Läs om varför vi debiterar dig

 • Med Google Ads debiteras du inte för något annat än dina annonseringskostnader.
 • Debiteringen avser dina annonseringskostnader och obetalda kostnader från tidigare faktureringsperioder.
 • Du debiteras dock aldrig mer än din betalningsgräns.

Din debitering

Debiteringen avser både annonseringskostnader och eventuella obetalda kostnader från tidigare faktureringsperioder.

Debiterat belopp = Aktuella kostnader

(kostnader från innevarande faktureringsperiod)

+ Utestående saldo

(obetalda kostnader från tidigare faktureringsperioder)

Om din totala annonseringskostnad är högre än din betalningsgräns (det belopp som initierar en debitering) läggs de extra kostnaderna till i ditt utestående saldo inför nästa debitering.

Exempel

Den 20 januari debiteras du för dina Google Ads-kostnader automatiskt. Ditt kontosaldo efter debiteringen är 50 kronor. Dina annonser fortsätter att samla på sig kostnader.

 • Den 19 februari, 30 dagar efter den senaste automatiska debiteringen, debiteras du när en del av dagen har gått.
 • Under 30-dagarsperioden samlade du på dig kostnader på 1 750 kronor och du har fått servicejusteringar på 5 kronor. Beloppet du ska betala för perioden är därför 1 745 kronor (1 750 – 5 kronor).
 • Glöm inte att du även har ett utestående saldo på 50 kronor från den senaste betalningsperioden. Lägg till detta belopp till de 1 745 kronorna så får du fram att det totala beloppet du har samlat på dig i slutet av dagen den 19 februari är 1 795 kronor. Det här är beloppet som visas i kolumnen Utgående saldo i slutet av dagen.
 • Men eftersom du debiterades när endast en del av dagen hade gått och dina annonser samlade på sig aktivitet under hela dagen debiterades du bara 1 650 kronor. Detta är det totala saldot innan Google gjorde en betalningsbegäran.
 • Ditt kontosaldo efter debiteringen är 145 kronor (1 795 – 1 650 kronor). Summan visas som Ingående saldo den 20 februari och förs över till nästa debitering.

Vanliga frågor om debiteringar

Klicka på länkarna nedan om du vill veta mer om de debiteringar som kan förekomma.

Debiterad flera gånger under en månad

Du debiteras inte en gång per månad eller i slutet av månaden. Du kan debiteras när som helst under månaden, huvudsakligen baserat på tröskelvärden, det vill säga ett fördefinierat belopp som ditt konto når. Detta belopp initierar en betalning, vilket innebär att du kan debiteras flera gånger under samma månad.

Anta att ditt tröskelvärde är 500 kronor. Då debiteras du varje gång dina kostnader uppgår till 500 kronor. Om kostnaderna uppgår till 1 500 under en månad debiteras du 500 kronor tre gånger (3 × 500 = 1 500).

Identiska debiteringar

Detta händer sällan, men om du ser två identiska debiteringar från Google Ads på ditt kreditkorts- eller kontoutdrag kan det finnas två anledningar till detta:

 • Auktoriseringsbegäran: Detta är en begäran från vårt faktureringssystem till banken som utfärdade ditt kreditkort. En sådan begäran skickas i princip varje gång en betalning sker, och visas som ett vilande belopp som motsvarar den redan behandlade debiteringen. Begäran försvinner vanligtvis inom några dagar, men detta kan variera från bank till bank.
 • Dubbeldebitering: Ett fel kan orsaka en dubbeldebitering, vilket innebär att kontot debiteras samma belopp två gånger och att inget av beloppen anges som vilande på utdraget.

Kontakta banken om bankutdraget visar en dubbeldebitering eller en auktoriseringsbegäran som inte försvinner automatiskt.

Kom ihåg att granska ditt utestående saldo genom att klicka på verktygsikonen  och sedan på Fakturering och betalningar. Se efter att båda betalningarna finns där och att saldot är korrekt. Om de finns där och är korrekta behöver du inte kontakta Google.

Debiterad för mer än den dagliga budgeten vissa dagar

Söktrafiken på internet varierar från dag till dag. Google kan tillåta upp till två gånger fler interaktioner under en dag än vad den dagliga budgeten tillåter för att kompensera för dessa variationer och se till att dina kampanjer uppnår sin fulla potential. Vi kallar detta överleverans.

Med vårt system debiteras du emellertid aldrig för mer än antalet dagar under faktureringsperioden multiplicerat med din dagliga budget.

Om din budget till exempel är 100 kronor per dag och du debiteras för en faktureringsperiod på 30 dagar betalar du högst 3 000 kronor.

Om Google överlevererar dina annonser och du samlar på dig mer kostnader under en faktureringsperiod än vad din budget tillåter krediteras ditt konto automatiskt. Om du till exempel får klick för 350 kronor under en månad men har en daglig budget på tio kronor per dag (vilket motsvarar 300 kronor under en faktureringsperiod på 30 dagar) krediteras du 50 kronor för överleverans.

Obs! Debiteringen för kampanjer av typen Betala för konverteringar ser annorlunda ut och dessa kan faktureras för mer än två gånger den dagliga budgeten.

Så här ser du om du har krediterats för överleverans:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Högst upp på sidan klickar du på verktygsikonen  och väljer Fakturering och betalningar. Gå dit nu
 3. Klicka Transaktioner på menyn till vänster.
 4. Klicka på Kampanjaktivitet.
 5. All överskottsaktivitet är märkt som Kreditering för överleverans.
Debiterad efter att redan ha initierat en manuell betalning

Om du använder automatisk betalning och sedan betalar manuellt kan du bli debiterad under den automatiska faktureringsperioden. Anledningen är denna:

 • En automatisk betalning pågick när du betalade: Den automatiska betalningen sker punktligt, så om du betalade när åtgärden hade påbörjats kanske du debiteras ändå. Det är mest troligt att detta sker om du gör en inbetalning när du börjar närma dig faktureringsgränsen, i slutet av kalendermånaden eller när faktureringsperioden på 30 dagar börjar gå mot sitt slut.
 • Faktureringsperioden är slut: När du har betalat manuellt återgår kontot till den vanliga faktureringsperioden. Du debiteras automatiskt när kontokostnaderna når din faktureringsgräns eller när det har gått 30 dagar sedan du senast gjorde en automatisk betalning, beroende på vad som inträffar först.
Debiterad efter att ha angett en kampanjkod

När din bonus från erbjudandet är slut fortsätter dina annonser att visas och du samlar då på dig annonseringskostnader, om du använder inställningen för automatisk betalning. Om du har använt din bonus och inte vill samla på dig mer kostnader behöver du pausa dina kampanjer.

Debiterad utanför faktureringsperioden

Du kan debiteras utanför debiteringsperioden i följande fall:

 • Du har betalat manuellt (genom att klicka på knappen Gör inbetalning i ditt konto). Automatiska betalningar behandlas inom en förutbestämd faktureringsperiod, men du kan betala manuellt när som helst.
 • Ditt konto har nyligen uppgraderats till ett nytt faktureringsgränssnitt. När detta händer debiteras du för kontosaldot vid tidpunkten för uppgraderingen. Du behöver inte betala något för uppgraderingen. Den här engångsdebiteringen sker utanför den normala faktureringsperioden. Alla framtida debiteringar sker enligt din vanliga faktureringsperiod.
Debiterad efter att du har stoppat dina annonser eller avslutat ditt konto

När du inaktiverar dina annonser, antingen genom att avsluta kontot eller pausa eller ta bort dina kampanjer, kan det ta flera timmar innan annonserna är helt avslutade i Google Ads-systemet. Därefter samlar du inte på dig några mer kostnader.

Du faktureras dock för eventuella obetalda annonseringskostnader som tillkom innan dina annonser slutade visas. Vårt system utgår från en faktureringsperiod på 30 dagar. Det kan därför dröja flera veckor innan du får den slutgiltiga debiteringen.

Du kan se om du har några obetalda annonseringskostnader genom att klicka på verktygsikonen  och välja Fakturering och betalningar. Sedan ser du aktuellt saldo högst upp på sidan.

Debiteringar på kontoutdraget överensstämmer inte med ditt Google Ads-konto

Ibland kan debiteringarna på kontoutdraget skilja sig från uppgifterna i ditt Google Ads-konto. Några exempel på möjliga orsaker:

Debiteringarnas datum skiljer sig åt med någon dag
I de flesta fall är detta helt normalt eftersom debiteringarna kan registreras olika dagar i Google Ads och på kontoutdraget. Eftersom Google Ads och bankerna använder olika system sker debiteringar inte alltid exakt samtidigt.

Bankens avgifter syns inte i Google Ads
Om detta händer kan du göra följande för att granska de två kontona:

 1. Om du har mer än ett Google Ads-konto kollar du varje konto för att se om avgifterna visas (i många fall visas ditt tiosiffriga kund-id på kontoutdraget). Läs mer om hur debiteringar visas nedan, eller läs mer om obehöriga debiteringar.
 2. Om du fortfarande inte kan se varifrån en debitering kommer kan du kontakta vårt supportteam. Se till att du har en skärmdump eller skannad kopia med de aktuella debiteringarna. Då blir det enklare för oss att undersöka debiteringarna. Kom ihåg att stryka över alla andra debiteringar och annan information som inte rör den aktuella debiteringen – din sekretess är mycket viktig för oss.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt