Vylučujúce kľúčové slová

Vylučujúce kľúčové slová umožňujú vylúčiť hľadané výrazy z kampaní a pomáhajú vám zamerať sa len na kľúčové slová, ktoré sú dôležité pre vašich zákazníkov. Lepšie zacielenie vám umožňuje zobrazovať reklamu používateľom, ktorí sa zaujímajú o to, čo ponúkate, a zvýšiť návratnosť investícií.

V tomto článku sa dozviete, ako vylučujúce kľúčové slová fungujú a v akých prípadoch môžu byť užitočné. Prečítajte si viac o tom, ako pridať do kampaní vylučujúce kľúčové slová.

Ako fungujú

Jedným z predpokladov vysoko zacielenej kampane je vylúčiť to, na čo ju zacieliť nechcete.

Pri výbere vylučujúcich kľúčových slov pre kampane vo vyhľadávaní sa zamerajte na hľadané výrazy, ktoré sú podobné vašim kľúčovým slovám, ale používajú ich zákazníci hľadajúci odlišný výrobok. Povedzme napríklad, že vlastníte očnú optiku a predávate okuliare. V takom prípade vám odporúčame pridať vylučujúce kľúčové slová pre hľadané výrazy ako „potápačské okuliare“ a „lyžiarske okuliare“.

Vylučujúce kľúčové slová sa nepriraďujú k príbuzným variantom ani iným rozšíreniam. Ak napríklad vylúčite vylučujúce kľúčové slovo kvety priradené voľnou zhodou, reklamy sa nebudú môcť zobraziť, keď používateľ vyhľadá červené kvety, no budú sa môcť zobraziť, keď vyhľadá červený kvet.

Ak používate obsahové kampane alebo videokampane, vylučujúce kľúčové slová vám pomôžu vyhnúť sa zacieleniu na nesúvisiace weby alebo videá. Majte však na pamäti, že v prípade obsahových kampaní a videokampaní fungujú vylučujúce kľúčové slová inak než vo vyhľadávaní. Niektoré miesta, kde sa zobrazujú vaše reklamy, môžu v závislosti od ostatných kľúčových slov a spôsobov zacielenia v reklamnej skupine občas obsahovať aj vylúčené výrazy. V prípade obsahových reklám a videoreklám sa berie do úvahy maximálne 5 000 vylučujúcich kľúčových slov. Zacieleniu na nesúvisiace weby alebo videá sa môžete vyhnúť aj implementáciou možností kategórií webu a vylúčení obsahu.

Typy vylučujúcich kľúčových slov

V kampaniach vo vyhľadávaní môžete použiť vylučujúce kľúčové slová priradené voľnou, frázovou alebo presnou zhodou. Tieto typy vylučujúcej zhody však fungujú inak než ich nevylučujúce náprotivky. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že ak ich chcete vylúčiť, musíte pridať aj synonymá, tvary v jednotnom alebo množnom čísle, chybne napísané slová a ďalšie príbuzné variácie.

V prípade obsahových kampaní bude skupina vylučujúcich kľúčových slov vylúčená ako presná téma. Aj keď sa na danej stránke konkrétne kľúčové slová alebo výrazy neobjavia explicitne, reklamy sa na nej zobrazovať nebudú, pretože téma príslušného obsahu veľmi úzko súvisí s vylúčenou skupinou vylučujúcich kľúčových slov.

Napríklad skupina vylučujúcich kľúčových slov ako „dámske nohavice“ zablokuje ponuky na stránke s dámskymi džínsami, aj keď sa na nej konkrétny výraz „dámske nohavice“ neobjavuje. Vo všeobecnosti to však neplatí pre iné druhy dámskeho spodného odevu (napríklad sukne) alebo pánske nohavice. Odlišný prístup sa uplatňuje v prípade nevylučujúceho kľúčového slova. Napríklad výraz topánky by patril aj do všeobecnejšej kategórie, ako je obuv.

Vylučujúca voľná zhoda

Tento typ je pre vylučujúce kľúčové slová predvolený. V prípade vylučujúcich kľúčových slov priradených voľnou zhodou sa vaša reklama nebude zobrazovať pri vyhľadávaniach obsahujúcich všetky výrazy vylučujúceho kľúčového slova, a to bez ohľadu na poradie jednotlivých výrazov. V prípade, že vyhľadávanie obsahuje iba niektoré z výrazov kľúčového slova, vaša reklama sa môže zobraziť.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo priradené voľnou zhodou: bežecká obuv

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecká topánka Yes
modrá bežecká obuv No
obuv bežecká No
bežecká obuv No

Vylučujúca frázová zhoda

V prípade vylučujúcich kľúčových slov priradených frázovou zhodou sa vaša reklama nebude zobrazovať pri vyhľadávaniach obsahujúcich presné výrazy kľúčových slov v rovnakom poradí. Vyhľadávanie môže zahŕňať ďalšie slová, no ak budú vo vyhľadávaní zahrnuté všetky výrazy kľúčového slova v rovnakom poradí, reklama sa nezobrazí. Vyhľadávanie môže zahŕňať aj ďalšie znaky v slove. Reklama sa dokonca zobrazí, aj keď zvyšné výrazy kľúčového slova budú zahrnuté do vyhľadávania v rovnakom poradí.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo priradené frázovou zhodou: "bežecká obuv"

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecká topánka Yes
modrá bežecká obuv No
obuv bežecká Yes
bežecká obuv No

Vylučujúca presná zhoda

V prípade vylučujúcich kľúčových slov priradených presnou zhodou sa vaša reklama nebude zobrazovať pri vyhľadávaniach obsahujúcich presné výrazy kľúčového slova v rovnakom poradí a bez ďalších slov. Vaša reklama sa môže zobrazovať pri vyhľadávaniach obsahujúcich výrazy kľúčového slova s ďalšími slovami.

Príklad

Vylučujúce kľúčové slovo priradené presnou zhodou: [bežecká obuv]

Vyhľadávanie Môže sa reklama zobraziť?
modrá tenisová obuv Yes
bežecká topánka Yes
modrá bežecká obuv Yes
obuv bežecká Yes
bežecká obuv No

Symboly vo vylučujúcich kľúčových slovách

Vo vylučujúcich kľúčových slovách môžete použiť tri symboly: &, dĺžne (á) a hviezdičky (*). Vylučujúce kľúčové slová s dĺžňami a bez nich sa považujú za odlišné vylučujúce kľúčové slová, napríklad domdóm. Podobne aj „ponožky & obuv“ je iné kľúčové slovo ako „ponožky a obuv“.

Uvádzame niektoré zo symbolov, ktoré náš systém nerozoznáva:

  • Ignorované symboly: k vylučujúcim kľúčovým slovám môžete pridať bodky (.), no budú sa ignorovať. To znamená, že napríklad kľúčové slová Zvolenská ul. a Zvolenská ul sa považujú za identické vylučujúce kľúčové slová. Ak pridáte k vylučujúcim kľúčovým slovám znamienka plus (+), zvyčajne sa budú ignorovať (napríklad modré+auto), no v niektorých prípadoch, keď bude znamienko plus na konci slova (napríklad C++), sa ignorovať nebudú.
  • Neplatné symboly: ak pridáte vylučujúce kľúčové slová obsahujúce určité symboly, zobrazí sa chybové hlásenie. Tu sú niektoré zo symbolov, ktoré nemožno použiť vo vylučujúcich kľúčových slovách: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Operátory webu a vyhľadávania: z vylučujúcich kľúčových slov odstránime operátor „site:“. Znamená to, že ak pridáte vylučujúce kľúčové slovo [site:www.example.com horká čokoláda], bude sa považovať za rovnaké ako [horká čokoláda]. Operátory vyhľadávania sa budú takisto ignorovať. Ak k vylučujúcemu kľúčovému slovu horká čokoláda pridáte napríklad operátor vyhľadávania „OR“, t. j. OR horká čokoláda, príkaz „OR“ sa bude ignorovať a za vylučujúce kľúčové slovo sa bude považovať iba horká čokoláda.
  • Iné operátory vyhľadávania: ak pridáte pred kľúčové slovo operátor mínus (−), dané kľúčové slovo sa bude pri vyhľadávaní zhôd vylučujúcich kľúčových slov ignorovať. Ak máte napríklad vylučujúce kľúčové slovo „horká −čokoláda“, bude sa považovať za rovnaké ako samotné slovo „horká“.

Majte na pamäti

  • Pri výbere vylučujúcich kľúčových slov postupujte opatrne. Ak používate príliš veľa vylučujúcich kľúčových slov, reklamami možno oslovíte menej zákazníkov.
  • Vylučujúce kľúčové slová sa nepriraďujú k príbuzným variantom, preto sa reklama môže zobraziť aj v prípade vyhľadávaní alebo stránok obsahujúcich príbuzné variácie výrazov vylučujúceho kľúčového slova.
  • Modifikátor voľnej zhody pre vylučujúce kľúčové slová neexistuje.
  • Keď niekto vyhľadá slovné spojenie pozostávajúce z viac než 16 slov a vaše vylučujúce kľúčové slovo nasleduje po 16. slove, reklama sa aj tak môže zobraziť. Povedzme, že máte vylučujúce kľúčové slovo „zľavnené“. Vaša reklama sa môže zobraziť, keď niekto vyhľadá výraz „ubytovanie v čistej izbe v hoteli alebo v menšom penzióne v Bratislave s výhľadom na Dunaj zľavnené“, pretože vaše vylučujúce kľúčové slovo je v tomto výraze uvedené na 17. mieste. Vašu reklamu však nezobrazíme, keď niekto vyhľadá výraz „ubytovanie v čistej izbe v hoteli alebo menšom penzióne v Bratislave s výhľadom na Dunaj zľavnené“, pretože vaše vylučujúce kľúčové slovo je v tomto výraze na 16. mieste.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory