Tìm hiểu lý do bạn bị tính phí

 • Với Google Ads, bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn chi phí quảng cáo (không bao gồm thuế và phí có thể áp dụng ở một số quốc gia).
 • Khoản phí của bạn bao gồm chi phí quảng cáo và các khoản chi phí chưa thanh toán từ các chu kỳ thanh toán trước đó, cộng thêm thuế và phí có thể áp dụng ở một số quốc gia.
 • Tuy nhiên, khoản phí sẽ không vượt quá ngưỡng thanh toán của bạn.

Khoản phí của bạn

Khoản phí của bạn bao gồm chi phí quảng cáo, thuế và phí (nếu có), cũng như mọi khoản phí chưa thanh toán (bao gồm cả thuế và phí) từ các chu kỳ thanh toán trước đó.

Số tiền bị tính phí = Chi phí hiện tại

(chi phí từ thời hạn thanh toán này)

+ Số dư chưa thanh toán

(chi phí chưa thanh toán từ các chu kỳ thanh toán trước đó)

Nếu tổng chi phí quảng cáo của bạn lớn hơn ngưỡng thanh toán (số tiền kích hoạt khoản phí), thì khoản phí dư ra sẽ cộng vào số dư chưa thanh toán của bạn cho lần tính phí tiếp theo.

Ví dụ 1

Mức chi tiêu hằng tháng ít hơn ngưỡng thanh toán (số dư kích hoạt khoản phí), chẳng hạn như trong các trường hợp sau:

 • Ngày thanh toán gần đây nhất của bạn là vào ngày 15 tháng 7
 • Ngưỡng thanh toán của bạn là 50 đô la
 • Mức chi tiêu hằng tháng của bạn trong tháng 8 là 49 đô la 
 • Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ bị tính 49 đô la vào ngày 15 tháng 8.

Ví dụ 2

Nếu mức chi tiêu hằng tháng của bạn lớn hơn ngưỡng thanh toán (số dư kích hoạt khoản phí), chẳng hạn như trong các trường hợp sau:

 • Khoản phí thanh toán gần đây nhất của bạn là ngày 15 tháng 7
 • Ngưỡng thanh toán của bạn là 250 đô la
 • Mức chi tiêu hằng tháng của bạn trong tháng 8 là 275 đô la 
 • Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ bị tính phí 250 đô la trong tháng 8, vào ngày mà số dư của bạn vượt ngưỡng thanh toán 50 đô la. Ngoài ra, bạn sẽ bị tính phí cho số dư còn lại là 25 đô la vào ngày 15 tháng 8.

Câu hỏi phổ biến về các khoản phí

Nhấp vào liên kết bên dưới để trả lời các câu hỏi về khoản phí bạn đã xem.

Bạn bị tính phí nhiều lần trong một tháng

Các khoản phí thường không xảy ra một lần/tháng hoặc vào cuối tháng. Khoản phí có thể xảy ra nhiều lần trong suốt cả tháng và chủ yếu dựa vào ngưỡng — hoặc số tiền chi phí đã đặt mà tài khoản của bạn đạt đến. Số tiền này kích hoạt khoản phí, điều này có nghĩa là bạn có thể bị tính phí nhiều lần trong một tháng. Nếu bạn không bao giờ vượt quá số tiền ngưỡng thanh toán trong một tháng, thì bạn sẽ tự động bị tính phí vào cùng một ngày mỗi tháng (có thể có những thay đổi đối với ngày thanh toán tự động để áp dụng cho các tháng có ít ngày hơn hoặc năm nhuận). 

Ví dụ

Nếu ngưỡng của bạn là 500 đô la, thì bạn sẽ bị tính phí mỗi khi chi phí của bạn đạt 500 đô la trong cùng một tháng. Nếu tổng chi phí trong một tháng của bạn là 1.500 đô la, bạn sẽ bị tính phí theo 3 đợt, mỗi đợt là 500 đô la (tức là 3 x 500 = 1500).

Ví dụ

Nếu lần thanh toán tự động gần đây nhất của bạn là vào ngày 31 tháng 8, ngưỡng của bạn là 500 đô la và bạn chưa từng vượt quá ngưỡng đó trong một tháng, thì lần tính phí tự động tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 9 và cũng vào ngày đó cho tất cả các tháng tiếp theo. Lưu ý: Tháng 2 có ít ngày hơn và trong tháng 2, bạn sẽ bị tính phí vào ngày 28 (hoặc ngày 29 của năm nhuận). 

Các khoản phí giống hệt nhau

Điều này rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu bạn thấy hai khoản phí giống hệt nhau từ Google Ads trên thẻ tín dụng hoặc bảng sao kê ngân hàng, có thể có hai lý do:

 • Yêu cầu ủy quyền: Đây là yêu cầu giữa hệ thống lập hóa đơn của chúng tôi và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn. Điều này xảy ra hầu như mỗi lần thanh toán được thực hiện và yêu cầu xuất hiện dưới dạng tiền đang chờ xử lý giống hệt với khoản phí đã được xử lý. Những yêu cầu này thường biến mất trong vòng vài ngày, mặc dù điều này có thể khác nhau tùy theo ngân hàng.
 • Tính phí hai lần: Lỗi có thể dẫn đến tính phí hai lần, có nghĩa là tài khoản của bạn bị lập hóa đơn hai lần cho cùng một số tiền và không có khoản phí nào được đánh dấu là đang chờ xử lý trên bảng sao kê của bạn.

Nếu bảng sao kê ngân hàng cho thấy bạn có khoản phí bị tính hai lần hoặc cho thấy một yêu cầu ủy quyền không tự mất đi, hãy liên hệ với ngân hàng để được trợ giúp.

Bạn hãy nhớ xem xét số dư chưa thanh toán bằng cách nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi nhấp vào Tóm lược thanh toán trong phần "Lập hóa đơn". Hãy xem mục này có liệt kê cả hai khoản thanh toán hay không và số dư có chính xác hay không. Nếu có, thì bạn không cần phải liên hệ với Google.

Bị tính phí vượt quá ngân sách trung bình hằng ngày trong một số ngày

Lưu lượng truy cập tìm kiếm trên Internet biến động hằng ngày. Để bù cho những biến động này và bảo đảm chiến dịch của bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng, Google có thể cho phép bạn nhận thêm tối đa gấp 2 lần số lượt tương tác trong một ngày so với ngân sách trung bình hàng ngày mà bạn đã đặt. Tình trạng này được gọi là phân phối quá.

Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng trong một chu kỳ thanh toán cụ thể, số tiền tối đa mà bạn phải trả sẽ không vượt quá [số ngày trong chu kỳ thanh toán] x [ngân sách trung bình hàng ngày].

Ví dụ: nếu ngân sách của bạn là 10 đô la Mỹ/ngày và bạn bị tính phí cho chu kỳ thanh toán hằng tháng, thì số tiền tối đa mà bạn phải trả là 300 đô la Mỹ.

Nếu Google phân phối quá quảng cáo của bạn và bạn tích lũy nhiều chi phí hơn ngân sách cho phép trong chu kỳ thanh toán, thì khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu bạn tích lũy 35 đô la cho số lượt nhấp trong một tháng, nhưng có ngân sách trung bình hằng ngày là 1 đô la/ngày (tức là 30 đô la cho chu kỳ thanh toán hằng tháng), tài khoản của bạn sẽ nhận được 5 đô la (đây là khoản ghi nợ cho phân phối quá).

Lưu ý: chiến dịch sử dụng phương thức thanh toán cho lượt chuyển đổi được lập hóa đơn theo cách khác và số tiền mà bạn bị tính phí có thể gấp hơn 2 lần ngân sách trung bình hàng ngày. 

Cách xem bạn có khoản ghi nợ cho phân phối quá hay không:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Tóm lược trong mục "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấn vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái.
 4. Nhấp vào Hoạt động chiến dịch.
 5. Chúng tôi sẽ dán nhãn các khoản tín dụng cho hoạt động vượt quá là Khoản ghi nợ cho việc phân phối quá.
Bị tính phí sau khi thực hiện thanh toán thủ công

Nếu bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động và sau đó thanh toán thủ công, bạn có thể bị tính phí trên chu kỳ thanh toán tự động. Dưới đây là lý do:

 • Một khoản thanh toán tự động đang trong quá trình xử lý khi bạn tiến hành thanh toán: Chu kỳ thanh toán tự động rất chính xác. Vì vậy, nếu bạn tự thanh toán khi quá trình xử lý khoản thanh toán tự động này đang diễn ra, bạn vẫn có thể bị tính phí. Điều này rất có thể xảy ra nếu bạn thanh toán khi đã gần đến ngưỡng thanh toán, vào cuối tháng theo lịch hoặc vào cuối thời hạn thanh toán hằng tháng.
 • Bạn đã đạt đến cuối chu kỳ thanh toán của mình: Sau khi bạn thanh toán thủ công, tài khoản của bạn sẽ trở lại chu kỳ thanh toán thông thường. Bạn sẽ nhận được khoản phí tự động sau khi chi phí tài khoản của bạn đạt ngưỡng thanh toán hoặc sau cùng ngày thanh toán với lần thanh toán tự động gần nhất, tùy điều kiện nào đến trước.
Bạn bị tính phí sau khi nhập mã khuyến mại

Khi hết khoản tín dụng khuyến mại, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy và chi phí quảng cáo sẽ được tích lũy nếu bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán tự động. Nếu bạn đã sử dụng hết khoản tín dụng của mình và muốn ngừng tích lũy chi phí, hãy tạm dừng các chiến dịch.

Bị tính phí ngoài chu kỳ thanh toán

Bạn có thể bị tính phí ngoài chu kỳ thanh toán của mình trong những trường hợp sau:

 • Bạn đã thanh toán thủ công (bằng cách nhấp vào nút Thanh toán trong tài khoản của mình). Mặc dù các khoản thanh toán tự động được xử lý trong chu kỳ thanh toán đã đặt, bạn có thể thanh toán thủ công bất kỳ lúc nào.
 • Có thể gần đây tài khoản của bạn đã được nâng cấp lên giao diện thanh toán mới. Khi điều này xảy ra, bạn bị tính phí cho số dư tài khoản tại thời điểm nâng cấp này và bạn không bị tính phí cho việc nâng cấp. Khoản phí một lần này nằm ngoài chu kỳ thanh toán thông thường của bạn. Tất cả các khoản phí trong tương lai phải nằm trong chu kỳ thanh toán thông thường của bạn.
Bị tính phí sau khi đã ngừng quảng cáo hoặc hủy tài khoản

Khi bạn ngừng chạy quảng cáo – bằng cách hủy tài khoản hay tạm dừng hoặc xóa chiến dịch – hệ thống Google Ads có thể mất đến vài giờ để tạm dừng hoàn toàn các quảng cáo của bạn. Vào thời điểm này, bạn sẽ không tích lũy thêm bất kỳ chi phí nào.

Tuy nhiên, bạn sẽ được lập hóa đơn cho bất kỳ chi phí quảng cáo chưa thanh toán nào đã tích lũy trước khi quảng cáo của bạn ngừng chạy. Hệ thống của chúng tôi hoạt động theo chu kỳ thanh toán hằng tháng. Do đó, bạn có thể không thấy được khoản phí cuối cùng của mình trong vài tuần.

Để xem liệu bạn có bất kỳ chi phí quảng cáo nào chưa thanh toán hay không, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Tóm lược trong mục "Thanh toán", sau đó xem số dư hiện tại ở đầu trang.

Các khoản phí trên bảng sao kê ngân hàng không khớp với các khoản phí trong tài khoản Google Ads

Đôi khi, các chi phí trên bảng sao kê ngân hàng có hơi khác so với chi phí bạn thấy trong tài khoản Google Ads của mình. Dưới đây là một số lý do phổ biến:

Không có chi phí trong một hoặc hai ngày
Trong hầu hết các trường hợp, điều này xảy ra bởi vì chi phí có thể đăng lên Google Ads và bảng sao kê ngân hàng vào các ngày khác nhau. Vì cả Google Ads và ngân hàng hoạt động trên các hệ thống khác nhau nên các khoản thanh toán không phải lúc nào cũng xảy ra đồng thời.

Phí ngân hàng không xuất hiện trong Google Ads
Nếu điều này xảy ra, bạn có thể làm theo các bước sau để xem lại hai tài khoản:

 1. Nếu bạn có nhiều tài khoản Google Ads, hãy kiểm tra từng tài khoản để xem các khoản phí có xuất hiện hay không (trong nhiều trường hợp, mã khách hàng gồm 10 chữ số của bạn sẽ được ghi trên bảng sao kê ngân hàng). Hãy xem thêm về cách các khoản phí xuất hiện bên dưới hoặc tìm hiểu thêm về khoản phí trái phép.
 2. Nếu vẫn chưa biết chi phí đến từ đâu, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chuẩn bị sẵn ảnh chụp màn hình hoặc bản sao chụp các chi phí được đề cập. Điều này sẽ giúp chúng tôi nghiên cứu chi phí dễ dàng hơn. Và hãy chắc chắn chặn tất cả các chi phí và thông tin khác không được kết hợp với chi phí được đề cập – quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false