När du väljer negativa sökord för sökkampanjer bör du välja söktermer som liknar dina sökord men som kanske används av kunder som söker efter en annan produkt. Anta att du är glasmästare och säljer fönsterglas. Då skulle du kunna lägga till negativa sökord som ”vinglas” och ”dricksglas”.

Negativa sökord matchas inte med liknande varianter eller andra utökningar. Om du till exempel utesluter det negativa brett matchade sökordet ”blommor” visas inte annonser när någon söker efter ”röda blommor”. De kan däremot visas vid en sökning efter ”röd blomma”.

Om du använder display- eller videokampanjer kan du undvika att inrikta dig på orelaterade webbplatser och videor genom att använda negativa sökord. Tänk dock på att negativa sökord fungerar annorlunda för display- och videokampanjer än för sökkampanjer. Beroende på de andra sökorden i annonsgruppen kan det hända att dina annonser visas på platser som innehåller uteslutna termer. När det gäller display- och videoannonser tar vi hänsyn till högst 1 000 negativa sökord på kontonivå.

Negativa sökord på kontonivå


När du skapar en lista över negativa sökord på kontonivå tillämpas den automatiskt på alla kvalificerade sök- och Shopping-annonsutrymmen i relevanta kampanjtyper. Det innebär att du kan skapa en enstaka global lista på kontonivå för att tillämpa negativa sökord på alla sök- och Shopping.-annonsutrymmen i ditt konto. Läs mer om negativa sökord på kontonivå

Typer av negativa sökord

För sökkampanjer kan du använda brett matchade, frasmatchade eller exakt matchade negativa sökord. De negativa matchningstyperna fungerar annorlunda än sina positiva motsvarigheter. Den främsta skillnaden är att du måste lägga till synonymer, singular-/pluralformer, felstavningar och andra liknande varianter om du vill utesluta dem.

För displaykampanjer utesluts grupper av negativa sökord som ett exakt ämne. Annonser visas inte på en sida även om de exakta sökorden eller fraserna inte uttryckligen finns på sidan men ämnesinnehållet har en stark koppling till de uteslutna negativa sökorden.

Exempelvis skulle det negativa sökordet ”dambyxor” blockera budgivning på en sida som handlar om damjeans, även om det exakta ordet ”dambyxor” inte förekommer på sidan. Däremot generaliserar vi inte bortom begreppet dambyxor till andra typer av damkläder (till exempel kjolar) eller herrchinos. Detta skiljer sig från hur vi behandlar positiva sökord, till exempel ”promenadskor”, som också matchar den bredare kategorin ”skor”.

Negativ bred matchning

Det här är standardmatchningstypen för negativa sökord. Med negativa brett matchade sökord visas din annons inte vid sökningar där varje ord i det negativa sökordet förekommer i sökningen, oavsett inbördes ordning. Annonsen kan fortfarande visas om sökningen innehåller endast vissa av orden.

Exempel

Negativt brett matchat sökord: handstickade tröjor

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
handstickad tröja Yes
blå handstickade tröjor No
tröjor handstickade No
handstickade tröjor No

Negativ frasmatchning

Med negativa frasmatchade sökord visas din annons inte vid sökningar som innehåller de exakta orden i sökordet i samma ordning. Sökningen kan innehålla ytterligare ord, men annonsen visas inte om alla ord i sökordet förekommer i samma ordning i sökningen. Sökningen kan även innehålla fler tecken i ett ord. Annonsen visas även när övriga sökord ingår i sökningen i samma ordning.

Exempel

Negativt frasmatchat sökord: handstickade tröjor

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
handstickad tröja Yes
blå handstickade tröjor No
tröjor handstickade Yes
handstickade tröjor No

Negativ exakt matchning

Med negativa exakt matchade sökord visas din annons inte om sökningen innehåller de exakta orden i sökordet, i samma ordning och utan ytterligare ord. Annonsen kan fortfarande visas om sökningen innehåller orden i sökordet med ytterligare ord.

Exempel

Negativt exakt matchat sökord: handstickade tröjor

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
handstickad tröja Yes
blå handstickade tröjor Yes
tröjor handstickade Yes
handstickade tröjor No

Specialtecken i negativa sökord

Du kan använda tre specialtecken i negativa sökord: och-tecken (&), accent (á) och asterisk (*). Negativa sökord med accent betraktas som två separata sökord, till exempel kafe och kafé. På samma sätt betraktas ”strumpor & skor” som annorlunda än ”strumpor och skor”.

Här är några av de specialtecken som systemet inte känner igen:

  • Tecken som ignoreras: Du kan lägga till punkt (.) i sökorden, men dessa tecken ignoreras. Sökorden Kungsgat. och Kungsgat tolkas med andra ord som identiska negativa sökord. Om du lägger till plustecken (+) i de negativa sökorden ignoreras de vanligtvis (till exempel blå+bil). Plustecken som läggs till i slutet av ord (till exempel C++) ignoreras inte i vissa fall.
  • Ogiltiga specialtecken: Det visas ett felmeddelande om du lägger till negativa sökord som innehåller särskilda specialtecken. Exempel på tecken som inte kan användas i negativa sökord: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Webbplats- och sökoperatorer: Operatorn ”site” tas bort från de negativa sökorden. Det innebär att om du lägger till det negativa sökordet [site:www.example.com mörk choklad] tolkas det som [mörk choklad]. Sökoperatorer ignoreras också. Om du till exempel lägger till sökoperatorn ELLER i det negativa sökordet ”mörk choklad”, som ”ELLER mörk choklad”, ignoreras kommandot ELLER och det negativa sökordet blir enbart ”mörk choklad”.
  • Andra sökoperatorer: Om du lägger till ett minustecken (-) framför ett sökord medför det att sökordet ignoreras vid negativ sökordsmatchning. Det negativa sökordet ”mörk -choklad” tolkas med andra ord som bara ”mörk”.

Viktigt att tänka på

  • Välj negativa sökord med omsorg. Om du använder för många negativa sökord kan det hända att annonserna når färre kunder.
  • Negativa sökord matchas inte med liknande varianter, så annonsen kan fortfarande visas vid sökningar eller på sidor som innehåller liknande varianter av dina negativa sökord.
  • Din annons kan visas när någon söker med en fras som är längre än 16 ord och det negativa sökordet kommer efter det 16:e ordet. Om ditt negativa sökord till exempel är ”rabatt” kan din annons visas när någon söker efter ”fina rena rum på hotell eller pensionat i Göteborg på gångavstånd till rolig shopping och sevärdheter rabatt”, eftersom det negativa sökordet är det 17:e ordet i frasen. Däremot visas annonsen inte om någon söker efter ”fina rena rum på hotell eller pensionat i Göteborg gångavstånd till rolig shopping och sevärdheter rabatt”, eftersom det negativa sökordet är det 16:e ordet i frasen.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13858478652410728557
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067