Formáty videoreklam

Video ads formats, marketing objectives & campaign creations

V Google Ads můžete pomocí celé řady formátů videoreklam vytvářet působivé videokampaně, které různými způsoby osloví zákazníky na YouTube a na webech partnerů pro video. Dostupné formáty videoreklam:

Zatímco obsah videoreklam musí být umístěn na YouTube, samotné videoreklamy se mohou zobrazovat kromě YouTube i na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video (v závislosti na použitém formátu reklamy a nastavení kampaně).

Tento článek popisuje výhody videoreklam a porovnává jejich dostupné typy. Podrobný popis jednotlivých typů naleznete níže. Další informace o zásadách a požadavcích si můžete přečíst v tomto článku.

Obrázek všech formátů videoreklam

Přeskočitelné reklamy in-stream

Obrázek přeskočitelné reklamy in-stream

Kdy je tento formát vhodné použít?

Přeskočitelné reklamy in-stream používejte v případě, že chcete svůj videoobsah propagovat před jinými videi na YouTube, během nich nebo po nich a dále na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video.

Jak tento formát reklamy funguje?

Přeskočitelné reklamy in-stream se přehrávají před jinými videi, během nich nebo po nich. Po pěti sekundách může uživatel reklamu přeskočit.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Přeskočitelné reklamy in-stream se zobrazují na stránkách sledování videa na YouTube a dále na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video.

Za co budu platit?

V případě strategie nabídek CPV zaplatíte, když divák zhlédne 30 sekund videa (případně celé video, pokud je kratší než 30 sekund) nebo provede nějakou interakci s ním (podle toho, co nastane dřív).

U strategií nabídek Cílová CPM, Cílová CPA a Maximalizovat konverze platíte na základě počtu zobrazení.

Jaké cíle mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Prodej
 • Potenciální zákazníci
 • Návštěvnost webu
 • Povědomí o značce a zásah
 • Zvažování produktu a značky

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

Nepřeskočitelné reklamy in-stream

Obrázek nepřeskočitelné reklamy in-stream

Kdy je tento formát vhodné použít?

Nepřeskočitelné reklamy in-stream používejte v případě, že chcete svůj videoobsah propagovat před jinými videi na YouTube, během nich nebo po nich a na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video a chcete, aby diváci viděli celé vaše sdělení a nemohli část videa přeskočit.

Jak tento formát reklamy funguje?

Nepřeskočitelné reklamy in-stream jsou dlouhé nejvýše 15 sekund. Přehrávají se před jinými videi, během nich nebo po nich. Diváci tyto reklamy nemohou přeskočit.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Nepřeskočitelné reklamy in-stream se zobrazují ve videích na YouTube a dále na webech a v aplikacích partnerů Google pro video.

Za co budu platit?

Nepřeskočitelné reklamy in-stream využívají strategii nabídek Cílová CPM, takže platíte na základě počtu zobrazení.

Jaké cíle mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Povědomí o značce a zásah

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

Reklamy video discovery

Obrázek reklamy video discovery

Kdy je tento formát vhodné použít?

Pomocí reklam video discovery lze propagovat videoobsah na místech, kde ho lidé mohou snadno najít. Například vedle souvisejících videí na YouTube, ve výsledcích vyhledávání na YouTube a na domovské stránce YouTube pro mobily.

Jak tento formát reklamy funguje?

Reklamy video discovery se skládají z obrázku s náhledem videa a z krátkého textu. Přesná velikost a podoba reklam video discovery se sice může lišit podle toho, kde se zobrazují, vždy ale uživatele vyzývají ke spuštění videa kliknutím. Video se pak přehraje na stránce sledování videa nebo na domovské stránce kanálu YouTube. 

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Reklamy video discovery se zobrazují:

 • Ve výsledcích vyhledávání na YouTube
 • Spolu se souvisejícími videi na YouTube
 • Na domovské stránce YouTube pro mobily

Za co budu platit?

Zaplatíte pouze v případě, že se uživatel rozhodne reklamu zhlédnout a klikne na miniaturu.

Jaké cíle mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Zvažování produktu a značky

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

Mikrospoty

Obrázek mikrospotu

Kdy je tento formát vhodné použít?

Mikrospot je vhodný k oslovení velkého počtu diváků krátkým sdělením, které si snadno zapamatují.

Jak tento formát reklamy funguje?

Mikrospoty jsou maximálně šestisekundové videoreklamy, které se přehrávají před jiným videem, během něj nebo po něm. Diváci tyto reklamy nemohou přeskočit.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Mikrospoty se zobrazují ve videích na YouTube a dále na webech a v aplikacích partnerů Google pro video.

Za co budu platit?

Mikrospoty používají strategii nabídek Cílová CPM, takže platíte na základě počtu zobrazení.

Jaké cíle mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Povědomí o značce a zásah

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

Reklamy out-stream

Obrázek reklamy out-stream

Kdy je tento formát vhodné použít?

Reklamy out-stream jsou vhodné, pokud chcete rozšířit zásah svých videoreklam na mobilní zařízení a oslovit tak více zákazníků.

Jak tento formát reklamy funguje?

Reklamy out-stream se spouštějí s vypnutým zvukem. Diváci jej mohou klepnutím zapnout. Cílem těchto reklam je za příznivou cenu zvýšit zásah videoreklam.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Reklamy out-stream jsou pouze pro mobily a zobrazují se jen na webech a v aplikacích partnerů Google pro video. Nezobrazují se na YouTube.

Reklamy out-stream se mohou zobrazovat v různých mobilních umístěních. V případě umístění na mobilních webech se reklamy out-stream zobrazují v bannerech. V mobilních aplikacích se objevují v bannerech, jako vsunuté a nativní reklamy, reklamy in-feed a také v režimu na výšku a v režimu celé obrazovky.

Za co budu platit?

Reklamy out-stream jsou účtovány na základě tisíce viditelných zobrazení (vCPM), takže za ně zaplatíte až tehdy, pokud si někdo přehraje alespoň dvě sekundy videa.

Jaké cíle mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Povědomí o značce a zásah

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

Reklamy masthead

Obrázek reklamy masthead

Kdy je tento formát vhodné použít?

Tento formát použijte, chcete-li zvýšit povědomí o novém produktu či službě nebo chcete-li během krátké doby oslovit velmi rozsáhle publikum (například při výprodeji).

Mastheady jsou k dispozici pouze na základě rezervace prostřednictvím prodejce Google. Další informace naleznete v části Rezervovaná umístění médií na YouTube.

Jak tento formát reklamy funguje?

Počítač

 • Vybrané video v mastheadu se bude automaticky přehrávat bez zvuku po dobu nejvýše 30 sekund v horní části domovského kanálu YouTube. Masthead se může zobrazit v širokoúhlém formátu nebo s poměrem stran 16:9. Na jeho pravé straně je informační panel, který automaticky využívá podklady z vašeho kanálu. Do tohoto panelu můžete volitelně umístit až 2 další doprovodná videa. Pokud chtějí uživatelé slyšet zvuk videa, mohou kliknutím na příslušnou ikonu zvuk zapnout.
 • Po automatickém přehrání se hlavní video ve výchozím nastavení změní na miniaturu videa. Když uživatelé kliknou na video nebo na miniaturu, budou přesměrováni na stránku YouTube, kde mohou video zhlédnout.

Mobil

 • Vybrané video v mastheadu se bude automaticky přehrávat bez zvuku po celou dobu svého trvání v horní části aplikace YouTube nebo domovského kanálu na webu m.youtube.com.
 • YouTube video masthead pro mobily obsahuje miniaturu videa, přizpůsobitelný nadpis, popisné texty a externí výzvu k akci (CTA). Kromě toho automaticky přebírá název a ikonu z inzerentova kanálu. Když uživatel na masthead pro mobily klepne, přejde na stránku sledování vybraného videa na YouTube.

Televizní obrazovky

 • Vybrané video v mastheadu se bude automaticky přehrávat bez zvuku po dobu nejvýše 30 sekund v horní části aplikace YouTube pro televizory. Masthead se může zobrazit v širokoúhlém formátu nebo s poměrem stran 16:9. K interakci s mastheadem mohou uživatelé používat dálkové ovládání televizoru. Po automatickém přehrání se hlavní video ve výchozím nastavení změní na miniaturu videa.  Když uživatelé kliknou na video nebo miniaturu, budou přesměrováni na stránku sledování videa, kde jej mohou zhlédnout v režimu celé obrazovky.
 • K mastheadu určenému pro televizory nelze přidat výzvu k akci.

Za co budu platit?

Mastheady jsou k dispozici pouze na základě rezervace. Proto účtujeme pevnou cenu za den (CPD) nebo cenu za tisíc zobrazení (CPM). Určit cenový odhad a cílový počet zobrazení kampaně vám pomůže reklamní tým Google.

Poznámka: Mastheady pro televizory lze rezervovat pouze s účtováním podle CPM. Možnosti cílení a zobrazování reklam jsou stejné jako u ostatních kampaní využívajících mastheady rezervované na základě CPM.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory