Всичко за отрицателните ключови думи

Отрицателните ключови думи Ви дават възможност да изключвате думи за търсене от кампаниите си и Ви помагат да се съсредоточите само върху важните за клиентите Ви ключови думи. Чрез по-добро насочване рекламата Ви може да се показва на заинтересовани потребители и да увеличи възвръщаемостта на инвестициите Ви.

В тази статия се обяснява как функционират отрицателните ключови думи и кога могат да бъдат полезни. Можете да научите повече за това как да добавяте отрицателни ключови думи към кампании.

Начин на работа

Изборът към какво да не насочвате е ключов за ефективното насочване на кампаниите.

Когато подбирате отрицателни ключови думи за кампании в мрежата за търсене, търсете думи за търсене, които са подобни на ключовите, но насочват към клиенти, търсещи друг продукт. Да приемем например, че сте оптометрист, който продава очила. В този случай е добре да добавите отрицателни ключови думи за търсения като „очила за басейн“ и „водни очила“.

Отрицателните ключови думи няма да съответстват на близки или по-общи варианти. Например, ако изключите отрицателната ключова дума с широко съвпадение цветя, рекламите няма да отговарят на условията за показване, когато потребител търси червени цветя, но може да се показват, ако потребителят търси червено цвете.

Ако използвате кампании в дисплейната мрежа или видеокампании, отрицателните ключови думи могат да Ви помогнат да избегнете насочването към несвързани сайтове или видеоклипове, но не забравяйте, че те работят различно за кампаниите в дисплейната мрежа и видеокампаниите, отколкото за такива в мрежата за търсене. В зависимост от останалите ключови думи или начини на насочване в рекламната Ви група, някои места, на които се показва рекламата Ви, може понякога да съдържат изключени думи. При дисплейните и видеореклами се приемат до 5 000 отрицателни ключови думи. Освен това можете да избегнете насочването към несвързани сайтове или видеоклипове, като внедрите опции за категории на сайтове и изключвания на съдържание.

Типове отрицателни ключови думи

При кампаниите в мрежата за търсене можете да използвате отрицателни ключови думи с широко съвпадение, точно съвпадение или съвпадение по фраза. Тези типове отрицателно съвпадение обаче функционират различно от положителните такива. Основната разлика е, че трябва да добавите синоними, формите за единствено и множествено число, неправилно изписване и други близки варианти, ако искате да ги изключите.

За кампании в дисплейната мрежа набор от отрицателни ключови думи ще бъде изключен като точна тема. На дадена страница няма да се показват реклами, ако в нея изрично няма точните ключови думи или фраза, но темата на съдържанието е тясно свързана с изключения набор от отрицателни ключови думи.

Например набор от ключови думи, като „дамски панталони“, би блокирал оферирането за страница със съдържание за дамски дънки дори ако точната фраза „дамски панталони“ не се показва на страницата. Няма обаче да обобщаваме отвъд концепцията за дамски панталони, като включим други видове дамски дрехи за долната част на тялото (т.е. поли) или мъжки панталони. Това е различно от начина, по който третираме положителна ключова дума, например „обувки“, за която ще приложим съвпадение към по-широка категория, като „обувни артикули“.

Отрицателно широко съвпадение

Този тип е стандартната опция за отрицателните Ви ключови думи. При отрицателните ключови думи с широко съвпадение рекламата Ви няма да се показва за търсения, които съдържат всички термини от отрицателната ключова дума, независимо в какъв ред. Рекламата Ви може да продължи да се показва при търсения, съдържащи само една дума от ключовата фраза.

Пример

Отрицателна дума с широко съвпадение: обувки за бягане

Търсене Рекламата може ли да се покаже?
сини обувки за тенис Yes
обувка за бягане Yes
сини обувки за бягане No
обувки бягане No
обувки за бягане No

Отрицателно съвпадение по фраза

При отрицателните ключови думи със съвпадение по фраза рекламата Ви няма да се показва за търсения, които включват точната ключова дума в същия ред. Търсенето може да включва допълнителни думи, но рекламата няма да се показва, когато ключовите думи се съдържат в търсенето в същия порядък. Търсенето може също да включва и допълнителни знаци за дадена дума и рекламата ще се показва дори когато останалите ключови думи са включени в търсенето в същия порядък.

Пример

Ключови думи с отрицателно съвпадение по фраза: „обувки за бягане“

Търсене Рекламата може ли да се покаже?
сини обувки за тенис Yes
обувка за бягане Yes
сини обувки за бягане No
обувки бягане Yes
обувки за бягане No

Отрицателно точно съвпадение

При отрицателните ключови думи с точно съвпадение рекламата Ви няма да се показва за търсения по същата ключова дума в същия ред без допълнителни думи. Рекламата Ви може да продължи да се показва за търсения, които включват ключовите думи, заедно с допълнителни думи.

Пример

Отрицателна ключова дума с точно съвпадение: [обувки за бягане]

Търсене Рекламата може ли да се покаже?
сини обувки за тенис Yes
обувка за бягане Yes
сини обувки за бягане Yes
обувки бягане Yes
обувки за бягане No

Символи в отрицателни ключови думи

В отрицателните си ключови думи можете да използвате три символа – амперсанд (&), символ за ударение (à) и звездички (*). Отрицателните ключови думи със символи за ударение се считат за две отделни, например „зелени пари“ и „зелени пàри. По аналогичен начин, „чорапи & обувки“ е различно от „чорапи и обувки“.

Следват някои от символите, които системата ни не разпознава:

  • Игнорирани символи: Можете да добавяте точки (.) към отрицателните ключови думи, но тези символи ще бъдат игнорирани. Това означава, че например ключовите думи „ул. Незабравка“ и „ул Незабравка“ ще се считат за еднакви отрицателни ключови думи. Ако добавите знаци плюс (+) към отрицателните си ключови думи, те обикновено биват игнорирани (например „син+автомобил“), но в някои случаи, ако знакът „+“ е в края на думата (например „C++“), той няма да бъде игнориран.
  • Невалидни символи: Ще видите съобщение за грешка, ако добавите отрицателни ключови думи, които съдържат определени символи. Някои от символите, които не могат да бъдат използвани в отрицателни ключови думи са: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.
  • Оператор site и оператори за търсене: Ще премахнем оператора site: от отрицателните Ви ключови думи. Това означава, че ако добавите отрицателната ключова дума [site:www.example.com черен шоколад], тя ще се счита за същата като [черен шоколад]. Оператори за търсене също ще бъдат игнорирани. Ако например добавите оператора за търсене OR към отрицателната ключова дума „черен шоколад“, т.е. OR черен шоколад, командата OR ще бъде игнорирана и отрицателната ключова дума ще бъде само черен шоколад.
  • Други оператори за търсене: Ако добавите минус (-) пред дадена ключова дума, тя ще бъде игнорирана като съвпадение на отрицателна ключова дума. Ако например имате отрицателна ключова дума „черен -шоколад“, тя ще се счита за същата като „черен“.

Имайте предвид следното

  • Изберете внимателно отрицателните си ключови думи. Ако използвате твърде много от тях, рискувате рекламите Ви да достигат до по-малко клиенти.
  • Отрицателните ключови думи не съответстват на близки варианти, затова рекламата Ви може да се показва при търсения или на страници с близки варианти на отрицателните Ви ключови думи.
  • Няма тип на съвпадение за отрицателни ключови думи с модификатор на широко съвпадение.
  • Рекламата Ви пак е възможно да се покаже, когато някой търси фраза, по-дълга от шестнадесет думи, и отрицателната Ви ключова дума е след шестнадесетата. Да приемем, че отрицателната Ви ключова дума е „отстъпки“. Рекламата Ви може да се покаже, когато някой търси „хубави чисти хотелски стаи или жилища под наем с нощувка и закуска Созопол близо до плажа отстъпки“, тъй като отрицателната Ви ключова дума е седемнадесетата във фразата. Няма да покажем рекламата Ви обаче, когато някой търси „хубави чисти хотелски стаи или жилища под наем с нощувка и закуска Созопол до плажа отстъпки“ , тъй като отрицателната Ви ключова дума е шестнадесетата.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си