Informacje o wykluczających słowach kluczowych

Aby skuteczniej docierać do większej liczby potencjalnych klientów, Twoje reklamy będą się teraz wyświetlać przy treściach pasujących do dowolnego z tematów, miejsc docelowych lub słów kluczowych w reklamach displayowych/wideo, na które kierujesz reklamy. Jeśli np. kierujesz reklamy na temat „rowery” i na słowo kluczowe w reklamach displayowych/wideo „rowery”, reklamy będą się wyświetlać przy treściach pasujących do jednego lub drugiego.

Zauważasz też, że wszystkie ustawienia kierowania kontekstowego są teraz zebrane na jednej stronie w Google Ads. Dzięki temu możesz zarządzać w jednym widoku wszystkimi rodzajami kierowania na treści (tematami, miejscami docelowymi, słowami kluczowymi w reklamach displayowych/wideo i wykluczeniami). Ta nowa strona znajduje się w sekcji „Treść” w menu po lewej stronie.

Wykluczające słowa kluczowe pozwalają wykluczyć z kampanii wyszukiwane hasła i skupić się tylko na słowach kluczowych istotnych dla klientów. Dokładniejsze kierowanie pozwala wyświetlać Twoją reklamę osobom, które mogą być nią najbardziej zainteresowane, i może pomóc zwiększyć zwrot z inwestycji (ROI).

Ten artykuł wyjaśnia, jak działają wykluczające słowa kluczowe i kiedy mogą być przydatne. Dowiedz się, jak dodawać do kampanii wykluczające słowa kluczowe

Sposób działania

Najlepszą metodą na utworzenie kampanii zapewniającej precyzyjne kierowanie reklam jest wykluczenie nietrafnych słów kluczowych.

Jako wykluczające słowa kluczowe w kampaniach w sieci wyszukiwania wybieraj hasła, które brzmią podobnie do Twoich słów kluczowych, jednak odnoszą się do zupełnie innych produktów, zatem są skierowane do odrębnej grupy klientów. Jeśli np. sprzedajesz różne rodzaje zamków do drzwi, możesz dodać jako wykluczające słowa kluczowe takie wyszukiwane hasła jak „zwiedzanie zamku” i „zamki błyskawiczne”.

Wykluczające słowa kluczowe nie będą pasować do zbliżonych odmian ani innych rozszerzeń. Jeśli np. wykluczysz słowo kluczowe „kwiaty” w dopasowaniu przybliżonym, reklamy nie będą się wyświetlać użytkownikom wyszukującym „czerwone kwiaty”, ale mogą się pojawić, gdy użytkownik wyszuka hasło „czerwony kwiat”.

Jeśli korzystasz z kampanii w sieci reklamowej lub kampanii wideo, wykluczające słowa kluczowe pomogą Ci uniknąć wyświetlania reklam w niedopasowanych tematycznie witrynach lub filmach. Pamiętaj jednak, że w przypadku kampanii w sieci reklamowej i kampanii wideo wykluczające słowa kluczowe działają inaczej niż w kampaniach w sieci wyszukiwania. W zależności od innych słów kluczowych w grupie reklam niektóre miejsca, w których wyświetla się Twoja reklama, mogą czasami zawierać wykluczone hasła. Maksymalna dopuszczalna liczba wykluczających słów kluczowych na poziomie konta w reklamach displayowych i reklamach wideo to 1000 słów.

Wykluczające słowa kluczowe na poziomie konta


Gdy utworzysz listę wykluczających słów kluczowych na poziomie konta, będzie ona automatycznie stosowana we wszystkich odpowiednich zasobach reklamowych w sieci wyszukiwania i w Zakupach Google w odpowiednich typach kampanii. Dzięki temu możesz utworzyć na poziomie konta 1 globalną listę, która będzie służyć do stosowania wykluczających słów kluczowych we wszystkich zasobach reklamowych w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej na koncie. Więcej informacji o wykluczających słowach kluczowych na poziomie konta

Rodzaje wykluczających słów kluczowych

W kampaniach w sieci wyszukiwania możesz używać wykluczających słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym, ścisłym lub do wyrażenia. Rodzaje dopasowań wykluczających działają jednak inaczej niż ich uwzględniające odpowiedniki. Główna różnica polega na tym, że trzeba dodać synonimy, wersje wyrazów w liczbie pojedynczej i mnogiej, z błędną pisownią i inne zbliżone odmiany, aby je wykluczyć.

W przypadku kampanii w sieci reklamowej zestaw wykluczających słów kluczowych zostanie wykluczony jako ściśle dopasowany temat. Reklamy nie będą się wyświetlać na stronie, nawet jeśli ściśle dopasowane słowa kluczowe lub wyrażenia nie znajdują się na niej bezpośrednio, ale jej treść jest silnie powiązana z zestawem wykluczających słów kluczowych.

Na przykład zestaw wykluczających słów kluczowych „damskie spodnie” zablokuje udział w licytacji w przypadku strony zawierającej treści o damskich dżinsach, nawet jeśli nie występuje na niej dokładne wyrażenie „damskie spodnie”. Jednak to uogólnienie nie będzie miało zastosowania do stron o innych rodzajach damskiej garderoby (np. spódnicach) czy o spodniach męskich. Tutaj zasada działania jest inna niż w przypadku niewykluczającego słowa kluczowego, takiego jak „buty”, które zostałoby dopasowane do szerszej kategorii, np. obuwie.

Wykluczające słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym

Ten rodzaj to domyślne ustawienie wykluczających słów kluczowych. W przypadku wykluczających słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym reklama nie będzie się wyświetlać, jeśli wyszukiwane wyrażenie zawiera wszystkie wykluczające słowa kluczowe, nawet jeśli są podane w innej kolejności. Twoja reklama może się wciąż wyświetlić, jeśli wyszukiwane wyrażenie zawiera tylko niektóre ze słów kluczowych.

Przykład

Wykluczające słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym: buty do biegania

Wyszukiwanie Czy reklama może się wyświetlić?
niebieskie buty do tenisa Yes
but do biegania Yes
niebieskie buty do biegania No
do biegania buty No
buty do biegania No

Wykluczające dopasowanie do wyrażenia

W przypadku wykluczających słów kluczowych w dopasowaniu do wyrażenia reklama nie wyświetli się, jeśli wyszukiwanie zawiera dokładne elementy słowa kluczowego w identycznej kolejności. Wyszukiwanie może zawierać dodatkowe słowa, jednak jeśli wszystkie elementy słowa kluczowego zostaną uwzględnione w wyszukiwaniu w tej samej kolejności, reklama się nie wyświetli. Wyszukiwanie może też zawierać dodatkowe znaki w słowach, a reklama wyświetli się nawet wtedy, gdy pozostałe elementy słowa kluczowego zostaną uwzględnione w wyszukiwaniu w tej samej kolejności.

Przykład

Wykluczające słowo kluczowe w dopasowaniu do wyrażenia: buty do biegania

Wyszukiwanie Czy reklama może się wyświetlić?
niebieskie buty do tenisa Yes
but do biegania Yes
niebieskie buty do biegania No
do biegania buty Yes
buty do biegania No

Wykluczające dopasowanie ścisłe

W przypadku wykluczających słów kluczowych w dopasowaniu ścisłym reklama nie będzie się wyświetlać, jeśli wyszukiwanie zawiera wszystkie elementy słowa kluczowego, w tej samej kolejności i bez dodatkowych słów. Reklama może się wyświetlić, jeśli wyszukiwanie zawiera elementy słowa kluczowego i dodatkowe słowa.

Przykład

Słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym: buty do biegania

Wyszukiwanie Czy reklama może się wyświetlić?
niebieskie buty do tenisa Yes
but do biegania Yes
niebieskie buty do biegania Yes
do biegania buty Yes
buty do biegania No

Symbole w wykluczających słowach kluczowych

W wykluczających słowach kluczowych można używać 3 symboli: znaku „&”, znaków akcentu (á) i gwiazdek (*). Wykluczające słowa kluczowe ze znakami akcentu są traktowane jako 2 różne wykluczające słowa kluczowe, np. cafe i café. Analogicznie „skarpetki & buty” różnią się od słowa kluczowego „skarpetki i buty”.

Oto wybrane symbole, których nasz system nie rozpoznaje:

  • Ignorowane symbole: kropki (.) dodane do wykluczających słów kluczowych są ignorowane. Oznacza to, że wykluczające słowa kluczowe „ul. Żwirki i Wigury” oraz „ul Żwirki i Wigury” są traktowane jako identyczne. Plusy (+) dodane do wykluczających słów kluczowych są zwykle ignorowane (np. niebieski+samochód). Jednak w niektórych przypadkach, gdy znak + znajduje się na końcu słowa (np. C++), nie będzie zignorowany.
  • Nieprawidłowe symbole: w przypadku wykluczających słów kluczowych, które zawierają określone symbole, pojawi się komunikat o błędzie. Do symboli, których nie można używać w wykluczających słowach kluczowych, należą: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Operator „site” i operatory wyszukiwania: operator „site:” jest usuwany z wykluczających słów kluczowych. Oznacza to, że jeśli dodasz wykluczające słowo kluczowe [site:www.example.com ciemna czekolada], będzie ono traktowane tak samo jak [ciemna czekolada]. Operatory wyszukiwania również będą ignorowane. Jeśli na przykład dodasz operator wyszukiwania „OR” do wykluczającego słowa kluczowego „ciemna czekolada”, czyli „OR ciemna czekolada”, polecenie „OR” zostanie zignorowane, a wykluczającym słowem kluczowym będzie tylko „ciemna czekolada”.
  • Inne operatory wyszukiwania: gdy dodasz na początku słowa kluczowego operator minus (-), przy dopasowywaniu wykluczających słów kluczowych to słowo kluczowe będzie ignorowane. Jeśli na przykład masz wykluczające słowo kluczowe „ciemna -czekolada”, będzie ono traktowane tak samo jak „ciemna”.

Pamiętaj

  • Wykluczające słowa kluczowe należy dobierać z rozwagą. Jeśli dodasz zbyt dużo wykluczających słów kluczowych, Twoje reklamy będą docierać do mniejszej liczby użytkowników.
  • Wykluczające słowa kluczowe nie są dopasowywane do zbliżonych odmian, więc reklama może nadal wyświetlać się w wynikach wyszukiwania lub na stronach, które zawierają zbliżone odmiany Twoich wykluczających słów kluczowych.
  • Twoja reklama może się wyświetlić, gdy ktoś wyszuka wyrażenie składające się z ponad 16 słów, a Twoje wykluczające słowo kluczowe występuje zaraz po nich. Jeśli np. masz wykluczające słowo kluczowe „rabat”, reklama może się wyświetlić dla wyszukiwania „ładne i czyste pokoje hotelowe lub pensjonaty i kwatery ze śniadaniem w Sopocie blisko miejskiego molo rabat”, bo Twoje wykluczające słowo kluczowe jest 17 słowem w tym wyrażeniu. Nie wyświetlimy jednak tej reklamy dla wyszukiwania „ładne i czyste pokoje hotelowe pensjonaty i kwatery ze śniadaniem w Sopocie blisko miejskiego molo rabat”, bo Twoje wykluczające słowo kluczowe jest 16 słowem tego wyrażenia.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7086443851720718088
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067