Om videoannonseformater

I Google Ads kan du opprette appellerende videokampanjer i en rekke ulike videoannonseformater. Du kan dermed skape engasjement hos kundene på ulike måter – både på YouTube og nettstedene til videopartnere. Dette er de aktuelle videoannonseformatene:

Selv om YouTube må være vert for innhold i videoannonser, kan videoannonsene vises på YouTube samt i apper og på nettsteder som kjøres hos Google-videopartnere (avhengig av annonseformat og kampanjeinnstillinger).

I denne artikkelen beskriver vi fordelene med videoannonser, og vi sammenligner de ulike videoannonseformatene du kan velge mellom. Du kan se detaljerte beskrivelser av formatene nedenfor. Du kan også finne ut mer om retningslinjene og kravene våre.

Bilde av alle videoannonseformater

In-stream-annonser som kan hoppes over

Bilde av en in-stream-annonse som kan hoppes over

Når bør jeg bruke dette annonseformatet?

Bruk in-stream-annonser som kan hoppes over, når du har videoinnhold du vil markedsføre før, underveis i eller etter andre videoer på YouTube og i apper og på nettsteder som kjøres via Google-videopartnere.

Hvordan fungerer dette annonseformatet?

In-stream-annonser som kan hoppes over, spilles av før, underveis i eller etter andre videoer. Seerne kan velge å hoppe over annonsen etter fem sekunder.

Hvor vises dette annonseformatet?

In-stream-annonser som kan hoppes over, vises på YouTube-videosider og i apper og på nettsteder som kjøres hos Google-videopartnere.

Hvordan blir jeg belastet?

Med CPV-budgivning betaler du når en seer ser på 30 sekunder av videoen (eller hele videoen dersom den varer i mindre enn 30 sek) eller har interaksjoner med videoen, avhengig av hva som kommer først.

Med budgivning tuftet på mål-CPM eller mål-CPA samt budgivning for maksimering av antall konverteringer betaler du ut fra antallet visninger.

Hvilke kampanjemål må jeg velge for å bruke dette annonseformatet?

 • salg
 • potensielle salg
 • nettstedtrafikk
 • merkevarebevissthet og rekkevidde
 • produkt- og merkevarevurdering

Merk: Du kan også bruke dette annonseformatet om du velger «Opprett en kampanje uten noe spesielt mål» i Google Ads.

In-stream-annonser som ikke kan hoppes over

Bilde av en in-stream-annonse som ikke kan hoppes over

Når bør jeg bruke dette annonseformatet?

Bruk in-stream-annonser som ikke kan hoppes over, når du har videoinnhold du vil markedsføre før, underveis i eller etter andre videoer på YouTube og i apper og på nettsteder som kjøres via Google-videopartnere, og du vil at seerne skal få med seg hele budskapet ditt ved å måtte se på videoen i sin helhet.

Hvordan fungerer dette annonseformatet?

In-stream-annonser som ikke kan hoppes over, varer i maksimalt 15 sekunder og spilles av før, underveis i eller etter andre videoer. Seerne kan ikke velge å hoppe over annonsen.

Hvor vises dette annonseformatet?

In-stream-annonser som ikke kan hoppes over, vises i YouTube-videoer og i apper og på nettsteder som kjøres via Google-videopartnere.

Hvordan blir jeg belastet?

Du betaler ut fra antallet visninger. I in-stream-annonser som ikke kan hoppes over, kan du bruke mål-CPM-budgivning. Du må dermed betale hver gang annonsen din vises.

Hvilke kampanjemål må jeg velge for å bruke dette annonseformatet?

 • merkevarebevissthet og rekkevidde

Merk: Du kan også bruke dette annonseformatet om du velger «Opprett en kampanje uten noe spesielt mål» i Google Ads.

Video discovery-annonser

Bilde av en video discovery-annonse

Når bør jeg bruke dette annonseformatet?

Bruk video discovery-annonser til å markedsføre videoinnhold på steder folk ser etter informasjon om produkter og tjenester. Annonsene kan for eksempel vises ved siden av relaterte YouTube-videoer, som en del av YouTube-søkeresultatene eller på startsiden til YouTube for mobil.

Hvordan fungerer dette annonseformatet?

Video discovery-annonser består av et miniatyrbilde fra videoen din samt noe tekst. Størrelsen på og utformingen av video discovery-annonser varierer etter hvor de vises, men seerne oppmuntres alltid til å klikke på annonsene for å se på den aktuelle videoen. Videoen spilles så av på YouTube-videosiden eller -kanalsiden. 

Hvor vises dette annonseformatet?

Video discovery-annonser vises

 • i YouTube-søkeresultater
 • sammen med relaterte YouTube-videoer
 • på startsiden til YouTube for mobil

Hvordan blir jeg belastet?

Du betaler bare når seerne velger å se på annonsen din ved å klikke på et miniatyrbilde.

Hvilke kampanjemål må jeg velge for å bruke dette annonseformatet?

 • produkt- og merkevarevurdering

Merk: Du kan også bruke dette annonseformatet om du velger «Opprett en kampanje uten noe spesielt mål» i Google Ads.

Bumperannonser

Bilde av en bumperannonse

Når bør jeg bruke dette annonseformatet?

Bruk bumperannonser når du vil formidle korte, minneverdige budskap til seerne.

Hvordan fungerer dette annonseformatet?

Bumperannonser varer i maksimalt seks sekunder og spilles av før, underveis i eller etter andre videoer. Seerne kan ikke velge å hoppe over slike annonser.

Hvor vises dette annonseformatet?

Bumperannonser vises i YouTube-videoer og i apper og på nettsteder som kjøres hos Google-videopartnere.

Hvordan blir jeg belastet?

Du betaler ut fra antallet visninger. I bumperannonser brukes mål-CPM-budgivning, så du betaler hver gang annonsen din vises.

Hvilke kampanjemål må jeg velge for å bruke dette annonseformatet?

 • merkevarebevissthet og rekkevidde

Merk: Du kan også bruke dette annonseformatet om du velger «Opprett en kampanje uten noe spesielt mål» i Google Ads.

Out-stream-annonser

Bilde av en out-stream-annonse

Når bør jeg bruke dette annonseformatet?

Bruk out-stream-annonser når du vil utvide rekkevidden du oppnår med videoannonsene dine på mobil, slik at du kan nå ut til flere kunder.

Hvordan fungerer dette annonseformatet?

Avspillingen av out-stream-annonser starter med lyden av. Seerne kan så klikke på annonsen for å slå på lyden i videoen. Vi har utviklet out-stream-annonsene for at du skal kunne oppnå økt rekkevidde med videoer til en gunstig pris.

Hvor vises dette annonseformatet?

Out-stream-annonser er forbeholdt mobil og kan utelukkende vises i apper og på nettsteder som kjøres hos Google-videopartnere. Du kan ikke vises out-stream-annonser på YouTube.

Out-stream-annonser kan vises i en rekke forskjellige mobilplasseringer. I plasseringer knyttet til nett på mobil vises annonsene som bannerannonser. I mobilapper kan out-stream-annonsene vises i form av bannerannonser, interstitial-annonser samt integrerte og feedintegrerte annonser – både i stående format og fullskjermmodus.

Hvordan blir jeg belastet?

Du belastes for out-stream-annonser basert på kostnad per tusende synlige visning (vCPM), så du blir bare belastet når noen ser på videoen i minst to sekunder.

Hvilke kampanjemål må jeg velge for å bruke dette annonseformatet?

 • merkevarebevissthet og rekkevidde

Merk: Du kan også bruke dette annonseformatet om du velger «Opprett en kampanje uten noe spesielt mål» i Google Ads.

Toppannonser

Bilde av en toppannonse

Når bør jeg bruke dette annonseformatet?

Bruk dette formatet om du vil lansere nye produkter, skape blest om nye produktfunksjoner eller kommunisere med en enorm målgruppe over en kortere periode (ifm. et salgsarrangement eller lignende).

Den eneste måten du kan benytte deg av toppannonser på, er ved å reserve slike annonser via en salgsprepresentant fra Google. Finn ut mer om reserverte medieplasseringer på YouTube.

Hvordan fungerer dette annonseformatet?

Datamaskin

 • Det blir automatisk spilt av en fremhevet video uten lyd i toppannonsen i opptil 30 sekunder øverst i feeden på YouTube-startsiden. Toppannonsen kan være i bredskjermsformat eller ha et høyde/bredde-forhold på 16:9. Den høyre delen kan være satt av til et informasjonspanel der innholdselementer fra kanalen din automatisk vises. Du kan også velge å ta med opptil to følgevideoer i dette panelet. Seerne kan klikke på «kutt lyden»-ikonet hvis de vil høre lydinnholdet.
 • Etter at autoavspillingen er ferdig, blir hovedvideoen som standard vist som miniatyrbilde. Når folk klikker på selve videoen eller miniatyrbildet, viderekobles de til videoens YouTube-videoside.

Mobil

 • Det blir automatisk spilt av en fremhevet video uten lyd i toppannonsen øverst i YouTube-appen eller i feeden på m.youtube.com-startsiden. Videoen blir vist i sin helhet.
 • Video-toppannonser for mobil inneholder et videominiatyrbilde, en overskrift du kan tilpasse, beskrivelser og en ekstern handlingsfremmende oppfordring. I slike toppannonser blir også kanalnavnet og -ikonet fra annonsørens kanal automatisk hentet inn. Når en bruker klikker på en video-toppannonse for mobil, kommer vedkommende til YouTube-videosiden for den fremhevede videoen.

TV-skjermer

 • Det blir automatisk spilt av en fremhevet video (der dette støttes) uten lyd i toppannonsen øverst i YouTube-appen for TV. Videoen blir vist i sin helhet. Toppannonsen kan være i bredskjermsformat eller ha et høyde/bredde-forhold på 16:9. Folk kan ha interaksjoner med toppannonsen via TV-fjernkontrollen sin. Etter at autoavspillingen er ferdig, blir hovedvideoen som standard vist som miniatyrbilde. Når folk klikker på selve videoen eller miniatyrbildet, viderekobles de til videoens videoside, der de får se videoen i fullskjerm.
 • Du kan ikke legge til handlingsfremmende oppfordringer i toppannonser på TV-skjermer.

Hvordan blir jeg belastet?

Ettersom toppannonser bare er tilgjengelig på reservasjonsbasis, blir du belastet med en fast kostnad per dag (CPD) eller basert på kostnad per tusen visninger (CPM). Du kan samarbeide med Googles annonseringsteam for å få et prisanslag og sette opp visningsmål for kampanjen.

Merk: Toppannonser på TV-skjermer kan utelukkende bestilles på CPM-basis. Alle alternativene for målretting og annonselevering er de samme som i andre kampanjer med toppannonser bestilt på CPM-basis.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt