Tolka annonsgruppens status

Om status för annonsgrupp

Med status för annonsgrupp kan du se om du annonsgrupp är aktiv eller inte.

Status för annonsgrupp är inte samma som status för kampanjer, annonser och sökord, även om de kan påverka varandra. Annonsgrupper ingår i en kampanj, och varje kampanj kan ha en eller flera annonsgrupper. Inom varje annonsgrupp finns annonser, sökord och bud.

Kampanj

Kampanj

Annonsgrupp

Annonsgrupp

Annonsgrupp

Annonsgrupp

Annonser
Sökord

Annonser
Sökord

Annonser
Sökord

Annonser
Sökord

Denna struktur innebär att statusförändringar på kampanjnivå påverkar status för annonsgrupper, annonser och sökord i kampanjen. En statusändring på annonsgruppsnivå påverkar annonser och sökord som ingår i denna annonsgrupp, och så vidare.

Om du till exempel pausar en kampanj pausas även annonsgrupperna inom kampanjen (och även annonser och sökord). Men om du pausar en enskild annonsgrupp i en kampanj som innehåller flera annonsgrupper, så pausas endast denna annonsgrupp (tillsammans med de annonser och sökord som den innehåller), medan återstående annonsgrupper, annonser och sökord i kampanjen fortfarande är aktiverade. Läs mer om kampanjstatus.

Obs!

Annonsgrupper i kampanjer i Display-nätverket kan omfatta andra inriktningsmetoder än sökord, till exempel demografi eller remarketinglistor. I denna artikel fokuserar vi på annonsgrupper för kampanjer i söknätverket.

Tips

Visas inte dina annonser? Här följer några av de vanligaste orsakerna:

  • Du har inaktiverat en annonsgrupp eller kampanjen som den ingår i genom att pausa eller ta bort den
  • Du har slut på pengar
  • Du har inte schemalagt visning av annonserna
Läs mer om varför dina annonser inte visas.

Så här tar du reda på annonsgruppens status

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
  2. Öppna fliken Kampanjer.
  3. Öppna fliken Annonsgrupper.
  4. Annonsgruppens status visas i kolumnen Status.
  5. Du kan sortera om annonsgrupperna efter status genom att klicka på rubriken Status.Ad group status
Öppna Google Ads

Vad annonsgruppens status innebär

Annonsgruppens status Vad det innebär
Kvalificerad Annonsgruppen är inställd för visning. Det kan vara bra att titta i fliken annonser för att se om någon enskild annons inte visas på grund av policyöverträdelser.
Pausad Du har tillfälligt slutat att visa annonser för den här annonsgruppen. Dess annonser visas inte. Du kan återuppta den pausade annonsgruppen och börja visa annonser igen.
Borttagen Du har tagit bort den här annonsgruppen. Dess annonser visas inte. Du kan återuppta den borttagna annonsgruppen och börja visa annonser igen.
Ofullständig Inställningar saknas för den här annonsgruppen (för t.ex. sökord eller annonser). Dess annonser visas inte.
Kampanjen är pausad Du har pausat kampanjen för den här annonsgruppen. Dess annonser visas inte. Du kan återuppta den pausade kampanjen och börja visa annonser igen.
Kampanj borttagen Du har tagit bort kampanjen för den här annonsgruppen. Dess annonser visas inte. Du kan återuppta den borttagna kampanjen och börja visa annonser igen.
Kampanjen är tillfälligt avstängd Annonsgruppen visas inte eftersom det förskottsbetalda saldot har tagit slut. Din kampanj och annonsgrupperna som ingår i den återupptas när du lägger till pengar. Det gör du genom att klicka på kugghjulsikonen , välja Fakturering och klicka på Gör en inbetalning.
Kampanjen är avslutad Den här annonsgruppen ingår i en kampanj som har passerat sitt slutdatum. Dess annonser visas inte.
Kampanjen är vilande Du har schemalagt den här annonsgruppens kampanj så att den börjar senare. Dess annonser visas inte ännu.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?