Giới thiệu về trạng thái nhóm quảng cáo

Trạng thái nhóm quảng cáo cho bạn biết liệu nhóm quảng cáo của bạn có đang hoạt động hay không.

Trạng thái nhóm quảng cáo khác với trạng thái của chiến dịch, quảng cáotừ khoá, mặc dù các trạng thái này có thể tác động lẫn nhau. Nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch và mỗi chiến dịch có thể có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo đều có các quảng cáo và từ khoá.

Ngoài từ khoá, nhóm quảng cáo cũng có thể bao gồm Các phương pháp nhắm mục tiêu khác, chẳng hạn như phương pháp nhắm mục tiêu theo thông tin nhân khẩu học hoặc danh sách tái tiếp thị. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào những nhóm quảng cáo sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khoá.

Cấu trúc nhóm quảng cáo

Chiến dịch

Chiến dịch

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo

Quảng cáo
Từ khoá

Quảng cáo
Từ khoá

Quảng cáo
Từ khoá

Quảng cáo
Từ khoá

Cấu trúc này có nghĩa là những thay đổi về trạng thái ở cấp chiến dịch sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khoá trong chiến dịch đó. Một thay đổi về trạng thái ở cấp nhóm quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến quảng cáo và từ khoá trong nhóm quảng cáo đó, cứ tương tự như vậy.

Ví dụ: nếu bạn tạm dừng chiến dịch, thì nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ kế thừa trạng thái tương tự (quảng cáo và từ khoá cũng vậy). Tuy nhiên, nếu bạn tạm dừng nhóm quảng cáo riêng lẻ trong chiến dịch chứa nhiều nhóm quảng cáo, thì nhóm quảng cáo đó sẽ bị tạm dừng (cùng với quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo đó), trong khi các nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa còn lại trong chiến dịch sẽ vẫn được bật. Tìm hiểu thêm về Trạng thái chiến dịch.

Mẹo

Quảng cáo của bạn không chạy? Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất:

 • Bạn đã hủy kích hoạt nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch "gốc" của nhóm quảng cáo bằng cách tạm dừng hoặc loại bỏ nhóm quảng cáo
 • Bạn đã hết tiền
 • Bạn chưa lập lịch để chạy quảng cáo của mình

Tìm hiểu thêm về Lý do khiến bạn không thể thấy quảng cáo của mình.

Kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo

Cột "Trạng thái" của Nhóm quảng cáo giúp bạn biết nhóm quảng cáo của mình có đang hoạt động hay không. Dựa vào trạng thái của nhóm quảng cáo, bạn có thể tìm hiểu những thông tin sau:

 • Nhóm quảng cáo nào của bạn bị tạm dừng, được bật hoặc ở trạng thái khác
 • Những thay đổi bạn cần thực hiện đối với nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của nhóm quảng cáo đó
 • Nhóm quảng cáo có được phê duyệt dựa trên chính sách của Google Ads hay không

Hướng dẫn

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

Cách kiểm tra trạng thái của nhóm quảng cáo

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Chiến dịch trong trình đơn mục.
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 4. Xem cột "Trạng thái" để biết trạng thái của quảng cáo.
 5. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề cột “Trạng thái” để sắp xếp lại các nhóm quảng cáo của mình theo trạng thái.
Truy cập vào Google Ads

Ý nghĩa của trạng thái nhóm quảng cáo

Trạng thái nhóm quảng cáo Ý nghĩa
Đủ điều kiện Nhóm quảng cáo này đã sẵn sàng chạy. Bạn nên kiểm tra thẻ Quảng cáo để xem có phải các lỗi vi phạm chính sách đang ngăn các quảng cáo chạy hay không.
Đủ điều kiện (Bị giới hạn)
 • Hầu hết quảng cáo trong nhóm quảng cáo này bị từ chối.
 • Tất cả hoặc hầu hết quảng cáo trong nhóm quảng cáo này bị hạn chế do vấn đề về chính sách.
 • Hầu hết quảng cáo trong nhóm quảng cáo này đang được xem xét.
Đã tạm dừng Bạn đã tạm ngừng nhóm quảng cáo này hiển thị quảng cáo. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục nhóm quảng cáo bị tạm dừng để bắt đầu chạy lại quảng cáo.
Đã xóa Bạn đã loại bỏ nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
Đang chờ xử lý Tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo này đang được xem xét.
Chưa hoàn tất Bạn chưa thiết lập các phần cần thiết của nhóm quảng cáo này (như từ khóa hoặc quảng cáo). Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
Không đủ điều kiện
 • Chiến dịch đang tạm dừng: bạn đã tạm dừng chiến dịch của nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch bị tạm dừng để bắt đầu chạy lại quảng cáo.
 • Chiến dịch đã bị xóa: bạn đã xóa chiến dịch của nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch đã bị xoá để bắt đầu chạy lại quảng cáo.
 • Chiến dịch bị tạm ngưng: nhóm quảng cáo này không chạy vì số dư tài khoản trả trước của bạn đã hết. Chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn trong chiến dịch đó sẽ tiếp tục hoạt động sau khi bạn nạp tiền.
 • Chiến dịch đã kết thúc: nhóm quảng cáo này nằm trong chiến dịch đã qua ngày kết thúc. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
 • Chiến dịch đang chờ xử lý: bạn đã lên lịch để bắt đầu chiến dịch của nhóm quảng cáo này trong tương lai. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này chưa chạy.
 • Không có mẫu quảng cáo nào trong Nhóm quảng cáo này hoặc tất cả mẫu quảng cáo đều bị tạm dừng.
 • Không có từ khoá nào trong Nhóm quảng cáo này hoặc tất cả mẫu quảng cáo đều bị tạm dừng.
 • Tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo này đều bị từ chối.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính