Interpretacja stanu grupy reklam

Stan grupy reklam – informacje

Stan grupy reklam informuje o tym, czy jest ona aktywna.

Stan grupy reklam różni się od stanów kampanii, reklam i słów kluczowych, ale mogą one na siebie wzajemnie wpływać. Grupy reklam (jedna lub więcej) znajdują się w kampaniach i zawierają reklamy, słowa kluczowe i stawki.

Kampania

Kampania

Grupa reklam

Grupa reklam

Grupa reklam

Grupa reklam

Reklamy
Słowa kluczowe

Reklamy
Słowa kluczowe

Reklamy
Słowa kluczowe

Reklamy
Słowa kluczowe

W takiej strukturze zmiany stanu na poziomie kampanii wpływają na stan grup reklam, reklam i słów kluczowych, które się w niej znajdują. Z kolei zmiana stanu na poziomie grupy reklam obejmuje również przynależne do niej reklamy i słowa kluczowe itd.

Jeśli na przykład wstrzymasz kampanię, znajdujące się w niej grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe również zostaną wstrzymane. Ale jeśli wstrzymasz pojedynczą grupę reklam w kampanii, która zawiera wiele grup reklam, zmiana obejmie tylko tę jedną grupę reklam (wraz z należącymi do niej reklamami i słowa kluczowymi), a pozostałe grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe pozostaną włączone. Więcej informacji o stanie kampanii.

Uwaga

Grupy reklam w kampaniach w sieci reklamowej mogą obejmować metody kierowania inne niż słowa kluczowe, takie jak dane demograficzne i listy remarketingowe. W tym artykule skupimy się na grupach reklam w kampaniach w sieci wyszukiwania.

Wskazówka

Reklamy się nie wyświetlają? Oto kilka najczęstszych powodów:

  • Kampania lub należąca do niej grupa reklam zostały przez Ciebie dezaktywowane – wstrzymane lub usunięte.
  • Fundusze na koncie się wyczerpały.
  • Nie masz zaplanowanego wyświetlania reklam.
Więcej informacji o przyczynach niewyświetlania się reklam.

Jak sprawdzić stan grupy reklam

  1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com
  2. Kliknij na górze kartę Kampanie.
  3. Kliknij kartę Grupy reklam.
  4. Sprawdź stan grupy reklam w kolumnie Stan.
  5. Możesz kliknąć nagłówek „Stan”, aby posortować grupy reklam według stanu.
Odwiedź Google Ads

Co oznacza stan Twojej grupy reklam

Stan grupy reklam Co to oznacza
Odpowiednia Ta grupa reklam jest prawidłowo skonfigurowana i może się wyświetlać. Sprawdź informacje na karcie Reklamy, aby dowiedzieć się, czy wyświetlanie poszczególnych reklam nie jest zablokowane z powodu naruszenia zasad.
Wstrzymana Wyświetlanie reklam z tej grupy zostało przez Ciebie tymczasowo wstrzymane. Te reklamy nie są wyświetlane. Możesz wznowić wstrzymaną grupę reklam i ponownie zacząć wyświetlać reklamy.
Usunięta Grupa reklam została przez Ciebie usunięta. Te reklamy nie są wyświetlane. Możesz wznowić usuniętą grupę reklam i ponownie zacząć wyświetlać reklamy.
Niepełna Nie masz jeszcze skonfigurowanych niezbędnych elementów tej grupy reklam (np. słów kluczowych lub reklam). Te reklamy nie są wyświetlane.
Kampania wstrzymana Kampania, do której należy ta grupa reklam, została przez Ciebie wstrzymana. Te reklamy nie są wyświetlane. Możesz wznowić wstrzymaną kampanię i ponownie zacząć wyświetlać reklamy.
Kampania usunięta Kampania, do której należy ta grupa reklam, została przez Ciebie usunięta. Te reklamy nie są wyświetlane. Możesz wznowić usuniętą kampanię i ponownie zacząć wyświetlać reklamy.
Kampania zawieszona Grupa reklam nie jest aktywna z powodu wyczerpania salda przedpłaty konta. Kampania oraz należące do niej grupy reklam zostaną wznowione, kiedy uzupełnisz środki, klikając ikonę koła zębatego , a następnie opcję „Dokonaj płatności” na karcie „Rozliczenia”.
Kampania zakończona Ta grupa reklam należy do kampanii, której data zakończenia już minęła. Reklamy z tej kampanii nie wyświetlają się.
Kampania oczekująca Masz zaplanowane późniejsze uruchomienie kampanii, do której należy ta grupy reklam. Te reklamy jeszcze się nie wyświetlają.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?