Vylučující klíčová slova

Chceme vám poskytovat komplexní a ucelený pohled na cílení na obsah a zjednodušit jeho správu a optimalizaci. Proto službu Google Ads vylepšujeme:

Všechny typy cílení na obsah naleznete v postranní navigaci v části Obsah

  •  Typy cílení Témata, Umístění, Klíčová slova pro obsahové reklamy a videoreklamy pro všechny typy cílení na obsah najdete nyní v postranní navigační nabídce na kartě Obsah. V části Vyloučeno klikněte na rozbalovací šipku Šipka dolů napravo od nadpisu Vyloučeno a vyberte vyloučení podle témat, umístění nebo klíčových slov pro obsahové reklamy a videoreklamy.

Vylučující klíčová slova umožňují z kampaní vyřadit určité vyhledávací dotazy a zaměřit se pouze na klíčová slova, která jsou pro vaše zákazníky podstatná. Lepším cílením můžete upoutat pozornost uživatelů se zájmem a zlepšit návratnost investic.

V tomto článku se dozvíte, jak vylučující klíčová slova fungují a kdy mohou být užitečná. Pak si můžete přečíst další informace o přidávání vylučujících klíčových slov do kampaní.

Princip

Jedním z předpokladů úzce cílené kampaně je vybrat, na co cílit nebudete.

Při výběru vylučujících klíčových slov pro kampaně ve vyhledávání se zajímejte o vyhledávací dotazy, které se podobají vašim klíčovým slovům, ale zákazníci je budou používat při vyhledávání jiných produktů. Dejme tomu, že jste oční optik a prodáváte dioptrické brýle. V takovém případě pravděpodobně budete chtít přidat vylučující klíčová slova pro vyhledávací dotazy, jako jsou „plavecké brýle“ nebo „potápěčské brýle.“

Vylučující klíčová slova se nebudou shodovat s dotazem obsahujícím jejich blízkou variantu nebo jiná rozšíření. Když vyloučíte klíčové slovo ve volné shodě, například květiny, u vyhledávacího dotazu červené květiny se reklamy sice nezobrazí, ale v případě dotazu červená květina už ano.

Používáte-li kampaně pro Obsahovou síť nebo videokampaně, mohou vám vylučující klíčová pomoci zabránit cílení na nesouvisející weby či videa, ale je třeba pamatovat, že vylučující klíčová slova fungují v kampaních pro Obsahovou síť a ve videokampaních jinak než v kampaních pro Vyhledávání. V závislosti na jiných klíčových slovech či způsobu cílení v reklamní sestavě se mohou reklamy někdy zobrazit i v umístěních, kde se vylučující výrazy vyskytují. V případě reklam pro Obsahovou síť a videoreklam lze použít maximálně 5 000 vylučujících klíčových slov. Zabránit cílení na nesouvisející weby nebo videa můžete také využitím vyloučení obsahu a možností kategorií webů.

Typy vylučujících klíčových slov

V kampaních ve vyhledávání můžete využívat vylučující klíčová slova ve volné, přesné či frázové shodě. U vylučujících klíčových slov však typy shody fungují jinak než u klasických klíčových slov. Hlavním rozdílem je to, že chcete-li vyloučit i synonyma, podobu slov v jednotném i množném čísle, verze s překlepy a jiné blízké varianty, budete je muset přímo uvést.

U obsahových kampaní bude sada vylučujících klíčových slov vyřazena jako přesné téma. Reklamy se na stránce nebudou zobrazovat ani v případech, kdy na ní nejsou klíčová slova nebo fráze zmíněna přesně, ale téma stránky je sadě vylučujících klíčových slov velmi blízké.

Například sada vylučujících klíčových slov „dámské kalhoty“ zablokuje nabídky na stránce věnované dámským džínám, a to i v případě, že stránka neobsahuje přesný výraz „dámské kalhoty“. Toto zobecnění však bude platit jen pro koncept dámských kalhot. Nebude se tedy vztahovat například na sukně nebo pánské kalhoty. S pozitivními klíčovými slovy je nakládáno jinak. Například slovo tenisky by se vztahovalo i na širší kategorii jako třeba obuv.

Vylučující volná shoda

Toto je u vylučujících klíčových slov výchozí typ. Použijete-li vylučující klíčová slova ve volné shodě, reklama se nezobrazí, pokud vyhledávací dotaz obsahuje všechny výrazy vylučujícího klíčového slova, byť jsou uvedeny v jiném pořadí. Reklama se může zobrazit, pokud vyhledávací dotaz obsahuje pouze některé z výrazů klíčového slova.

Příklad

Vylučující klíčové slovo ve volné shodě: běžecké boty

Vyhledávací dotaz Může se reklama zobrazit?
modré tenisové boty Yes
běžecká bota Yes
modré běžecké boty No
boty běžecké No
běžecké boty No

Vylučující frázová shoda

Použijete-li klíčová slova ve vylučující frázové shodě, reklama se nezobrazí, pokud vyhledávací dotaz přesně obsahuje výrazy vylučujícího klíčového slova ve shodném pořadí. Vyhledávací dotaz může obsahovat i další slova, ale pokud obsahuje všechny výrazy klíčového slova ve stejném pořadí, reklama se nezobrazí. Pokud vyhledávací dotaz obsahuje jedno ze slov doplněné o další znaky, reklama se zobrazí i v případě, že je zbytek klíčových slov obsažen ve stejném pořadí.

Příklad

Vylučující klíčové slovo ve frázové shodě: „běžecké boty“

Vyhledávací dotaz Může se reklama zobrazit?
modré tenisové boty Yes
běžecká bota Yes
modré běžecké boty No
boty běžecké Yes
běžecké boty No

Vylučující přesná shoda

Použijete-li vylučující klíčová slova v přesné shodě, reklama se nezobrazí, pokud vyhledávací dotaz obsahuje přesné znění vylučujícího klíčového slova, ve stejném pořadí a bez jakýchkoli dalších slov. Reklama se může zobrazit, bude-li vyhledávací dotaz obsahovat znění klíčového slova spolu s dalšími slovy.

Příklad

Vylučující klíčové slovo v přesné shodě: [běžecké boty]

Vyhledávací dotaz Může se reklama zobrazit?
modré tenisové boty Yes
běžecká bota Yes
modré běžecké boty Yes
boty běžecké Yes
běžecké boty No

Symboly ve vylučujících klíčových slovech

Ve vylučujících klíčových slovech můžete použít tři druhy symbolů: ampersand (&), diakritická znaménka (á) a hvězdičku (*). Vylučující klíčová slova s diakritikou a bez ní se považují za různá klíčová slova, například balkonbalkón. Stejně tak se výraz „ponožky & obuv“ liší od „ponožky a obuv“.

Níže uvádíme některé symboly, které systém nerozlišuje:

  • Ignorované symboly: Vylučující klíčová slova mohou obsahovat tečky (.) a symboly plus (+), tyto znaky však budou ignorovány. To znamená, že například slova akciová spol. a akciová spol bude systém považovat za shodná. Pokud do vylučujících slov přidáte plus (+), obvykle budou ignorována (např. modrá+auto). Když je však tento znak uveden na konci (například C++), systém jej ignorovat nebude.
  • Neplatné symboly: U vylučujících klíčových slov s některými symboly se zobrazí chybová zpráva. Vylučující klíčová slova nesmí obsahovat například tyto symboly: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Operátor „site:“ a operátory vyhledávání: Operátor „site:“ bude z vylučujících klíčových slov odstraněn. To znamená, že vylučující klíčové slovo [site:www.example.com hořká čokoláda] bude považováno za stejné jako [hořká čokoláda]. Ignorovány budou i operátory vyhledávání. Pokud například k vylučujícímu klíčovému slovu hořká čokoláda přidáte operátor „OR“ (tedy OR hořká čokoláda), bude ignorován a jako klíčové slovo zůstane jen hořká čokoláda.
  • Další operátory vyhledávání: Operátoru minus (–) u klíčového slova způsobí, že toto slovo bude jako vylučující klíčové slovo ignorováno. Máte-li tedy vylučující klíčové slovo „hořká –čokoláda“, bude považováno za totéž jako „hořká“.

Důležité upozornění

  • Vylučující klíčová slova vybírejte pečlivě. Použijete-li příliš mnoho vylučujících klíčových slov, mohou se vaše reklamy zobrazit menšímu počtu zákazníků.
  • Vylučující klíčová slova se nevztahují na blízké varianty. Ve vyhledáváních a na stránkách obsahujících blízké varianty vylučujících klíčových slov se tedy reklama může zobrazit.
  • U vylučující volné shody nelze použít modifikátor.
  • Reklama se může stále zobrazit někomu, kdo vyhledává pomocí sousloví delšího než 16 slov a vylučující klíčové slovo uvede až někde za šestnáctým slovem. Řekněme, že máte vylučující klíčové slovo „sleva“. Reklama se může zobrazit, když uživatel hledá „pěkné čisté hotelové pokoje, penziony nebo ubytovny s restaurací v Praze blízko Staroměstského nebo Václavského náměstí sleva“, protože je vaše vylučující klíčové slovo ve vyhledávacím dotazu až na 17. místě. Naopak se nezobrazí, pokud někdo vyhledává pomocí sousloví „pěkné čisté hotelové pokoje, penziony nebo ubytovny v Praze hodně blízko Staroměstského nebo Václavského náměstí sleva“, protože vylučující klíčové slovo je 16. výrazem dotazu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false