Søk om månedlig fakturering

Denne artikkelen beskriver hvordan du kommer i gang med månedlig fakturering. Hvis du allerede er en faktureringskunde og ønsker å finne ut hvordan du betaler for Google Ads-kostnadene dine, kan du gå til Foreta betalinger for kontoer med månedlig fakturering.

Månedlig fakturering er en betalingsinnstilling der Google innvilger deg en kredittgrense for annonseringskostnadene dine. Du mottar så en månedlig faktura. Denne betalingsinnstillingen brukes vanligvis av store annonsører og bedrifter, for eksempel byråer som administrerer Google Ads-kontoer for kundene sine. I denne artikkelen kan du finne ut hvorvidt du er kvalifisert for å bruke denne betalingsinnstillingen, og hvordan du søker om månedlig fakturering.

Før du begynner

Kvalifisering

Du kan kanskje bruke betalingsinnstillingen med månedlig fakturering hvis bedriften din oppfyller visse krav. Disse kravene innbefatter følgende:

  • Bedriften må ha vært registrert som bedrift i minst ett år.
  • Du må ha hatt en aktiv Google Ads-konto med god anseelse i minst ett år.
  • Bedriftens forbruk har vært minst USD 5000 i måneden (beløpet varierer fra land til land) i minst tre av de siste tolv månedene.

Hvis bedriften oppfyller disse kravene, og du vil søke om månedlig fakturering, kan du kontakte oss.

Hvis bedriften oppfyller disse kravene, og du vil søke om månedlig fakturering, kan du kontakte oss.

Søknadsprosessen

Når du søker om månedlig fakturering hos oss, tar vi en kredittsjekk av bedriften. Hvis bedriften blir godkjent, sender vi deg en e-post med et tilbud som inneholder følgende:

  • Betalingsvilkår: Her kan du se hvor lang tid du har på deg til å betale oss etter at vi har utstedt en faktura. Det vanligste er 30 dager.
  • Kredittgrense: Dette er den øvre kredittgrensen bedriften innvilges for alle kontoer med månedlig fakturering som bedriften har hos oss. Saldoen består av alle ubetalte annonseringskostnader, innbefattet kostnader som er fakturert, og kostnader som ennå ikke er fakturert.

Når du godtar disse vilkårene, setter vi opp kontoen med månedlig fakturering. Du bør være oppmerksom på at dersom betalingsvilkårene ikke innfris eller kredittgrensen overskrides, kan vi redusere antallet annonser du får vist, eller stoppe annonsevisningen helt og holdent. Vi sender deg fakturaen på e-post, vanligvis innen den femte virkedagen i måneden, med en veiledning om hvordan du betaler.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt