Vylučující klíčová slova

Abychom vám pomohli oslovit více potenciálních zákazníků, budou se vaše reklamy nyní zobrazovat u obsahu, který odpovídá některému z cílených témat, umístění nebo klíčových slov pro obsahové reklamy / videoreklamy / reklamy ve vyhledávání. Pokud například cílíte na téma „kola“ a klíčové slovo „cyklistika“, pak se reklamy budou zobrazovat u obsahu, který odpovídá obojímu.

Určitě si všimnete i toho, že jsme informace o kontextovém cílení shromáždili v Google Ads na jedné stránce, odkud můžete spravovat všechny typy cílení na obsah (témata, umístění, klíčová slova pro obsahové reklamy / videoreklamy a vyloučení). Novou stránku najdete v sekci Obsah v části Kampaně Campaigns Icon v levé navigační nabídce.

Vylučující klíčová slova umožňují z kampaní vyřadit určité vyhledávací dotazy a zaměřit se pouze na klíčová slova, která jsou pro vaše zákazníky podstatná. Lepším cílením můžete upoutat pozornost uživatelů se zájmem a zlepšit návratnost investic.

V tomto článku se dozvíte, jak vylučující klíčová slova fungují a kdy mohou být užitečná. Přečtěte si o přidávání vylučujících klíčových slov do kampaní.

Princip

Jedním z předpokladů úzce cílené kampaně je vybrat, na co cílit nebudete.

Při výběru vylučujících klíčových slov pro kampaně ve vyhledávání se zajímejte o vyhledávací dotazy, které se podobají vašim klíčovým slovům, ale zákazníci je budou používat při vyhledávání jiných produktů. Řekněme, že vlastníte optiku a prodáváte dioptrické brýle. V takovém případě budete používat klíčové slovo „brýle“, ale pravděpodobně budete chtít přidat vylučující klíčová slova pro vyhledávací dotazy, jako jsou „plavecké brýle“ nebo „potápěčské brýle“.

Vylučující klíčová slova zamezí shodě na dotaz obsahující jejich blízkou variantu nebo rozšíření. Pokud například vyloučíte klíčové slovo ve volné shodě „květiny“, nebudou se sice reklamy moci zobrazovat v případě vyhledávacího dotazu „červené květiny“, na vyhledávací dotaz „červená květina“ se nicméně zobrazit moci budou.

Pokud používáte kampaně pro Obsahovou síť nebo videokampaně, mohou vám vylučující klíčová pomoci zabránit cílení na nesouvisející weby či videa, ale je třeba pamatovat, že vylučující klíčová slova fungují v kampaních pro Obsahovou síť a ve videokampaních jinak než v kampaních pro Vyhledávání. Podle dalších klíčových slov v reklamní sestavě se mohou reklamy někdy zobrazit i v umístěních, kde se vylučující výrazy vyskytují. V případě reklam pro Obsahovou síť a videoreklam lze na úrovni účtu použít maximálně 1 000 vylučujících klíčových slov.

Vylučující klíčová slova na úrovni účtu


Když na úrovni účtu vytvoříte seznam vylučujících klíčových slov, bude automaticky aplikován na veškerý odpovídající inventář vyhledávání a nákupů v příslušných typech kampaní. Díky tomu můžete vytvořit jeden globální seznam na úrovni účtu, který bude používat vylučující klíčová slova pro veškerý inventář vyhledávání a nákupů ve vašem účtu. Další informace o vylučujících klíčových slovech na úrovni účtu

Typy vylučujících klíčových slov

V kampaních ve vyhledávání můžete využívat vylučující klíčová slova ve volné, přesné či frázové shodě. U vylučujících klíčových slov však typy shody fungují jinak než u klasických klíčových slov. Hlavním rozdílem je to, že když chcete vyloučit i synonyma, podobu slov v jednotném i množném čísle, verze s překlepy a jiné blízké varianty, budete je muset přímo uvést.

U obsahových kampaní bude sada vylučujících klíčových slov vyřazena jako přesné téma. Reklamy se na stránce nebudou zobrazovat ani v případech, kdy na ní nejsou klíčová slova nebo fráze zmíněna přesně, ale téma stránky je sadě vylučujících klíčových slov velmi blízké.

Například sada vylučujících klíčových slov „dámské kalhoty“ zablokuje nabídky na stránce věnované dámským džínám, a to i v případě, že stránka neobsahuje přesný výraz „dámské kalhoty“. Toto zobecnění však bude platit jen pro koncept dámských kalhot. Nebude se tedy vztahovat například na sukně nebo pánské kalhoty. S pozitivními klíčovými slovy je nakládáno jinak. Například slovo tenisky by se vztahovalo i na širší kategorii jako třeba obuv.

Vylučující volná shoda

Toto je u vylučujících klíčových slov výchozí typ. Pokud použijete vylučující klíčová slova ve volné shodě, reklama se nezobrazí, když vyhledávací dotaz obsahuje všechny výrazy vylučujícího klíčového slova, byť jsou uvedeny v jiném pořadí. Reklama se může zobrazit, pokud vyhledávací dotaz obsahuje pouze některé z výrazů klíčového slova.

