Σχετικά με την κατάσταση της ομάδας διαφημίσεων

Η κατάσταση της ομάδας διαφημίσεων σάς επιτρέπει να γνωρίζετε εάν η ομάδα διαφημίσεών σας είναι ενεργή ή ανενεργή.

Η κατάσταση της ομάδας διαφημίσεων διαφέρει από τις καταστάσεις για καμπάνιες, διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά, παρόλο που οι καταστάσεις μπορούν να αλληλοεπηρεαστούν. Οι ομάδες διαφημίσεων περιλαμβάνονται στις καμπάνιες και κάθε καμπάνια μπορεί να έχει μία ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων. Σε κάθε ομάδα διαφημίσεων υπάρχουν διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά.

Οι ομάδες διαφημίσεων μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν Μεθόδους στόχευσης εκτός των λέξεων-κλειδιών, όπως είναι η χρήση δημογραφικών στοιχείων ή λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ. Για αυτό το άρθρο, θα εστιάσουμε στις ομάδες διαφημίσεων που χρησιμοποιούν στόχευση λέξεων-κλειδιών.

Δομή ομάδας διαφημίσεων

Καμπάνια

Καμπάνια

Ομάδα διαφημίσεων

Ομάδα διαφημίσεων

Ομάδα διαφημίσεων

Ομάδα διαφημίσεων

Διαφημίσεις
Λέξεις-κλειδιά

Διαφημίσεις
Λέξεις-κλειδιά

Διαφημίσεις
Λέξεις-κλειδιά

Διαφημίσεις
Λέξεις-κλειδιά

Αυτή η δομή σημαίνει ότι οι αλλαγές κατάστασης σε επίπεδο καμπάνιας επηρεάζουν τις καταστάσεις των ομάδων διαφημίσεων, των διαφημίσεων και των λέξεων-κλειδιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν Μια αλλαγή κατάστασης σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων επηρεάζει τις διαφημίσεις και τις λέξεις-κλειδιά που περιλαμβάνονται σε αυτήν και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, αν θέσετε σε παύση την καμπάνια σας, οι ομάδες διαφημίσεων στη συγκεκριμένη καμπάνια θα βρεθούν στην ίδια κατάσταση παύσης (όπως και οι διαφημίσεις και οι λέξεις-κλειδιά). Ωστόσο, αν θέσετε σε παύση μια μεμονωμένη ομάδα διαφημίσεων σε μια καμπάνια που περιέχει πολλές ομάδες διαφημίσεων, η συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων θα τεθεί σε παύση (μαζί με τις διαφημίσεις και τις λέξεις-κλειδιά που περιέχει), ενώ οι υπόλοιπες ομάδες διαφημίσεων, διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά στην καμπάνια θα παραμείνουν ενεργοποιημένες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Κατάσταση καμπάνιας.

Συμβουλή

Οι διαφημίσεις σας δεν προβάλλονται; Δείτε ορισμένους από τους συνηθέστερους λόγους:

  • Έχετε απενεργοποιήσει μια ομάδα διαφημίσεων ή τη "γονική" της καμπάνια, θέτοντάς τη σε παύση ή καταργώντας τη
  • Έχουν εξαντληθεί τα χρήματά σας
  • Δεν έχετε προγραμματίσει την προβολή των διαφημίσεων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Πιθανές αιτίες για τις οποίες δεν βλέπετε τη διαφήμισή σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας