Ansöka om månadsvis fakturering

I den här artikeln beskriver vi hur du kommer igång med månadsvis fakturering. Om du redan är faktureringskund och vill veta hur du betalar dina Google Ads-kostnader kan du läsa Göra inbetalningar med månadsvis fakturering.

Månadsvis fakturering är en betalningsinställning som innebär att Google ger dig en kreditgräns för dina annonseringskostnader, och du får en faktura varje månad. Vanligtvis används den här betalningsinställningen av stora annonsörer och företag, till exempel annonsbyråer som hanterar sina kunders Google Ads-konton. Ta den här artikeln till hjälp för att avgöra om du är kvalificerad att använda denna betalningsinställning och läs om hur du ansöker om månadsvis fakturering.

Innan du börjar

  • Gå igenom dina faktureringsalternativ noga innan du väljer en betalningsinställning.
  • Om du inte redan använder tvåstegsverifiering rekommenderar vi att du gör det när du övergår till fakturering.

Kvalificering

Du kan ha rätt till månadsvis fakturering om ditt företag uppfyller vissa krav. Kraven inbegriper bland annat att

  • företaget har varit registrerat i minst ett år
  • du har ett aktivt Google Ads-konto med god status sedan minst ett år
  • du har spenderat minst motsvarande 5 000 USD per månad (kan variera per land) under tre av de senaste tolv månaderna.

Om du uppfyller kraven och vill ansöka om månadsvis fakturering, är du välkommen att kontakta oss

Ansökan

När du kontaktar oss med din ansökan granskar vi din kreditvärdighet. Om du blir godkänd, skickar vi en bekräftelse via e-post med erbjudande om följande:

  • Betalningsvillkor: Hur lång tid du har på dig att betala efter att vi har utfärdat en faktura till dig. Detta är normalt 30 dagar.
  • Kreditgräns: Det högsta saldot för alla konton med månadsvis fakturering som du ansvarar för. Saldot utgörs av alla obetalda annonseringskostnader, inräknat avgifter som har och ännu inte har fakturerats.

När du har godkänt villkoren, ändrar vi ditt konto till månadsvis fakturering. Kom ihåg att om du överskrider betalningsvillkoren eller kreditgränsen, visas dina annonser antingen mer sällan eller inte alls. Vi skickar fakturan med e-post, normalt den femte arbetsdagen i månaden. Fakturan innehåller anvisningar om hur du kan betala.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt