Om annonsgruppernas status

Med status för annonsgrupp kan du se om du annonsgrupp är aktiv eller intet.

Status för annonsgrupper skiljer sig från status för kampanjer, annonser och sökord, även om de kan påverka varandra. Annonsgrupper ingår i en kampanj och varje kampanj kan ha en eller flera annonsgrupper. Varje annonsgrupp innehåller annonser och sökord.

Annonsgrupper kan också inbegripa andra inriktningsmetoder än sökord, som demografi och remarketinglistor. I denna artikel fokuserar vi på annonsgrupper som använder sökordsinriktning.

Annonsgruppens struktur

Kampanj

Kampanj

Annonsgrupp

Annonsgrupp

Annonsgrupp

Annonsgrupp

Annonser
Sökord

Annonser
Sökord

Annonser
Sökord

Annonser
Sökord

Denna struktur innebär att statusändringar på kampanjnivå påverkar statusen för annonsgrupper, annonser och sökord i kampanjen. En statusändring på annonsgruppsnivå påverkar annonser och sökord som ingår i annonsgruppen, och så vidare.

Om du till exempel pausar en kampanj pausas även annonsgrupperna i kampanjen (och även annonser och sökord). Om du pausar en enskild annonsgrupp i en kampanj som innehåller flera annonsgrupper pausas endast denna annonsgrupp (tillsammans med dess annonser och sökord). Övriga annonsgrupper, annonser och sökord i kampanjen är fortfarande aktiverade. Läs mer om kampanjstatus.

Tips

Visas inte dina annonser? Detta är några av de vanligaste orsakerna:

  • Du har inaktiverat en annonsgrupp eller kampanjen den ingår i genom att pausa eller ta bort den.
  • Ditt saldo är förbrukat.
  • Du har inte schemalagt visning av annonserna.

Läs mer om varför du kanske inte ser din annons.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?