Informácie o vylučujúcich kľúčových slovách

Vylučujúce kľúčové slová vám umožňujú vylúčiť hľadané výrazy z kampaní a pomáhajú vám zamerať sa len na kľúčové slová, ktoré sú dôležité pre vašich zákazníkov. Lepšie zacielenie umožní zobraziť vašu reklamu potenciálnym zákazníkom a zvýšiť návratnosť vašich investícií (NI).

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vylučujúce kľúčové slová fungujú a v akých prípadoch môžu byť užitočné. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako pridať do kampaní vylučujúce kľúčové slová.

Ako fungujú

Jedným z kľúčov k dosiahnutiu vysoko zacielenej kampane je vylúčiť to, na čo ju zacieliť nechcete.

Pri výbere vylučujúcich kľúčových slov pre kampane vo Vyhľadávacej sieti voľte hľadané výrazy, ktoré sa podobajú na vaše kľúčové slová, ale vzťahujú sa na zákazníkov hľadajúcich odlišný produkt. Povedzme napríklad, že vlastníte očnú optiku a predávate okuliare. V takom prípade bude pre vás výhodné pridať vylučujúce kľúčové slová pre hľadané výrazy ako „potápačské okuliare“ a „lyžiarske okuliare“.

Ak používate kampane v Obsahovej sieti alebo videokampane, vylučujúce kľúčové slová vám môžu pomôcť vyhnúť sa zacieleniu na nesúvisiace weby alebo videá, ale nezabúdajte, že v prípade videokampaní a kampaní v Obsahovej sieti fungujú vylučujúce kľúčové slová inak než vo Vyhľadávacej sieti. Niektoré miesta, kde sa zobrazujú vaše reklamy, môžu v závislosti od ostatných kľúčových slov a spôsobov zacielenia v reklamnej skupine občas obsahovať aj vylúčené výrazy. V prípade reklám v Obsahovej sieti a videoreklám sa berie do úvahy maximálne 5 000 vylučujúcich kľúčových slov. Zacieleniu na nesúvisiace weby alebo videá sa môžete vyhnúť aj implementáciou možností kategórií webu a vylúčení obsahu.

Typy vylučujúcich kľúčových slov

V kampaniach vo Vyhľadávacej sieti môžete používať vylučujúce kľúčové slová s voľnou, presnou alebo frázovou zhodou. Tieto typy vylučujúcej zhody však fungujú inak než ich pozitívne náprotivky. Hlavným rozdielom je, že ak ich chcete vylúčiť, musíte pridať aj synonymá, tvary jednotného alebo množného čísla, nesprávne napísané slová a ďalšie príbuzné variácie.

V prípade kampaní v Obsahovej sieti bude skupina vylučujúcich kľúčových slov vylúčená ako presná téma. Aj keď sa na danej stránke konkrétne kľúčové slová alebo výrazy neobjavia explicitne, reklamy sa na nej zobrazovať nebudú, pretože téma príslušného obsahu veľmi úzko súvisí s vylúčenou skupinou vylučujúcich kľúčových slov.

Napríklad skupina vylučujúcich kľúčových slov ako „dámske nohavice“ zablokuje ponúkanie cien na stránke s dámskymi džínsami, aj keď sa na nej konkrétny výraz „dámske nohavice“ neobjavuje. Vo všeobecnosti to však neplatí pre iné druhy dámskeho spodného odevu (napríklad sukne) alebo pánske nohavice. Odlišný prístup sa uplatňuje v prípade nevylučujúceho kľúčového slova. Napríklad výraz „topánky“ by patril aj do všeobecnejšej kategórie, akou je obuv.

Vylučujúca voľná zhoda

Tento typ je pre vylučujúce kľúčové slová predvolený. V prípade vylučujúcich kľúčových slov s voľnou zhodou sa vaša reklama nezobrazí pre vyhľadávania, v ktorých sa vyskytujú všetky výrazy vylučujúceho kľúčového slova, a to bez ohľadu na poradie jednotlivých výrazov. Vaša reklama sa môže zobraziť v prípade, že vyhľadávanie obsahuje iba niektoré z výrazov kľúčového slova.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo s voľnou zhodou: bežecká obuv.

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecký výstroj Yes
modrá bežecká obuv No
obuv bežecká No
bežecká obuv No

Vylučujúca frázová zhoda

V prípade vylučujúcich kľúčových slov s frázovou zhodou sa vaša reklama nezobrazí v prípade vyhľadávaní obsahujúcich presné výrazy kľúčových slov v rovnakom poradí. Vyhľadávanie môže zahŕňať ďalšie slová, ale reklama sa nebude zobrazovať, ak vo vyhľadávaní nebudú zahrnuté všetky výrazy kľúčového slova v rovnakom poradí.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo s frázovou zhodou: "bežecká obuv“.

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecký výstroj Yes
modrá bežecká obuv No
obuv bežecká Yes
bežecká obuv No

Vylučujúca presná zhoda

V prípade vylučujúcich kľúčových slov s presnou zhodou sa vaša reklama nebude zobrazovať pre vyhľadávania obsahujúce presné výrazy kľúčového slova v rovnakom poradí a bez ďalších slov. Vaša reklama sa môže zobrazovať pre vyhľadávania obsahujúce výrazy kľúčového slova s ďalšími slovami.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo s presnou zhodou: [bežecká obuv]

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecký výstroj Yes
modrá bežecká obuv Yes
obuv bežecká Yes
bežecká obuv No

 

Na čo treba pamätať

  • Pri výbere vylučujúcich kľúčových slov postupujte opatrne. Ak používate príliš veľa vylučujúcich kľúčových slov, svojimi reklamami môžete osloviť menej zákazníkov.
  • Vaša reklama sa môže zobraziť pre vyhľadávania alebo stránky obsahujúce blízke variácie výrazov vylučujúceho kľúčového slova. 
  • Vaša reklama sa môže zobraziť, keď niekto vyhľadáva výraz obsahujúci viac ako desať slov a vaše vylučujúce kľúčové slovo nasleduje po danom desiatom slove. Povedzme, že slovo „zľavnené“ je vaše vylučujúce kľúčové slovo. Vaša reklama sa môže zobraziť, keď niekto vyhľadá výraz „ubytovanie v čistých hoteloch v Bratislave s výhľadom na Dunaj zľavnené“, pretože dané vylučujúce kľúčové slovo je v ňom uvedené ako jedenáste. Vaša reklama sa však nezobrazí, keď niekto vyhľadá výraz „ubytovanie v čistých hoteloch v Bratislave výhľad na Dunaj zľavnené“, pretože dané vylučujúce kľúčové slovo je v ňom uvedené ako desiate.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory