Hiểu trạng thái nhóm quảng cáo của bạn

Giới thiệu trạng thái nhóm quảng cáo

Trạng thái nhóm quảng cáo cho biết nhóm quảng cáo của bạn có đang hoạt động hay không.

Trạng thái nhóm quảng cáo khác với trạng thái của chiến dịch, quảng cáo và từ khóa, mặc dù các trạng thái có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch và mỗi chiến dịch có thể có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Trong mỗi nhóm quảng cáo có quảng cáo, từ khóa và giá thầu.

Chiến dịch

Chiến dịch

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Quảng cáo
Từ khóa

Cấu trúc này có nghĩa là những thay đổi trạng thái ở cấp chiến dịch sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa trong chiến dịch đó. Thay đổi trạng thái ở cấp nhóm quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo đó, v.v...

Ví dụ: nếu bạn tạm dừng chiến dịch, thì nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ kế thừa cùng một trạng thái bị tạm dừng (quảng cáo và từ khóa cũng vậy). Tuy nhiên, nếu bạn tạm dừng nhóm quảng cáo riêng lẻ trong chiến dịch chứa nhiều nhóm quảng cáo, thì một nhóm quảng cáo sẽ bị tạm dừng (cùng với quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo đó), trong khi các nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa còn lại trong chiến dịch sẽ vẫn được bật. Tìm hiểu thêm về trạng thái chiến dịch.

Lưu ý

Nhóm quảng cáo trong chiến dịch trên Mạng hiển thị có thể bao gồm các phương pháp nhắm mục tiêu khác ngoài từ khóa, như sử dụng nhân khẩu học hoặc danh sách tiếp thị lại. Đối với bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào nhóm quảng cáo cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm.

Mẹo

Quảng cáo của bạn không chạy? Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất:

  • Bạn đã hủy kích hoạt nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch "gốc" của nhóm quảng cáo bằng cách tạm dừng hoặc loại bỏ nhóm quảng cáo
  • Bạn đã hết tiền
  • Bạn chưa lập lịch để quảng cáo chạy
Tìm hiểu thêm về lý do quảng cáo không chạy.

Cách kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
  3. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo.
  4. Xem trang thái nhóm quảng cáo trong cột Trạng thái.
  5. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề “Trạng thái” để sắp xếp lại các nhóm quảng cáo của mình theo trạng thái.Ad group status
Truy cập vào Google Ads

Trạng thái nhóm quảng cáo có ý nghĩa gì

Trạng thái nhóm quảng cáo Ý nghĩa
Đủ điều kiện Nhóm quảng cáo này được đặt để chạy. Bạn nên kiểm tra tab Quảng cáo để xem liệu vi phạm chính sách có đang làm cho các quảng cáo riêng lẻ không chạy hay không.
Bị tạm dừng Bạn đã tạm ngừng nhóm quảng cáo này hiển thị quảng cáo. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục nhóm quảng cáo bị tạm dừng để bắt đầu lại quảng cáo.
Đã loại bỏ Bạn đã loại bỏ nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục nhóm quảng cáo đã loại bỏ để bắt đầu lại quảng cáo.
Chưa hoàn tất Bạn chưa thiết lập các phần cần thiết của nhóm quảng cáo này (như từ khóa hoặc quảng cáo). Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
Chiến dịch bị tạm dừng Bạn đã tạm dừng chiến dịch của nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch bị tạm dừng để bắt đầu lại quảng cáo.
Chiến dịch bị loại bỏ Bạn đã loại bỏ chiến dịch của nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch bị loại bỏ để bắt đầu lại quảng cáo.
Chiến dịch bị tạm ngưng Nhóm quảng cáo hiện không chạy vì số dư tài khoản trả trước của bạn đã hết. Chiến dịch của bạn và nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ tiếp tục sau khi bạn thêm tiền. Để thực hiện điều này, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng , chọn "Thanh toán" rồi nhấp vào "Thanh toán".
Chiến dịch đã kết thúc Nhóm quảng cáo này trong chiến dịch đã qua ngày kết thúc của chiến dịch. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
Chiến dịch đang chờ xử lý Bạn đã lập lịch cho chiến dịch của nhóm quảng cáo này để bắt đầu sau đó. Quảng cáo của nhóm quảng cáo chưa chạy.

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?