Formáty videoreklamy

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


 


 

Reklamy video discovery sa teraz nazývajú videoreklamy in‐feed. Odhliadnuc od zmeny názvu funguje tento formát reklamy rovnako ako predtým.

V službe Google Ads môžete vytvárať pútavé videokampane s rôznymi formátmi videoreklamy a oslovovať zákazníkov rôznymi spôsobmi na YouTube a na weboch partnerov pre video. Dostupné formáty videoreklamy sú napríklad:

  Preskočiteľná reklama in‑stream In‑feed Nepreskočiteľná reklama in‑stream Mikrospot Reklama out‐stream a sprievodný obsah
  Obrázok preskočiteľnej reklamy in‑stream Obrázok reklamy video discovery Obrázok nepreskočiteľnej reklamy in‑stream Obrázok mikrospotu Obrázok reklamy out‑stream
Predajný argument: Používatelia môžu reklamu preskočiť, aby ste rozumeli tomu, čo ich zaujíma Zobrazuje sa mimoriadne zapájajúcim sa používateľom vo fáze objavovania a vyhľadávania Používatelia nemôžu reklamu preskočiť, takže si pozrú celé vaše reklamné posolstvo Rýchle reklamné posolstvo, ktoré nemožno preskočiť, pomôže zvýšiť povedomie alebo posilniť iné reklamy Zvýšenie povedomia u používateľov mimo Googlu, keď si prehliadajú svoje obľúbené weby
Kde sa zobrazuje? Videá na YouTube, reklamy in‐stream od partnerov Googlu pre video*, aplikácie partnerov Googlu pre video* Domovský feed na YouTube, vyhľadávanie na YouTube Videá na YouTube, reklamy in‐stream od partnerov Googlu pre video*, aplikácie partnerov Googlu pre video* Videá na YouTube, reklamy in‐stream od partnerov Googlu pre video*, aplikácie partnerov Googlu pre video* Partneri Googlu pre video*
Maximálna dĺžka videa? Žiadna maximálna dĺžka (odporúča sa menej ako 3 minúty) Žiadna maximálna dĺžka 15 – 30 sekúnd 6 sekúnd Žiadna maximálna dĺžka
Reportujú sa zhliadnutia v službe Google Ads? Áno Áno Nie Nie Áno
Môže zvýšiť verejný počet zhliadnutí? Áno (okrem videí kratších ako 10 sekúnd) Áno Nie Nie Áno
Dá sa použiť remarketing u divákov? Áno Áno Nie Nie Áno
V ktorých kampaniach ich možno použiť? Videokampane zamerané na akciu, kampane na zhliadnutie videa, videokampane na dosah Videokampane zamerané na akciu, kampane na zhliadnutie videa, videokampane na dosah Videokampane na dosah Videokampane zamerané na akciu, videokampane na dosah Videokampane zamerané na akciu

* Pri prihlásení do programu partnerov Googlu pre video

Zatiaľ čo obsah videoreklám musí byť hostený na YouTube, videoreklamy sa môžu zobrazovať na YouTube a na weboch či v aplikáciách partnerov Googlu pre video (v závislosti od formátu reklamy a nastavení kampane).

V tomto článku vám predstavíme výhody videoreklám a ukážeme si porovnanie jednotlivých dostupných formátov videoreklamy. Podrobné informácie o jednotlivých formátoch nájdete nižšie. Môžete si tiež prečítať viac o našich pravidlách a požiadavkách. Ak chcete zistiť, ako vytvárať videá v službe Google Ads, prečítajte si článok Vytvorenie videa pomocou knižnice podkladov. Ak chcete zistiť, ako do videa pridať komentár, prečítajte si článok Pridanie komentára do videokampane.

Obrázok všetkých formátov videoreklamy

Poznámka: Cieľ kampane Zvažovanie produktu a značky sa skombinoval s cieľom Povedomie o značke a dosah. Všetky podtypy kampaní z oboch cieľov teraz nájdete v sekcii Povedomie a zvažovanie. Toto zlúčenie pomáha inzerentom zjednodušiť výber cieľov a ponúka centralizované miesto pre všetky podtypy kampaní so značkami.

 


Preskočiteľné reklamy in‑stream

Obrázok preskočiteľnej reklamy in‑stream

Kedy mám použiť tento formát reklamy?

Preskočiteľné reklamy in‑stream použite, ak máte videoobsah, ktorý chcete propagovať pred inými videami, počas nich alebo po nich, a to na YouTube a na weboch či v aplikáciách partnerov Googlu pre video.

Ako tento formát reklamy funguje?

Preskočiteľné reklamy in‐stream sa prehrávajú pred inými videami, počas nich alebo po nich, prípadne ako intersticiálna reklama na celú obrazovku, ktorá sa prehráva predtým, ako divák môže pokračovať v mobilnej aplikácii. Divák môže reklamu po piatich sekundách preskočiť.

Kde sa tento formát reklamy zobrazuje?

Preskočiteľné reklamy in‑stream sa zobrazujú na stránkach pozerania videa na YouTube a na weboch a v aplikáciách partnerov Googlu pre video.

Ako bude prebiehať účtovanie poplatkov?

V prípade ponúk CZZ zaplatíte, keď si divák pozrie 30 sekúnd videa (alebo celé video ak je kratšie ako 30 sekúnd) alebo bude s videom interagovať, podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade ponúk cieľovej CTZ, cieľovej CZA a maximalizácie konverzií zaplatíte podľa počtu zobrazení.

Ktorý cieľ kampane mám vybrať, ak chcem použiť tento formát reklamy?

 • Predaj
 • Potenciálni zákazníci
 • Návštevnosť webu
 • Povedomie a zvažovanie

Poznámka: Tento formát reklamy môžete použiť, aj keď v službe Google Ads vyberiete Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa.

 


Nepreskočiteľné reklamy in‑stream

Obrázok nepreskočiteľnej reklamy in‑stream

Kedy mám použiť tento formát reklamy?

Nepreskočiteľné reklamy in‑stream použite, ak máte videoobsah, ktorý chcete propagovať pred inými videami, počas nich alebo po nich, a to na YouTube a na weboch a v aplikáciách partnerov Googlu pre video a zároveň chcete, aby diváci zhliadli celé reklamné posolstvo bez toho, aby mohli video preskočiť.

Poznámka: 30‑sekundové nepreskočiteľné reklamy in‐stream budú v službe Google Ads dostupné začiatkom roka 2024. Dovtedy môžete o pridanie 30‑sekundových nepreskočiteľných reklám in‑stream požiadať svojho obchodného zástupcu.

Ako tento formát reklamy funguje?

Nepreskočiteľné reklamy in‑stream trvajú maximálne 30 sekúnd a prehrávajú sa pred inými videami, počas nich alebo po nich. Diváci nemajú možnosť túto reklamu preskočiť.

Poznámka: Niektoré nepreskočiteľné reklamy in‐stream sa môžu zobrazovať aj na platforme YouTube TV, ak na to máte oprávnenie. Prečítajte si viac o reklamách na platforme YouTube TV.

Kde sa tento formát reklamy zobrazuje?

Nepreskočiteľné reklamy in‑stream sa zobrazujú vo videách na YouTube a na weboch či v aplikáciách partnerov Googlu pre video.

Ako bude prebiehať účtovanie poplatkov?

Nepreskočiteľné reklamy in‑stream používajú ponuky cieľovej ceny za tisíc zobrazení, preto platíte podľa počtu zobrazení.

Ktorý cieľ kampane mám vybrať, ak chcem použiť tento formát reklamy?

 • Povedomie a zvažovanie

Poznámka: Tento formát reklamy môžete použiť, aj keď v službe Google Ads vyberiete Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa.

 


Vertikálne videoreklamy

Optimalizujte kampane na aplikáciu, maximálne výkonné kampane a videokampane tak, že pri podkladoch kreatív použijete osvedčené postupy. Vertikálne videá, ktoré sú vhodné pre mobilné zariadenia a zobrazujú sa na celej obrazovke, pomôžu zlepšiť mieru zapojenia kampane v prípade používateľov, ktorí si pozerajú videá v mobilných zariadeniach.

V prípade služby YouTube sú vertikálne videá podporované vo všetkých kampaniach vhodných na zobrazovanie videa s možnými umiestneniami typu in‑feed, in‑stream, vyhľadávanie na YouTube a YouTube Shorts. V niektorých prípadoch len pridanie vertikálneho videa do kampane zameranej na akciu vám môže priniesť o 10 až 20 % viac konverzií než pri horizontálnych videách pre YouTube Shorts.

Mimo služby YouTube sa vaše reklamy zobrazujú aj u partnerov Googlu pre video, aby ste oslovili viac ľudí. Veľká časť inventára partnerov Googlu pre video sa zameriava na vertikálne zobrazovanie (napríklad herné aplikácie a videoaplikácie), aby bolo možné ešte viac využívať vertikálne a štvorcové videá.

Poznámka: Vertikálne videá sa môžu zobrazovať aj vo formáte in‐feed používateľom, ktorí používajú počítače. Podklady s najvyššou výkonnosťou sa pritom zobrazujú na základe správania a prostredia používateľov.

Ak chcete začať vytvárať vertikálne videá, prečítajte si viac o vytváraní videí v službe Google Ads.

 


Videoreklamy in‐feed

Obrázok reklamy video discovery

Kedy mám použiť tento formát reklamy?

Videoreklamy in‑feed použite, ak chcete propagovať videoobsah na miestach nepriameho vyhľadávania, napríklad vedľa podobných videí na YouTube, v rámci výsledkov vyhľadávania na YouTube alebo na domovskej stránke služby YouTube pre mobil.

Ako tento formát reklamy funguje?

Videoreklamy in‐feed pozostávajú z obrázka miniatúry z videa a textu. Presná veľkosť a vzhľad reklamy sa môžu líšiť podľa toho, kde sa reklama zobrazuje. Videoreklamy in‐feed ľudí vždy podnecujú, aby si kliknutím prehrali video. Video sa následne prehrá na stránke pozerania videa alebo domovskej stránke kanála na YouTube.

Kde sa tento formát reklamy zobrazuje?

Videoreklamy in‐feed sa zobrazujú:

 • vo výsledkoch vyhľadávania na YouTube,
 • vedľa súvisiacich videí na YouTube,
 • na domovskej stránke na YouTube pre mobil.

Ako bude prebiehať účtovanie poplatkov?

Poplatky vám zaúčtujeme iba vtedy, keď niekto klikne na reklamu, aby si ju pozrel, alebo v niektorých prípadoch, keď sa na ňu bude pozerať počas automatického prehrávania aspoň desať sekúnd.

Ktoré ciele kampane mám vybrať, ak chcem použiť tento formát reklamy?

 • Povedomie a zvažovanie

Poznámka: Tento formát reklamy môžete použiť, aj keď v službe Google Ads vyberiete Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa.

 


Mikrospoty

Obrázok mikrospotu

Kedy mám použiť tento formát reklamy?

Mikrospoty použite, ak chcete osloviť široké spektrum divákov pomocou stručného a pútavého reklamného posolstva.

Ako tento formát reklamy funguje?

Mikrospoty trvajú maximálne šesť sekúnd a prehrávajú sa pred iným videom, počas neho alebo po ňom. Diváci nemajú možnosť túto reklamu preskočiť.

Poznámka: Niektoré mikrospoty sa môžu zobrazovať aj na platforme YouTube TV, ak na to máte oprávnenie. Prečítajte si viac o reklamách na platforme YouTube TV.

Kde sa tento formát reklamy zobrazuje?

Mikrospoty sa zobrazujú vo videách na YouTube a na weboch či v aplikáciách partnerov Googlu pre video.

Ako bude prebiehať účtovanie poplatkov?

Mikrospoty používajú ponuky cieľovej ceny za tisíc zobrazení, preto platíte podľa počtu zobrazení.

Ktorý cieľ kampane mám vybrať, ak chcem použiť tento formát reklamy?

 • Povedomie a zvažovanie

Poznámka: Tento formát reklamy môžete použiť, aj keď v službe Google Ads vyberiete Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa.

 


Reklamy out‐stream a sprievodný obsah

Obrázok reklamy out‑stream

Kedy mám použiť tento formát reklamy?

Reklamy out‐stream a sprievodný obsah použite, ak chcete rozšíriť dosah videoreklám v mobilných zariadeniach a osloviť tak viac zákazníkov.

Ako tento formát reklamy funguje?

Reklamy out‑stream sa začnú prehrávať bez zvuku. Diváci môžu klepnutím na reklamu zvuk videa zapnúť. Reklamy out‑stream sú navrhnuté tak, aby za výhodnú cenu rozšírili dosah videa.

Kde sa tento formát reklamy zobrazuje?

Reklamy out‐stream sú reklamy určené iba pre mobilné zariadenia, ktoré sa zobrazujú v rôznych umiestneniach partnerov Googlu pre video. Na mobilnom webe sa reklamy out‐stream zobrazujú v banneroch. V mobilných aplikáciách sa zobrazujú v banneroch, intersticiálnych reklamách, reklamách in‑feed, natívnych reklamách a v režime na výšku aj v režime celej obrazovky.

Sprievodný obsah sa zobrazuje na weboch, na mobilnom webe a v aplikáciách.

Reklamy out‑stream sa môžu zobrazovať v rôznych mobilných umiestneniach. V prípade umiestnení na mobilnom webe sa reklamy out‑stream zobrazujú v banneroch. V mobilných aplikáciách sa zobrazujú v banneroch, intersticiálnych reklamách, reklamách in‑feed, natívnych reklamách a v režime na výšku aj v režime celej obrazovky.

Ako bude prebiehať účtovanie poplatkov?

Reklamy out‑stream sú účtované na základe viditeľnej ceny za tisíc zobrazení (vCTZ, ang. viewable cost-per-thousand-impressions (vCPM)), takže zaplatíte iba vtedy, keď si niekto prehráva vaše video aspoň dve sekundy.

 


Reklamy masthead

Obrázok reklamy masthead

Kedy mám použiť tento formát reklamy?

Tento formát použite v prípade, že chcete zvýšiť povedomie o novom výrobku či službe, prípadne chcete za krátky čas osloviť obrovské publikum (napríklad počas predajnej udalosti).

Reklamy masthead sú k dispozícii iba na princípe rezervácie cez obchodného zástupcu Googlu.

Ako tento formát reklamy funguje?

Počítač

 • Odporúčané video v reklame masthead sa bude automaticky prehrávať bez zvuku navrchu obsahu domovskej stránky na YouTube najviac 30 sekúnd. Masthead sa môže zobraziť vo formáte širokouhlého zobrazenia alebo s pomerom strán 16 : 9. Na pravej strane má informačný panel, ktorý automaticky používa podklady z vášho kanála. Na tomto paneli môžete v prípade záujmu uviesť až dve sprievodné videá. Ak chcú ľudia počuť zvuk videa, môžu kliknúť na ikonu vypnutého zvuku.
 • Po automatickom prehraní sa video predvolene presunie do formátu miniatúry videa. Keď ľudia kliknú na video alebo miniatúru, budú nasmerovaní na stránku pozerania videa na YouTube.

Mobilné zariadenie

 • Odporúčané video v reklame masthead sa automaticky prehráva bez zvuku v celej dĺžke navrchu aplikácie YouTube alebo domovského feedu na m.youtube.com.
 • Mobilné video masthead zahŕňa miniatúru videa, prispôsobiteľný nadpis, texty opisu a externú výzvu na akciu. Mobilné video masthead tiež z kanála inzerenta automaticky načítava názov a ikonu kanála. Keď používateľ klikne na mobilné video masthead, prejde na stránku pozerania odporúčaného videa na YouTube.

Televízne obrazovky

 • Odporúčané video v reklame masthead sa v televízoroch automaticky prehráva (ak je to podporované) bez zvuku v celej dĺžke navrchu aplikácie YouTube pre TV. Masthead sa môže zobraziť vo formáte širokouhlého zobrazenia alebo s pomerom strán 16 : 9. Ľudia môžu s reklamou masthead interagovať pomocou diaľkového ovládača televízora. Po automatickom prehraní sa hlavné video predvolene presunie do formátu miniatúry videa. Keď ľudia kliknú na video alebo miniatúru, budú presmerovaní na stránku pozerania videa, kde si môžu video pozrieť na celej obrazovke.
 • Do reklamy masthead pre televízne obrazovky nemôžete pridať výzvu na akciu.

Ako bude prebiehať účtovanie poplatkov?

Keďže reklamy masthead sú k dispozícii iba na princípe rezervácie, bude vám účtovaná cena za tisíc zobrazení (CTZ). V spolupráci s reklamným tímom Googlu môžete získať odhad sadzby a ciele počtu zobrazení kampane.

 


Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
792689460767847280
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true