Par reklāmu kopas statusu

Reklāmu kopas statuss ļauj uzzināt, vai reklāmu kopa ir aktīva.

Reklāmu kopas statuss atšķiras no kampaņu, reklāmu un atslēgvārdu statusiem, lai gan šie statusi var cits citu ietekmēt. Reklāmu kopas ir ietvertas kampaņā, un katrai kampaņai var būt viena vai vairākas reklāmu kopas. Reklāmas un atslēgvārdi ir katrā reklāmu kopā.

Reklāmu kopās var būt iekļauti ne tikai atslēgvārdi, bet arī iestatītas mērķauditorijas atlases metodes, piemēram, demogrāfisko datu vai atkārtotā mārketinga sarakstu izmantošana. Šajā rakstā mēs pievērsīsimies reklāmu kopām, kurām tiek izmantota mērķauditorijas atlase pēc atslēgvārdiem.

Reklāmu kopas struktūra

Kampaņa

Kampaņa

Reklāmu kopa

Reklāmu kopa

Reklāmu kopa

Reklāmu kopa

Reklāmas
Atslēgvārdi

Reklāmas
Atslēgvārdi

Reklāmas
Atslēgvārdi

Reklāmas
Atslēgvārdi

Šajā struktūrā ir redzams, kā kampaņas līmeņa izmaiņas ietekmēs kampaņā ietverto reklāmu kopu, reklāmu un atslēgvārdu statusus. Reklāmu kopas līmeņa statusa izmaiņas ietekmēs reklāmu kopā ietvertās reklāmas un atslēgvārdus, un tā tālāk.

Piemēram, ja pārtrauksit kampaņas darbību, tiks pārtraukta arī šīs kampaņas reklāmu kopu (arī reklāmu un atslēgvārdu) darbība. Tomēr, ja pārtrauksit atsevišķas reklāmu kopas darbību kampaņā, kurā ietvertas vairākas reklāmu kopas, tiks pārtraukta tikai konkrētās reklāmu kopas (un tajā iekļauto reklāmu un atslēgvārdu) darbība, bet pārējās reklāmu kopas, reklāmas un atslēgvārdi joprojām būs iespējoti. Uzziniet vairāk par kampaņas statusu.

Padoms

Vai jūsu reklāmas netiek rādītas? Tālāk ir minēti daži izplatītākie iemesli.

  • Reklāmu kopa vai kampaņa, kurā tā ir iekļauta, ir deaktivizēta, pārtraucot tās darbību vai to noņemot.
  • Ir beigušies līdzekļi.
  • Nav ieplānota reklāmu rādīšana.

Uzziniet vairāk par to, kāpēc, iespējams, neredzat savu reklāmu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.