Kontextové zacielenie

Kontextové zacielenie je jedným z niekoľkých rôznych spôsobov, ako môžete zobrazovať vaše obsahové reklamy na weboch, v aplikáciách a na webových stránkach, ktoré patria do Obsahovej siete. Tento spôsob zacielenia používa na priradenie vašich reklám k relevantným webom kľúčové slová alebo témy, ktoré ste si zvolili. Poznámka: Týka sa to iba kľúčových slov s vybratým nastavením Obsah pre kľúčové slovo.

1. Vy si zvolíte kľúčové slová a témy.

Kontextové zacielenie sa začína pridaním kľúčových slov alebo tém do reklamných skupín vo vašich kampaniach v Obsahovej sieti. Kľúčové slová sú individuálne slová, zatiaľ čo téma predstavuje skôr koncepciu webovej stránky alebo ústredný motív než jej individuálne výrazy.

2. Náš systém vykoná analýzu webových stránok, z ktorých pozostáva Reklamná sieť.

Náš systém vykoná analýzu obsahu každej webovej stránky alebo adresy URL v rámci Reklamnej siete, pričom prihliada napríklad na nasledujúce faktory:

  • text,
  • jazyk,
  • štruktúra odkazu,
  • štruktúra stránky.

Na základe tejto analýzy určí ústredný motív jednotlivých webových stránok.

3. Vaša reklama sa umiestni.

Podľa kľúčových slov pre obsah

Keď sa kľúčové slovo (s nastavením Obsah pre kľúčové slovo) zhoduje s konceptmi webovej stránky alebo jej ústredným motívom, vaša reklama je vhodná na zobrazenie na danej webovej stránke (toto označujeme aj automatické umiestnenie). Či sa vaša reklama naozaj zobrazí, závisí od množstva faktorov vrátane zacielenia na jazyk a geografického zacielenia.

 

Príklad

Predpokladajme, že ste vytvorili reklamnú skupinu na propagovanie najnovšieho radu áut vo vašej predajni a zahrnuli ste kľúčové slová, ako sú autá s nízkou spotrebou a elektronické autá 2015. Kontextové zacielenie použijeme na identifikovanie a umiestnenie vašej reklamy na stránkach v Obsahovej sieti, ktoré zodpovedajú týmto kľúčovým slovám.

Podľa témy

Keď sa téma zhoduje s ústredným motívom webovej stránky, vaša reklama je vhodná na zobrazenie na danej webovej stránke. Či sa vaša reklama naozaj zobrazí, závisí od množstva faktorov vrátane zacielenia na jazyk a geografického zacielenia.

Príklad

Znova si predstavme, že chcete zobraziť reklamy na vozidlá s elektrickým pohonom, ktoré sú na predaj. Môžete do svojej reklamnej skupiny pridať podtému Autá a vozidlá > Nakupovanie vozidiel > Špecifikácie, recenzie a porovnania vozidiel. To vám pomôže zacieliť na všetky stránky v Reklamnej sieti, ktoré súvisia s recenziami a porovnaniami vozidiel, bez ohľadu na to, či sa na stránke zobrazujú kľúčové slová v presnom znení.

Ďalší postup

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5409773858712926580
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067
false