Om negative søkeord

Ved å bruke negative søkeord kan du ekskludere søketermer fra kampanjene dine, slik at det blir enklere å fokusere på de søkeordene som er viktige for kundene dine. Ved å gjøre målrettingen bedre kan du vise annonsene dine for de mest interesserte kundene – og få bedre avkastning.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan negative søkeord fungerer, og når du kan dra nytte av dem. Finn ut hvordan du kan legge til negative søkeord i kampanjer.

Sånn fungerer de

En av nøklene til en godt målrettet kampanje er å velge det kampanjen ikke skal målrettes mot.

Når du velger negative søkeord for søkekampanjer, bør du velge søketermer som ligner på søkeordene dine, men som indikerer at kundene er på utkikk etter et annet produkt. Tenk deg for eksempel at du er optiker og selger briller. Da kan det være lurt å legge til negative søkeord for søketermer som «slalåmbriller» og «vernebriller».

Negative søkeord samsvarer ikke med nære varianter eller andre utvidelser. Hvis du for eksempel ekskluderer det negative søkeordet blomster med fleksibelt samsvar, vises ikke annonser for søk etter røde blomster, men de kan vises hvis en bruker søker etter rød blomst.

Hvis du bruker videokampanjer eller kampanjer i Displaynettverket, kan du unngå å målrette mot nettsteder eller videoer som ikke er relevante, ved å legge til negative søkeord. Vær imidlertid oppmerksom på at negative søkeord fungerer annerledes for videokampanjer og kampanjer i Displaynettverket enn de gjør for søk. Avhengig av de andre søkeordene eller målrettingsmetodene i annonsegruppen din kan enkelte av stedene der annonsen din vises, av og til inneholde ekskluderte søketermer. For banner- og videoannonser tar systemet hensyn til maksimalt 5000 negative søkeord. Du kan også unngå å målrette mot irrelevante nettsteder eller videoer ved å implementere alternativer for nettstedskategorier og innholdsekskluderinger.

Ulike typer negative søkeord

For søkekampanjer kan du bruke negative søkeord med fleksibelt samsvar, eksakt samsvar eller setningssamsvar. Disse negative samsvartypene fungerer imidlertid på en annen måte enn de positive motstykkene. Hovedforskjellen er at hvis du vil ekskludere de aktuelle søkeordene, må du legge til synonymer, entalls- og flertallsformer, varianter som er feilstavet, samt andre nære varianter.

For bannerkampanjer blir et sett med negative søkeord ekskludert som et eksakt emne. Annonser vises ikke på en side, selv om de eksakte søkeordene eller uttrykkene ikke er eksplisitt på siden, men emnet for innholdet er sterkt knyttet til det ekskluderte settet med negative søkeord.

Et sett med negative søkeord som «damebukser» kan for eksempel blokkere budgivning på en side med innhold om damejeans, selv om det eksakte uttrykket «damebukser» ikke ble vist på siden. Vi generaliserer imidlertid ikke over konseptet med damebukser til andre typer underdeler til damer (som f.eks. skjørt) eller herrebukser. Dette skiller seg fra hvordan vi behandler et positivt søkeord, for eksempel sko, som vi også matcher til en mer omfattende kategori som fottøy.

Negativt fleksibelt samsvar

Dette er standardtypen for negative søkeord. Hvis du bruker negative søkeord med fleksibelt samsvar, blir annonsen din ikke vist hvis søket inneholder alle de negative søketermene. Dette gjelder også hvis termene ikke har samme rekkefølge. Annonsen din kan fortsatt bli vist hvis søket bare inneholder enkelte av søkeordene dine.

Eksempel

Søkeord med negativt fleksibelt samsvar: jogge sko

Søk Kan annonsen bli vist?
blå tennis sko Yes
jogge bukse Yes
blå jogge sko No
sko jogge No
jogge sko No

Negativt setningssamsvar

Hvis du bruker søkeord med negativt setningssamsvar, blir ikke annonsen din vist hvis søket inneholder de eksakte søkeordene i samme rekkefølge. Søket kan også inneholde andre ord, men så lenge alle de negative søkeordene er oppført i den gitte rekkefølgen i søket, vises ikke annonsen din. Annonsen vises også når de negative søkeordene inneholder ekstra tegn, men ellers tilsvarer de negative søkeordene og er oppført i samme rekkefølge.

Eksempel

Søkeord med negativt setningssamsvar: «jogge sko»

Søk Kan annonsen bli vist?
blå tennis sko Yes
jogge bukse Yes
blå jogge sko No
sko jogge Yes
jogge sko No
blå jogge sko Yes

Negativt eksakt samsvar

Hvis du bruker søkeord med negativt eksakt samsvar, blir ikke annonsen din vist hvis søket inneholder de eksakte søkeordene, men dette forutsetter at de kommer i samme rekkefølge og uten ekstra ord. Annonsen kan fortsatt bli vist hvis søket inneholder søkeordene pluss andre ord.

Eksempel

Søkeord med negativt eksakt samsvar: [jogge sko]

Søk Kan annonsen bli vist?
blå tennis sko Yes
jogge bukse Yes
blå jogge sko Yes
sko jogge Yes
jogge sko No

Symboler i negative søkeord

Du kan bruke tre symboler – &-tegn, aksenttegn (á) og asterisk (*) – i de negative søkeordene dine. Negative søkeord med aksenttegn anses som to forskjellige negative søkeord, for eksempel fortauskafe og fortauskafé. Det samme gjelder «sokker & sko» og «sokker og sko».

Her er noen av symbolene som ikke gjenkjennes i systemet vårt:

  • Ignorerte symboler: Du kan legge til punktum (.) i de negative søkeordene dine, men disse symbolene blir ignorert. Dette betyr at vi for eksempel anser søkeordene «Jan Hansensgt.» og «Jan Hansensgt» som identiske negative søkeord. Hvis du legger til plusstegn (+) i de negative søkeordene dine, blir de vanligvis ignorert (f.eks. blå+bil), men i noen tilfeller – hvis et plusstegn (+) er på slutten av et ord (f.eks. C++), blir det ikke ignorert.
  • Ugyldige symboler: Du får en feilmelding hvis du legger til negative søkeord som inneholder visse symboler. Her er noen symboler som ikke kan brukes i de negative søkeordene dine: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Nettsted- og søkeoperatorer: «site:»-operatoren fjernes fra de negative søkeordene dine. Dette innebærer at hvis du legger til det negative søkeordet [site:www.example.com mørk sjokolade], blir det ansett som det samme som [mørk sjokolade]. Søkeoperatorer blir også ignorert. Hvis du for eksempel legger til søkeoperatoren «OR» i det negative søkeordet mørk sjokolade, altså OR mørk sjokolade, blir «OR»-kommandoen ignorert, slik at det negative søkeordet ganske enkelt blir mørk sjokolade.
  • Andre søkeoperatorer: Hvis du legger til en minusoperator (-) foran et søkeord, blir dette søkeordet ignorert for negativt søkeordsamsvar. Hvis du for eksempel har det negative søkeordet «mørk -sjokolade», blir det ansett som det samme som «mørk».

Vær oppmerksom på følgende

  • Vær nøye med hvilke negative søkeord du velger. Hvis du bruker for mange negative søkeord, kan det hende at annonsene dine når ut til færre kunder.
  • Negative søkeord samsvarer ikke med nære varianter, så annonsen din kan fortsatt bli vist for søk eller på sider som inneholder nære varianter av de negative søketermene dine.
  • Det finnes ingen samsvartype for negative endringselementer for fleksibelt samsvar.
  • Det kan hende at annonsen din likevel blir vist når noen bruker et søkeuttrykk på mer enn 16 ord, og det negative søkeordet ditt kommer etter det 16. ordet. Tenk deg for eksempel at det negative søkeordet er «rabatt». Det kan hende at annonsen din vises hvis noen søker etter «rene pene hotellrom i Oslo i nærheten av strand rabatt», ettersom det negative søkeordet er det 17. ordet i uttrykket. På den annen side vises ikke annonsen din hvis noen søker etter «rene pene hotellrom eller rom på pensjonater i Oslo i nærheten av strand rabatt», ettersom det negative søkeordet er det 16. ordet i søkeordet.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt