เกี่ยวกับรูปแบบโฆษณาวิดีโอ

Video ads formats, marketing objectives & campaign creations

ใน Google Ads คุณสามารถสร้างแคมเปญวิดีโอที่น่าสนใจได้ด้วยโฆษณาวิดีโอหลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ บน YouTube และเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์วิดีโอ รูปแบบโฆษณาวิดีโอที่ใช้ได้ ได้แก่

แม้ว่าเนื้อหาโฆษณาวิดีโอจะต้องโฮสต์บน YouTube แต่โฆษณาวิดีโอเหล่านี้สามารถปรากฏบน YouTube และตามเว็บไซต์และแอปที่ทำงานในพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google (ขึ้นอยู่กับรูปแบบโฆษณาและการตั้งค่าแคมเปญ)

บทความนี้อธิบายประโยชน์ของโฆษณาวิดีโอและเปรียบเทียบรูปแบบโฆษณาวิดีโอต่างๆ ที่มี ซึ่งคุณจะดูรูปแบบโดยละเอียดได้ที่ด้านล่าง และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและข้อกำหนดของเราได้ด้วย

รูปภาพของรูปแบบโฆษณาวิดีโอทั้งหมด

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้

รูปภาพของโฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้

ฉันควรใช้รูปแบบโฆษณานี้เมื่อใด

ใช้โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้เมื่อคุณมีเนื้อหาวิดีโอที่ต้องการโปรโมตก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโออื่นๆ บน YouTube และตามเว็บไซต์และแอปที่ทำงานในพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google

รูปแบบโฆษณาทำงานอย่างไร

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้จะเล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโออื่นๆ หลังจากผ่านไป 5 วินาที ผู้ชมจะเลือกข้ามโฆษณาได้

รูปแบบโฆษณาปรากฏที่ใด

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้จะปรากฏในหน้าสำหรับดูของ YouTube และตามเว็บไซต์และแอปที่ทำงานในพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google

ระบบจะเรียกเก็บเงินอย่างไร

เมื่อใช้การเสนอราคา CPV คุณจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้ชมดูวิดีโอของคุณเป็นเวลา 30 วินาที (หรือเต็มความยาวของวิดีโอถ้าวิดีโอสั้นกว่า 30 วินาที) หรือโต้ตอบกับวิดีโอ ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

เมื่อใช้ CPM เป้าหมาย, CPA เป้าหมาย และการเสนอราคาแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด คุณจะจ่ายตามการแสดงผล

ฉันต้องเลือกเป้าหมายแคมเปญใดเพื่อใช้รูปแบบโฆษณานี้

 • ยอดขาย
 • โอกาสในการขาย
 • การเข้าชมเว็บไซต์
 • การรับรู้ถึงแบรนด์และการเข้าถึง
 • การพิจารณาผลิตภัณฑ์และแบรนด์
คุณสามารถใช้รูปแบบโฆษณานี้ได้ด้วยเมื่อเลือก "สร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมาย" ใน Google Ads

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้

รูปภาพของโฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้

ฉันควรใช้รูปแบบโฆษณานี้เมื่อใด

ใช้โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้เมื่อคุณมีเนื้อหาวิดีโอที่ต้องการโปรโมตก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโออื่นๆ บน YouTube และตามเว็บไซต์และแอปที่ทำงานในพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google และต้องการให้ผู้ชมเห็นข้อความทั้งหมดโดยไม่ข้ามวิดีโอของคุณ

รูปแบบโฆษณาทำงานอย่างไร

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้ยาว 15 วินาที (หรือสั้นกว่า) และเล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากวิดีโออื่นๆ ผู้ชมจะไม่มีตัวเลือกในการข้ามโฆษณา

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้บางรายการอาจปรากฏบน YouTube TV ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณา YouTube TV

รูปแบบโฆษณาปรากฏที่ใด

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้จะปรากฏบนวิดีโอ YouTube และตามเว็บไซต์และแอปที่ทำงานในพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google

ระบบจะเรียกเก็บเงินอย่างไร

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้จะใช้การเสนอราคา CPM เป้าหมาย ดังนั้นคุณจะจ่ายเงินตามการแสดงผล

ฉันต้องเลือกเป้าหมายแคมเปญใดเพื่อใช้รูปแบบโฆษณานี้

 • การรับรู้ถึงแบรนด์และการเข้าถึง
คุณสามารถใช้รูปแบบโฆษณานี้ได้ด้วยเมื่อเลือก "สร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมาย" ใน Google Ads

โฆษณา Video Discovery

รูปภาพของโฆษณา Video Discovery

ฉันควรใช้รูปแบบโฆษณานี้เมื่อใด

ใช้โฆษณา Video Discovery เพื่อโปรโมตเนื้อหาวิดีโอในตำแหน่งที่มีการสำรวจ ซึ่งได้แก่ตำแหน่งที่อยู่ถัดจากวิดีโอ YouTube ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของผลการค้นหาใน YouTube หรือในหน้าแรกของ YouTube สำหรับมือถือ

รูปแบบโฆษณาทำงานอย่างไร

โฆษณา Video Discovery ประกอบด้วยภาพขนาดย่อจากวิดีโอพร้อมกับข้อความบางส่วน แม้ว่าขนาดและลักษณะจริงของโฆษณาอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ปรากฏ แต่โฆษณา Video Discovery ก็เชิญชวนให้ผู้ใช้คลิกเพื่อดูวิดีโออยู่เสมอ จากนั้นวิดีโอจะเล่นในหน้าสำหรับดูหรือหน้าแรกของช่อง YouTube

รูปแบบโฆษณาปรากฏที่ใด

โฆษณา Video Discovery จะปรากฏในที่ต่อไปนี้

 • ในผลการค้นหาของ YouTube
 • พร้อมกับวิดีโอ YouTube ที่เกี่ยวข้อง
 • บนหน้าแรกของ YouTube สำหรับมือถือ

ระบบจะเรียกเก็บเงินอย่างไร

ระบบจะเรียกเก็บเงินก็ต่อเมื่อผู้ชมเลือกที่จะดูโฆษณาของคุณโดยการคลิกที่ภาพขนาดย่อเท่านั้น

ฉันต้องเลือกเป้าหมายแคมเปญใดเพื่อใช้รูปแบบโฆษณานี้

 • การพิจารณาผลิตภัณฑ์และแบรนด์
คุณสามารถใช้รูปแบบโฆษณานี้ได้ด้วยเมื่อเลือก "สร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมาย" ใน Google Ads

โฆษณาบัมเปอร์

รูปภาพของโฆษณาบัมเปอร์

ฉันควรใช้รูปแบบโฆษณานี้เมื่อใด

ใช้โฆษณาบัมเปอร์เมื่อคุณต้องการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างด้วยข้อความสั้นๆ ที่น่าจดจำ

รูปแบบโฆษณาทำงานอย่างไร

โฆษณาบัมเปอร์ยาว 6 วินาที (หรือสั้นกว่า) และเล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากวิดีโออื่น ผู้ชมจะไม่มีตัวเลือกในการข้ามโฆษณา

โฆษณาบัมเปอร์อาจปรากฏบน YouTube TV ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณา YouTube TV

รูปแบบโฆษณาปรากฏที่ใด

โฆษณาบัมเปอร์จะปรากฏในวิดีโอ YouTube และตามเว็บไซต์และแอปที่ทำงานในพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google

ระบบจะเรียกเก็บเงินอย่างไร

โฆษณาบัมเปอร์ใช้การเสนอราคา CPM เป้าหมาย ดังนั้นคุณจะจ่ายตามการแสดงผล

ฉันต้องเลือกเป้าหมายแคมเปญใดเพื่อใช้รูปแบบโฆษณานี้

 • การรับรู้ถึงแบรนด์และการเข้าถึง
คุณสามารถใช้รูปแบบโฆษณานี้ได้ด้วยเมื่อเลือก "สร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมาย" ใน Google Ads

โฆษณานอกสตรีม

รูปภาพของโฆษณานอกสตรีม

ฉันควรใช้รูปแบบโฆษณานี้เมื่อใด

ใช้โฆษณานอกสตรีมเมื่อคุณต้องการขยายการเข้าถึงของโฆษณาวิดีโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

รูปแบบโฆษณาทำงานอย่างไร

โฆษณานอกสตรีมจะเริ่มเล่นแบบปิดเสียง ซึ่งผู้ชมจะสามารถแตะโฆษณาเพื่อเปิดเสียงวิดีโอได้ โฆษณานอกสตรีมออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงวิดีโอในราคาที่คุ้มค่า

รูปแบบโฆษณาปรากฏที่ใด

โฆษณานอกสตรีมเป็นโฆษณาเฉพาะอุปกรณ์เคลื่อนที่และปรากฏบนเว็บไซต์และแอปที่ทำงานในพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google เท่านั้น โดยจะใช้งานไม่ได้บน YouTube

โฆษณานอกสตรีมจะแสดงในตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หลายตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งโฆษณาในเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณานอกสตรีมจะปรากฏในแบนเนอร์ และสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณานอกสตรีมจะปรากฏในแบนเนอร์ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า โฆษณาในฟีด รวมถึงโฆษณาเนทีฟทั้งในโหมดแนวตั้งและโหมดเต็มหน้าจอ

ระบบจะเรียกเก็บเงินอย่างไร

ระบบจะเรียกเก็บค่าโฆษณานอกสตรีมโดยคิดตามราคาต่อการแสดงผลพันครั้งที่ได้แสดง (vCPM) ดังนั้นจึงจะเรียกเก็บเงินจากคุณเฉพาะเมื่อมีคนเห็นวิดีโอเล่นเป็นเวลา 2 วินาทีขึ้นไปเท่านั้น

ฉันต้องเลือกเป้าหมายแคมเปญใดเพื่อใช้รูปแบบโฆษณานี้

 • การรับรู้ถึงแบรนด์และการเข้าถึง
คุณสามารถใช้รูปแบบโฆษณานี้ได้ด้วยเมื่อเลือก "สร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำของเป้าหมาย" ใน Google Ads

โฆษณา Masthead

รูปภาพของโฆษณา Masthead

ฉันควรใช้รูปแบบโฆษณานี้เมื่อใด

ใช้รูปแบบนี้เมื่อคุณต้องการเพิ่มการรับรู้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆ (เช่น กิจกรรมลดราคา)

โฆษณา Masthead จะใช้งานได้เฉพาะในการจองผ่านตัวแทนฝ่ายขายของ Google เท่านั้น

รูปแบบโฆษณาทำงานอย่างไร

เดสก์ท็อป

 • วิดีโอเด่นในโฆษณา Masthead เล่นอัตโนมัติโดยไม่มีเสียงนานถึง 30 วินาทีที่ด้านบนของฟีดบนหน้าแรกของ YouTube โฆษณา Masthead ปรากฏในรูปแบบหน้าจอกว้างหรืออัตราส่วน 16:9 ได้ อีกทั้งมีแผงข้อมูลทางด้านขวาที่ใช้เนื้อหาจากช่องของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกรวมวิดีโอที่แสดงร่วมกันได้สูงสุด 2 รายการในแผงนี้ (ไม่บังคับ) และผู้ใช้จะคลิกที่ไอคอนปิดเสียงได้หากต้องการได้ยินเสียงจากวิดีโอ
 • ซึ่งหลังจากเล่นอัตโนมัติแล้ว ระบบจะกำหนดให้วิดีโอหลักเป็นภาพขนาดย่อของวิดีโอโดยค่าเริ่มต้น โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่วิดีโอหรือภาพขนาดย่อ ระบบจะนำทางไปที่หน้าสำหรับดูวิดีโอของ YouTube

อุปกรณ์เคลื่อนที่

 • วิดีโอเด่นในโฆษณา Masthead เล่นอัตโนมัติโดยไม่มีเสียงตลอดระยะเวลาของวิดีโอที่ด้านบนของแอป YouTube หรือฟีดบนหน้าแรกของ m.youtube.com
 • โฆษณาวิดีโอ Masthead บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแสดงภาพขนาดย่อของวิดีโอ บรรทัดแรกที่ปรับแต่งได้ ข้อความคำอธิบาย รวมทั้งคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ภายนอก นอกจากนี้ โฆษณาวิดีโอ Masthead บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ยังจะดึงชื่อและไอคอนของช่องมาจากช่องของผู้ลงโฆษณาโดยอัตโนมัติอีกด้วย เมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณาวิดีโอ Masthead บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะเป็นการออกไปยังหน้าสำหรับดูของ YouTube สำหรับวิดีโอเด่น

หน้าจอทีวี

 • วิดีโอเด่นในโฆษณา Masthead จะเล่นอัตโนมัติ (ในกรณีที่ระบบรองรับ) โดยไม่มีเสียงตลอดระยะเวลาของวิดีโอที่ด้านบนของแอป YouTube สำหรับทีวี โฆษณา Masthead จะปรากฏในรูปแบบหน้าจอกว้างหรืออัตราส่วน 16:9 ก็ได้ โดยผู้ใช้จะสามารถใช้รีโมตทีวีเพื่อโต้ตอบกับโฆษณา Masthead ซึ่งหลังจากเล่นอัตโนมัติแล้ว ระบบจะกำหนดให้วิดีโอหลักเป็นภาพขนาดย่อของวิดีโอโดยค่าเริ่มต้น เมื่อผู้ใช้คลิกที่วิดีโอหรือภาพขนาดย่อ ระบบจะนำทางไปที่หน้าสำหรับดูวิดีโอเพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ
 • คุณเพิ่ม CTA ให้กับโฆษณา Masthead ในหน้าจอทีวีไม่ได้

ระบบจะเรียกเก็บเงินอย่างไร

เนื่องจากโฆษณา Masthead มีให้บริการเฉพาะการจองเท่านั้น ระบบจึงจะเรียกเก็บเงินแบบราคาต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมโฆษณาของ Google เพื่อให้ทราบอัตราโดยประมาณและเป้าหมายการแสดงผลของแคมเปญ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false