Příklad

Vylučující klíčové slovo ve volné shodě: běžecké boty

Vyhledávací dotaz Může se reklama zobrazit?
modré tenisové boty Yes
běžecká bota Yes
modré běžecké boty No
boty běžecké No
běžecké boty No

Vylučující frázová shoda

Pokud použijete vylučující klíčová slova ve frázové shodě, reklama se nezobrazí, pokud vyhledávací dotaz obsahuje přesně výrazy vylučujícího klíčového slova ve stejném pořadí. Vyhledávací dotaz může obsahovat i další slova, ale pokud obsahuje všechny výrazy klíčového slova ve stejném pořadí, reklama se nezobrazí. Pokud vyhledávací dotaz obsahuje jedno ze slov doplněné o další znaky, reklama se zobrazí i v případě, že je zbytek klíčových slov obsažen ve stejném pořadí.

Příklad

Vylučující klíčové slovo ve frázové shodě: běžecké boty

Vyhledávací dotaz Může se reklama zobrazit?
modré tenisové boty Yes
běžecká bota Yes
modré běžecké boty No
boty běžecké Yes
běžecké boty No

Vylučující přesná shoda

Pokud použijete vylučující klíčová slova v přesné shodě, reklama se nezobrazí, pokud vyhledávací dotaz obsahuje přesné znění vylučujícího klíčového slova, ve stejném pořadí a bez jakýchkoli dalších slov. Reklama se může zobrazit, pokud bude vyhledávací dotaz obsahovat znění klíčového slova spolu s dalšími slovy.

Příklad

Vylučující klíčové slovo v přesné shodě: běžecké boty

Vyhledávací dotaz Může se reklama zobrazit?
modré tenisové boty Yes
běžecká bota Yes
modré běžecké boty Yes
boty běžecké Yes
běžecké boty No

Symboly ve vylučujících klíčových slovech

Ve vylučujících klíčových slovech můžete použít tři symboly: ampersand (&), diakritická znaménka (á) a hvězdičky (*). Vylučující klíčová slova s diakritikou a bez ní se považují za dvě různá klíčová slova, například balkon a balkón. Stejně tak se výraz „ponožky & obuv“ liší od „ponožky a obuv“.

Níže uvádíme některé symboly, které systém nerozlišuje:

  • Ignorované symboly: Vylučující klíčová slova mohou obsahovat tečky (.) a symboly plus (+), tyto znaky však budou ignorovány. To znamená, že například slova akciová spol. a akciová spol bude systém považovat za shodná. Pokud do vylučujících slov přidáte plus (+), obvykle bude ignorováno (např. modré+auto). Když je ale tento znak uveden na konci (například C++), systém jej ignorovat nebude.
  • Neplatné symboly: U vylučujících klíčových slov s některými symboly se zobrazí chybová zpráva. Vylučující klíčová slova nesmí obsahovat například tyto symboly: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Operátor „site:“ a operátory vyhledávání: Operátor „site:“ bude z vylučujících klíčových slov odstraněn. To znamená, že vylučující klíčové slovo [site:www.example.com hořká čokoláda] bude považováno za stejné jako [hořká čokoláda]. Ignorovány budou i operátory vyhledávání. Pokud například k vylučujícímu klíčovému slovu hořká čokoláda přidáte operátor „OR“ (tedy OR hořká čokoláda), bude ignorován a jako klíčové slovo zůstane jen hořká čokoláda.
  • Další operátory vyhledávání: Operátor minus (-) u klíčového slova způsobí, že toto slovo bude jako vylučující klíčové slovo ignorováno. Pokud tedy máte vylučující klíčové slovo „hořká -čokoláda“, bude považováno za stejné jako „hořká“.

Důležité upozornění

  • Vylučující klíčová slova vybírejte pečlivě. Pokud použijete příliš mnoho vylučujících klíčových slov, mohou se vaše reklamy zobrazit menšímu počtu zákazníků.
  • Vylučující klíčová slova se nevztahují na blízké varianty. Ve vyhledáváních a na stránkách obsahujících blízké varianty vylučujících klíčových slov se tedy reklama může zobrazit.
  • Reklama se může stále zobrazit někomu, kdo vyhledává pomocí sousloví delšího než 16 slov a vylučující klíčové slovo uvede až někde za šestnáctým slovem. Pokud máte například vylučující klíčové slovo „sleva“, může se reklama zobrazit uživateli, který do vyhledávače napíše „pěkné čisté hotelové pokoje, penziony nebo ubytovny s restaurací v Praze blízko Staroměstského nebo Václavského náměstí sleva“. Důvodem je, že vaše vylučující klíčové slovo je ve vyhledávacím dotazu až na 17. místě. Naopak se nezobrazí, pokud někdo vyhledává pomocí sousloví „pěkné čisté hotelové pokoje, penziony nebo ubytovny v Praze hodně blízko Staroměstského nebo Václavského náměstí sleva“, protože vylučující klíčové slovo je 16. výrazem dotazu.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka