Всичко за отрицателните ключови думи

Отрицателните ключови думи Ви дават възможност да изключвате думи за търсене от кампаниите си и Ви помагат да се съсредоточите само върху важните за клиентите Ви ключови думи. Чрез по-добро насочване рекламата Ви може да се покаже на заинтересовани потребители и да увеличи възвръщаемостта на инвестициите Ви.

В тази статия се обяснява как функционират отрицателните ключови думи и кога могат да бъдат полезни. Можете да научите повече за това как да добавяте отрицателни ключови думи към кампании.

Начин на работа

Изборът към какво да не насочвате е ключов за ефективното насочване на кампаниите.

Когато подбирате отрицателни ключови думи за кампании в мрежата за търсене, търсете думи за търсене, които са подобни на ключовите, но насочват към клиенти, търсещи друг продукт. Да приемем например, че сте оптометрист, който продава очила. В този случай е добре да добавите отрицателни ключови думи за търсения като „очила за басейн“ и „водни очила“.

Ако използвате кампании в дисплейната мрежа или видеокампании, отрицателните ключови думи могат да Ви помогнат да избегнете насочването към несвързани сайтове или видеоклипове, но не забравяйте, че те работят различно за кампаниите в дисплейната мрежа и видеокампаниите, отколкото за такива в мрежата за търсене. В зависимост от останалите ключови думи или начини на насочване в рекламната Ви група, някои места, на които се показва рекламата Ви, може понякога да съдържат изключени думи. При дисплейните и видеореклами се приемат до 5 000 отрицателни ключови думи. Освен това можете да избегнете насочването към несвързани сайтове или видеоклипове, като внедрите опции за категории на сайтове и изключвания на съдържание.

Типове отрицателни ключови думи

При кампаниите в мрежата за търсене можете да използвате отрицателни ключови думи с широко съвпадение, точно съвпадение или съвпадение по фраза. Тези типове отрицателно съответствие обаче работят по различен начин от положителните такива. Основната разлика е, че трябва да добавите синоними, формите за единствено и множествено число, неправилно изписване и други близки варианти, ако искате да ги изключите.

За кампании в дисплейната мрежа набор от отрицателни ключови думи ще бъде изключен като точна тема. На дадена страница няма да се показват реклами, ако в нея изрично няма точните ключови думи или фраза, но темата на съдържанието е тясно свързана с изключения набор от отрицателни ключови думи.

Например набор от ключови думи, като „дамски панталони“, би блокирал оферирането за страница със съдържание за дамски дънки дори ако точната фраза „дамски панталони“ не се показва на страницата. Няма обаче да обобщаваме отвъд концепцията за дамски панталони, като включим други видове дамски дрехи за долната част на тялото (т.е. поли) или мъжки панталони. Това е различно от начина, по който третираме положителна ключова дума, например „обувки“, за която ще приложим съвпадение към по-широка категория, като „обувни артикули“.

Отрицателно широко съвпадение

Този тип е стандартната опция за отрицателните Ви ключови думи. При отрицателните ключови думи с широко съвпадение рекламата Ви няма да се показва за търсения, в които всяка дума от отрицателната ключова фраза се показва в търсенето, независимо в какъв ред. Рекламата Ви може да продължи да се показва при търсения, съдържащи само една дума от ключовата фраза.

Пример

Отрицателна дума с широко съвпадение: обувки за бягане

Търсене Рекламата може ли да се покаже?
сини обувки за тенис Yes
екипировка за бягане Yes
сини обувки за бягане No
обувки бягане No
обувки за бягане No

Отрицателно съвпадение по фраза

При отрицателните ключови думи със съвпадение по фраза рекламата Ви няма да се показва за търсения, които включват точната ключова дума в същия ред. Търсенето може да включва допълнителни думи, но рекламата няма да се показва, когато ключовите думи се съдържат в търсенето в същия ред.

Пример

Ключови думи с отрицателно съвпадение по фраза: „обувки за бягане“

Търсене Рекламата може ли да се покаже?
сини обувки за тенис Yes
екипировка за бягане Yes
сини обувки за бягане No
обувки бягане Yes
обувки за бягане No

Отрицателно точно съвпадение

При отрицателните ключови думи с точно съвпадение рекламата Ви няма да се показва за търсения по същата ключова дума в същия ред без допълнителни думи. Рекламата Ви може да продължи да се показва за търсения, които включват ключовите думи, заедно с допълнителни думи.

Пример

Отрицателна ключова дума с точно съвпадение: [обувки за бягане]

Търсене Рекламата може ли да се покаже?
сини обувки за тенис Yes
екипировка за бягане Yes
сини обувки за бягане Yes
обувки бягане Yes
обувки за бягане No

 

Имайте предвид следното

  • Изберете внимателно отрицателните си ключови думи. Ако използвате твърде много от тях, рискувате рекламите Ви да достигат до по-малко клиенти.
  • Рекламата Ви може да се показва при търсения или страници, които съдържат близки варианти на отрицателните Ви ключови думи. 
  • Рекламата Ви пак е възможно да се покаже, когато някой търси фраза, по-дълга от десет думи, и отрицателната Ви ключова дума е след десетата. Да приемем, че тя е „отстъпки“. Рекламата Ви може да се показва, когато някой търси „хубави чисти хотелски стаи на Черно море близо до брега отстъпки“, тъй като отрицателната Ви ключова дума е единадесетата във фразата. Няма да покажем рекламата Ви обаче, когато някой търси „хубави чисти хотелски стаи на Черно море с изглед отстъпки“, тъй като отрицателната Ви ключова дума е десетата във фразата.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си