Кандидатстване за месечно фактуриране

В тази статия се описва кои са първите стъпки при месечното фактуриране. Ако сте потребител, който вече използва фактуриране, и искате да научите как да плащате разходите си в Google Ads, вижте Извършване на плащане за профили с месечно фактуриране.

Месечното фактуриране представлява настройка за плащане, при която Google Ви предоставя кредитна линия за рекламните Ви разходи и всеки месец получавате фактура. Обикновено тази настройка за плащане се използва от големи рекламодатели и фирми, примерно рекламна агенция, която управлява профилите на клиентите си в Google Ads. С помощта на тази статия можете да разберете дали отговаряте на условията за тази настройка на плащанията, както и как да кандидатствате за месечно фактуриране.

Преди да започнете

  • Внимателно прегледайте опциите си за таксуване, преди да изберете настройка на плащанията.
  • Ако все още не използвате потвърждаване в две стъпки, препоръчваме Ви да го направите, когато преминете към фактуриране.

Критерии за допускане

Може да използвате месечно фактуриране като настройка за плащане, ако фирмата Ви отговаря на определени изисквания. Те включват, но не се ограничават до:

  • наличие на регистрация като фирма от най-малко една година;
  • наличие на активен профил в Google Ads с добро реноме в продължение на поне една година;
  • изразходване на най-малко по 5000 щ.д. месечно (сумата може да варира според държавата) за поне три от последните 12 месеца.

Ако отговаряте на тези начални условия и искате да кандидатствате за месечно фактуриране, свържете се с нас

Процес на кандидатстване

След като се свържете с нас, ще прегледаме кредитната Ви история. Ако бъдете одобрени, ще Ви изпратим имейл, в който ще Ви предложим:

  • Условия за плащане: Колко време след издаването на фактурата трябва да извършите плащане към нас. Обикновено този срок е 30 дни.
  • Кредитна линия: Максималното салдо за всички профили с месечно фактуриране, за които отговаряте. Състои се от всички неплатени рекламни разходи, включително фактурираните и все още нефактурираните начисления.

След като приемете тези условия, ще прехвърлим профила Ви към настройката за месечно фактуриране. Но не забравяйте, че ако не спазите условията на плащане или надвишите кредитната си линия, показването на рекламите Ви може да бъде забавено или преустановено. Обикновено до пето число от месеца ще Ви изпратим фактура с инструкции как можете да платите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си