Formáty videoreklam

V Google Ads můžete vytvářet pomocí celé řady formátů videoreklam působivé videokampaně, které různými způsoby osloví zákazníky na YouTube a na webech partnerů pro video. Formáty videoreklam zahrnují přeskočitelné reklamy in-stream, nepřeskočitelné reklamy in-stream, reklamy video discovery, reklamy out-stream, mikrospoty a mastheady na YouTube.

Poznámka: Mastheady jsou k dispozici pouze na základě rezervace provedené prostřednictvím prodejce Google. Další informace naleznete v části Rezervovaná umístění médií na YouTube.

Zatímco obsah videoreklam musí být umístěn na YouTube, samotné videoreklamy se mohou zobrazovat kromě YouTube i na webech a v aplikacích partnerů pro video v celé Obsahové síti Google. V závislosti na použitém formátu a nastavení se mohou zobrazovat i na tabletech a mobilních zařízeních.

Tento článek popisuje výhody videoreklam a porovnává jejich dostupné typy. Podrobný popis jednotlivých typů naleznete níže. Další informace o zásadách a požadavcích si můžete přečíst v tomto článku.

Přeskočitelné reklamy in-stream

Kdy je vhodné je použít?

Tento formát použijte, pokud máte videoobsah, který chcete propagovat před dalšími videi na YouTube a v Obsahové síti Google.

Jak to funguje?

Videoreklama se přehraje před jinými videi, po nich nebo přímo během nich. Po pěti sekundách může uživatel reklamu přeskočit.

Kde se mohou reklamy v Obsahové síti objevit?

Přeskočitelné reklamy in-stream se mohou zobrazovat na stránkách sledování videa na YouTube, ve videích na partnerských webech a v aplikacích v Obsahové síti.

Za co budu platit?

V případě nabídek CPV zaplatíte, když divák zhlédne 30 sekund videa, případně celé video (pokud je kratší než 30 sekund) nebo provede nějakou interakci (podle toho, co nastane dřív).

U nabídek CPM platíte na základě počtu zobrazení. Reklamní mikrospoty používají cenové nabídky CPM (cena za tisíc zobrazení). Zaplatíte tedy za každých 1000 zobrazení reklamy.

Které cíle kampaně umožňují používat reklamy in-stream?

 • Potenciální zákazníci
 • návštěvnost webu,
 • Povědomí o značce a zásah
 • Zvažování produktu a značky (vše)
 • Kampaň vytvořená bez cíle

Nepřeskočitelné reklamy in-stream

Nepřeskočitelné reklamy in-stream představují formát nepřeskočitelné reklamy, který vám umožní oslovit zákazníky celým sdělením.

Kdy je vhodné je použít?

Tento formát použijte, když divákům chcete prezentovat celé své sdělení.

Jak to funguje?

Nepřeskočitelná reklama in-stream trvá nejdéle 15 sekund a přehraje se před jiným videem, v jeho průběhu nebo po jeho skončení. Diváci tyto reklamy nemůžou přeskočit.

Kde se mohou reklamy zobrazovat?

Nepřeskočitelné reklamy se mohou zobrazovat ve videích na YouTube, na partnerských webech a v aplikacích v Obsahové síti Google.

Za co budu platit?

Účtování je založeno na počtu zobrazení. Nepřeskočitelné reklamy využívají nabídku cílové CPM (cena za tisíc zobrazení), platíte tedy za každých 1000 zobrazení reklamy.

Které cíle kampaně používají nepřeskočitelné reklamy?

 • Povědomí o značce a zásah

Reklamy video discovery

Kdy tento formát využít?

Pomocí tohoto formátu lze propagovat video tam, kde uživatelé nacházejí obsah, například vedle souvisejících videí na YouTube, jako součást výsledků vyhledávání na YouTube nebo na domovských stránkách na YouTube pro mobily.

Jak to funguje?

Reklama se skládá z miniatury videa a krátkého textu. Přesná velikost a podoba reklam video discovery se sice může lišit podle toho, kde se zobrazují, vždy ale vyzývají uživatele ke spuštění videa kliknutím. Video se pak přehraje na stránce sledování videí na YouTube.

Kde se mohou reklamy zobrazovat?

 • Ve výsledcích vyhledávání na YouTube
 • Spolu se souvisejícími videi na YouTube
 • Na domovských stránkách na YouTube pro mobily

Za co budu platit?

Zaplatíte pouze v případě, že se uživatel rozhodne reklamu zhlédnout a klikne na miniaturu.

Které cíle kampaně umožňují používat reklamy video discovery?

 • Zvažování produktu a značky
 • Kampaň vytvořená bez cíle

Reklamy Out-stream

Reklamy Out-stream jsou videoreklamy určené jen pro mobilní zařízení (telefony a tablety), které se zobrazují na partnerských webech a v aplikacích.

Kdy je vhodné je použít?

Reklamy Out-stream pomáhají rozšířit zásah videoreklam na mobilních zařízeních, a oslovit tak více zákazníků.

Jak to funguje?

Reklamy Out-stream se začnou přehrávat s vypnutým zvukem. Uživatel může zvuk zapnout klepnutím na reklamu. Inzerentovi je účtován poplatek jen v případě, že se aspoň na dvě sekundy zobrazí více než polovina plochy reklamy. Tento formát je určen ke zvýšení zásahu videoreklamy za přijatelnou cenu.

Kde se mohou reklamy zobrazovat?

Jednu šablonu videa lze na mobilních zařízeních zobrazovat v celé řadě různých umístění. Na mobilním webu se reklamy out-stream objevují v bannerech, zatímco v mobilních aplikacích se objevují v bannerech, vsunutých reklamách, ve zdroji, nativně a také jak v režimu na výšku, tak v režimu celé obrazovky.

Videa out-stream jsou reklamy určené jen pro mobilní zařízení, které se zobrazují na partnerských webech a v aplikacích v Obsahové síti Google. Tento formát reklamy zatím není na YouTube k dispozici.

Za co budu platit?

Reklamy Out-stream se účtují na základě tisíce viditelných zobrazení (vCPM), takže za ně zaplatíte až tehdy, pokud si někdo přehraje alespoň dvě sekundy videa.

Jaké cíle kampaní používají reklamy out-stream?

 • Povědomí o značce a zásah
 • Kampaň vytvořená bez cíle

Mikrospoty

Reklamní mikrospoty jsou krátkým formátem videoreklam, který vám umožní oslovit více zákazníků a posílit povědomí o vaší značce.

Kdy je vhodné je použít?

Tento formát použijte, budete-li chtít oslovit široké spektrum diváků krátkým sdělením, které jim utkví v paměti.

Jak to funguje?

Mikrospot trvá nejdéle 6 sekund a zobrazuje se před jiným videem, v jeho průběhu nebo po jeho skončení. Diváci tyto reklamy nemůžou přeskočit.

Kde se mohou reklamy zobrazovat?

Reklamní mikrospoty se mohou zobrazovat ve videích na YouTube, na partnerských webech a v aplikacích v Obsahové síti Google.

Za co budu platit?

Účtování je založeno na počtu zobrazení. Reklamní mikrospoty používají cenové nabídky CPM (cena za tisíc zobrazení). Zaplatíte tedy za každých 1000 zobrazení reklamy.

Které cíle kampaně umožňují používat reklamní mikrospoty?

 • Povědomí o značce a zásah
 • Kampaň vytvořená bez cíle

Reklamy masthead na YouTube

Mastheady jsou nativní formát videoreklam. Zobrazují se v horní části domovského kanálu YouTube na počítačích, mobilech i televizních obrazovkách. Domovský kanál YouTube je pro diváky velmi důležitý a masthead vám umožňuje být v tomto prostředí první a dobře zapamatovatelní. Mastheady jsou k dispozici pouze na základě rezervace prostřednictvím prodejce Google. Další informace naleznete v části Rezervovaná umístění médií na YouTube.

Kdy je vhodné je použít?

Tento formát použijte, chcete-li zvýšit povědomí o nové službě, uvádíte na trh nové produkty nebo když chcete během krátké doby oslovit publikum v masivním měřítku (například při výprodeji).

Jak to funguje?

Počítač

 • Video v mastheadu se bude automaticky přehrávat v horní části domovského kanálu YouTube bez zvuku až po dobu 30 sekund. Masthead se může zobrazovat v širokoúhlém formátu nebo v poměru stran 16:9. Na jeho pravé straně je informační panel, který automaticky využívá podklady z vašeho kanálu. Do tohoto panelu můžete volitelně umístit až 2 další doprovodná videa. Pokud chtějí uživatelé slyšet zvuk videa, mohou kliknutím na příslušnou ikonu zvuk zapnout.
 • Po automatickém přehrání se hlavní video ve výchozím nastavení změní na miniaturu videa. Když uživatelé kliknou na video nebo na miniaturu, budou přesměrováni na stránku YouTube, kde mohou video zhlédnout.

Mobilní zařízení

 • Video v mastheadu se bude automaticky přehrávat bez zvuku po celou dobu trvání videa v horní části aplikace YouTube nebo domovského kanálu na m.youtube.com.
 • Masthead pro mobily obsahuje miniaturu videa, přizpůsobitelný nadpis, texty popisu a externí výzvu k akci. Kromě toho automaticky přebírá název a ikonu z inzerentova kanálu. Když uživatel na masthead pro mobily klepne, přejde na stránku sledování daného videa na YouTube.

Televize

 • Video v mastheadu se bude automaticky přehrávat (kde to zařízení podporuje) bez zvuku po celou dobu trvání videa v horní části aplikace YouTube pro televizory. Masthead se může zobrazit v širokoúhlém formátu nebo v poměru stran 16:9. K interakci s mastheadem mohou uživatelé používat dálkové ovládání televize. Po automatickém přehrání se hlavní video ve výchozím nastavení změní na miniaturu videa.  Když uživatelé kliknou na video nebo miniaturu, budou přesměrováni na stránku, kde mohou video zhlédnout v režimu celé obrazovky.
 • K mastheadu určenému pro televizní obrazovky nelze přidat výzvu k akci.

Za co budu platit?

Mastheady jsou k dispozici pouze na základě rezervace, a proto účtujeme pevnou cenu za den (CPD) nebo cenu za tisíc zobrazení (CPM). Ve spolupráci s reklamním týmem Google můžete získat cenový odhad a cíle zobrazení kampaně.

Poznámka: Mastheady pro televizní obrazovky lze rezervovat pouze na základě ceny CPM. Možnosti cílení a zobrazování reklam jsou stejné jako u ostatních kampaní využívajících mastheady rezervované na základě CPM.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory