Đăng ký lập hóa đơn hằng tháng

Bài viết này mô tả cách bắt đầu với lập hóa đơn hàng tháng. Nếu bạn đã là khách hàng sử dụng lập hoá đơn và muốn tìm hiểu cách thanh toán cho chi phí Google Ads, hãy truy cập bài viết Thực hiện thanh toán cho lập hóa đơn hàng tháng.

Lập hóa đơn hằng tháng là tùy chọn cài đặt thanh toán trong đó Google mở rộng hạn mức tín dụng cho chi phí quảng cáo của bạn và mỗi tháng bạn sẽ nhận được một hóa đơn. Thông thường, cài đặt thanh toán này được sử dụng bởi nhà quảng cáo và doanh nghiệp lớn—ví dụ: đại lý quảng cáo quản lý tài khoản Google Ads của khách hàng. Hãy sử dụng bài viết này để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện sử dụng cài đặt thanh toán này không và tìm hiểu cách đăng ký lập hóa đơn hàng tháng.

Trước khi bắt đầu

  • Hãy kiểm tra kỹ các tùy chọn thanh toán của bạn trước khi chọn một tùy chọn cài đặt thanh toán.
  • Nếu chưa sử dụng xác minh 2 bước, bạn nên làm như vậy khi bạn chuyển sang lập hóa đơn.
  • Những tài khoản sử dụng phương thức lập hóa đơn hàng tháng cần được liên kết với tài khoản người quản lý và có hồ sơ thanh toán được liên kết với cùng một tài khoản người quản lý đó.

Điều kiện sử dụng

Bạn có thể sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định. Những yêu cầu này bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Đã đăng ký tư cách doanh nghiệp được ít nhất một năm.
  • Có tài khoản Google Ads đang hoạt động ở trạng thái tốt trong tối thiểu một năm.
  • Chi tiêu tối thiểu $5.000/tháng (số tiền này có thể thay đổi tùy theo quốc gia) cho 3 tháng bất kỳ trong 12 tháng qua.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu ban đầu này và muốn sử dụng phương thức lập hóa đơn hàng tháng, thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Quy trình đăng ký

Sau khi bạn liên hệ với chúng tôi để đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét lịch sử tín dụng của bạn. Nếu bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cung cấp cho bạn:

  • Thời hạn thanh toán: Khoảng thời gian bạn phải thanh toán cho chúng tôi sau khi chúng tôi phát hành hóa đơn cho bạn. Thông thường, thời hạn này là 30 ngày.
  • Hạn mức tín dụng: Số dư tối đa cho tất cả các tài khoản được lập hóa đơn hàng tháng mà bạn chịu trách nhiệm. Số dư này được tạo từ tất cả chi phí quảng cáo chưa thanh toán, bao gồm chi phí đã được lập hóa đơn và chưa được lập hóa đơn.

Khi bạn đồng ý với những điều khoản này, chúng tôi sẽ đổi tài khoản của bạn sang cài đặt lập hóa đơn hàng tháng. Hãy nhớ rằng nếu bạn vượt quá thời hạn thanh toán hoặc hạn mức tín dụng, quảng cáo của bạn có thể bị chậm lại hoặc bị ngừng. Chúng tôi sẽ gửi email hóa đơn của bạn, thường trước ngày làm việc thứ 5 của tháng, cùng với hướng dẫn về cách bạn có thể thanh toán.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố