Stan grupy reklam – informacje

Stan grupy reklam informuje o tym, czy jest ona aktywna.

Stan grupy reklam różni się od stanów kampanii, reklamsłów kluczowych, ale mogą one na siebie wzajemnie wpływać. Grupy reklam (jedna lub więcej) znajdują się w kampaniach. Każda grupa reklam zawiera reklamy i słowa kluczowe.

Grupy reklam mogą też zawierać metody kierowania inne niż słowa kluczowe, np. dane demograficzne i listy remarketingowe. W tym artykule skupimy się na grupach reklam, które korzystają z kierowania na słowa kluczowe.

Struktura grupy reklam

Kampania

Kampania

Grupa reklam

Grupa reklam

Grupa reklam

Grupa reklam

Reklamy
Słowa kluczowe

Reklamy
Słowa kluczowe

Reklamy
Słowa kluczowe

Reklamy
Słowa kluczowe

W takiej strukturze zmiany stanu na poziomie kampanii wpływają na stan grup reklam, reklam i słów kluczowych, które się w niej znajdują. Z kolei zmiana stanu na poziomie grupy reklam obejmuje również przynależne do niej reklamy i słowa kluczowe itd.

na przykład Jeśli wstrzymasz kampanię, znajdujące się w niej grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe również zostaną wstrzymane. Ale jeśli wstrzymasz pojedynczą grupę reklam w kampanii, która zawiera wiele grup reklam, zmiana obejmie tylko tę jedną grupę (razem z należącymi do niej reklamami i słowami kluczowymi). Reszta grup reklam, reklam i słów kluczowych w kampanii pozostanie włączona. Więcej informacji o stanie kampanii.

Wskazówka

Reklamy się nie wyświetlają? Oto kilka najczęstszych powodów:

  • Kampania lub należąca do niej grupa reklam zostały przez Ciebie dezaktywowane – wstrzymane lub usunięte.
  • Fundusze na koncie się wyczerpały.
  • Nie masz zaplanowanego wyświetlania reklam.

Więcej informacji o tym, dlaczego możesz nie widzieć swojej reklamy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem