Tìm hiểu lý do bạn bị tính phí

Thông tin bạn cần biết

 • Đối với Google Ads, bạn sẽ được tự động tính phí vào ngày 1 hằng tháng hoặc bất cứ khi nào số dư của bạn đạt đến một số tiền nhất định, còn được gọi là ngưỡng thanh toán.
 • Khoản phí của bạn bao gồm chi phí quảng cáo và mọi số dư chưa thanh toán của tháng trước, cộng với khoản thuế và phí có thể áp dụng ở một số quốc gia.
 • Đôi khi, khoản phí vào ngày đầu tiên của tháng có thể cao hơn ngưỡng thanh toán.

 


Khoản phí của bạn

Chi phí hiện tại + Số dư chưa thanh toán = số tiền được tính phí

Khoản phí của bạn bao gồm chi phí quảng cáo hiện tại, cộng thêm khoản thuế và phí (nếu có), và mọi chi phí chưa thanh toán (bao gồm cả thuế và phí) của chu kỳ thanh toán trước đó, trừ đi khoản điều chỉnh/tín dụng khuyến mãi của chu kỳ thanh toán hiện tại hoặc trước đó.

 • Chi phí hiện tại được tính trong kỳ thanh toán này.
 • Chi phí chưa thanh toán trong các kỳ thanh toán trước đó.

Nếu tổng chi phí quảng cáo của bạn lớn hơn ngưỡng thanh toán (số tiền thường kích hoạt khoản phí), thì chi phí dư ra sẽ được cộng vào số dư hiện tại của bạn cho lần tính phí tiếp theo.

Số dư hiện tại của bạn bao gồm mọi số dư được chuyển sang từ tháng trước và chi phí ròng của bạn (bao gồm chi phí quảng cáo, khoản thuế và phí (nếu có) trừ đi khoản điều chỉnh và tín dụng khuyến mãi) cho tháng hiện tại.

 

Ví dụ 1

Đây là hình ảnh minh hoạ thời điểm mức chi tiêu hằng tháng của bạn thấp hơn ngưỡng thanh toán hiện tại.

Mức chi tiêu hằng tháng ít hơn ngưỡng thanh toán (số dư kích hoạt khoản phí), chẳng hạn như trong các trường hợp sau:

 • Lần thanh toán gần đây nhất của bạn là vào ngày 1 tháng 8
 • Ngưỡng thanh toán của bạn là 50 đô la
 • Mức chi tiêu hằng tháng của bạn trong tháng 8 là 49 đô la 
 • Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ bị tính phí 49 đô la vào ngày 1 tháng 9

Ví dụ 2

Đây là hình ảnh minh hoạ thời điểm mức chi tiêu hằng tháng của bạn cao hơn ngưỡng thanh toán hiện tại.

Nếu mức chi tiêu hằng tháng của bạn lớn hơn ngưỡng thanh toán (số dư kích hoạt khoản phí), chẳng hạn như trong các trường hợp sau:

 • Lần thanh toán gần đây nhất của bạn là vào ngày 1 tháng 8
 • Ngưỡng thanh toán của bạn là 250 đô la
 • Mức chi tiêu hằng tháng của bạn trong tháng 8 là 275 đô la 
 • Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ bị tính phí 250 đô la trong tháng 8, vào ngày mà số dư của bạn vượt ngưỡng thanh toán 250 đô la. Ngoài ra, bạn sẽ bị tính phí cho số dư còn lại là 25 đô la vào ngày 1 tháng 9

 


Câu hỏi thường gặp về các khoản phí

Hãy mở các đường liên kết bên dưới để xem câu trả lời cho các câu hỏi về các khoản phí.

Bị tính phí nhiều lần trong một tháng

Các khoản phí thường không xảy ra một lần/tháng hoặc vào cuối tháng. Khoản phí có thể xảy ra nhiều lần trong suốt cả tháng và chủ yếu dựa vào ngưỡng — hoặc số tiền chi phí đã đặt mà tài khoản của bạn đạt đến. Số tiền này kích hoạt khoản phí, vì vậy, bạn có thể bị tính phí nhiều lần trong tháng. 

Nếu bạn không bao giờ vượt quá số tiền ngưỡng thanh toán trong một tháng, thì bạn sẽ tự động bị tính phí vào cùng một ngày mỗi tháng (có thể có những thay đổi đối với ngày thanh toán tự động để áp dụng cho các tháng có ít ngày hơn hoặc năm nhuận). 

Ví dụ 1

Nếu ngưỡng của bạn là 500 đô la, thì bạn sẽ bị tính phí mỗi khi chi phí của bạn đạt 500 đô la trong cùng một tháng. Nếu tổng chi phí trong một tháng của bạn là 1.500 đô la, bạn sẽ bị tính phí theo 3 đợt, mỗi đợt là 500 đô la (tức là 3 x 500 = 1500).

Ví dụ 2

Nếu lần thanh toán tự động gần đây nhất của bạn cho một khoản phí có giá trị bằng ngưỡng thanh toán 500 đô la là vào ngày 25 tháng 8, và mức chi tiêu của bạn từ lúc đó cho đến cuối tháng 8 không tiếp tục vượt ngưỡng thanh toán, thì lần thanh toán tự động tiếp theo của bạn sẽ là vào ngày 1 tháng 9.

Khoản phí giống hệt nhau

Điều này rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu bạn thấy hai khoản phí giống hệt nhau từ Google Ads trên thẻ tín dụng hoặc bảng sao kê ngân hàng, thì có thể có hai lý do:

 • Yêu cầu ủy quyền: Đây là yêu cầu giữa hệ thống lập hóa đơn của chúng tôi và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn. Điều này xảy ra hầu như mỗi lần thanh toán được thực hiện và yêu cầu xuất hiện dưới dạng tiền đang chờ xử lý giống hệt với khoản phí đã được xử lý. Những yêu cầu này thường biến mất trong vòng vài ngày, mặc dù điều này có thể khác nhau tùy theo ngân hàng.
 • Tính phí hai lần: Có một lỗi có thể dẫn đến việc tính phí hai lần, có nghĩa là tài khoản của bạn bị lập hoá đơn hai lần cho cùng một số tiền và không có khoản phí nào được đánh dấu là đang chờ xử lý trên bảng sao kê của bạn. Google không thể hoàn lại tiền hoặc huỷ khoản thanh toán. Tuy nhiên, mọi khoản thanh toán dư ra đều sẽ được coi là khoản tín dụng áp dụng cho khoản chi tiêu quảng cáo trong tương lai. Đôi khi, khoản thanh toán tự động cũng có thể xảy ra ngay cả sau khi khoản thanh toán thủ công được tiến hành do Google cần có thời gian để xác nhận khoản thanh toán thủ công đó.
 • Một lý do khác khiến bạn bị tính phí hai lần là do mức chi tiêu trong tài khoản của bạn ở mức cao, và bạn có thể đã đạt đến ngưỡng thanh toán của mình nhiều lần trong một ngày. Điều này thường kích hoạt khoản phí tự động. Nếu mức chi tiêu cho tài khoản của bạn ở mức rất cao, thì bạn có thể đủ điều kiện để tăng ngưỡng thanh toán của mình. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi tần suất tính phí.

Nếu bảng sao kê ngân hàng cho thấy bạn có một khoản phí bị tính hai lần hoặc một yêu cầu uỷ quyền không tự mất đi, hãy liên hệ với ngân hàng để được trợ giúp.

 

Bạn bị tính phí vượt quá ngân sách trung bình hằng ngày trong một số ngày

Lưu lượng truy cập tìm kiếm trên Internet biến động hằng ngày. Để bù cho những biến động này và bảo đảm chiến dịch của bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng, Google có thể cho phép bạn nhận thêm tối đa gấp 2 lần số lượt tương tác trong một ngày so với ngân sách trung bình hàng ngày mà bạn đã đặt. Tình trạng này được gọi là phân phối quá.

Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng trong một chu kỳ thanh toán cụ thể, số tiền tối đa mà bạn phải trả sẽ không vượt quá [số ngày trong kỳ thanh toán đó] x [ngân sách trung bình hằng ngày].

Ví dụ: nếu ngân sách của bạn là 10 đô la/ngày và bạn bị tính phí cho một kỳ thanh toán hằng tháng, thì số tiền tối đa mà bạn phải trả là 300 đô la.

Nếu Google phân phối quá mức quảng cáo của bạn và tài khoản của bạn tích luỹ chi phí cao hơn mức ngân sách cho phép trong một kỳ thanh toán, thì một khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu bạn tích lũy 35 đô la cho số lượt nhấp trong một tháng, nhưng có ngân sách trung bình hằng ngày là 1 đô la/ngày (tức là 30 đô la cho chu kỳ thanh toán hằng tháng), tài khoản của bạn sẽ nhận được 5 đô la (đây là khoản ghi nợ cho phân phối quá).

Lưu ý: những chiến dịch sử dụng phương thức trả tiền cho lượt chuyển đổi được lập hoá đơn theo cách khác, và số tiền mà bạn bị tính phí có thể cao hơn 2 lần so với ngân sách trung bình hằng ngày. 

Cách kiểm tra xem bạn có khoản tín dụng cho hoạt động phân phối quá hay không:

 1. Trong tài khoản Google Ads ở đầu trang, hãy chọn biểu tượng Công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Tóm tắt trong mục "Thanh toán".
 2. Mở thẻ tháng tương ứng và chọn Điều chỉnh.
 3. Chọn Hoạt động chiến dịch.
 4. Chúng tôi sẽ gắn nhãn cho các khoản tín dụng của hoạt động vượt mức là "Phân phối quá".

Bị tính phí sau khi thanh toán theo cách thủ công

Nếu bạn sử dụng chế độ cài đặt thanh toán tự động, sau đó lại thanh toán theo cách thủ công, thì bạn có thể vẫn bị tính phí theo chu kỳ thanh toán tự động.

Dưới đây là lý do:

 • Khoản thanh toán tự động đang trong quá trình xử lý khi bạn tiến hành thanh toán: Chu kỳ thanh toán tự động hoạt động rất chính xác. Vì vậy, nếu bạn tự thanh toán khi quá trình xử lý khoản thanh toán tự động này đang diễn ra, thì bạn vẫn có thể bị tính phí. Điều này rất có thể sẽ xảy ra nếu bạn thanh toán khi đã gần đến ngưỡng thanh toán, vào cuối tháng theo lịch.
 • Bạn đã tiến đến cuối chu kỳ thanh toán của mình: Sau khi bạn thanh toán theo cách thủ công, tài khoản của bạn sẽ trở lại chu kỳ thanh toán thông thường. Bạn sẽ được tính phí tự động sau khi chi phí trên tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán, hoặc vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, tuỳ theo điều kiện nào xảy ra trước.

Bị tính phí sau khi nhập mã khuyến mãi

Khi hết khoản tín dụng khuyến mãi, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy và bạn sẽ tích luỹ chi phí quảng cáo nếu sử dụng chế độ cài đặt thanh toán tự động. Tức là nếu bạn đã sử dụng hết khoản tín dụng của mình và muốn ngừng tích luỹ chi phí, hãy tạm dừng các chiến dịch.

