Fraasivaste

Märksõnaseade, mille korral teie reklaami näidatakse ainult juhul, kui kellegi otsing sisaldab teie märksõna täpset fraasi või selle lähedasi variatsioone, mille ees või taga on täiendavad sõnad. Fraasivastega märksõna „jalgratta rehvid” puhul võidakse teie reklaami näidata, kui keegi otsib näiteks sõnu „jalgratta rehvid”, „jalgratta rehvid müügiks” või „kerged jalgratta rehvid”.

  • Fraasivaste puhul käivitab märksõna teie reklaami vaid juhul, kui keegi otsib täpselt seda märksõnafraasi või selle lähedasi variatsioone koos võimalike teiste sõnadega enne või pärast seda fraasi. Lähedased variatsioonid sisaldavad õigekirjavigu, ainsuse ja mitmuse vorme, akronüüme, tüvest tuletatud sõnu (nt laud ja laudis), lühendeid ja rõhumärkidega sõnu.
  • Näiteks kui lisate fraasivastega märksõna „kassipoja soetamine”, siis püüab Google Ads näidata teie reklaami vaid juhul, kui kellegi otsing sisaldab märksõna „kassipoja soetamine” või selle lähedasi variatsioone (näiteks „kuidas soetada kassipoega” või „kuidas soetada kasipoega”).
  • Fraasivaste on üks neljast märksõna vaste valikust, mis aitavad teil juhtida seda, kui täpselt peab märksõna vastama inimese otsinguterminile, et teie reklaam ilmuks. Võite märksõnale valida ühe või mitu vaste valikut. Kui jätate vaste valiku määramata, siis kasutatakse vaikimisi osalist vastet.

Lisateave märksõnade vaste valikute kohta
Veel artikleid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse