Всичко за контекстното насочване

Контекстното насочване е един от няколко различни начина, които можете да използвате, за да показвате дисплейните си реклами на сайтове, приложения и уеб страници, част от дисплейната мрежа на Google. Този начин на насочване използва избраните от Вас ключови думи или теми, за да отнесе рекламите Ви към подходящи сайтове. Забележка: Това се отнася само за ключови думи, при които в настройката на ключовите думи е избрано „Съдържание“.

1. Вие избирате ключови думи и теми

Контекстното насочване започва с добавянето от Ваша страна на ключови думи за съдържателната мрежа или теми към рекламните групи в кампаниите Ви в дисплейната мрежа. Ключовите думи са отделни термини, докато темата представлява концепциите или основния предмет на една уеб страница, а не отделните думи на нея.

2. Системата ни анализира уеб страниците, които са част от дисплейната мрежа

Системата ни анализира съдържанието на всяка уеб страница или URL адрес в дисплейната мрежа, отчитайки фактори, като следните:

  • текст;
  • език;
  • структура на връзките;
  • структура на страниците.

Въз основа на този анализ се определя основната тема на всяка уеб страница.

3. Рекламата Ви се показва в определени разположения

Въз основа на ключови думи за съдържателната мрежа

Когато ключовата Ви дума (чрез настройката за ключовите думи „Съдържание“) съвпадне с концепциите или основната тема на уеб страница, рекламата Ви отговаря на условията за показване в нея (това е известно с името автоматично разположение). Дали рекламата Ви в действителност ще се покаже там, се определя от няколко фактора, включително насочването Ви по език и местоположение.

 

Пример

Да приемем, че сте създали рекламна група, за да рекламирате най-новите модели автомобили в автокъщата си, и сте избрали ключови думи, като икономични автомобили и електрически автомобили 2015 г. Използваме контекстно насочване, за да идентифицираме страници в дисплейната мрежа, на които е намерено съвпадение с тези ключови думи, и да поставим рекламата Ви в тях.

Въз основа на тема

Когато темата Ви съвпадне с основния предмет на уеб страница, рекламата Ви отговаря на условията за показване в нея. Дали рекламата Ви в действителност ще се покаже там, се определя от няколко фактора, като насочването Ви по език и местоположение.

Пример

Да предположим отново, че искате да показвате реклами за продажба на електрически автомобили. В рекламната си група можете да добавите подтемата Автомобили и превозни средства > Купуване на превозни средства > Спецификации, отзиви и сравнения за автомобили. Това ще Ви помогне да насочите рекламите си към всички страници в дисплейната мрежа, свързани с отзиви и сравнения за автомобили, независимо от това, дали точните Ви ключови думи се показват на страницата.

Следващи стъпки

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си