Określanie docelowej stawki CPA – definicja

Strategia automatycznego określania stawek, która ustala stawki w taki sposób, by pomóc Ci uzyskać jak największą liczbę konwersji przy docelowym koszcie pozyskania (CPA).

Uwaga: Optymalizator konwersji zmienił nazwę na „określanie docelowej stawki CPA”

Optymalizator konwersji nie jest już jedynym sposobem automatycznego ustalania stawek konwersji – teraz tę strategię ustalania stawek nazywamy „określaniem docelowej stawki CPA”, zgodnie z tym, za co odpowiada. Zmiana dotyczy jednak tylko nazwy – kampanie z określaniem docelowej stawki CPA będą działać tak samo jak te wykorzystujące Optymalizator konwersji. Więcej informacji o strategiach automatycznego określania stawek

  • Jeśli Twoim głównym celem reklamowym są konwersje (takie jak sprzedaż, rejestracja lub pobranie aplikacji mobilnej), określanie docelowej stawki CPA pozwoli Ci automatycznie uzyskać więcej konwersji w ramach Twojego budżetu. Może także pomóc Ci uzyskać większą sprzedaż, jednocześnie ograniczając koszt kliknięć, które do niej prowadzą.
  • Funkcja określania docelowej stawki CPA wykorzystuje Twoje dane śledzenia konwersji, aby unikać nieopłacalnych kliknięć i uzyskiwać więcej konwersji o niższym koszcie. Wykorzystując historię konwersji w kampanii, określanie docelowej stawki CPA automatycznie wybiera optymalną stawkę kosztu kliknięcia (CPC) dla reklamy za każdym razem, gdy kwalifikuje się ona do wyświetlenia. Ustawia wyższe stawki CPC dla bardziej wartościowych kliknięć, a niższe dla tych, które są mniej wartościowe.
  • Określanie docelowej stawki CPA wymaga ustawienia docelowego CPA (tj. średniej kwoty, jaką chcesz płacić za konwersje). Symulator docelowego CPA możesz pomóc Ci w oszacowaniu wpływu ewentualnej zmiany docelowego CPA na liczbę konwersji.
  • Podobną funkcją jest Ulepszone CPC (eCPC), które także zwiększa sprzedaż bądź inne rodzaje konwersji. Główna różnica polega na tym, że eCPC wprowadza zmiany maksymalnych stawek CPC, które ustalasz samodzielnie, natomiast docelowy CPA generuje stawki automatycznie, starając się osiągnąć wyznaczony cel.
  • Za zaangażowanie w reklamę TrueView zachęcającą do działania uznajemy obejrzenie co najmniej 10 sekund reklamy lub kliknięcie jej. Jeśli wystąpią oba zdarzenia, weźmiemy pod uwagę tylko kliknięcie. Uznajemy, że obejrzenie co najmniej 10 sekund reklamy wideo doprowadziło do konwersji w witrynie, jeśli konwersja nastąpi w ciągu trzech dni od zaangażowania. Jeśli użytkownik kliknie reklamę, konwersja jest przypisywana zgodnie z ustawionym oknem konwersji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem