Tìm hiểu lý do bạn bị tính phí

 • Với Google Ads, bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn chi phí quảng cáo của mình.
 • Khoản phí của bạn bao gồm chi phí quảng cáo và các khoản chi phí chưa thanh toán từ các chu kỳ thanh toán trước đó.
 • Tuy nhiên, khoản phí sẽ không vượt quá ngưỡng thanh toán của bạn.
 

Khoản phí của bạn

Khoản phí của bạn bao gồm cả chi phí quảng cáo cũng như bất kỳ khoản chi phí chưa thanh toán nào từ các chu kỳ thanh toán trước đó.

Số tiền bị tính phí = Chi phí hiện tại

(chi phí từ thời hạn thanh toán này)

+ Số dư chưa thanh toán

(chi phí chưa thanh toán từ các chu kỳ thanh toán trước đó)

Nếu tổng chi phí quảng cáo của bạn lớn hơn ngưỡng thanh toán (số tiền kích hoạt khoản phí) thì chi phí dư ra sẽ cộng vào số dư chưa thanh toán của bạn cho lần tính phí tiếp theo.

Ví dụ

Vào ngày 20 tháng 1, bạn sẽ tự động bị tính phí cho chi phí Google Ads của mình. Số dư tài khoản của bạn sau khi bị tính phí là $5. Quảng cáo của bạn tiếp tục chạy và tích lũy chi phí.

 • Vào ngày 19 tháng 2, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng của bạn, bạn sẽ bị tính phí vào giữa ngày.
 • Trong kỳ hạn 30 ngày này, bạn đã tích luỹ chi phí là 175 đô la và bạn đã nhận được khoản điều chỉnh dịch vụ là 0,5 đô la. Do đó, số tiền bạn nợ trong kỳ này là $174,5 ($175 - $0,5).
 • Đừng quên, bạn cũng có số dư chưa thanh toán còn lại là $5 từ giai đoạn thanh toán trước. Cộng số tiền đó vào $174,5 và tổng số tiền của bạn được tích lũy vào cuối ngày 19 tháng 2 là $179,5. Đây là số tiền được hiển thị trong cột "Số dư cuối kỳ" của bạn vào cuối ngày.
 • Tuy nhiên, bởi vì bạn chỉ bị tính phí vào giữa ngày và quảng cáo của bạn đã tích lũy hoạt động suốt cả ngày, nên bạn chỉ bị tính phí $165. Đây là tổng số tiền trong số dư của bạn trước khi Google yêu cầu thanh toán.
 • Số dư tài khoản của bạn sau khi bị tính phí là $14,5 ($179,5 - $165). Số dư này sẽ xuất hiện dưới dạng "Số dư ban đầu" vào ngày 20 tháng 2 và sẽ được chuyển sang lần tính phí tiếp theo của bạn.

 

Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy mục Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

Câu hỏi phổ biến về các khoản phí

Nhấp vào liên kết bên dưới để trả lời các câu hỏi về khoản phí bạn đã xem.

Bị tính phí nhiều lần trong một tháng

Các khoản phí không xảy ra một lần/tháng hoặc vào cuối tháng. Khoản phí xảy ra suốt cả tháng và chủ yếu dựa vào ngưỡng—hoặc số tiền chi phí đã đặt mà tài khoản của bạn đạt đến. Số tiền này kích hoạt khoản phí, vì vậy, có nghĩa là bạn có thể bị tính phí nhiều lần trong tháng.

Ví dụ: nếu ngưỡng của bạn là $50, bạn sẽ bị tính phí mỗi khi chi phí của bạn đạt đến $50. Vì vậy, nếu tổng chi phí của bạn là $150 trong một tháng, bạn sẽ bị tính phí 3 lần, mỗi lần $50 (3 x 50 = 150).

Khoản phí giống hệt nhau

Điều này rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu bạn thấy hai khoản phí giống hệt nhau từ Google Ads trên thẻ tín dụng hoặc bảng sao kê ngân hàng, có thể có hai lý do:

 • Yêu cầu ủy quyền: Đây là yêu cầu giữa hệ thống lập hóa đơn của chúng tôi và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn. Điều này xảy ra hầu như mỗi lần thanh toán được thực hiện và yêu cầu xuất hiện dưới dạng tiền đang chờ xử lý giống hệt với khoản phí đã được xử lý. Những yêu cầu này thường biến mất trong vòng vài ngày, mặc dù điều này có thể khác nhau tùy theo ngân hàng.
 • Tính phí hai lần: Lỗi có thể dẫn đến tính phí hai lần, có nghĩa là tài khoản của bạn bị lập hóa đơn hai lần cho cùng một số tiền và không có khoản phí nào được đánh dấu là đang chờ xử lý trên bảng sao kê của bạn.

Nếu bảng sao kê ngân hàng cho thấy bạn có khoản phí tính hai lần hoặc nếu bảng sao kê cho thấy yêu cầu ủy quyền không tự mất đi, hãy liên hệ với ngân hàng để họ trợ giúp cho bạn.

Đừng quên xem lại số dư chưa thanh toán của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng , sau đó nhấp vào Lập hóa đơn và thanh toán. Hãy xem mục này có liệt kê hai khoản thanh toán hay không và số dư có chính xác hay không. Nếu có, không cần phải liên hệ với Google.

Bị tính phí nhiều hơn ngân sách hàng ngày trong một số ngày

Lưu lượng truy cập tìm kiếm trên Internet biến động hàng ngày. Để bù cho những biến động này và bảo đảm chiến dịch của bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng, Google có thể cho phép phát sinh thêm số lần tương tác tối đa 2 lần trong một ngày so với ngân sách hàng ngày mà bạn chỉ định. Chúng tôi gọi đây là phân phối quá.

Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi bảo đảm rằng trong thời hạn thanh toán đã cho, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn số ngày trong thời hạn thanh toán đó nhân với ngân sách hàng ngày của mình.

Ví dụ: nếu ngân sách của bạn là 10 USD/ngày và bị tính phí cho thời hạn thanh toán 30 ngày thì số tiền tối đa bạn phải trả là 300 USD.

Nếu Google phân phối quá quảng cáo của bạn và bạn tích lũy nhiều chi phí hơn ngân sách cho phép trong thời hạn thanh toán thì khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu bạn tích lũy $35 cho số lần nhấp trong một tháng, nhưng bạn có ngân sách hàng ngày là $1 mỗi ngày (và do đó $30 cho mỗi chu kỳ thanh toán 30 ngày), bạn sẽ nhận được khoản ghi nợ cho phân phối quá là $5.

Lưu ý: chiến dịch thanh toán cho chuyển đổi được thanh toán theo cách khác và có thể được thanh toán gấp 2 lần ngân sách hàng ngày. 

Để xem bạn có nhận được bất kỳ khoản ghi nợ cho phân phối quá nào hay không, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ
 3. Nhấn vào Giao dịch từ menu ở bên trái.
 4. Nhấp vào Hoạt động chiến dịch.
 5. Chúng tôi sẽ dán nhãn các khoản tín dụng cho hoạt động vượt quá là Khoản ghi nợ cho phân phối quá.
Bị tính phí sau khi thực hiện thanh toán thủ công

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán tự động và sau đó thanh toán thủ công, bạn có thể bị tính phí trên chu kỳ thanh toán tự động. Dưới đây là lý do:

 • Thanh toán tự động đã được tiến hành khi bạn bắt đầu thanh toán của mình: Chu kỳ thanh toán tự động rất chính xác, vì vậy, nếu bạn thực hiện thanh toán khi quá trình này đang thực hiện, bạn vẫn có thể bị tính phí. Điều này rất có thể xảy ra nếu bạn thanh toán khi đã gần đến ngưỡng thanh toán, vào cuối tháng theo lịch hoặc vào cuối thời hạn thanh toán 30 ngày.
 • Bạn đã đạt đến cuối chu kỳ thanh toán của mình: Sau khi bạn thanh toán thủ công, tài khoản của bạn sẽ trở lại chu kỳ thanh toán thông thường. Bạn sẽ nhận được khoản phí tự động sau khi chi phí tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc sau 30 ngày kể từ lần thanh toán tự động sau cùng, tùy điều kiện nào đến trước.
Bị tính phí sau khi nhập mã khuyến mại

Sau khi tín dụng mã khuyến mại của bạn cạn, quảng cáo sẽ tiếp tục chạy và bạn sẽ tích lũy chi phí quảng cáo—tức là, nếu bạn đang sử dụng cài đặt thanh toán tự động. Nếu bạn đã sử dụng hết tín dụng và muốn ngừng tích lũy chi phí, hãy tạm dừng chiến dịch.

Bị tính phí ngoài chu kỳ thanh toán

Bạn có thể bị tính phí ngoài chu kỳ thanh toán của mình trong những trường hợp sau:

 • Bạn đã thanh toán thủ công (bằng cách nhấp vào nút Thanh toán trong tài khoản của mình). Mặc dù thanh toán tự động được xử lý trong chu kỳ thanh toán đã đặt, bạn có thể thanh toán thủ công bất kỳ lúc nào.
 • Có thể gần đây tài khoản của bạn đã được nâng cấp lên giao diện thanh toán mới. Khi điều này xảy ra, bạn bị tính phí cho số dư tài khoản của mình tại thời điểm nâng cấp này—bạn không bị tính phí cho việc nâng cấp đó. Khoản phí một lần này nằm ngoài chu kỳ thanh toán thông thường của bạn. Tất cả các khoản phí trong tương lai phải nằm trong chu kỳ thanh toán thông thường của bạn.
Bị tính phí sau khi đã ngừng quảng cáo hoặc hủy tài khoản của bạn

Khi bạn ngừng chạy quảng cáo—bằng cách hủy tài khoản hay tạm dừng hoặc xóa chiến dịch—hệ thống Google Ads có thể mất đến vài giờ để tạm dừng hoàn toàn các quảng cáo của bạn. Vào thời điểm này, bạn sẽ không tích lũy thêm bất kỳ chi phí nào.

Tuy nhiên, bạn sẽ được lập hóa đơn cho bất kỳ chi phí quảng cáo chưa thanh toán nào đã tích lũy trước khi quảng cáo của bạn ngừng chạy. Hệ thống của chúng tôi hoạt động theo chu kỳ thanh toán 30 ngày, do đó, bạn có thể không nhận được khoản phí cuối cùng của mình trong vài tuần.

Để xem liệu bạn có khoản chi phí quảng cáo chưa thanh toán nào hay không, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó xem số dư hiện tại của bạn ở đầu trang.

Các khoản phí trên bảng sao kê ngân hàng không khớp với tài khoản Google Ads của bạn

Đôi khi, các chi phí trên bảng sao kê ngân hàng có hơi khác so với chi phí bạn thấy trong tài khoản Google Ads của mình. Dưới đây là một số lý do phổ biến:

Không có chi phí trong một hoặc hai ngày
Trong hầu hết các trường hợp, điều này xảy ra bởi vì chi phí có thể đăng lên Google Ads và bảng sao kê ngân hàng vào các ngày khác nhau. Vì cả Google Ads và ngân hàng hoạt động trên các hệ thống khác nhau nên các khoản thanh toán không phải lúc nào cũng xảy ra đồng thời.

Phí ngân hàng không xuất hiện trong Google Ads
Nếu điều này xảy ra, dưới đây là những việc bạn có thể làm để xem lại hai tài khoản:

 1. Nếu bạn có nhiều tài khoản Google Ads, hãy kiểm tra từng tài khoản để xem các khoản phí có xuất hiện hay không (trong nhiều trường hợp, số ID khách hàng gồm 10 chữ số của bạn được hiển thị trên bảng sao kê ngân hàng). Hãy xem thêm về cách các khoản phí xuất hiện bên dưới hoặc tìm hiểu thêm về khoản phí trái phép.
 2. Nếu vẫn không thể tìm ra chi phí đến từ đâu, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chuẩn bị sẵn ảnh chụp màn hình hoặc bản sao chụp các chi phí được đề cập. Điều này sẽ giúp chúng tôi nghiên cứu chi phí dễ dàng hơn. Và hãy chắc chắn chặn tất cả các chi phí và thông tin khác không được kết hợp với chi phí được đề cập—quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?