Slik løser du problemer knyttet til manglende data og avvik

Noen ganger kan du oppdage at det mangler informasjon i en rapport du har lastet ned, eller at dataene ikke samsvarer med det du ser i Google Analytics-rapporter eller rapporter fra en tredjepart. Hvis du vil finne ut hva som er årsaken til dette, kan du klikke på den linken i denne artikkelen som best beskriver det aktuelle problemet.

Manglende data

Data mangler i rapporten

I enkelte tilfeller kan data fra tabellene med kontoresultater være utelatt i rapporter du laster ned fra Rapportredigereren. Hvis det for eksempel er oppført null klikk eller visninger i en bestemt rad, fjernes disse dataene fra rapporten du laster ned fra Rapportredigereren.

I Rapportredigereren kan du i tillegg filtrere ut rader med null oppført som verdi.

Totalsummene mangler i rapporten

Hvis du bruker bestemte segmenter med dataene dine og så laster ned rapporten, kan «--» vises i stedet for sammendraget av radenes totalsummer. Du har ikke tilgang til disse dataene fordi den aktuelle totalsummen hadde blitt unøyaktig.

For å gi et eksempel på dette kan vi nevne at «Klikktype» kan vise til flere aspekter ved én og samme visning (en «klikk for å ringe»-visning kan f.eks. vises ved siden av en overskriftsvisning i den samme annonsen). Hvis du har brukt Klikktype-segmentet med dataene dine, vises «--» i stedet for sammendraget av totalsummene i rapporten du laster ned. I slike tilfeller blir totalsummen unøyaktig ettersom enkelte av visningene telles to ganger.

Kolonner mangler i rapporten

Hvis du av og til prøver å ta med bestemte segmenter når du laster ned en tabell på Kampanjer-fanen, kan det hende at enkelte kolonner i tabellen blir utelukket fra rapporten. Dette skyldes at ikke all kolonnestatistikk er tilgjengelig for alle segmenter.

Tenk deg for eksempel at du vil ha med segmenter for konverteringssporing i kampanjerapporten din. Ettersom flere konverteringshandlinger kan være knyttet til samme klikk, kan du ikke ta med både konverteringsstatistikk og grunnleggende resultatberegninger (f.eks. klikk og visninger) i den samme rapporten. Du bør vurdere å legge til kolonner som omfatter konverteringsberegninger (f.eks. «Konv.frekv.», «Total konv.verdi» og «Kostn./konv.») i tabellen din i stedet for beregninger for klikk med konverteringer. Hvis tabellen omfatter kolonner med grunnleggende resultatberegninger, blir disse ikke tatt med i rapporten.

Bestemte søkeord mangler i rapporten

Bare søkeord som har mottatt minst én visning i rapporteringsperioden, vises i en gitt rapport. Hvis rapporten for eksempel dekker de siste sju dagene og søkeordet «blomsterpotte» ikke har mottatt noen visninger i løpet av disse sju dagene, blir ikke «blomsterpotte» vist i rapporten.

Hvis du ikke ser et bestemt søkeord, kan du prøve å utvide datoperioden før du laster ned rapporten.

Enkelte svært detaljerte søkeord får gjerne ingen visninger. Søkeord som ikke får visninger i løpet av en periode på 90 dager, deaktiveres etter en stund.

Dataavvik

Det kan hende at du oppdager en av to typer avvik mellom statistikken i Google Ads-kontoen din og statistikken i nettjenerloggene eller tredjepartsprogramvaren for sporing:

 • Den første typen avvik forekommer når det vises færre klikk for annonsene i nettloggene eller tredjepartsprogramvaren for sporing enn det gjør i Google Ads-statistikken.
 • Den andre typen avvik forekommer når et tredjepartsfirma som driver med klikkgranskning, rapporterer om flere ugyldige klikk enn det som registreres av Google Ads-teamet for annonsetrafikkvalitet.

Finn ut mer

Forskjellene mellom Google Analytics og Google Ads

I enkelte tilfeller er det forskjeller mellom Google Ads-dataene og de importerte Google Analytics-dataene dine. Her er noen av de vanligste årsakene:

 • Google Ads sporer klikk, mens Google Analytics sporer besøk. Det er flere mulige årsaker til at verdiene for disse beregningene kan være ulike:
  • Det kan hende at besøkende har klikket flere ganger på annonsen. Når én person klikker på én annonse flere ganger i samme økt, registrerer Google Ads flere klikk, mens Analytics registrerer de enkelte sidevisingene som ett besøk.
  • En besøkende kan ha klikket på en annonse og deretter, i en senere økt, gått direkte til nettstedet via et bokmerke eller en lagret link. Et slikt tilfelle telles som ett klikk i Google Ads, men som flere besøk i Analytics.
  • En besøkende kan klikke på annonsen din, men deretter ombestemme seg og forhindre at siden lastes helt inn ved å klikke på en annen side eller stopp- eller tilbakeknappen i nettleseren. Analytics registrerer ikke et slikt tilfelle som et besøk, men i Google Ads utgjør dette likevel et klikk.
 • For at faktureringen skal være mest mulig nøyaktig, filtrerer Google Ads automatisk ut ugyldige klikk fra rapporter. Analytics rapporterer imidlertid fortsatt disse klikkene som besøk til nettstedet, slik at samtlige trafikkdata vises.
 • Sammenligning av lange datoperioder kan omfatte perioder der kontoene dine ikke var tilknyttet hverandre.
Flere klikk enn visninger / klikkfrekvensen er høyere enn 100 %

Selv om det egentlig ikke er mulig å oppnå flere klikk enn visninger, kan rapportene i kontoen din noen ganger inneholde flere klikk enn visninger eller ha en klikkfrekvens (CTR) på over 100 %.

Hvorfor skjer dette? For det første omfatter rapportene du ser i kontoen, ikke data i sanntid. Antallet klikk oppdateres omtrent hver time, mens antallet visninger oppdateres med noen timers mellomrom. Det er derfor mulig at antallet klikk som fremgår i rapportene dine, er høyere enn antallet visninger inntil rapportene dine blir fullstendig oppdatert. Dette skjer vanligvis på slutten av dagen (kl. 23.59 i den tidssonen du har valgt i kontoen din).

For at du skal få mest mulig nøyaktige rapporter, anbefaler vi at du gjennomgår rapportene for en bestemt dag den påfølgende dagen. Da er klikk og visninger rapportert av tjenerne.

For det andre registreres bare én annonsevisning per søk, ettersom søkeresultatene og annonsene på søkeresultatsider bufres av nettleserne. Rapportene dine inneholder imidlertid flere klikk hvis en besøkende klikker på annonsen din mer enn én gang i løpet av en bufret nettleserøkt.

Det kan hende at du ser flere klikk i dine egne nettlogger. Disse klikkene representerer faktiske besøkende som samhandler med annonsen din på forventede måter. Besøkende kan klikke på annonsen din flere ganger. Vedkommende kan for eksempel sammenligne ulike tilbud eller komme tilbake til nettstedet ditt for å se etter mer informasjon. Enkelte internettleverandører kan også tilordne én enkelt IP-adresse til flere personer. I slike tilfeller betyr ikke flere klikk fra samme IP-adresse at en person klikker flere ganger på annonsen din.

Unike brukere, klikk og konverteringer rapportert med desimaler i Rekkevidde og frekvens-visningen

Ettersom den beregnede frekvensen er basert på data fra et visst utvalg, gjengis ikke alltid anslaget for unike brukere – og de tilhørende klikkene – som et heltall.

Data som påvirkes av sommertid

Det er tidssonen som avgjør tiden som vises i rapportene dine, og den kan ha innvirkning på andre innstillinger, for eksempel målretting. Google Ads-statistikken din gjenspeiler alltid den lokale tiden i den tidssonen du har valgt i kontoen din.

I mange land, som i Norge, blir den offisielle tiden årlig justert, slik at sommermånedene skal bli lysere. Dette kalles sommertid. Hvis tidssonen du bruker i Google Ads-kontoen din, har sommertid, påvirker dette automatisk planen og statistikken i kontoen også. Når høsten kommer, og klokken stilles tilbake igjen i den aktuelle tidssonen, justeres kontoen i tråd med dette.

Hvis du ønsker å bruke Greenwich-tid (GMT) året gjennom og unngå sommertid, kan du også velge det. Dette valget må du ta når du registrerer kontoen.

Sånn kan du se tidssonen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre, og klikk så på Innstillinger under Konfigurasjon. 
 3. Tidssonen står oppført i Tidssone-delen. 

Hvis du er sikker på at du vil endre tidssonen du har valgt, kan du be om å få dette gjort ved å kontakte oss.

Alternativet for å tilbakestille tidssonen er bare tilgjengelig i managerkontoer. Finn ut hvordan du endrer tidssone-innstillingen i managerkontoer.
 
Tidssonen kan bare tilbakestilles én gang, så du bør derfor være nøye ved valg av ny tidssone. Forespørsler om å endre tidssonen må komme fra en administratorbruker av en managerkonto, og tidssonen kan bare flyttes østover, for eksempel fra GMT (Greenwich Mean Time) til IST (India Standard Time). Hvis vi allerede har endret tidssonen din én gang på forespørsel, kan vi ikke endre den på nytt. 
GDN-forsinkelser

For nye GDN-kampanjer tar det 12 timer før godkjente annonser begynner å vises. Det varierer hvor lang forsinkelsen er for endringer på GDN. Det tar imidlertid generelt sett lengre tid for GDN-endringer å tre i kraft enn for søkekampanjer.

Vær oppmerksom på følgende

Resultatdata er ikke tilgjengelige umiddelbart, og enkelte rapporter oppdateres bare én gang om dagen. Finn ut hvordan du avgjør hvor oppdaterte dataene dine er.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false