Bị tính phí ngoài chu kỳ thanh toán

Bạn có thể bị tính phí ngoài chu kỳ thanh toán của mình nếu thanh toán theo cách thủ công (bằng cách nhấp vào nút Thanh toán hoặc Nạp tiền trong tài khoản của bạn). Mặc dù các khoản thanh toán tự động được xử lý theo chu kỳ thanh toán đã đặt, nhưng bạn vẫn có thể thanh toán theo cách thủ công bất cứ lúc nào:

 • Bạn đã thanh toán theo cách thủ công (bằng cách chọn nút Thanh toán trong tài khoản của mình). Mặc dù các khoản thanh toán tự động được xử lý trong chu kỳ thanh toán đã đặt, nhưng bạn vẫn có thể thanh toán theo cách thủ công bất cứ lúc nào.
 • Có thể gần đây tài khoản của bạn đã được nâng cấp lên giao diện thanh toán mới. Khi điều này xảy ra, bạn bị tính phí cho số dư tài khoản tại thời điểm nâng cấp này và bạn không bị tính phí cho việc nâng cấp. Khoản phí một lần này nằm ngoài chu kỳ thanh toán thông thường của bạn. Tất cả các khoản phí trong tương lai phải nằm trong chu kỳ thanh toán thông thường của bạn.

Bị tính phí sau khi đã ngừng quảng cáo hoặc hủy tài khoản của bạn

Khi bạn ngừng chạy quảng cáo (bằng cách huỷ tài khoản hay tạm dừng hoặc xóa chiến dịch), hệ thống Google Ads có thể mất đến vài giờ để tạm dừng hoàn toàn các quảng cáo của bạn. Sau thời điểm đó, bạn sẽ không tích luỹ thêm bất kỳ chi phí nào nữa.

Tuy nhiên, bạn sẽ phải thanh toán cho bất kỳ chi phí quảng cáo chưa thanh toán nào đã tích luỹ trước khi quảng cáo của bạn ngừng chạy. Hệ thống của chúng tôi hoạt động theo chu kỳ thanh toán hằng tháng. Do đó, bạn có thể không thấy được khoản phí cuối cùng của mình trong vài tuần.

Để xem bạn có chi phí quảng cáo chưa thanh toán hay không, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Tóm tắt trong mục "Thanh toán", sau đó xem số dư hiện tại ở đầu trang.

Các khoản phí trên bảng sao kê ngân hàng không khớp với tài khoản Google Ads của bạn

Đôi khi, các khoản phí trên bảng sao kê ngân hàng hơi khác so với chi phí mà bạn thấy trong tài khoản Google Ads của mình. Dưới đây là một số lý do phổ biến:

Không có chi phí trong một hoặc hai ngày
Trong hầu hết các trường hợp, điều này xảy ra bởi vì chi phí có thể đăng lên Google Ads và bảng sao kê ngân hàng vào các ngày khác nhau. Vì cả Google Ads và ngân hàng hoạt động trên các hệ thống khác nhau nên các khoản thanh toán không phải lúc nào cũng xảy ra đồng thời.

Phí ngân hàng không xuất hiện trong Google Ads
Nếu điều này xảy ra, bạn có thể làm theo các bước sau để xem lại hai tài khoản:

 1. Nếu bạn có nhiều tài khoản Google Ads, hãy kiểm tra từng tài khoản để xem các khoản phí có xuất hiện hay không (trong nhiều trường hợp, mã khách hàng gồm 10 chữ số của bạn sẽ được ghi trên bảng sao kê ngân hàng). Hãy xem thêm về cách các khoản phí xuất hiện bên dưới hoặc tìm hiểu thêm về khoản phí trái phép.
 2. Nếu vẫn chưa biết được khoản phí đó đến từ đâu, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chuẩn bị sẵn ảnh chụp màn hình hoặc bản sao chụp các chi phí được đề cập. Điều này sẽ giúp chúng tôi nghiên cứu chi phí dễ dàng hơn. Và hãy chắc chắn chặn tất cả các chi phí và thông tin khác không được kết hợp với chi phí được đề cập – quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
73067
false
false
false