Dodawanie nowej formy płatności w Google Ads

Forma płatności to sposób, w jaki rozliczasz koszty Google Ads.

Formy płatności dostępne dla Twojego konta zależą od kraju i waluty. Skorzystaj z narzędzia opcji płatności, by zobaczyć, jakie formy płatności są dostępne na Twoim koncie.

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach pewne formy płatności mogą być tymczasowo niedostępne, gdy Google Ads sprawdza, czy Twoje konto może z nich korzystać.

Uwaga: jeśli Twój bank lub wydawca karty znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, może zastosować dodatkowy mechanizm uwierzytelniania, np. jednorazowy kod wysłany na Twój telefon, by upewnić się, że karta jest Twoją własnością.  Taka dodatkowa weryfikacja może być wymagana podczas dokonywania płatności, po dodaniu nowej karty kredytowej lub debetowej lub w innych sytuacjach wedle uznania banku lub wydawcy karty. 

Google stosuje się do nowych wymagań bezpieczeństwa nałożonych na banki i firmy obsługujące płatności na mocy dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie dalszych pytań skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą karty lub bankiem. 

Instrukcje

Dodawanie formy płatności różni się w zależności od tego, czy podajesz informacje rozliczeniowe w Google Ads po raz pierwszy czy kolejny.

Jeśli podajesz informacje rozliczeniowe po raz pierwszy

Po utworzeniu konta Google Ads wpisz informacje rozliczeniowe w taki sposób:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. Wybierz kraj lub region odpowiadający adresowi siedziby Twojej firmy. Kliknij Kontynuuj.
 4. Wpisz adres siedziby swojej firmy. Kliknij Dalej.
 5. Wybierz opcje płatności i wpisz informacje rozliczeniowe. Dostępne opcje zależą od kraju podanego w adresie rozliczeniowym, wybranej waluty i tego, czy niektóre formy płatności są tymczasowo niedostępne dla Twojego konta.
 6. Przeczytaj „Warunki korzystania z usługi Google Ads” i je zaakceptuj.
 7. Kliknij Prześlij i aktywuj.
  • Jeśli masz ustawione płatności automatyczne: po aktywowaniu konta i przetworzeniu informacji rozliczeniowych mogą zacząć się wyświetlać w Google wszystkie nowo utworzone reklamy i kampanie. Jeśli nie chcesz, by reklamy zaczęły się wyświetlać natychmiast, wstrzymaj kampanie.
  • Płatności ręczne: Twoje reklamy zaczną się wyświetlać, gdy na koncie pojawią się pieniądze. Kliknij kolejno ikonę narzędzia , PłatnościDokonaj płatności, by dodać środki.

Jeśli masz już wpisane informacje rozliczeniowe

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Formy płatności.
 4. Kliknij Dodaj formę płatności.
 5. Pojawią się dostępne formy płatności. Zależą one od adresu firmy, waluty używanej na koncie, ustawień płatności i tego, czy niektóre formy płatności są tymczasowo niedostępne dla Twojego konta.
 6. Wpisz informacje o formie płatności i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi Google Ads.
 7. Aby ustawić tę formę płatności jako podstawową, zaznacz pole obok opcji Ustaw tę formę płatności jako podstawową.
 8. Kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli w ustawieniach formy płatności podasz swoje konto bankowe, musisz je zweryfikować. W niektórych przypadkach może to zająć od trzech do pięciu dni roboczych. Dowiedz się więcej o używaniu konta bankowego jako formy płatności.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem