Om bannerannonser og Google Displaynettverk

Vi kombinerer fleksibiliteten til standard bannerkampanjer og AI-funksjonaliteten til Smart-kampanjer for Displaynettverket i én enkelt bannerkampanje. I tillegg til de nåværende fordelene med Smart-kampanjer for Displaynettverket har du nå muligheten til å velge hvilket nivå av AI-integrering du foretrekker i forbindelse med budgivning, reklamer og målretting.

Alle Smart-kampanjer for Displaynettverket i kontoen din blir automatisk overført uten at du trenger å gjøre noe selv. Overføringen skal heller ikke føre til svingninger i kampanjeresultatene. Finn ut mer om (nylig forenklede) bannerkampanjer.

Bannerkampanjer viser visuelt engasjerende annonser i Google Displaynettverk. Med Displaynettverket kan du nå ut til folk mens de blar gjennom millioner av nettsteder, apper og Google-eide områder (f.eks. YouTube og Gmail).

Med bannerkampanjer kan du enkelt administrere alle de ulike, komplekse faktorene som inngår i bannerannonsering. Velg denne løsningen om du vil øke kundebasen din og skaffe deg nye konverteringer uten større anstrengelser. Du kan bruke bannerkampanjer for å vise annonser i nesten alle formater i Google Displaynettverk, slik at du når ut til brukere i alle fasene av kjøpsprosessen – alt fra folk som har vist interesse for produktene eller tjenestene dine, til kunder som er i ferd med å kjøpe noe.

Bannerkampanjer er bare én av de mange kampanjetypene du kan velge mellom i Google Ads.

Fordeler

 • Nå ut til folk på flere steder: Med bannerkampanjer kan du nå ut til folk over hele verden, på over 35 millioner nettsteder og apper samt på Google-eide områder (YouTube og Gmail). Dermed kan du utvide rekkevidden til mer enn bare Google Søk.
 • Utarbeid kampanjer rundt målene dine: Generer salg, potensielle salg og nettstedtrafikk, eller skap bevissthet om og få kundene til å vurdere bedriften din eller produktet eller tjenesten du tilbyr.
 • Brukervennlig utforming: Bannerkampanjer bruker AI-baserte løsninger i målretting, budgivning og formater for å nå ut til nye eller eksisterende målgrupper. Dette kan bidra til at du oppnår best mulige kampanjeresultater.
  • Optimalisert målretting: Finn de mest lønnsomme målgruppesegmentene som inkluderer potensielle kunder med størst sannsynlighet for å bidra til at du når konverteringsmålene dine. Finn ut mer om optimalisert målretting.
  • Smart budgivning: Dette er budgivning som bruker AI for å optimalisere for konverteringer eller konverteringsverdi i hver enkelt auksjon. På denne måten kan du spare tid og oppnå bedre resultater. Finn ut mer om smart budgivning.
 • Lag en kampanje du får gode resultater med, på få minutter: Du må selv produsere komponentene i annonsen – som overskrifter, bilder og logoer – så finner vi så mange kunder som mulig for deg innenfor CPA-budet og budsjettet ditt.
 • Smartere, ikke mer komplisert: Bannerkampanjer optimaliseres i løpet av få dager. Google AI velger den beste kombinasjonen av elementer, slik at du oppnår så gode resultater som mulig med kampanjen din. Du kan dermed finne ut hvilke av logoene, bildene, overskriftene og beskrivelsene dine som fungerer best.

Sånn fungerer Google Displaynettverk

Med Google Displaynettverk blir det enklere for deg å finne riktig målgruppe, med de tilhørende målrettingsalternativene som strategisk viser budskapet ditt til potensielle kunder på rett sted og til rett tid. Bannerkampanjer omfatter AI-funksjonalitet som kan bidra til bedre kampanjeresultater.

 • Budgivning: Vi anbefaler deg å bruke strategier for smart budgivning basert på annonseringsmålene dine. Du kan imidlertid droppe de foreslåtte budstrategiene og heller velge budstrategier manuelt.
  • Betal for konverteringer: Du kan betale for konverteringer i stedet for klikk på bannerkampanjer der du bruker mål-CPA-budgivning. Når du skal konfigurere kampanjen din, går du til «Budgivning»-delen. Se etter overskriften kalt «Betal for», og velg «Konverteringer» på rullegardinmenyen. Finn ut mer om betaling for konverteringer.
 • Reklamer: Som standard er bannerannonser responsive (med mindre du bruker opplastede bannerannonser). Dette betyr at du kan laste opp ulike elementer til Google Ads, og Google AI fastslår den optimale kombinasjonen av elementer samt hvilken størrelse, hvilket utseende og hvilket format som er best for elementene, som dermed settes inn i det annonseformatet som forventes å oppnå de beste resultatene i de tilgjengelige annonseplassene.
 • Målretting: I optimalisert målretting brukes informasjon, for eksempel søkeord på landingssiden din, til å nå ut til nye, relevante målgrupper som sannsynligvis kommer til å utføre konverteringshandlinger. Optimalisert målretting er angitt som standard målrettingsmetode i bannerkampanjer. Hvis du ikke vil bruke optimalisert målretting, kan du bruke en annen type målretting.

Optimaliser kampanjen mens du lager den

Når du oppretter kampanjen, kan du få varsler basert på innstillingene du har valgt. Dette kan være varsler om valg som kan føre til dårligere resultater, eller problemer som er såpass store at du ikke får publisert kampanjen.

Navigeringsmenyen for opprettelse av kampanjer, som du ser når du oppretter kampanjen, gir et helhetlig bilde av opprettelsesprosessen og gjør deg oppmerksom på varsler om ting du bør se nærmere på. Gå mellom trinnene i navigasjonsmenyen for å gjennomgå og løse potensielle problemer med målrettingen, budgivningen, budsjettet eller andre kampanjeinnstillinger. Finn ut hvordan du lager effektive kampanjer.

Responsive bannerannonser

Responsive bannerannonser brukes i bannerkampanjer. Med responsive bannerannonser justeres annonsens format, størrelse og utseende etter hvilke annonseplasser som er tilgjengelige, slik at du kan få bedre resultater. Du laster opp ulike elementer (f.eks. bilder, overskrifter, logoer, videoer og beskrivelser) til Google Ads, og den optimale kombinasjonen av og størrelsen på elementene vises i annonser i apper, på nettsteder, på YouTube og i Gmail.

Du kan også bruke det kostnadsfrie bildebiblioteket vårt. Både nye og viderekomne brukere kan dra nytte av responsive annonser, siden de vises som «integrerte» annonser som tilpasses skrifttypen og stilen på publisistens nettsted.

Hero image of depicting a responsive display ad example

Sånn fungerer oppretting og optimalisering av annonser

Tenk deg at du ønsker å lansere en kampanje, men du vet ikke hvilke bilder og hvilken tekst du skal bruke i annonsene. Du bestemmer deg for å legge inn elementene dine (overskrifter, tekstlinjer, bilder og logoer), og kjøre dem i en kampanje. Da skjer følgende:

 1. Systemet setter sammen de individuelle elementene dine til annonser som endrer størrelse, slik at de passer inn i alle standard annonsestørrelser eller -typer, og den beste kombinasjonen velges for hver visning.
 2. Annonsene dine vises på målrettede måter for folk som besøker et av de mange millionene av nettsteder i Displaynettverket.
 3. Når elementene har akkumulert nok data, får du tilgang til rapporter om resultatene for de ulike elementene.
 4. Du finner ut hva som fungerer godt, og hva som ikke fungerer, og dermed kan du justere kampanjen din slik at du bruker de mest effektive bildene og annonsetekstene.
 5. Du sparer tid samtidig som du nyter godt av at systemet kan optimalisere kampanjen din for deg.

Andre typer bannerannonser

 • Opplastede bildeannonser: Du kan opprette og laste opp annonser for å få bedre kontroll. Du kan laste opp annonser som bilder i ulike størrelser eller HTML5-format.

Tilfeller der bannerannonser vises

Annonser i Søkenettverket kan nå ut til folk når de søker etter bestemte varer eller tjenester, mens annonser i Displaynettverket kan fange folks oppmerksomhet litt tidligere i kjøpssyklusen. Du kan få vist annonsene dine til folk før de begynner å søke etter det du tilbyr, noe som kan være utslagsgivende for den overordnede annonseringsstrategien din. Du kan også minne folk på produkter eller tjenester de er interessert i, når du bruker datasegmenter for å nå ut til folk som tidligere har besøkt appen din eller nettstedet ditt.

Slik fungerer resultatdata

Når kampanjen din har kjørt en stund, er det lurt å følge med på resultatene og administrere de ulike elementene dine. I elementrapporten for bannerkampanjer finner du eksempler på annonser og resultatdata:

 • Eksempler på annonser: Klikk på «Se flere størrelser» for å se flere eksempler på mange av størrelsene annonsene dine kan vises i.
 • Resultatdata: I tabellen din kan du se data for de ulike elementene, deriblant Googles gradering av resultatene for elementene ut fra hvor mange konverteringer de har generert.

Planlegg

Det kan ta 12–24 timer før endringer vises i Displaynettverket, så det er ikke sikkert de vises umiddelbart. Vær oppmerksom på dette når du oppretter en ny kampanje eller gjør endringer i en eksisterende kampanje. Det kan være lurt å konfigurere kampanjen noen dager før lanseringen og velge en startdato som ligger i fremtiden.

Hvis det gjøres flere endringer i løpet av 24 timer, er det ikke sikkert endringene tas i bruk i den kronologiske rekkefølgen som er oppgitt i endringsloggen.

Dyplinking

Når dyplinking for apper er slått på, blir brukerne av appen din sendt direkte til innholdet i appen fra søke-, banner- og Shopping-annonsene dine. Hvis du vil slå på dyplinking for disse kampanjene, må du lage applinker for Android og universelle linker for iOS. Du må i tillegg slå på Google Analytics for Firebase for å kunne spore appkonverteringer. Finn ut mer om dyplinking og anbefalte fremgangsmåter for implementering av dyplinker

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny